Geerbunders - toelichting op de uitgiften
In deze reconstructie wordt beredeneerd dat het hier besproken gebied in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren is verkocht. Klik hier voor een toelichting.
Kaart van Veghel     Geerbunders