Kalverkamp - toelichting op de uitgiften

De oudste kern van de Kalverkamp wordt gevormd door perceel nr. 9 en 11, samen ongeveer 1 bunder en 2 lopens groot.

Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf. Cijnzen aan de heer van Helmond werden dus betaald voor in 1190-1314 uitgegeven percelen.

Op de nabij gelegen percelen Aantal nrs. 1 en 3 rustten in 1678 een bedrag van 14 nieuwe penningen aan cijnzen te betalen aan de heer van Helmond in het cijnsboek van Sint-Oedenrode (SO Hm-75 en SO Hm-169). Omgerekend volgens de gebruikelijke norm was het in 1190-1314 uitgegeven perceel ongeveer 1 bunder en 2 lopens groot.

Rond 1650 waren percelen Kalverkamp nrs. 9 en 11 nog in dezelfde handen als percelen Aantal nrs. 1 en 3. In deze reconstructie wordt aangenomen dat deze cijnzen oorspronkelijk op Kalverkamp nrs. 9 en 11 rustten en in het midden van de zeventiende eeuw naar het huiserf op perelen Aantal nrs. 1 en 3 verhuisden. Het was niet ongebruikelijk dat cijnzen op den duur aan het huiserf verbonden raakten.

Kaart van Veghel     Kalverkamp