Rutsel
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kaart van Verhees 1806
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers

Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
De archeologische vondsten in 1937
De Laaracker
Het goed Ten Boemgarde
De oude brug, hoge vonder en mestbrug
Toelichting op de uitgiften en de Oude Aa
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel