Foto's Huizen Kroniek
Introductie

De parochie Zijtaart is ontstaan in 1872 toen Zondveld, Biezen, Zijtaart en Doornhoek samen een eigen kerk kregen. Deze vier gehuchten bestonden al in de Middeleeuwen en hadden in 1809-1810 voor het eerst samengewerkt voor een eigen school. In 1872 volgden een kerk, pastorie n een caf tegenover de kerk. De eerste keiweg werd in 1890 aangelegd, in 1901 werd een klooster met meisjes- en bewaarschool gebouwd, electriciteit volgde pas in 1920 en een telefoon, leidingwater en riolering nog later. De eerste TV's verschenen rond 1960 en de hele buurt kwam meekijken. Klompen buiten laten staan, alsjeblief. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Op deze site is deze ontwikkeling tot 1980 gedocumenteerd. Er is een rubriek oude foto's, een kroniek van grote en kleine gebeurtenissen en een overzicht van de geschiedenis van huizen. Enkele thema's zijn kort verder uitgediept, zoals de gemeenschapszin, een overzicht van verenigingen, de ontwikkeling van de bouwstijlen, de veldnamen en de groei van het dorp. Verder wordt er enige toelichting op het gebruik van het bronnenmateriaal gegeven.

De belangrijkste bronnen voor deze site zijn de fotocollecties van wijlen koster Hendrik Rietbergen, wijlen Harrie Vervoort, Mari Brugmans en Jong Nederland (later aangevuld met foto's van vele anderen). Voor de kroniek werden de notulen van de gemeenteraad tot 1936 doorgenomen, de notulen van het kerkbestuur en krantenknipsels in het archief en enkele particuliere collecties, zoals die van Graard van Boxmeer en Doortje Brugmans (veelal vanaf jaren 1960). Ook Antoon Vissers droeg veel gegevens aan. Voor de geschiedenis van huizen werd vooral gebruik gemaakt van gegevens uit het archief, zoals verpondingsboeken, het kadaster, bouwvergunningen en het rechterlijk archief. Voor meer details betreffende de gebruikte bronnen, zie bij de betreffende informatie. Niet alle gegevens zijn op deze site opgenomen. Zo is er enige terughoudendheid betracht met mogelijk gevoelige gegevens.

Deze site ging op 31 december 2006 van start. De site is natuurlijk nooit af. Zo zijn de notulen van de gemeenteraad van n 1936 en de kranten van vr pakweg 1960 nog niet onderzocht. Ongetwijfeld hebben veel mensen in Zijtaart nog oude foto's die ook voor anderen interessant zijn. Veel mensen kennen anekdotes of hebben herinneringen aan vroeger die de moeite waard zijn om opgetekend te worden en zo bewaard te blijven. Verhalen, aanvullingen, correctie's en foto's zijn van harte welkom. U kunt een bericht of informatie sturen aan info@oudzijtaart.nl. Gebruik van foto's voor publikaties is niet toegestaan zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaren van de foto zoals vermeld in de bronvermeldingen.

Voor een uitgebreidere introductie klik hier.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichtingen: verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads