Mollengeer
Kaarten: Datering van koop van percelen van de gemeente
Toponiemen
Kadasterkaart 1832

Topografische kaart 1924
Topografische kaart 1956
Topografische kaart 2009
Perceelnummers
 
Pdf document: Gegevens per perceel
 
Web pages: Verklaring van toponiemen
Toelichting op de uitgiften

De Monichoeve van de abdij Heilissem
Toelichting     Downloads     Thema's     Kaart van Veghel