Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1981

Veghelse Courant donderdag 8 januari 1981.   Stichting Jong Nederland Zijtaart. Secretaris zijn is blijkbaar een gevaarlijk baantje bij Jong Nederland. In september van het afgelopen jaar trouwde onze secretaris Tinus van Asseldonk en nu trouwt op 9 januari onze huidige secretaris Jan Habraken en wel met een ander (vrouwelijk) bestuurslid en leidster, die inmiddels ook al haar sporen in het vak heeft verdiend, Tineke van Asseldonk. Zij blijven gelukkig in Zijtaart wonen en blijven hun vele activiteiten voor Jong Nederland gewoon voortzetten in de toekomst.
Veghelse Courant donderdag 8 januari 1981.   Aan alle inwoners van Zijtaart.

Langs deze weg wil ik iedereen van harte een zalig en een heel goed nieuwjaar toewensen. Hartelijk dank voor de post die ik mocht ontvangen. (..) Met mij is alles oke, ben goed gezond en altijd werk in overvloed. (..) Ik hoop van 't jaar weer in Zijtaart te zijn en veel van jullie persoonlijk te ontmoeten, dus tot ziens. Het allerbeste voor iedereen en de hartelijke groeten.

Harrij van de Ven, Zaire, Afrika.
Veghelse Courant donderdag 8 januari 1981.   De winterstop van VOW zit er weer bijna op en gezien de weersomstandigheden was deze winterstop in dubbel opzicht gerechtvaardigd. Aanstaande weekeinde wordt er weer volop gevoetbald.
Veghelse Courant donderdag 29 januari 1981.   Op woersdag 14 januari hielden Ton en Diny de Rooy een receptie tijdens hun 12 en een half-jarig huwelijksfeest. Carnavalsvereniging De Reigers bezochten deze receptie samen met De Boemelaars en de dansmariekes. Tony en Diny werden door de prins geridderd in de orde van verdiensten.
Veghelse Courant donderdag 15 januari 1981.   In 1980 nam rijvereniging Sint-Gregorius uit Zijtaart deel aan 123 concoursen plus nog aan vele dressuur- en springwedstrijden. Ook de jaarlijkse dagtocht was een succes evenals het inhalen van de goedheiligman en z'n pieterbazen.

Voor 1981 staan op het programma: de jaarverhadering. Op 1 februari volgt een indoorspringwedstrijd in Schijndel en later in februari de dagtocht. In maart volgt een dressuurwedstrijd voor de gemeemte Veghel, en op 5 april is er al weer het eerste concours en wel te Mariaheide.

De kring Uden van de N.K.N. is onderverdeeld in rayons. Zijtaart zit in een rayon met Eerde, Schijndel en Heeswijk-Dinther. Bij de rayonwedstrijden mag iedere ruiter mee dressuren, dus ook de beginnelingen. Als zo'n beginnend ruiter 120 punten haalt, dan is hij startgerechtigd op de gewone concoursen. Als een ruiter wil gaan springen, mag hij dat als hij licht dressuurt, alleen op de rayonwedstrijden.
Veghelse Courant donderdag 8 januari 1981.   Supportersclub fanfare St. Cecilia. Kaartavond ten bate van de fanfare.

Op 16 januari aanstaande organiseert de Supportersclub van fanfare St. Cecilia een grote kaartavond ten bate van onze fanfare. Op deze avond, die gehouden wordt in cafe de Rooy, kan men rikken en jokeren. Er worden natuurlijk weer mooie prijzen uitgeloofd aan degenen die winnen!
Veghelse Courant donderdag 22 januari 1981.   Jong Nederland Zijtaart.

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari was er weer het jaarlijkse leidingweekend voor leiders en leidsters uit het ditrict Veghel en Land van Cuyk. Dit jaar werd het weekend georganiseerd door de afdeling Zeeland, die als onderekomen de kampeerboerderij van de familie van Vugt aan de Canadaseweg in Vorstenboscsh gekozen had.

De eerste deelnemers werden ontvangen met een kop koffie waarna een wandeltocht werd gemaakt door modderige paadjes en de bedafse bergen. Aan het einde van de tocht kon uitgerust worden in cafe De Pier, waarna het laatste stukje van de tocht naar de boerderij ondernomen werd waar inmiddels het klaar stond. Het begin van de avond werd gevuld met een instructie voor spelletjes, gevolgd door een disco avond verzorgd door discotheek Splendid uit Zijtaart.

Na een korte nachtrust werd iedereen 's morgens op brute wijze uit bed geslingerd waarna men het zelf meegebracht brood met koffie kon wegspoelen. Nadat iedereen weer een beetje bij zijn positieven was gekomen werd "De Maashorst" met een bliksembezoek vereerd. Rond 12.00 uur werd het weekend met een kop koffie afgesloten en ging iedereen moe maar tevreden naar huis.
Veghelse Courant donderdag 22 januari 1981.   Dit jaar is Jong Nederland Zijtaart aan de beurt om het B-toernooi voor junioren te organiseren. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het toernooi wordt gehouden op 9 en 10 mei bij Piet van Asseldonk in het binnenveld.
Veghelse Courant donderdag 22 januari 1981.   Fanfare St. Cecilia Zijtaart.

Twee leden van de fanfare zijn er al vijftig jaar bij en een lid zestig jaar. Op de kontaktavond op 13 februari zullen zij door de eigen vereniging gehuldigd worden en op 22 maart tijdens het koffieconcert zal dat gebeuren door de muziekbond en diverse bekenden.

De Blaaskapel zal aanstaande zondag van 10.20-11.30 optreden in de Watersteeg in Veghel. Zij zal proberen de daar aanwezige zieken en personeel een leuk muziekuurtje te bezorgen.
 

Op 23 februari zal de algemene jaarvergadering worden gehouden. Het wezen van het hoofdbestuur staat, sinds de Nieuwe Statuten zijn gekomen, op de helling. Een Raad van Beheer of iets dergelijks zou meer aan de tijd zijn aangepast. Er zijn mensen die gaarne Honorair lid willen zijn. Ze zouden daar een flink bedrag voor over hebben. Er worden bedragen genoemd van vijfhonderd. Hoe past men dat in? Zulke mensen zijn natuurlijk zeer belangrijk.
 

Veghelse Courant 29 januari 1981.   Op vrijdag 16 januari moesten klas 4, 5 en 6 stemmen wie er in de jeugdraad kwam en de jeugdmiss en prins werd. De uitslag was.

De Jeugdraad van Elf.
Peter van Zutphen (6de klas)
Wim van de Burgt (6e klas)
Emmy van Duynhoven (6e klas)
Helma van de Linden (5-6)
Marielle van de Tillaart (5-6)
Lodewijk van Helvoirt (5)
Marieke Vogels (5)
Marieke van Zutphen (5)
Jean van de Wetering (4)
Monique Rooyakkers (4)
En als joker: Robert Raaymakers (4)

De jeugdmiss werd Anita van Duynhoven en als jeugdprins kreeg Walter van de Berkmortel de meeste stemmen. De nieuwe jeugdprins is 12 jaar, zit in de zesde klas, houdt van lezen, schrijven, tekenen en vooral van muziek. Hij is sinds een paar jaar lid van de fanfare.
Notulen Gemengd Koor, 23 januari   Plechtige Requimmis bij de begrafenis van ons koorlidmebrouw Riek van de Tillaart - Van de Tillaart dooor het Gemengd Koor.
Veghelse Courant 29 januari 1981.   Zondag (25 januari 1981) om half elf stond de blaaskapel klaar in het verpleegtehuis van de Watersteeg om op te treden voor de zieke bejaarden. Er was een aangename sfeer en de zieken deinden, voor zover dat mogelijk was, mee op het ritme van de vrolijke muziek. "Musiek maakt vrolijk" zei iemand en zo was het ook.
Veghelse Courant 15, 22 en 29 januari 1981, Brabants Dagblad 19 januari 1981.   Op 17 januari 1981 werd de pronkzitting van de carnavalvereniging De Reigers gehouden. Wim van de Sanden werd de nieuwe prins Carnaval, prins Willem III, met zijn echtgenote Sjaan als prinses en Antoon van Wuitenburg als adjudant.

Verder was er gezorgd voor een geweldig feestprogramma, dat aan elkaar werd gepraat door de voorzitter van De Reigers, Evert Bosch. Na een opwarmertje door de blaaskapel De Boemelaars onder leiding van Albert van Zutphen werd het Zijtaartse carnavalslied nog eens doorgenomen. De dansmariekes traden op op de muziek van Hold de Tiger onder leiding van de dames Vester en Van der Heijden.

Pietje de schooljongen was de eerste buuttereedner die de zaal duidelijk maakte dat hij niet weer naar school wilde terwijl hij ook vertelde over zijn vriendje en andere zaken. De droge kastelein Peter van Gestel hing een aantal cafe-verhalen op, waarbij het biljart niet werd gespaard.

Evert Bosch bedankt de vorige prins Martien van Boxmeer en zijn vrouw voor hun aandeel in het geslaagde carnavalsjaar 1980, waarna zij uit de zaal werden weggedragen. Hierna overviel een aantal Mexicanen de zaal, waaruit de raad van elf te voorschijn kwam. Martinus van Nunen nam afscheid van de Raad van Elf. Voor hem kwam Theo van Asseldonk in de plaats.

Wim van de Sanden, de nieuwe prins reikte onderscheidingen uit aan de leden van de Raad van Elf, de dansmariekes, mevrouw Phil Van der Heijden, leidster van de kleine dansmariekes, en de heeren Albert van Zutphen, voorzitter van fanfare Sint-Cecilia en Jan Habraken, chauffeur van de carnavalswagen tijdens de optochten. Ook kregen mevrouw Mart van de Tillaart - Cremers en mevrouw Corrie Vesters bloemen voor het vervaardigen van de kleren voor de grote dansmariekes.

Het programma werd vervolgd door een optreden van Jan van Gelder die Andre van Duijn imiteerde, de Deurino's, bestaande uit een oude heer en twee oude dames met een vreemd soort bejaardengymnastiek, Kees "de Swies" met zijn verhalen over kerkelijke aangelegenheden, en de Raad van Elf als de "Jongens van Plezier". Evert Bosch deelde als buutreedner een paar slagen net boven de grodel uit aan diverse dorpsgenoten onder het motto: "Misschien raak ik auw ok wel". Een optreden van de dansmariekes in Fiesta Mexicana besloot deze afwisselende en met vaart gebrachte pronkzitting.
Brabants Dagblad 21 januari 1981.   De Vrouwenbeweging van het NKV in Zijtaart vierde op 23 januari 1981 haar vijftienjarig bestaan. Na een eucharistieviering 's middags volgde een bijeenkomst met koffie en gebak bij Ton de Rooij. 's Avonds was er een feestavond in Zaal Versantvoort. Daarvoor waren ook de mannen uitgenodigd.
Notulen Gemengd Koor, 5 februari   Het Gemengd Koor viert na de repetitie de vijftigste verjaardag van de heer Jan van Zutphen bij hen thuis.
Veghelse Courant 5 februari 1981.

 

 

  K.P.J. Zijtaart. Uitwisseling apiranten.

Aanstaande zaterdag 7 februari hebben we voor de tweede keer een uitwisseling met KPJ Mierlo en deze keer komen ze naar ons toe. We zullen er een gezellige middag van maken bij Ton de Rooy. Rond koffietijd nemen we iemand mee naar huis en 's avonds is er een knotse avond met veel muziek.

Sportkaderdagen Boxtel
Jongstleden 31 januari en 1 februari was er weer het jaarlijkse weekend voor alle sportleiding van Kring Uden. Vier personen van Zijtaart zijn hier ook naar toe gegaan. Er werden allerlei spelen gedaan en 's avonds was er ook nog een toffe avond. Het was een gezellig en leerzaam weekend.
Brabants Dagblad 16 februari 1981; Veghelse Courant 19 februari 1981.   Rijvereniging Sint-Gregorius huldige tijdens haar jaarvergadering de heer Wim van Zutphen. Hij was 25 jaar lid van de rijvereniging. Wim vervult een bestuursfunctie en zorgt voor vervoer als de vereniging erop uit trekt. Hij kreeg als aandenken een tinnen bord en zijn vrouw een bos bloemen. Ook Henry Rovers kreeg een tinnen bord. Hij was het die de laatste twee jaren de paarden zo keurig naar de concoursen en terug bracht.

Voorzitter Cor Coppens blikte tijdens de vergadering terug op het seizoen 1980. De vereniging nam deel aan twaalf concoursen, waarbij Sint-Gregorius steeds in de middenmoot eindigde.

Wim van Zutphen en Peter van Asseldonk waren aftredend als bestuursleden en werden beiden herkozen.

De jaarlijkse dagtocht werd vastgesteld op 8 maart. Ook het adres voor de dit keer Keldonkse erwtensoep is bekend. Op zondag 15 maart is een dressuurwestrijd van de gemeente Veghel. Enkele concoursen in de kring Uden zijn: 5 april Mariaheide, 24 mei Veghel, 28 mei Odiliapeel, 8 juni Schijndel, 28 juni Boekel.

Het is de bedoeling dit jaar met een viertal aan de concoursen deel te nemen zodat er veel geoefend moet worden om een plaats in dit viertal te verwerven. Het oefenterrein ligt momenteel in "de Bulten", daar het oefenterrein bij Bertus Brans nog te nat is. Het oefenterrein in de Bulten is beschikbaar gesteld door de heer Christ van Lankvelt.
 
Notulen Gemengd Koor, 19 februari   Jaarvergadering 1981 van het Gemengd Koor in zaal Versantvoort te 21.15  uur.

In het afgelopen jaar mochten we twee nieuwe tenoren verwelkomen, te weten de heer Ulli Kwak, die echter vanwege werkzaamheden in Duitsland niet regelmatig aanwezig kan zijn en de heer Frans de Groot.

Tijdens het koorjaar 1980-1981 zijn ons door de dood ontvallen: de heer Graard van de Ven, 62 jaar, de heer Frits van Nunen, 49 jaar, mevrouw Riek van de Tillaart - Van de Tillaart, 58 jaar.

Bij de bestuursverkiezing waren mevrouw Nieuwkamp en M. van Boxmeer aftredend en herkiesbaar. Het ontbreken van tegenkandidaten bewees de tevredenheid over de herverkiezing van deze bestuursleden.

Mevrouw Dortmans - Van de Elsen vroeg om meer licht op het koor. Dit werd ingewilligd door het kerkbestuur. Mevrouw Bouman - Rietbergen en de organiste mejufrouw Willy van Dijk richtten zich tot het kerkbestuur inzake het orgel. Het kerkbestuur zei dat restauratie te duur zou worden. De centen van het kerkbestuur waren op. Er was veel gaan zitten in het schilder- en stucwerk, dat klaar moest komen voor Pasen. Ook de ramen waren dringend toe aan een opknapbeurt.
 
Veghelse Courant 5 februari 1981.   Gedoopt in de week van 22 tot 28 februari 1981: Kim, dochter van Bert Welten en Martha van der Heijden. Ook: Pieter, zoon van Piet van Berkel en Toos Schevers.
Veghelse Courant 19 februari 1981.   Jong Nederland Zijtaart.

Afgelopen donderdag heeft de jaarlijkse ouderavond voor de ouders van de rakkers en zwaluwen plaatsgevonden in cafe Versantvoort. De ouders die in grote getalen opgekomen waren, konden genieten van ingestudeerde toneelstukjes en een volksdansje door de leden en ook de leiding bracht nog een klein stukje. Om 22.00 was het programma afgelopen zodat de kinderen die al een tijdje vochten tegen de slaap vlug naar bed konden.

Vorige week was er ook een dropping voor de junioren. Op zaterdag 14 februari werd iedereen van een blinddoek voorzien en in de gereedstaande auto's geladen. Naast de leiding, die met 5 auto's en een busje aanwezig waren, reden ook Dick van Schie met een busje en Chris Laurensen met zijn auto, zodat alle 40 kinderen tenslotte op de plaats van bestemming kwamen.

Via een omweg werd het "Hurkske" in Erp bereikt alwaar de  kinderen in kleine groepjes hun eigen weg moesten gaan zoeken. Op het eindpunt, cafe de Molen in Boerdonk, stond voor iedereen een portie friet klaar. Al met al was de dropping goed verlopen mede dankzij het goede weer.

Jong Nederland zou Jong Nederland niet zijn als wij de carnaval ongemerkt voorbij zouden laten gaam. Er worden twee carnavalsavonden gehouden bij Ton de Rooi. Beide avonden worden muzikaal verzorgd door discotheek Splendid. Op donderdag 26 februari worden alle junioren verwacht van 19.00 tot 21.00 uur. De carnavalsavond voor de rakkers en zwaluwen wordt waarschijnlijk op woensdag 25 februari gehouden van 18.30 tot 20.00 uur bij Ton de Rooi.
 
Veghelse Courant 26 februari 1981.   Op 27 februari werden jeugdprins Walter van de Berkmortel en jeugdmis Anita van Duynhoven geinstalleerd.

 
Veghelse Courant 26 februari 1981.   Op vrijdagavond 27 februari was de bejaardenavond georganiseerd door de carnavalsclub.
 
Brabants Dagblad 2 maart 1981; Veghelse Courant 5 maart 1981.   Op zaterdag 28 februari werd in Zijtaart de carnavalsoptocht gereden.

Optocht Reigers weer succes.

Regen met hagel en ijzel, wind, minder toeschouwers, natte en verkleumde deelnemeers waren dit jaar de kenmerken van de carnavalsoptocht in Zijtaart. Ondanks de weersomstandigheden is de carnavalsoptocht van de Reigers, altijd een hoogtepunt van het carnavalsfeest in Zijtaart, toch weer een succes geworden. Voorafgegaan door politie te ezel en fanfare Sint-Cecilia met drumband en majoretten trok een stoet van een kleine veertig personen, groepjes, groepen, grote en kleine wagens vanaf Zondveld naar het dorp.

Hierbij deden niet alleen ouderen mee, doch ook veel jeugd, met de pupillen van VOW. Sommigen hadden kamerbrede tapijten of paarden in de gang genomen als uitgangspunt. Wat mee politiek bewuste deelnemers hadden al een duikboot voor Taiwan gereed en ook werd er energie bespaard. Verder had het heen en weer geschuif van zigeuners indruk gemaakt. De optocht had een vol uur nodig om te passeren.

De uitslag:

De jeugd
1. Kamerbreed tapijt
2. Smurfenvoetbal
3. Klompenfamilie

Jeugdwagens
1. De Fitselboys met het scharrelei
2. De goeie oude tijd
3. Energieboot

Individuelen
1. Wij zien het van de andere kant
2. Oude mensen
3. 'n Raar gevoel

Groepen
1. De langste fiets
2. Dames Raad van Elf met "hawt ouwe kop erbij"
3. Kleine landbouwbedrijven

Grote wagens
1. De Loatkommers met beestachtig gedoe
2. De Tepelhouders met grensgeval
3. Krijtenburg met zigeuners
Veghelse Courant 26 februari 1981.   Op zaterdagavond 28 februari was er een carnavals disco avond voor de jeugd van 12 tot 17 jaar in gymzaal de Molensteen.
Veghelse Courant 26 februari 1981.   Op zondagmorgen 1 maart was de carnavalsmis.

Veghelse Courant 26 januari 1981; Brabants Dagblad 2 maart 1981.   Op zondagmiddag 1 maart namen de Raad van Elf en een aantal Zijtaartse carnavalswagens deel aan de optocht in Veghel. Zijtaart viel daar buiten de prijzen.

Minder publiek bij optocht van Kuussen Veghel. Met veel stilstaan en ophouden is de Vechelse Kussenoptocht gisteren twee uur lang door het dorp getropkken. Minder bezoekers dan vorig jaar, maar de kwaliteit van de wagens en groepen was redelijk.
Veghelse Courant 26 januari 1981.   Op maandag 2 maart bezocht de Raad van Elf de zieken en 's middags was er een jeugdmiddag voor de lagere school jeugd.
Veghelse Courant 5 maart 1981.   Voor de eerste keer in de geschiedenis van de fanfare Sint-Cecilia zit er een vrouw in het bestuur. Mejuffrouw T. van Eindhoven werd namens de majoretten voorgedragen. De drumband bracht Antoon van Eerd aan. Mari van Nunen werd gekozen voor de aftredende Mari van de Hurk. H. van de Tillaart en H. van de Ven werden herkozen. Driek Ophey zette een punt achter zijn lange bestuursloopbaan en werd tot ere-lid benoemd.

Het reglement werd aangepast. Er komt een mogelijkheid voor honoraire leden, het hoofdbestuur verdwijnt, het verplicht betrekken van drumband en majoretten bij het bestuur en de blaaskapel aannemen als onderdeel van de fanfare.

De fanfare was afgelopen jaar 32 keer aangetreden. Samen met het feest van de drumband waren er bijna 71.000 gulden uitgegeven. Reparatie en aankoop instrumenten was ruim 12.000 gulden. Gelukkig dat de gemeente, donateurs en de jacht sterke steunen zijn die de zorgen verminderen. De nieuwe dirigent kreeg de meeste aandacht. Wensen waren er wel, maar op de mens wordt met spanning gewacht.
Veghelse Courant 12 maart 1981   Op zondag 8 maart bracht een bijna volledig corps de jaarlijkse verjaardag serenade aan pastoor Verra. De mens wordt zo zelden dank gebracht. En Sint-Cecilia kon daaraan plaatselijk iets doen en zij doet het zoveel mogelijk.
Veghelse Courant 5 maart 1981   Evenementenkalender.

Donderdag 12 maart: kegelen voor de leden van de N.C.B. en K.V.O. van 20.00 tot 22.00 uur in de "Vresselse Hut"

Evenementen opgave bij Ans Egelmeers - van Doorn.
Brabants Dagblad 16 maart 1981   Jo en Martien van Asseldonk willen helpen. Zijtaarts echtpaar vertrekt naar Kenia.

Martien en Jo van Asseldonk reizen maandag 23 maart af naar Kenia in Afrika. In de hoofdstad van dat Derde Wereldland, de miljoenenstad Nairobi, gaan de twee Brabanders de gezondheidszorg en de technische scholing van Kenianen verbeteren. De Zijtaartse Evenementengroep is van plan het echtpaar steun van het thuisfront te geven. De inwoners van Zijtaart worden morgen door middel van een stencil op de hoogte gesteld van de plannen van de evenementengroep. Het vertrek van Martien en Jo van Asseldonk komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al geruime tijd lopen ze beiden rond met het idee om in Afrika te gaan werken voor de minst welvarende bewoners van deze wereld. De twee staken hun licht op wat er mogelijk is met uitzending naar de tropen. Er zijn in Nederland nogal wat organisaties die zich bezighouden met dat werk.

Uiteindelijk werd met de Brits-Nederlandse organisatie Mill Hill een contract gesloten. Mill Hill hield zich in eerste instantie bezig met de uitzending van uitsluitend geestelijken, maar breidde haar werkzaamheden later uit tot het plaatsen van leken in de ontwikkelingslanden. Mill Hill werkt in Kenia nauw samen met de Stichting Undugu. Undugu betekent solidariteit of verbroedering en die organisatie heeft in Kenia onder meer diverse jeugdclubs, vrouwengroepen en weeshuizen op poten gezet. Behalve dat is Undugu de inspirator van technische en agrarische opleidingen en stichtte de organisatie een basisschool. Hoog in het vaandel staat bij Undugu het gebruik van eigen Keniase krachten. Dat laatste is niet in de laatste plaats ingegeven door de beperkte geldelijke middelen van de stichting. Soms is het aantrekken van Europeanen zoals Jo en Martien onontkoombaar.

Jo en Martien hebben een opleiding van Mill Hill van een half jaar achter de rug, waarin de slechte leefomstandigheden in Kenia, de talen die er gesproken worden, en de leefwijze in het tropisch land behandeld werden. Jo van Asseldonk gaat zorg dragen voor een betere gezondheidszorg. Haar verpleegstersopleiding werd gekoppeld aan een speciale tropencursus. Martien houdt zich in eerste instantie bezig met het verbeteren van het leerprogramma van een technische school. Op die school wordt les gegeven in timmeren, metselen en autotechniek op L.T.S.-niveau. Martien vult die cursussen aan met een opleiding elektrotechniek en hij gaat ook de leraren in Kenia bijscholen. Hijzelf heeft een H.T.S.-diploma en is bevoegd om les te geven. Het werk van Jo en Martien staat, in weerwil van voornoemde taken, niet op papier. Veel ervan moet ter plaatse worden ingevuld.

Het verschil in leefwijze tussen een welvaartsland als Nederland en Kenia is natuurlijk groot. Het huis van Jo en Martien van Asseldonk staat aan de rand van de vele krottenwijken in Nairobi. Het salaris is vergelijkbaar met het inkomen van een plaatselijke kracht en is beduidend lager dan dat in Nederland. Ervaringen van mensen uit Europa die veel tijd in een ontwikkelingsland gewerkt hebben, leren echter, dat na deze stap achteruit het niet zo moeilijk is om in een welvaartsmaatschappij terug te keren.
Veghelse Courant 19 maart 1981.   Bedankt Zijtaart.

Afgelopen zaterdag 14 maart organiseerde de Zijtaartse evenementengroep een aktie voor ons (Martien van Asseldonk en Joke van den Oever) ontwikkelingswerk in de krottenwijken van Nairobi in Kenia. Welnu, deze aktie heet het fantastische bedreag van f 2405,82 opgebracht (en 10 Luxemburgse franken en 2 knopen). We zijn nog steeds een beetje beduusd van dit resultaat en willen iedereen bedanken, die deze aktie mee een succes gemaakt heeft, speciaal de leden van de evenementengroep die een hele zaterdag door de regen gelopen hebben. De geweldige opbrengst is weer een uiting van wat er in zo'n klein, maar hecht dorp als Zijtaart mogelijk is. We zullen nog wel eens laten weten hoe het geld precies besteed gaat worden.
Brabants Dagblad 16 maart 1981; Veghelse Courant 19 maart 1981.   De Zijtaartse dansmariekes wonnen de eerste prijs op het dansmariekestoernooi dat was georganiseerd door de Lieshoutse carnavalsvereniging. Blaaskapel De Boemelaars waren meegegaan voor de begeleiding.
Brabants Dagblad 23 maart 1981; Veghelse Courant 12 en 19 maart 1981.   Diamant en goud bij fanfare Sint-Cecilia Zijtaart.

Piet van Zutphen is gisteren (zondag 22 maart) tijdens het gratis koffieconcert van fanfare Sint-Cecilia in de bloemetjes gezet, omdat de man 60 jaar lid was. Naast hem kregen Jas van de Tillart en Driek Ophey de zilveren speld van de Bond van Muziek- en Fanfaregezelschappen uit handen van burgemeester H. van Weegen. Volgens de burgemeester vormde vooral het diamanten jubileum van de heer Van Zutphen een unicum.

Van Zutphen is jarenlang voorzitter van Sint-Cecilia geweest. In die periode beleefde de fanfare een grote groei. Op het moment zijn nog kleinkinderen van de duamanten jubilaris lid van het muziekgezelschap. De dames van de jubilarissen kregen bloemen. De heer J. Cooijmans van de Bond van Muziek- en Fanfaregezelschappen rekende voor dat Piet van Zutphen bij zo'n vijfduizend optredens van de fanfare aanwezig moet zijn geweest.
Jas van de Tillart is met zijn gouden jubileum 40 jaar actief geweest, ook als bestuurslid. Ophey heeft zich in het verleden belast met de donateursacties. De huldiging vond plaats tijdens het lenteconcert, waaraan ook de drumband meewerkte. Namens de vereniging dankte de heer Grard van de Rijt de jubilarissen en sprekers. Hij vergat Ad van der Heijden niet, die 20 jaar actief is in de leiding van de fanfare.
Veghelse Courant 19 maart 1981.   Jong Nederland Zijtaart.

Sinds kort wordt het staflokaal, het kloppend hart van Jong Nederland, weer verwarmd. De gehele winter hebben we in de kou gezeten daar onze eigen gaskachel kapot was. Dankzij de hulp van Ben Coppens staat er nu weer een prachtige gaskachel in ons staflokaal. We moeten nog wel effe wennen aan de deftoge kachel, maar we hebben in ieder geval weer een goede verwarmde ruimte voor onze vergaderingen.

Op zondag 15 maart was er weer een districtstraining in Beers. Op deze moregn werd het spel Peanutbal gespeeld.

Op 10 en 11 mei wordt in Zijtaart het B-districtstoernooi gehouden. Aan dit toernooi zullen circaq 25 teams deelnemen. Het toernooi bestaat uit kreativiteit, sport en een tocht. Voor het onderdeel kreativiteit hebben we "waardeloos" materiaal zoals doppen, wc-rolletjes, boterkuipjes, kurken, plastic flessen, enz. nodig. We hebben aan alle kinderen gevraagd of ze mee willen sparen.

Willy Henst is ziek en afgelopen zaterdag zijn ?? verjaardag gevierd. Onze oudleider Tinus van Asseldonk vertrekt samen met zijn Jo aanstaande maandag naar Kenia.
 
Veghelse Courant 5 maart 1981   Evenementenkalender.

Maandag 23 maart: K.V.O. organiseert een modeshow in zaal Versantvoort om 20.00 uur. Toegang voor iedereen.

Dinsdag 24 maart: Kulturele dag voor de leden van de K.V.O. in de Blauwe Kei te Veghel.
Brabants Dagblad 25 maart 1981   Uitbreiding gymzaal De Molensteen in Zijtaart.
Kosten twee ton; gemeente wil 1,2 ton subsidieren.

Gymzaal De Molensteen in Zijtaart wordt aangepakt. De gemeente wil het gebouw uitbreiden tot sociaal-cultureel centrum. Aan de oostzijde moet een aanbouw komen, waar een podium in komt.

De gymzaal kan dan voortaan ook dienst doen als toeschouwersruimte en daaraan is in Zijtaart dringende behoefte. De aanbouw kan tevens dienst doen als peuterspeelzaal, als ruimte voor handenarbeid enz. Een scheidingswand moet de aanbouw van de bestaande zaal scheiden als dat nodig is.

In Zijtaart kunnen veel activiteiten op educatief, recreatief en cultureel gebied niet gehouden worden. Noch de Edith Steinschool, noch de bestaande cafe's hebben ruimte om aan de behoefte van de verenigingen tegemoet te komen. De Sichting Jeugdcentrum Zijtaart is met een plan gekomen om gymzaal De Molensteen uit te breiden. In totaal zal dat wek zo'n twee ton kosten. De provincie wil 40 % sibsidieren, als de gemeente minstens 60 % van de investeringskosten voor haar rekening neemt.

B&W van Veghel stellen de gemeenteraad voor de Stichting Jeugdcentrum Zijtaart een eenmalige subsidie van f 120.000,- te geven voor de uitbreiding van De Molensteen. De openbare raadsvergadering begint om zeven uur.
Veghelse Courant 26 maart 1981   Op zaterdag 28 maart 1981 haalde de carnavalsvereniging oud papier op.
Veghelse Courant 26 maart 1981.   Jong Nederland Zijtaart.

Met veel enthusiasme werd begonnen met het organiseren van een vaderweekend. Helaas bleef het aantal deelnemers te klein waardoor we moesten besluiten het vaderweekend niet door te laten gaan.

Het districtstoernooi voor de oudste junioren (de groepen van Aard en Gerdie) gaan dit jaar naar het districtstoernooi in Dinther dat gehouden wordt op 24, 25 en 26 april 1981. De sportspelen op dit toernooi zijn zevenhandbal en peanutbal., Verder staat een tocht en kreativiteit op het programma.

Voor het districtstoernooi in Zijtaart zoeken wij nog enkele enthousiaste mensen die tijdens dit toernooi voor het eten willen zorgen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Carla van de Tillaart, tel. 63218.
 
Veghelse Courant 23 april 1981. De foto's zijn van de rijvereniging en zouden begin 1981 gemaakt zijn. Op wel concours is niet duidelijk.   Rijvereniging Sint-Gregorius.

De eerste rayonwedstrijd werd gehouden op zondag 29 maart in en om manege de Molenheide te Schijndel.

Daar werd dus gestreden door ruiters uit Eerde, Schijndel, Dinther en Zijtaart. Bij het dressuren slechts 1 prijs, namelijk een 1e voor Peter van Asseldonk met Romeo. Proficiat. Het springen ging ons beter af, want in de klasse beginnelingen had Harry van Berkel met Paul slechts 4 fouten en Mari van Berkel met Rezy 0 fouten. Na een barrage met 8 strafpunten stond hij als tweede geplaatst. Bij het springen in klasse Licht had Peter van Asseldonk met Romeo 0 fouten en in de barrage 4 fouten, goed voor een 4e prijs. We keerden zeer voldaan huiswaarts.
Brabants Dagblad 27 maart en 2 april 1981   Stichting voor begeleiding bouw jeugdcentrum Zijtaart.

Een van de directe gevolgen van het toekennen van de subsidie door de gemeente Veghel voor de bouw van een jeugdaccomodatie te Zijtaart is de oprichting van de Stichting Jeugdcentrum Zijtaart. In deze stichting zijn vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen van Zijtaart vertegenwoordigd. Chris van Helvoirt wordt voorzitter en Willy Henst secretaris. In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Peovincie geen 40 % van de benodigde f 200.000 subsidieren, maar slechts f 40.000. Het ontbrekende deel moet door de Stichting worden bijeengebracht. Men zal f 10.000 vragen aan het Nationaal Jeugdfonds, beter bekend als Jantje Beton, terwijl ook in het eigen dorp aktie ondernomen wordt. Er zal een brijdrage van f 100,- per gezin worden gevraagd.
Veghelse Courant 26 maart 1981   Op vrijdag 3 april wordt weer de jaarlijkse feestavond gehouden voor leden van de voetbalvereniging Soffelt boven de 14 jaar, met echtgenote c.q. verloofde c.q. vriendin.
Veghelse Courant 23 april 1981   Rijvereniging Sint-Gregorius.
Het eerste concours van dit seizoen werd op 5 april in Mariaheide gehouden. Een goed georganiseerd concours, doch de weersomstandigheden waren niet iedeaal. We wonnen de eerste prijs met ons viertal in de klasse Licht.

De uitslagen bij de dressuren:
BII: A. van der Heijden met Courbette, 2e prijs
LI: P. van Zutphen met Orpheus, 6e prijs
LI: Mari van Asseldonk met Orefina, 7e prijs
LII: Peter van Asseldonk met Romeo, 1e prijs

Het springen was dit keer niet zo best: alle vijf combinaties maakten fouten. Dus hier geen prijzen.
Brabants Dagblad, 7 en 8 april 1981   Uitbreiding Zijtaart geen probleem.
Winkelbestand verdwijnt mogelijk helemaal.

In tegenstelling tot enkele andere plaatsen zal de uitbreiding voor Zijtaart nauwelijks problemen opleveren. Vanavond wordt vanaf 20 uur een informatieavond gehouden in zaal Versantvoort.

In het dorpenplan wat voor deze kern opgesteld is worden vijf mogelijke uitbreidingsgebieden aangewezen: 1) Ten noorden van de Voortstraat; 2) ten oosten van de Valstraat en ten noorden van de Reibroekstraat, 3) ten zuiden van de Reibroekstraat, 4) ten zuiden van de Leinserondweg en 5) het gebied tussen de Pater Vervoortstraat en de Leinserondweg. 

De komende tien jaar zullen 137 woningen gebouwd worden. Het inwoneraantal zal in 1990 1853 zijn. Nu telt Zijtaart 1751 inwoners. Er is geen gevaar dat de scholen in Zijtaart de komende tien jaren moeten verdwijnen. Anders gesteld is het met de winkels in Zijtaart. Door de schaalvergroting in het winkelgebeuren en door het feit dat de mensen steeds mobieler worden is het niet onmogelijk dat geleidelijk alle winkels uit Zijtaart zullen verdwijnen. Een bejaardenhuis voor Zijtaart zit er niet in, maar het klooster zou diensten kunnen verlenen aan bejaarden.

Als waardevolle plekken en elementen worden in Zijtaart genoemd: het klooster met tuin, de kerk en pastorie met tuin, het deel van de Pastoor Clercxtraat met aanliggende boerderijen in de richting van de Zuid-Willemsvaart en de boerderijen van Karel Bekkers en Harrie van der Heijden. Storend zijn de nogal saaie Keslaerstraat en de stedelijke opzet van de Edith Steinschool en gymzaal.

Er was een grote opkomst voor de informatieavond en er werden veel vragen gesteld. Er werd gevraagd om meer parkeerruimte bij het sportterrein. In een tennisbaan voor Zijtaart, zoals iemand gevraagd had, zagen de afgevaardigden van Veghel, burgemeester H. van Weegen, J. Hoppenbrouwers en R. Schapelhouman, weinig heil. Dat liet de gemeente over aan het particulier initiatief. De gemeente zag geen mogelijkheid om de grondprijs voor de woningen achter de voormalige pastorie te verlagen. Onbegrijpelijk was het voor enkele aanwezigen dat er geen fietspad kan komen op Corsica. De weg zou niet druk genoeg zijn. Schapelhouman zei toe na te trekken hoeveel voertuigen er over de weg komen en hoe gevaarlijk de situatie daar is. Hij zette toch wel vraagtekens bij een fietspad daar, omdat de ruimte erg beperkt is. Een vraag om maatregelen voor de "race-baan" in het dorp zou worden doorgespeeld naar de politie.

In het dorpenplan wordt het garagebedrijf op de hoek van de Pastoor Clercxstraat - Pater Vervoortstraat als een vreemd en storend element aangemerkt. Op verzoek van de aanwezigen werd die opmnerking uit het dorpenplan geschrapt. Door onder andere de verbouwing die de garage heeft ondergaan past zij nu goed in het straatbeeld.
Brief van Mari van Asseldonk aan zijn broer Martien in Nairobi op 9 april 1981   Verder moet ik schrijven dat onze buurvrouw Hanneke Kanters vorige week woensdag is begraven. Ze was de woensdag ervoor opgenomen in het ziekenhuis en ’s avonds meteen bediend. Haar ziekte was een hersentumor, welke ze al een paar jaar gehad heeft en die ze nu in ongeveer anderhalve week de dood in dreef. Johan, die als broeder in Malawi werkt, was zo snel mogelijk gekomen, maar kwam pas aan ongeveer een uur nadat ze gestorven was. Hij blijft waarschijnlijk tot Pasen, waarna hij weer terug gaat.
Veghelse Courant 16 april 1981   Op donderdag 9 april 1981 was de fanfare present bij de opening van het automobielbedrijf Mari van der Heijden. Het was ook wel de moeite waard om dit vernieuwde bedrijf te gaan feliciteren met een klinkende serenade.

Bij de fanfare volgde Cor van Zutphen Mari van de Hurk op als vice-voorzitter.
Veghelse Courant 16 april 1981   Sensationele Stock Car Racing op Eerste Paasdag (19 april) in Zijtaart.

Op zondag eerste paasdag organiseert de Brabantse autocross Club een Stock Car Racing in Zijtaart. We zullen als het weer het toelaat weer onze damescross houden in de pauze. En dan onze speciale manche de gastenmanche die speciaal is opgezet voor de jongens uit Zijtaart en omgeving die geen lid is van de BACC. Zij moeten wel het een en ander aan de auto doen, zoals een ijzeren rolbeugel, veiligheidsriemen, brandblusser en de auto moet aan beide kanten dicht zijn. De kleding is een overal en valhelm.

De kinderen mogen aan de paaseieren zoekactie meedoen. Als klap op de vuurpijl onze Crazy Cross waar een ieder die mee kan rijden die zich crazy voelt en dan maar net zo lang hotsen en knotsen tot je het laatste overblijft.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   "Stichting Jeugdcentrum Zijtaart", dat is de naam de we uiteindelijk gekregen hebben. Op 21 april 1981 ondertekende de notaris de akte gevolgd door Frans van Asseldonk en mij. Nu kunnen we verder. In mei hebben we al een vergadering gehad met alle verenigingen. Het plan wed erg goed ontvangen. Om een beginsaldo te vormen organiseert de K.P.J. samen met Jong Nederland een walk-in binnenkort. Verder hebben we al een schooibrief in elkaar gezet voor de bevolking die volgende week de deur uit gaat. Ook Jantje Beton is om steun gevraagd en de Provincie is in aanvraag. Eindelijk begint er schot in de zaak te komen, het werd tijd.
Veghelse Courant 23 april 1981   Op zaterdag 25 april 1981 haalde de carnavalsvereniging oud papier op.
Veghelse Courant 23 april 1981. Foto's van dia's  van Willy Henst, nu van Jong Nederland.   Dit jaar is het de beurt aan afdeling Dinther om het A-distriktstoernooi te organiseren. Dit is een toernooi voor alle jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar van Jong Nederland uit het district Veghel en Land van Cuyk. Er nemen 7 jongens en 10 meisjes teams uit Beers, Vorstenbosch, Zeeland, Zijtaart en Dinther aan deel.

Het toernooi wordt gehouden op 24-25-26 april aanstaande op de Heise Wal in Dinther. Het thema van het toernooi is "Spoeken en Heksen".

Op vrijdag arriveren de teams om 19.00 uur en zetten hun tenten op in de Heise Wal. Om 20.30 uur wordt het toernooi geopend.  Na de opening wordt een kennismakingsspel gehouden, waarbij alle teams een spookverhaal uit hun eigen omgeving brengen.

Op zaterdag wordt voor de middag eem gecombineerde voet- en fietstocht gedaan en na de middag worden er sportwedstrijden gehouden op het terrein van Walter Wijnen. 's Avons krijgen de kinderen een kreatieve opdracht en daarna presenteren de teams hetgene door hun gemaakt is. Tussen de presentaties door voeren enkele personen van de Dintherse leiding onderdelen van hun cabaret op, wat ze ook gepresenteerd hebben op de feestmiddag van 15 maart jongstleden.

Op zondag wordt een bosspel gedaan. daarna worden de tenten en andere materialen door de deelnemers opgeruimd. Om 10.30 uur wordt een H. Mis gedaan op het terrein door Pastoor van de Velden. Meteen na de H. Mis is de prijsuitreiking en sluiting van het toernooi.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   In april hadden we het distriktstoernooi A in Dinther. Het was op dezelfde plaats als 3 jaar geleden, in het bos tussen Dinther en Vorstenbosch. Het weer was redelijk, hoewel 's nachts gemeen koud, was +/- 0 graden. Dit weet ik, omdat ik weer eens in de jury zat en dus 's nachts in een tentje lag. De organisatie was geweldig goed en iedereen had veel plezier.

Wij hadden twee teams van de jongens en twee van de meisjes. Omdat het thema Heksen en Spoken was, kwam je de vreemdsoortigste namen tegen. De jongens uit Zijtaart sloegen op dit gebied alles met de eenvoudige en toch geniale namen (hum) "Boeh 1" en "Boeh 2", zelf zeiden ze dat dit op spoken sloeg.

's Avonds hadden wij nog flink door de bossen moeten lopen om te zorgen dat iedereen een beetje in de buurt van zijn eigen tent bleef. Bij de einduitslag was het opmerkelijk, dat bij de meisjes de teams van Zeeland een 1e en 2e prijs behaalden. Dit was nog nooit gebeurd. Zij hadden nog alleen van het provinciaal toernooi gehoord en nu moesten ze er ineens met 2 teams naar toe.
Veghelse Courant 23 april 1981   Voor de leden van de Vrouwenbeweging van het N.K.V. is er met hun echtgenoten op dinsdag 28 april 's avonds om 8 uur in zaal Versantvoort weer een zeer belangrijke bijeenkomst. Meester van Lieshout van Notariskantoor Snoeys uit Veghel zal een uiteenzetting geven over diverse belangrijke zaken, zoals familierecht, testament, overdracht onroerend goed van ouders aan kinderen enz. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.f
Veghelse Courant 23 april 1981   Koninginnendag 1981. Programma Zijtaart.

0.8.00 uur: Vlaggen uit
09.00 uur: Muzikale wandeling fanfare Sint-Cecilia.
09.30 uur: Zeskamp voor de schooljeugd van de eerste t/m de zesde klas op het terrein achter de Edith Steinsschool. Voor de kleuters zijn er diverse spelletjes in de kleuterschool. Voor de schoolgaande jeugd is er een traktatie.
13.30 uur: Zeskamp voor groot en klein op het terrein achter de Edith Steinschool. Er worden pannekoeken gebakken, enz. De organisatie is in handen van het Oranjecomite met medewerking van evenmentengroep en diverse verenigingen.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   Met Koninginnendag zouden er achter op de school op het veldje weer spelen gehuden worden. Voor de middag regende het al en dit hield aan tot de avond, een bui dus. Het resultaat was natuurlijk weer een hoop werk voor niets door verschillende Jong Nerland leidsers en leudsters, omdat wij 5 spelen zouden verzorgen en deze de avond tevoren in elkaar gezet hadden, kompleet met zeephelling.
Veghelse Courant 2 april en 7 mei 1981   Op zaterdag 10 mei organiseerden handbalclub Saturnus en voetbalvereniging Soffelt een touwtrekwedstrijd en Zeskamp op het sportveld achter cafe Van der Sanden op Zondveld. Opgeven voor de zeskamp bij Ben van de Linden, Kwarteldonk 14, Veghel. En voor het touwtrekken bij Toon van de Sanden, Pastoor Clercxstraat 14a, Zijtaart.
Veghelse Courant 23 april mei 1981   Districtstoernooi Jong Nederland op 9 en 10 mei. Aktiviteiten: Sport en spel, kreativiteit en buitenleven
Brabants Dagblad  12 mei 1981   Doden Zijtaart herdacht.
Gesneuvelden bij Duitse inval.

In Zijtaart had zaterdag de herdenking plaats van de geneuvelde militairen van het 17e Regiment Infanterie. Deze gaven hun leven bij hun poging de Duitse invallers tegen te houden die op de tweede oorlogsdag tot onze omgeving waren doorgedrongen.

Na een dienst door pastoor Verra, waaraan ook het koor meewerkte, gingen de belangstellenden waaronder veel oudstrijders van het regiment naar het kerkhof in Zijtaart waar drie van de zes gesneuvelden zijn begraven. Er werden bloemen gelegd, terwijl het koor enige liederen ten gehore bracht. Na een gebed sprak de heer Ad Helmonds, voorzitter van het oud-strijderscomite. De zwartste dag van het regiment noemde hij de 11e mei 1940, de dag waarop zijn vrienden het leven gaven.

De heer Helmonds stond echter ook stil bij de andere mensen van welke nationaliteit dan ook die ten gevolge van oorlogshandelingen het leven lieten. Namens de oudstrijders werd een krans gelegd door een kleindochter van de heer Helmonds. De Las Post geblazen door Albert van Zurphen besloot deze korte, indrukwekkende plechtigheid.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Stichting Jong Nederland Zijtaart

Op zaterdagmorgen kwamen om ongeveer 9 uur de eerste deelnemers aan op het terrein aan de Pastoor Clercxstraat 22 te Zijtaart, waar het B-districtstoernooi voor de junioren uit het distrikt Veghel en Land van Cuyk gehouden werd. Nadat alle teams hun tenten hadden opgezet, volgde de opening van het toernooi door de voorzitter van Jong Nederland Zijtaart Willie Henst. Daarna volgde de uitleg van de kreativiteitsopdracht.

Om 12.00 uur was de kookstaf erin geslaagd een grote hoeveelheid thee te zetten, zodat iedereen het meegebrachte brood kon wegspoelen. Hierna volgde om half 1 de voettocht door Zijtaart met veel opdrachten en behendigheidsspelen.  Rond 6 uur waren de laatste deele]nemers terug, zodat de warme maaltijd geserveerd kon worden. Hierna gingen de deelnemers verder met de creatieve opdracht die om 20.00 uur ingeleverd moest worden.

Als slot van de avond werd een poging gedaan de film "De eend en de cadilac" te draaien. Helaas kon het slot van de film als gevolg van een technische storing niet gedraaid worden.

De volgende morgen was er in alle vroegte al weer een enorme drukte in het tentenkamp. Om half elf klonk het laatste fluitsignaal bij de wedstrijden en gingen de kinderen hun tenten en het terrein opruimen. Tenslotte vond onder grote belangstelling van ouders om half 12 de prijsuitreiking plaats.

Toen de leiding van Jong Nederland Zijtaart na alles opgeruimd te hebben onder de appelboom in het zonnetje lag konden zij terugzien op een uitstekend geslaagd toernooi met erg goed weer.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   Dan op 9 en 10 mei het toernooi B in Zijtaart. Vrijdag had ik een snipperdag genomen om het terrein mee klaar te maken, en wat denk je, buitengekomen in Eindhoven kon ik alleen maar constateren dat het flink regende. Op zo'n moment gaan de gedachten gemakkelijk terug naar 4 jaar geleden hier... Het enige wat dan nog helpt is een krachtige vloek en gewoon doen verder of er niets aan de hand is.

In de namiddag werd het droog en tot +/- 5 uur konden we volop vooruit met tenten bouwen en licht aanleggen, vlaggenmasten plaatsen enz. enz. We hadden afgesproken om op zaterdagmorgen om 9.00 op het terrein aanwezig te zijn, dus zette ik de wekker op 8.15 uur. Dit was totaal overbodig geweest, omdat ik 's morgns om 6.30 uur gewekt werd door een hevige inweersbui met veel harde knallen en een geweldige hoeveelheid regenwater. Toen ik dit allemaal hoorde heb ik dingen gedacht en zelfs hardop gezegd die in deze brief niet op zijn plaats zouden zijn, dus die schrijf ik niet op.

Toen om 9.00 uur iedereen op het toernooiveld was regende het niet meer, maar alles was zeiknat. Om half tien begonnen de deelnemers binnen te druppelen en rond dezelfde tijd kwam de zon te voorschijn. Het is onbegrijpelijk, maar we hebben nog nooit zulk een prachtig weer gehad met een toernooi. Tot 's nachts half 1 heb ik in mijn blousje tegen een appelboom gezeten, dit nog steeds niet begrijpend.

's Middags in de tocht zaten nogal wat waterspelletjes, met dit weer was dat een geweldig succes, Hoogtepunt voor de teams was natte sponsballen gooien naar iemand die in de schandpaal stond (Chris Ven), hoe kan het ook anders. Hij stond met zijn toestand midden op het kerkpleintje en had zelfs publiek aan toevallig passerende automobilisten en fietsers, iedereen bleef even kijken. Prachtig om te zien.

Het avondprogramma bestond uit een film die in de gymzaal gedraaid werd. "De eend en de Cadillac" was iets te hoog gegrepen en wat trammelant met de projector maakte het er ook niet beter op, zodat we het laatste deel maar niet meer gedaaid hebben, anders werd het te laat en iedereen had erg veel slaap.

Zondagmorgen was iedereen alweer vroep op en om 7 uur scheen het zonnetje alweer. Na het ontbijt was er de sport achter de school en ook dit verliep erg goed en mooi op tijd, zodat de prijsuitreiking mooi op tijd was. Dit werd gedaan door Jan van de Ven, dus sukses verzekerd. Iedereen ging tevreden naar huis. Verschillende leden en ook de leiding waren al flink verkleurd door de zon. De leiding van Zijtaart ging ook naar huis om een hapje te eten, zodat we om 1 uur konden beginnen met opruimen. Na het opruimen hebben we met een man of 15 nog rond een krat bier onder de appelbomen gelegen, heerlijk rustig.
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk, eind mei 1981   Zoals jullie wel weten hebben het toernooi dit jaar bij jouw achter je stal in de boomgaard gehouden. De jongens hebben onder de bomen gelegen (sommige zelfs geslapen). De meisjes hadden hun tenten achter in het veld geplaatst. Jouw stal hebben we omgetoverd tot keuken. De douche werd als gootsteen gebruikt. Pa Piet moest zijn maandelijkse douchebeurt uitstellen.

Alles wat met eten te maken had is het hele toernooi door verzorgd door Carla, Mieke en Maria Henst. Ze hebben dit voortreffelijk gedaan. Om het terrein wat op te sieren hadden we vlaggen van de gemeente gehuurd. De jurytent en de toiletwagen van Van Lee maakten het geheel kompleet. Het thema was Heksen en Tovenaars.

Zaterdag
9.00 uur: er staat een rij kinderen met de gekste kleren aan van Pa Piet tot aan de kerk
9.30 uur: Openstelling terrein. Tineke en Bernadette nemen dit voor hun rekening. De teams gaan zo goed en zo kwaad als het wil hun tenten opzetten.
11.00 uur: Willie Henst doet de officiele opening. De vlag wordt gehesen.

11.15 uur: Irma leest een verhaal door de groep kreativiteit (Irma, Gerdie, Sjan en Franka) is samengesteld. Het verhaal gaat over een goede heks Zeitina en een boze tovenaar Zaka. Het verhaal ging als volgt.

"Heel lang geleden leefde er een heks die Zeitina heette. Ze woonde in een bos. Ze was wel leijk maar heel lief. Als de mensen ziek waren kwamen ze altijd naar haar toe en Zeitina hielp hen met allerlei kruiden en drankes. De mensen waren haar daarvoor heel dankbaar en noemden dan ook het plaatsje dat later op die plek kwam Zijtaart en de bossen die er nog staan werden naar de knobbeltjes op haar rug genoemd: "De Bulten". In die Bulten heeft ze lang gewoond, maar omdat het bos te groot was om alleen schoon te houden, vroeg ze tovernaar Zaka in het bos te komen wonen om haar te helpen. Deze tovenaar was helemaal niet zo lief als de heks gedacht had, want ..."
Opdrachten: maak dit verhaaltje zelf af. Maak een creatief werkstuk over jullie verhaal.

12.30 start grote en kleine tocht. In de kleine tocht waren 9 behendigheidsspelen.
1. ringen gooien om heksenhoeden (tegenover Trien Ven in de heg)
2. met een prikker in de mond zilveruitjes uit een schaal opprikken (bij Jan Vervoort achter het huis)
3. Speerwerpen met heksenbezems (op de weg naar Bertus Brans)
4. Katapult schieten (fietsband als stiek). Een balletje wegscshieten en de andere teamleden proberen het balletje met een deken op te vangen (op het ruiterveld)
5. Op "ons" veld achte de school hebben Zijtaartse jongens een fietscross terreintje aangeleged. Dat was voor ons goed genoeg voor een echte owerwetse heksentour met kruiwagens.
6. Tapijttrekken (ook op het veld). Iedereen staat op een tapijt, op een kind na, die het tapijt moet trekken. Alle kinderen moeten tegelijk omhoog springen, terwijl de andere persoon dan tegelijk moest trekken.
7. Stiekrace (nog steeds op het veld). De kinderen zitten vast met stieken van fietsbinnenbanden. Ze moeten naar elkaar toerennen en dan met moeite een toverstakje doorgeven. Hoe vaak gaat het stokje rond in drie mnuten.
8. Roeien (op het parkeerterrein voor de Edith Steinschool. Een stijgerplank op ronde paaltjes. De kinderen op de plank duwen zich vooruit met de ruitperpalen. De palensjouwer legt de ronde paal die achter vrijkomt weer vooraan neer.
9. Schandpaal (op het kerkplein voor het huis van Jan van de Ven). In de schandpaal stond de boze tovenaar Chris met zijn inmiddels paarsorde hoofd te jammeren. Opdracht gooi een geel schuimrubberballetje wat eerst in het water goed is natgemaakt zo hard mogelijk tegen de kop van Chris. Achter de schandpaal stond een een plakbord met hoofden van belangrijke figuren, zoals Dries van Agt, Joop den Uil of Hans Wiegel, de met genoegen werden geraakt als men mis gooide.

Het einde van de tocht was bij Piet van Asseldonk voor het huis, waar men een appel kreeg en weer kon starten met de grote tocht. Die liep van Flosje naar de Vuilnistip, langs Albert van Zutphen, Jan Habraken en Wim van de Sanden, de bossen, langs Jonkers, de steegt over het Hoog, langs de Vonders terug naar het kampeerterrein. In deze tocht zaten vooral opdrachten en vragen, zoals zoveel mogelijk afval uit de natuur meebrengen, foto's op de juiste volgorde zetten, verzin een zo sterk mogelijk verhaal, pyramide bouwen en overtocht over de loop met twee touwen (apenbrug). Veel kinderen springen in de loop en dat werd een kompleet waterfestein.

Na het eten zouden Henrie en Aart de apenbrug over de loop wel af gaan breken. Zij komen bij de loop aan waar Net en Paul nog uit zaten te druipen van de drukke bezigheden. "Verdomme," zegt Henrie (van  Boxmeer): "Ik ben nog niet over de loop geweest." Henrie gaar het proberen. Als hij halverwege is gaan Net en Paul flink met de touwen schudden om zo Henrie in het wateer te mieteren. Het wou maar niet lukken. Henrie hing fier en trots met een brede glimlach aan het bovenste touw. Maar wat wil het geval. Aarde maakte per vergissing niet de scheerlijn los, maar het touw waar Henrie zich aan vast hield. Languit ging Henrie op zijn rug met touw en al in het water. Weg trots gezicht, weg glimlach, weg droge broek.

Na het lekkere eten en het inleveren van de kreatieve opdracht was er tijd vrijgemaakt voor de Viering. Marna Elie en Tineke hadden met behulp van hun gemengde groep een viering in elkaar gedraaid. De groep speelde een verhaal wat door Elie werd voorgelezen. Het verhaal ging over een boom en een mens die in het verhaal opgroeide van kind tot oud manntje. De jongen had een soort vriendschap met de boom. Hij kwam echter alleen bij de boom als hij iets nodig had. Dit vond de boom wel erg, maar hij bleef de jongen alijd helpen. Hij gaf hem appels om te eten, hout om een huis te bouwen en zijn stam voor een boot om weg te varen. Aan het einde van het verhaal komt een oud mannetje nog een keer terug bij de boom, ook al denkt hij dat er niets mee te halen valt. De boomstronk is echter nog een goede plaats om uit te rusten voor het oude mannetje. Het thema van de viering was dan ook: hoe ga je zelf om met andere mensen, is er een evenwicht tussen geven en nemen.

Om 11.30 uur gaan de kinderen naar bed. Van absolute stilte is echter nog geen sprake. De bokken worden wel streng van de schapen gescheiden. Er wordt alleen naar de WC gegaan onder begeleiding van een leider. Aan mensen die voor de derde keer moesten werd geadviseerd om eerst de laarzen maar vol te pissen. We waren streng, want we hadden van te voren enkele telefoontjes gehad van ouders uit andere afdelingen die wilde verhalen hadden gehoord over het A-toernooi in Dinther waar de jongelui de hele nacht door het bos hebben rondgespookt. Benadette en Jack zijn de hele nacht wakker geweest om de jong in de gaten te houden.

Na het ontbijt op zomdagmorgen volgden de sportspelen achter de Edith Steinschool. Jack, Toon en Tonio hadden zich over de sport ontfermd. Als sportspelen werden kegeltrefbal en matbal gespeeld. Enkele teams uit Erp probeerden te ontsnappen om te gaan zwemmen in de Zuid-Willemsvaart. Gelukkig kregen we hen nog net op tijd te pakken. Het weer was ook zo heet.

Om 11.30 de afsluiting door Willy en de prijsuitreiking door Good Old Jan. Jan en Geert hadden voor elke deelnemer een toverstafje gemaakt van bamboe wat met een vliegertouwtje om de nek gehangen kon worden. De nrs, 1, 2 en 3 van de jongens en meisjes kregen een zelfgemaakte tegel van klei. De meisjes uit Vorstenbosch en de jongens uit Dinther gingen met de hoogste eer strijken. De jongens uit Zijtaart werden derde. De meisjes uit Zijtaart kwamen in de hoogste regionen niet voor.
 
Veghelse Courant 14 mei 1981   Donderdag 14 mei: KVO cursus beter bewegen in gymzaal De Molensteen, aanvang 19.00 tot 20.15 uur.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Fanfare Sint-Cecilia gaat binnenkort starten met een aantal akties ten behoeve van de aanschaf van nieuwe uniformen. De fanfare heeft in totaal maar liefst 100 nieuwe uniformen nodig. De kosten bedragen rond de f 500,- per uniform. De eerste aktie gaat met Pinksteren van start. De leden zullen gaan fietsen en hopen sponsors te vinden die hen per afgelegde kilometer een bedrag zullen betalen.
Veghelse Courant woensdag 21 mei 1981   Touwtrekclub Krijtenburg.

Op vrijdag 15 mei hebben we meegedaan aan de gewichttrekwedstrijden die de gewichttrekgroep Schaijk georganiseerd had. Onze eerste ploeg: Theo van Eert, Kees Oostvogel, Harry van den Oever, Theo van den Oever en Antoon van Eert had de 1e prijs met een getrokken gewicht van 640 kg.

De tweede ploeg: Bert Verbeeten, Theo Habraken, Hans Rooijakkers, Toon van Erp en Henro van de Linden, had de 2e prijs met eveneens een getrokken gewicht van 640 kg.

Op zondag 17 mei moesten we in Heesch aan de slag in de strijd om de Brabantse titel gewichttrekken. We kwamen als de sterkste ploeg van Brabant uit de bus. Op Tweede Pinksterdag zullen we er weer tegenaan klappen met een touwtrekwedstrijd georganiseerd door Het Lamme Handje uit Breugel.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Zondag 17 mei: Fanfare Sint-Cecilia concert te Vorstenbosch.

Op dezelfde dag: Wielertoerclub Zijtaart, tocht De Bergen Rijkevoort, plusminus 70 km. Vertrek 9.00 uur. Met pauze.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Dinsdag 19 mei: KVO Bedevaart in Handel, aanvang van de Eucharistieviering om 20.00 uur.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Donderdag 21 mei: KVO cursus beter bewegen in gymzaal De Molensteen, aanvang 19.00 tot 20.15 uur.
Notulen Gemengd Koor, 21 mei 1981   Het Gemengd Koor wordt door de organiste Willy van Dijk na de repetitie bij haar thuis uitgenodigd om een geslaagd einsexamen aan het conservatorium te vieren.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   Op 23 mei was de Rakker- en Zwaluwendag in Beers. Daar ben ik alleen maar bij de prijsuitreiking geweest. Onze Rakkertjes hadden de eerste prijs en waren dolgelukkig. Het was jammer dat het tijdens de prijsuitreiking regende. Gelukkig was het overdag de hele tijd droog geweest.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Zondag 24 mei. Wielertoerclub Zijtaart, tocht Nuland, plusminus 60 km, vertrek 9.00 uur. Met pauze.
Veghelse Courant 27 mei 1981   Geslaagd toernooi tafeltennisvereniging 't Batje, Zijtaart.
Op zondag 24 mei heeft tafeltennisvbereniging 't Batje een klein invitatietoernooi gehouden, waaraan door leden van verschillende verenigingen werd deelgenomen, onder andere TTCV Rath uit Veghel, Alico uit Schijndel en Smash uit Uden.
Veghelse Courant 14 mei 1981   De carnavalsvereniging haalde op 30 mei weer oud papier op.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Zondag 31 mei. Wielertoerclub Zijtaart, tocht Erica Hotel, plusminus 70 km, vertrek 9.00 uur. Met pauze.
Veghelse Courant woensdag 27 mei 1981   Op zondag 31 mei werd de tweede K.P.J. Kringsportdag van dit seizoen gehouden in Veghel op het Prins Willem Alexandersportpark met ruim 500 deelnemers uit de 18 afdelingen van de kring Uden. Er werd gestreden op de volgende onderdelen: gymnastiekoefeningen, pyramidebouw, marcheren en atletiek.
Veghelse Courant 14 mei 1981   Kermis te Zijtaart op zondag 31 mei, maandag 1 juni en dinsdag 2 juni.
Veghelse Courant 21 mei 1981   De fanfare St. Cecilia heeft een mooie reis gehad naar Koningswinter. Dat was het voornaamste. Er was veelovereenkomst met Bad-Munster Eifel, alleen het wedstrijdelement ontbrak. Dat is natuurlijk jammer.
Veghelse Courant 21 mei en 4 juni 1981   Er is vanaf woensdag gelukkig weer een supermarkt in Zijtaart. Enkele jaren geleden werd de laatste kruidenierszaak van Zijtaart omgetoverd tot een cafetaria. Daar zat meer brood in. Er bleven ook nog twee bakkersbedrijven open. Een daarvan wordt nu de supermarkt van de familie Van der Steen.


De fanfare bracht een klinkende serenade aan de vernieuwde winkel van Harrie Bolk. Schoonzoon Van der steen heeft de zaak zodanig gemoderniseerd dat nu bijna alle consumptieartikelen er te krijgen zijn. Voor de familie Bolk heeft de fanfare wel wat over.
Veghelse Courant 2 april 1981   De K.P.J. organiseert op 28 mei een handbaltoernooi op sportpark De Vonders. Iedereen uit Zijtaart die 15 jaar is of ouder kan deelnemen in teams van tenminste 7 spelers of speelsters. Tot 20 april opgeven bij Jan van den Oever, Krijtenburg 4.

