Schopakker - toelichting op de uitgiften

Geen enkel perceel van het hier behandelde deel was belast met een cijns aan de hertog van Brabant of de heer van Helmond. Dit betekent dat al deze percelen al voor 1190 van de gemene gronden verkaveld en aan particulieren verkocht zijn.

De ouderdom van de verkaveling wordt mooi geillustreerd door perceel nr. 23. Een bocht in de Aa is door de eeuwen heen hier langzaam steeds verder uitgesleten en door de perceelsgrens heen gebroken.

Kaart van Veghel     Schopakker