Op 28 mei doen ook de kinderen uit Zijtaart hun H. Communie, maar in verband met de velden en de sportdagen van de K.P.J. kon voor geen andere dag worden gekozen.
Brief van Aard van Hoof aan Martien van Asseldonk, eind mei 1981   Wij zitten nu aan de vooravond van het groots opgezette handbaltoernooi voor alle liefhebbers uit Zijtaart. Ook "De Natte Hen" is er dit jaar weer in geslaagd een zooitje bij elkaar te krijgen en doet dus mee. Omdat wij de eerste wedstrijd moeten spelen, hebben wij besloten om in pyama gekleed op (aan) te treden. Dat scheelt weer een kwartierje uitslapen. Onze tactiek is als volgt, Ieder heeft zijn eigen taak

Jack: loopt wacht voor ons doel
Henneke: Doet zijn naam eer aan => zal wel nat worden
Evaline: Zorgt voor gewicht in de strijd => stoottroepen
Elie: Moet de tegenstanders verlijden
Franka: Hoekvlag => zij heeft weer lange haren
Will: Vliegenvangen in de Dug Out
Frank: Gras maaien en Hooien
Noud en Aard: Het brein

Als geheim wapen worden "La Fam Fataal" en Ties Kluit ingezet.
 
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   Vorige week donderdag (28 mei) was het Hemelvaartsdag, iedereen was dus vrij. Op veel plaatsen in Zijtaart was het communiefeest. Je kent dat wel. Vretende en zuipende ouders en de feestelingen, de kinderen dus, lopen er wat verloren bij, tenminste na de middag. Dit was er de oorzaak van dat onze keet achter de gymzaal nogal een moeilijke tijd tegemoet ging.

Toen ik 's avonds om ongeveer 8 uur briefjes rondbracht voor een vergadering, hoorde ik bij Van Hoof het hele verhaal. Een jongen van een jaar of 15 die bij Van de Bilt (in de oude pastorie) op bezoek was, verveelde zich blijkbaar en had daar iets op gevonden. Met wat supporters die niets wilden missen en onder de nodige aanmoedigingen had hij een raam van de keet geforceerd, zodat hij naar binnen kon. Daar aangekomen ging hij nogal rigoreus te werk.

Je kent die oranje banken wel, he. Nou die stonden er een paar van in de keet, om op te zitten, hebben wij altijd gezegd. Deze grappenmaker gebruikte een van deze banken als stormram. De ramen waren zijn nietsvermoedende tegenstanders. Je zult begrijpen dat deze ongelijke strijd hevig maar van korte duur was. In een mum van tijd stond er geen raam meer in. Ook de spijlen waren er uit. Het was een grote puinhoop, zowel binnen als buiten.

Gelukkig waren er een paar jongens naar het sportpark gegaan om Aard en Jack te waarschuwen over wat er gaande was. Deze kwamen nog juist op tijd om wat te regelen, te redden was er niets meer. De vader van het joch voelde zich niet zo lekker en was bereid de volgende dag mee de rotzooi op te ruimen en te zorgen voor nieuw glas. Het eerste is inmiddels gebeurd en het tweede komt binnenkort. Ik hoop dat dit het laatste keet-incident is geweest. Je zou er moedeloos van worden.
Veghelse Courant 4 juni 1981   Na de grote successen van voorgaande jaren heeft de KPJ afdeling Uden dit jaar voor de zesde maal een bak- en transportfietsenrace georganiseerd. Zij zal worden gehouden op 7 juni aanstaande, Eerste Pinksterdag.
Veghelse Courant 18 juni 1981   Met Pinksteren (7 juni) fietste de bevolking van Zijtaart voor Cecilia maar liefst tien uniformen bij elkaar, waarbij door Rita Raymakers maar liefst een bedrag voor twee hele uniformen bijeen gefietst. Zij kreeg daarvoor de eerste prijs, terwijl de broer van Rita goed was voor een vierde prijs. De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Hans Habraken en Christien van Zutphen.
Notulen Gemengd Koor, 13 juni 1981   Het Gemengd Koor verleent op zaterdag 13 juni om 15.00 uur medewerking aan de Vormselviering van de zesde klassers.
Veghelse Courant 11 juni 1981   Enkele activiteiten.

Donderdag 11 juni: KVO gymen van 19.00 tot 20.15 uur.

Vrijdag 12 juni: Vrouwenbeweging van het N.K.V. excursie naar ter Meulen Post.

Zondag 14 juni: Carnavalsvereniging De4 Reigers, vlooienmarkt

Zondag 14 juni: Wielertoerclub Zijtaart vrije tocht

Maandag 15 juni: NKV mannen en vrouwen fietstocvht inschrijven 7 uur

Donderdag 18 juni: KVO gymen in de gymzaal De Molensteen van 19.00 tot 20.15 uur.

Zaterdag 20 juni: drumband festival in Empel

Zondag 21 juni: Wielertoerclub Zijtaart Bos plus Heide tocht Rips 55 km start 9.00 uur

Donderdag 25 juni: KVO gymen in de gymzaal De Molensteen van 19.00 tot 20.15 uur.

Zaterdag 27 juni Carnavalsvereniging De Reigers haalt oud papier bij U op
Veghelse Courant 11 juni 1981   Geslaagden uit Zijtaart, Pius X Mavo, Veghel.

Anita van de Acker
Jeanne van Asseldonk
Karin Bosch
Toin van Boxmeer
Jeanette van Heertum
Bernadette Korsten
Marco van Schayk
Notulen Gemengd Koor, 20 juni 1981   Het Gemengd Koor had op 20 juni om 19.00 uur een uitwisseling met de H. Hartparochie in Veghel. Na de Eucharistieviering kopje koffie met hapjes in de sacristie samen met leden van het H. Hartkoor.
Notulen Gemengd Koor, 25 juni 1981   Mevrouw Bouman - Rietbergen nodigt de leden na de repetitie bij haar thuis uit voor een gezellige feestavond in verband met haar 12 1/2 jarig huwelijk.
Veghelse Courant 25 juni en 2 juli 1981   Fietstocht voor Zijtaartse fanfare goed volbracht.

Op 27 en 28 juni werd een blaakapellen festival gehouden in de sporthal, die in Beierse-Tirolersfeer is omgebouwd. De Boemelaars in Zijtaart kunnen terugkijken op een geslaagd festijn. Een heel weekeinde is door blaaskapellen uit de omgeving muziek gemaakt, terwijl ondertussen Antoon van Sleeuwen en Peter Vissers Nederland op de fiets doorkruisten om geld voor het uniformenfonds van de Zijtaartse harmonie bijeen te trappen.

Door luidsprekers die op het dak van De Molensteen geplaatst waren kon men het festijn tot in de verre omgeving volgen. Om 10 uur 's avonds kwamen de fietsers onder luid applaus de sporthal binnen. In een dag hadden ze een tocht van 500 kilometer afgelegd. Met een groep begeleiders waren ze 's morgens in alle vroegte vertrokken voor een tocht om het IJsselmeer. Ondanks de regen was de fietstocht goed verlopen. Met name het stuk over de Afsluitdijk was de beide wielrenners zwaar gevallen. De training en de uitstekende conditie kwam hen daar goed van pas.
Veghelse Courant 2 juli 1981   K.P.J. Zijtaart Interkring kampioen.

De jaarlijkse georganiseerde Interkringsportdag ter afsluiting van het seizoen is voor de afdeling Zijtaart bijzonder succesvol geweest. Ondanks het slechte weer verliep de dag sportief uitstekend. De strijd ging vooral tussen de afdelingen Oirschot, Milheeze, Keldonk en Zijtaart bij de heren en bij de dames mocht de afdeling Zijtaart meedoen in het klassement van de vrije inschrijving, waarbij ze een zeer eervolle 8e plaats veroverden.

De pyramidebouw (waarmee Zijtaart al jarenlang bovenaan staat) was goed voor de 2e prijs zowel voor de gemengde pyramide als voor de jongenspyramide. Op het einde van de sportdag kwam de belangrijkste uitslag bij de KPJ. Met de verplichte KPJ oefening behaalden we de 1e prijs, iets wat ons in ons 59-jarig bestaan nog nooit gelukt is.

Met atletiek had Zijtaart ook nog twee prijzen, namelijk Tony Cissen een 3e prijs met kogelstoten en Bert van Nunen wederom een 1e prijs opp de 1500 meter. Proficiat met deze behaalde successen.

Foto's collectie Jan van den Oever   De interkringsportdag van de K.P.J. aspiranten werd in 1981 gehouden in Asten-Heusden.
Linkse foto: gemengde pyramide, 2e prijs (na Bakel).
Middelste foto: 1e prijs voor marcheren. Keldonk was en Volkel 3.
Rechtse twee foto's: slotdefile. Voor namen zie de fotogalerij 1981-1990.
De reden voor de pret van de jongens in het slotdefile is dat Marco van Asseldonk verkleed als meisje met de meisjes mee marcheerde.
 
Veghelse Courant 2 en 9 juli 1981   Rijvereniging Sint-Gregorius.

De Zijtaartse rijvereniging heeft al weer vele concoursen achter de rug. Op 5 april werd op het concours in Mariaheide met het viertal een goed begin gemaakt, doch er kwam spoedig een inzinking die we, zoals zal blijken uit onderstaande uitslagen, alweer te boven zijn.

Zondag 24 mei Veghel.
Viertal klasse licht 5e prijs, tevens het best paraderend viertal.
Springen klasse B: Mari van Berkel met Rezy 0 fouten, barage 4 fouten, 8e prijs
L: Peter van Asseldonk met Romeo 0 fouten, barrage 0 fouten, 6e prijs

Zondag 28 mei [rayonwedstrijd Eerde]
Viertal 6e prijs
Springen B: Mari van Berkel met Rezy 3 fouten
L: Peter van Asseldonk met Romeo 0 fouten, barrage 0 fouten, 3e prijs
Dressuur KII: Peter van Asseldonk met Romeo 2e prijs
BII: A. van de Heijden met Courbette 4e prijs

Zondag 31 mei Lieshout
Viertal 9e prijs
Springen B: Mari van Berkel met Rezy 4 fouten
L: Peter van Asseldonk met Romeo 4 fouten
Dressuur LII: Peter van Asseldonk met Romeo 1e prijs
Klasse BII: A. van der Heyden met Courbette 4e prijs

Zondag 8 juni Schijndel
Viertal 6e prijs
Springen: Mari van Berkel met Rezy 0 fouten, barrage 8 fouten, 9e prijs
L: Harrie van Berkel met Paul 4 fouten
Peter van Asseldonk met Romeo 4 fouten
Dressuur: Paul van Zutphen met Orpheus 1e prijs

Zondag 14 juni Breugel
Viertal 5e prijs
Dressuur LI: Paul van Zutphen met Orpheus 1e prijs
LII: Peter van Asseldonk met Romeo 1e prijs
Springen B: Mari van Berkel met Rezy 4 fouten
L: Harrie van Berkel met Paul 4 fouten
Peter van Asseldonk met Romeo 4 fouten

Zondag 21 juni Nuenen
Viertal 2e prijs
Dressuur LI: Paul van Zutphen met Orpheus 6e prijs
LII: Peter van Asseldonk met Romeo 3e prijs
Springen L: Harrie van Berkel met Paul 4 fouten
Peter van Asseldonk met Romeo 0 fouten, barrage 4 fouten

Zondag 28 juni Boekel
Viertal 2e prijs
Dressuur LI: A. van der Heijden met Courbette 5e prijs
Springen B: Mari van Berkel met Rezy 0 foutren, barrage 4 fouten 9e prijs
L: Peter van Asseldonk met Romeo 4 fouten
Harrie van Berkel met Paul 0 fouten

Wij wensen iedereen van harte proficiat met de behaalde resultaten. Het volgende concours is op zondag 16 augustus in Uden, dus er volgt een lange rustige tijd, waarin het oefenen gewoon doorgaat: op woensdagavond en op zondagmorgen bij Bertus Brans. Ook niet leden kunnen dan gerust komen.
 
Notulen Gemengd Koor, 5 juli 1981   Plechtige eucharistieviering bij het zilveren Gregorius jubileum van onze dirigent de heer Jos Banens. Na de mis vindt in zaal Versantvoort de huldiging plaats door pastoor Verra, die na een aardige toespraak de oorkonde uitreikt en de bijbehorende versierselen opspeldt. Felicitaties zijn er verder voor zijn vrouw, zijn moeder en een broer van de dirigent. Het gebeuren was een verrassing voor de heer Banens.
Brabants Dagblad 6 juli 1981   Jos Banens kreeg in Zijtaart zilveren speld.

In Zijtaart is zondag een opmerkelijk jubileum gevierd: het 25-jarige lidmaatschap van de heer Jos Banens uit Veghel van de Sint-Gregoriusvereniging, de diocesane vereniging van koorleden. De heer Banens trad op achtjarige leeftijd toe tot deze vereniging en hij vervult naast een groot aantal andere functies in de muziek de rol van dirigent van de Sint-Lambertusparochie te Zijtaart.

De viering begon met een heilige mis waarin het koor en de dirigent uiteraard een belangrijke rol speelden. Door een van de koorleden werd tijdens dese mis de huldiging aangekondigd, hetgeen voor de heer Banens als een volslagen verrassing kwam. Na de dienst waarin door mevrouw Bouman, ook een van de koorleden, twee solo's werden gezongen, werd de viering voortgezet in zaal Versantvoort.

Door pastoor Verra werd aan de heer Banens de zilveren speld van de vereniging met de oorkonde overhandigd, nadat hij de heer Banens had vergeleken met Chopin en Mozart, die ook al op jeugdige leeftijd in de muziek waren begonnen.

Bloemen werden overhandigd, ook aan zijn vrouw. Niet alleen in Zijtaart geniet de heer Banens bekendheid, maar ook in Veghel waar hij verbonden is aan de muzieksschool en waar hij Harmonie Frisselstein dirigeert. Verder leidt hij ook de fanfare te Ammerzoden en volgt hijzelf ook nog lessen. Binnenkort zal de heer Banens de leiding van de Zijtaartse fanfare Sint-Cecilia overnemen van de heer Ad van der Heijden, die deze functie gedurende een lange tijd vervuld heeft. De heer Banens is afkomstig uit Neerbeek in Limburg.
Notulen Gemengd Koor, 9 juli 1981   Laatste repetitie avond voor de vakantie. Gezellige feestavond in het zaaltje van Jan en Bets van Zutphen - Van Nunen. Er wordt gekiend, een aardig prijsje meegenomen, druk gepraat, uitbundig gezongen, gesterkt met rrn natje en een droogje.
Veghelse Courant 19 februari 1981.   Jong Nederland Zijtaart.

De kamp data zijn:
Rakkers Zwaluwen A (groep van Bernadette) gaan van 18 juli tot 23 juli naar Elsendorp.
Hierna gaan de Rakkers Zwaluwen C (de groep van Marna) van 23 tot 28 juli naar Elsendorp,
Tenslotte gaat de groep van Franks (Rakkers Zwaluwen B) van 28 juli tot 1 augustus naar Elsendorp.
De junioren meisjes gaan van 8 tot 15 augustus naar Beers
De junioren jongens gaan van 18 tot 25 juli naar Deurne.
 
Foto's: collectie Aard van Hoof.   Kamp van de Junioren Jongens van Jong Nederland van 18 tot 25 juli 1981 in Deurne. 
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Kenia van 7 september 1981   Van 18 juli tot en met 25 juli zijn wij met 18 junioren op kamp geweest in een verbouwde boerderij in Deurne. Hierin waren 2 douches, een royale keuken, een zaal voor gezelschapspelletjes en ping pong, een slaapzaal voor B junioren, een slaapzaal voor A junioren, 'n eetzaal en 'n flinke wasgelegenheid met WC's. Als leiding zijn meegegaan Jack, Toon, Tonio, Aard en ik. Voor het eten werd gezorgd door Jose en Marna in de eerste helft van de week, en door Jose en Will in de 2e hepft van de week.

Over het algemeen is het kamp zeer goed verlopen, het weer was vrij redelijk. Dirk van de Tillaart heeft een scheurtje in zijn arm opgelopen en Harrie van de Linden 2 gebroken tanden en 'n paar hechtingen in z'n gezicht dankzij 'n valpartij met de fiets.

De laatste avond was Chris op bezoek. Deze wilde de B junioren wel helpen om de leiding in de wasbak te gooien. Helaas werd hij in een douche gesloten, zodat wij het watergevecht ruimschoots gewonnen hebben. Om een eind te maken aan het gevecht hebben wij ons overgegeven en nat laten gieten. Toen het gevecht afgelopen was en wij uit stonden te druppen in de keuken, kwam er iemand met een zaklamp langs het raam. De deur ging open en toen stond de politie voor onze neus vanwege een telefoontje van 'n buurman. De politie maakte geen moeilijkheden en vertrok weer met het verzoek het iets rustiger te houden. De volgende dag werd alles opgeruimd en vertrok Jose met haar eend, waarvan de claxon aan de richtingwijzer aangesloten was
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Kenia van 6 juni 1981   De senioren (van Jong Nederland) gaan dit haar weer met de fiets op kamp. Dit keer de andere kant op, Zuid-Limburg, dus de jongens gaan allemaal mee. Dat is 6 man. De meisjes gaan zelf op vakantie naar zee.
Foto's: collectie Jan van den Oever.   De aspiranten van de KPJ gingen in 1981 op kamp in Someren. Voor de namen op de middelste foto, zie de fotogalerij 1981-1990.

 
Veghelse Courant 6 en 13 augustus 1981   Zondag 9 augustus: KVO gezinsfietstocht. Inschrijven vanaf 13.30 - 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Inschrijven bij Jan van de Oever, Krijtenburg.

Vrijdag 14 augustus: de fanfare brengt een senerade aan een zilveren paar.

Zaterdag 15 augustus: fanfare Sint-Cecilia muzikale wandeling Biezendijk, Krijtenburg. 19.45 uur vertrek cafe Versantvoort.

Zondag 16 augustus: receptie pater De Koning.
Notulen Gemengd Koor, 15 augustus 1981   Om 19.00 uur openluchtmis opgeluisterd op camping "de Pier', Bedaf - Uden.
Brabants Dagblad 29 juli 1981 en 12 augustus 1981   De helpende hand van pater De Koning.

Pater De Koning. Vooral ouderen uit de omgeving zullen goede herinneringen aan hem hebben. Hij was het die in de laatste oorlogsjaren velen de helpende hand bood. Die helpende hand steekt pater De Koning nu uit in Indonesie, waar hij geestelijk en soms ook financieel de mensen bijstaat. Pater De Koning viert 16 augustus zijn veertigjarig priesterjubileum in zijn geboorteplaats Zijtaart. Met een echarisitieviering, een receptie en een feest wil hij alle familieleden en vrienden bij dit robijnen jubileum betrekken.

Pater De Koning is momenteel met vakantie in Nederland. Tijdens zijn vakantie woont hij bij de familie Van de Wijgert in de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart. Sinds de machtsovername in Indonesie heeft hij de Indonesische nationaliteit aangenomen. Hij werkt op het eiland Banka, waar hij pastoor is in het dorp Belinju en waar hij leraar is bij een katholieke scholengemeenschap.

Pater De Koning werd in 1916 op Soffelt in Zijtaart geboren. Zijn ouders hadden daar een boerderij, maar hun zoon voelde er niet veel voor om in hun voetsporen te treden. In plaats daarvan ging hij naar het klein seminarie in Sint-Oedenrode, studeerde door aan het groot seminarie in Nuland en later in Valkenburg. Ook de kweekschool in Den Bosch doorliep hij met goed gevolg. De bedoeling was dat hij naar het toenmalige Nederlands Indie zou gaan om daar les te gaan geven. De oorlog maakte dat onmogelijk. Pater De Koning bleef in Zijtaart en maakte daar het einde van de oorlog mee. Hij bood velen die geleden hadden in de oorlog de helpende hand. Vooral ook veel mensen uit Eerde zullen zich dat nog goed herinneren.

Na de bevrijding in 1945 kon het uitgestelde vertrek toch doorgang vinden. Op Banka aangekomen begon pater De Koning meteen met het leren van de Chinese taal, omdat op het eiland veel Chinezen wonen. Hij werkte en woonde geruime tijd op het eiland. Twaalf jaar heeft pater De Koning op het nabij gelegen eiland Belitung gewerkt, maar in 1977 keerde hij weer naar Banka terug.

De beide landen vergelijkend concludeert pater De Koning: "In Indonesie is het volk arm en het land rijk, maar in Nederland is het volk rijk en het land arm." Om de mensen die het slecht hebben op Banka te steunen heeft hij een soort aalmoezenpotje gevormd. De evenementengroep uit Zijtaart heeft voor hem in het dorp een inzameling gehouden om dat potje te spekken.
Brabants Dagblad 17 augustus 1981   Uitbundige hulde voor jubilaris in Zijtaart
Pater De Koning ondersteboven van feest

De gemeenschap van Zijtaart heeft gisteren op uitbundige wijze het veertigjarig opriesterfeest van pater A. de Koning herdacht. Versierde straten, overal vlaggen, een versierde kerk en een zeer grote belangstelling, dat waren de eerbewijzen voor deze geboren en getogen inwoner van Zijtaart. Hoogtepunt was de kerkelijke viering van het jubileum. Door het Veghelse Sint-Barbaragilde werd pater De Koning van zijn familie baar de Sint-Lambertuskerk gebracht, waar door de jubilaris een plechtige latijnse eucharistieviering werd opgedragen. Hierbij werd de jubilaris geassisteerd door de Zijtaartse pastoor Verra en ordegenoor pater Julius de Visser uit Eerde. In zijn openingswoord pleitte de jubilaris voor meer priesterroepingen. "Overstelpend is het gebrek aan arbeiders op het korenveld," aldus de jubilaris.

Pater Julius de Visser hield de feestpredikatie en zag dat wat belangstelling betreft  Zijtaart niet is veranderd. Omdat er een hechte band is tussen Zijtaart en zijn zonen, werkend in de missielanden, moet het werk van pater De Koning in Belitung op Banka voor hem niet moeilijk zijn gevallen. "Het moet zeker een reden zijn geweest om 40 jaar geleden ja te hebben gezegd op de oproep van de Man uit Nazareth". De Mis van Jaspers die door het gemengd koor onder leiding van Jos Banens en met W. van Dijk aan het orgel gezongen werd, moet op de jubilaris erg veel indruk hebben gemaakt.

Opnieuw stond na de mis het Sint-Barbaragilde aangetreden om de jubilaris een vendelhuilde te brengen. Fanfare Sint-Cecilia met tamboer- en majorettenkorps diende zich aan in zaal Versantvoort om namens heel Zijtaart de jubilaris een muzikale hulde te brengen. Voorzitter Van de Rijt noemde pater De Koning een "ambassadeur van Zijtaart"in het verre Banka, maar tevens een voorbeeld van hoe het moeilijke gebod van de naastenliefde in deze tijd ten uitvoer kan worden gebracht.

Veghelse Courant 6 en 13 augustus 1981   Zondag 16 augustus: fanfare Sint-Cecilia senerade klooster en pater De Koning. Vertrek 11.30 uur cafe Versantvoort.

Woensdag 19 augustus: receptie fanfare en majoretten.

Zondag 23 augustus: Fanfare Sint-Cecilia brengt een senerade aan het klooster.

Donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus: wandeltochten in verband met de oke week.
 
Veghelse Courant 20 augustus 1981   Binnenkort start de KPJ met het nieuwe seizoen. Bij de aanvang van zo'n nieuw seizoen zijn nieuwe leden altijd van harte welkom. De KPJ is een vereniging waar jongeren samenkomen en samen bezig kunnen zijn op het gebied van sport en spel, kultureel/kreatieve bezigheden en ontspanning. Het plezierig samen bezig zijn staat hierbij voorop, zodat jongeren werkelijk een paar van hun vrije uurtjes op een gezellige maar toch nuttoge manier kunnen besteden.

Wie kunnen er zoal lid worden? Dat zijn in eerste instantie jongens en meisjes die bij de aspiranten kunnen komen. Dit zijn diegenen die nu naar de 5e klas gaan en verder tot en met 14 jaar. Jongereb van 15 tot 30 jaar kunnen lid worden van de senioren. Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de volgende leiders en leidsters:

Aspiranten meisjes: Anita van Hoof, Krijtenburg 2, tel. 04130-65014
Aspiranten jongens: Jan van den Oever, Krijtenburg 4, tel. 04130-63637
Meisjes senioren: Maria van den Tillaart, Lage Biezen 3, tel. 04130-66092
Jongens senioren: Bart van Sleeuwen, Zondveldstraat 13, tel. 04137-493
Boer en Tuinder 27 augustus 1981   Harrie van der Heijden en zijn zoon Huub en zijn paarden op de voorpagina van de Boer en Tuinder.
Veghelse Courant 27 augustus 1981   Evenementenkalender Zijtaart

Donderdag 27 en vrijdag 28 augustus: wandeltocht i.v.m. Oke week. Inschrijven van half 7 tot 7 uur bij T. de Rooy

Zaterdag 29 augustus: wandeltocht i.v.m. Oke week.Inscshrijven van half 2 tot 2 uur bij T. de Rooy

Zaterdag 29 augustus: C.V. de Reigers haalt weer oud papier bij u op.

Zondag 30 augustus: Wielertourclub Zijtaart. Maaslandtocht Megen plm. 75 km, Starttijd 9.00 uur.

Donderdag 3 september: Fanfare S. Cecilia brengt een serenade aan het gemeentehuis, vertrek 18.30 uur bij Hotel de Kroon.

Evenementenopgave graag voor maandag bij Ans Egelmeers - van Doorn, tel. 04137-488.
Veghelse Courant 3 september 1981   Evenementenkalender Zijtaart

Zondag 6 september: Wielertourclub Zijtaart. Peel- en Maasroute plm. 70 km, Starttijd 9.00 uur.

Zondag 6 september: Blaaskapel de Boemelaars naar Blaaskapellenfestival in Nunen van 17.30 -19.00 uur.

Evenementenopgave graag voor maandag bij Ans Egelmeers - van Doorn, tel. 04137-488.
Veghelse Courant 3 september 1981   Jong Nederland Zijtaart.

Alle groepen hebben een heel fijn kamp gehad en er is beloofd dat van elk kamp een verslagje gemaakt zal worden.

Afgelopen zondag hebben we de eerste vergadering met de leiding al gehad. De leiding moest worden verdeeld over de verschillende groepen. Al met al een heel karwei, omdat enkele mensen in verband met studie en werk maar een paar dagen per week beschikbaar kunnen zijn. Verder moest er ook rekening mee worden gehouden dat we leden hebben die ook nog bij andere verenigingen zijn en dat we in Zijtaart met een levensgroot accomodatieprobleem zitten. Na wat geven en wat nemen zijn we met de volgende oplossing gekomen.

Rakkers/Zwaluwen A: Tineke en Marna, vrijdag 6.30-8.00
Rakkers/Zwaluwen B: Jan en Bernadette, maandag 6.30-8.00 uur
Rakkers/Zwaluwen C: Irma, Geert eb Eli, donderdag 6.30-8.00 uur
Junioren gemengd: Franka, Chris en Dorea, donderdag 5.30-8.00 uur
Junioren B jongens: Toon, Tonio en Jack, vrijdag 6.30-8.00 uur
Junioren B meisjes: Carla, Jeannie en Karin, maandag 6.30-8.00 uur
Junioren C jongens: Noud en Aard, dinsdag 7.00 - 8.30 uur
Junioren C meisjes: Sjan en Gerdie, vrijdag 7.00-8.30 uur

We wensen twee nieuwe leidsters Karin en Dorea veel succes. Voor alle inzet, tijd, grapjes, ongemakken, poetswerk et cetera, willen wij Wilma, Ruud en Mieke, die afscheid namen, heel hartelijk bedanken. Binnenkort zal er op een waardige manier afscheid genomen worden.

Wanneer er nog mensen zijn die erg graag wat vrije tijd op een hele prettige manier door willen brengen bij Jong Nederland, dan kunnen zij zich opgeven bij Jan Habraken, Keslaerstraat 49.

Dit was het eerste verslag van dit seizoen. "Ge moet 't 'r mar mi doen."
 
Foto's collectie Aard van Hoof   Kaderschouw voor de leiding  van Jong Nederland.

 
Veghelse Courant 27 augustus 1981   V.N.K.N.V. Zijtaart. De gymles start weer op dinsdagavond 1 september aanstaande van 21.00-22.00 uur in sporthal "de Molensteen. Verdere aktiviteiten voor september:

7 september: de heer v.d. Bosch, politie van de afdeling jeugdzaken, komt spreken over "het opgroeiende kind in deze tijd" in zaal Versantvoort, om 20.00 uur.

Op maandag 28 september wordt er wer een modeshow gehouden met kleding en schoeisel van Van Tilburg. Deze avond begint om 20.00 uur en wordt door de leden verzorgd. We hopen op voldoende belangstelling.
Veghelse Courant 3 september 1981   Rijvereniging St. Gregorius. Voor de Zijtaartse rijvereniging zijn de concoursen de laatste tijd zeer gunstig verlopen. Helaas waren de resultaten in het begin van het seizoen een beetje tegenvallend, waardoor we geen uitnodiging kregen voor het Bondsconcours in Nistelrode. De Zijtaartse ruiters lieten hun hoofd niet hangen en gingen er flink tegenaan. Wat in Boekel resulteerde in een 2e plaats, na Heeswijk, maar voor Odiliapeel en Schayk. In Uden zou er revanche genomen worden. helaas voor de afgevaardigden; het lukte niet, want Zijtaart wist na Uden en Oss beslag te leggen op een3e plaats, dit in een ring met 12 deelnemers. Deze 3e plaats leverde veel punten op voor het kringkampioenschap, doch door de tegenvallende resultaten bij het dressuur, ging alle hoop verloren. De uitslagen waren als volgt:

Dressurklasse Licht 1: 3e prijs M. v. Asseldonk met Ozefina; Licht II: P. v. Zutphen met Orpheus, 1256 pt, dit is 1 winstpunt

Springen klasse Licht, tot 110 cem, barrage 120 cm: M. v. Berkel met Rezy 4 fouten; H. v. Berkel met Paul 4 fouten, P. v. Asseldonk met Romeo 0 fouten, barrage 0 fouten, 5e prijs.

Het laatste concours is op zondag 13 september te Boxtel, ook hier veel succes.
Veghelse Courant 10 september 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart. De fanfare heeft een paar belangrijke serenades gebracht, waarbij zij zichzelf ook duidelijk in de schijnwerpers plaatste. Bij de prettige serenade aan de diamanten en gouden zusters in Zijtaart sprak de overste in haar dankwoord over het meer leefbaar maken van deze wereld door de fanfare. Bij de serenade donderdag aan de burgemeester sprak deze lovende woorden en het bleek tevens dat hij de financiele kant van het corps goed kende. Bij een van deze optredens zei een voornaam ingezetene van Veghel dat het geen overbodige luxe is als het corps nieuwe uniformen krijgt. Hij besefte wel dat het voor die kleine gemeenschap een zware opgave zou zijn.

De drumband is druk aan het oefenen voor het concours in Milhheze op 27 september

Zondag zal de drumband met de majoretten deelnamen aan het festival van de zilveren drumband van Frisselsteyn.

Zaterdag zal St. Cecilia meewerken bij de opening van de Leesthoeve om 5 uur.

Zondag is het corps er weer bij de dodenherdenking langs het kanaal.
Notulen Gemengd Koor, 13 september 1981   Eucharistieviering en herdenkingsreunie oud-strijders van het I-II-17de R.I. De Choral-Messe (A2) van Bruckner wordt uitgevoerd.
Brabants Dagblad, vrijdag 18 september 1981   Plan jeugdcentrum bijna klaar.
Gemeenschap Zijtaart moet 30 mille opbrengen.

De plannen voor de bouw van een Jeugdcentrum in Zijtaart beginnen steeds vastere vromen aan te nemen onder leiding van Stichting Jeugdcentrum Zijtaart, met als voorzitter Chris van Helvoirt en Willy Henst als secretaris. Niet alleen lopen er al acties om de financien rond te krijgen, en met een goed resultaat, ook zijn een dezer dagen de tekeningen gereed gekomen. Het plan moet voor 1 november bij de Provincie liggen vanwege de vraag om een financiele bijdrage van de Provincie.


De Zijtaartse gemeenschap moet zelf de 30.000 opbrengen. Op dit moment hebben de gezinnen in  Zijtaart al f 15.000 bijgedragen. KPJ en Jong Nederland zullen einde van deze maand een actie starten en ook zullen alle verenigingen (zo'n 25 stuks) worden aangeschreven voor een bijdrage.

Een aparte ingang gaat toegang geven tot een hal waarin een garderobe is geprojecteerd en waarop het sanitair uitkomt. Een aansluitende gang leidt naar een keuken en een berging. Tevens kan men hierlangs de gymzaal bereiken. Een vergaderzaal en een speelzaal met een natte hoek die als peuterspeelzaal kan worden gebruikt. Aansluitend op de gymzaal, en hiervan gescheiden door een beweegbare wand, is een grote zaal van 130 vierkante meter gedacht. De vloer hiervan ligt ongeveer 80 cm hoger dan de gymvloer zodat deze ruimte kan worden gebruikt asl podium bij toneeluitvoeringen, carnavals- en muziekfeesten en andere grote evenmenten. De exploitatie van het Jeugdcentrum zal los komen te staan van de gymzaal, omdat deze laatste eigendom is van de gemeente.

Notulen Gemengd Koor, 20 september 1981   Sint-Lambertus (17 september), patroonheilige van onze parochie. Plecgtige eucharistieviering met medewerking van fanfare St. Cecilia. Het Gemengd Koor voert de Missa Brevis (A4) van Hayden uit.
Veghelse Courant 17 september 1981   Motorclub M.C. De Jagers uit Zijtaart organiseert zondag 20 september aanstaande haar tweede motorcrosswedstrijd in dit seizoen. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op het industrieterrein te Veghel tegenover de Mars-fabrieken. Hoofdschotel van deze middag komt voor rekening vande 125 cc senioren, die gaan strijden om de punten voor hetnationale kamioenschap. Ook is de motorclub erin geslaagd om de 500 cc senioren aan de start te krijgen. Eindelijk zal thuisrijder Jan v. d.  Linden uit Veghel in deze klasse de kans krijgen voor eigen publiek te rijden, alsmede Harrie Essens uit Eerde. De prijsuitreiking vindt plaats na de wedstrijd in het clubhuis van M.C. De Jagers, Bresco Bar Ton de Rooy in Zijtaart.
Veghelse Courant 17 september 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Zaterdag 19 september: Blaaskapel de Boemelaars naar feesttent in Best van 20.00 tot 0.30 uur

Zaterdag 19 september: Wielertourclub Zijtaart Mergelland Route

Zondag 20 september: Wielertourclub Zijtaart Vinkeltocht, plm. 50 km vertrek 9.00 uur

Woensdag 23 september: kegelen voor de leden van de bejaardenbond in de Vresselse hut. Vertrek om 14.00 uur vanaf de kerk.

Evenementenopgave graag voor maandagbij Ans Egelmeers - van Doorn, tel. 04137-488.
Veghelse Courant 17 september 1981   K.P.J. Zijtaart. Op donderdag 24 september wordt dit jaar de jaarvergadering gehouden, dus houdt deze avond vrij. Evenals andere jaren is deze bij T. de Rooy. Voor aspiranten van 19.00 tot 20.30 en voor de groten vanaf 20.30,

Voor aanstaande zaterdag 19 september heeft de aspirantencommissie een fietstocht georganiseerd. We worden om 12.00 in het gemeenschapshuis van Vorstenbosch verwacht. Daar beginnen we dan aan de fietstocht, waarin verschillende opdrachten verwerkt zitten. Na deze fietstocht wacht ons nog een discoavond die ongeveer om 21.00 uur afgelopen zal zijn. De aspiranten en leiding vertrekken om kwart over elf bij de kerk. Zorg dat je banden hard zijn en dat je licht van je fiets werkt. Vergeet geen geld mee te nemen want er kunnen soep en broodjes gekocht worden .

De wedstrijd van vorige week is een week uitgesteld en zal morgen (vrijdag) om 19.00 worden gespeeld op sportpark "De Vonders".
Veghelse Courant 8 oktober 1981   K.P.J. Zijtaart.  Tijdens de jaarvergadering op 24 september verlieten Hans en Betsie het vestuur van drukke bezigheden elders. Heel hartelijk bedankt voor alle stenen en steentjes die jullie hebben bijgedragen aan het K.P.J. werk. Bert, Harry en Anita werden in het bestuur gekozen. Veel succes met jullie nieuwe taak.
Brabants Dagblad 23 september 1981   Bij een botsing tussen een auto en een trekker in de Jekschotstraat te Zijtaart werd een automobilist uit Liessel gewond. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de trekker links afsloeg en de auto de trekker wilde passeren.
Veghelse Courant 24 september 1981   K.P.J. Zijtaart. Vrijdagavond speelde het 1e van de meisjes tegen het 2e van de jongens. Een uitgebreid verslag van de wedstrijd komt wel in het volgende "Blaike". De meisjes hadden in het begin al een flinke achterstand. Dit kwam doordat de scheidsrechter, die aan de andere kant in de goal stond, niet zag dat de jongens voortdurend in de cirkel stonden!

Een aantal aspiranten namen deel aan een fietstocht in Vorstenbosch. Het was een mooie route. We hebben door de bossen geslingerd en over de weg gesjeesd. Er waren ook nog posten bij waar je een naam voor je groep moest bedenken, een kreet bij je naam moest verzinnen en de hele groep zich mocht sminken. Zijtaart deed mee met drie groepen: The Blue angels, The red devils en De vrolijke hummeltjes. Nadat iedereen was uitgerust van de lange tocht, begonnen we met de discso-avond. In het begin durfde er bijna niemand op de vloer, maar toen iedeereen los was werd het heel gezellig!

Vanavond om 7.00 uur begint de jaarvergadering. Voor de aspiranten staat het jaarverslag, en het nieuwe seizoen op het programma. Voor de aspiranten eindigt de bijeenkomst met het vertonen van een aantal dia's over sport- en culturele dagen. Om half 9 staat de jaarvergadering van de K.P.J. leden op het programma. Voor hen staat onder  andere het 60-jarog bestaan, diverse verslagen en de bestuursverkiezing en afscheid te wachten.

Veghelse Courant 24 september 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart. Het zijn drukke dagen geweest voor fanfare St. Cecilia. Vooral de voorlaatste weekeinde rond de festiviteiten van Frisselsteyn en de Leesthoeve. Een klein beetje eigenbelangzat er wel bij omdat de leden wel weten dat ze volgend jaar de gemeenschap zo hard nodig hebben. Bij die senerade aan Frisselstein, toen zij die mooie nieuwe uniformen zagen, hadden zij ook wel willen bidden dat er ergens uit de hemel of elders, zo'n sponsor te voorschijn zou komen.

Zondag gaat de drumband op concours in Milheze. Een zware opgave voor Mari van de Hurk en zijn corps om in de eerste afdeling uit te munten.
Veghelse Courant 24 september 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Zaterdag 26 september: CV de Reigers haalt weer oud papier bij u op.

Zondag 27 september: Wielertourclub Zijtaart: Joe-Mann tocht plm. 60 km vertrek 9 uur.

Maandag 28 september: modeshow VNKV in zaal Versantvoort om 20.00 uur voor iedereeen toegankelijk.

Dinsdag 29 september: KVO excursie naar Rota-Best.

Zondag 11 oktober: Bejaardenbond, naar omstandigheden gaat de rit met auto's niet door.
Veghelse Courant 8 oktober 1981   K.P.J. Zijtaart.  Op 2-3-4 oktober werd in Nistelrode een sport- en spelweekend gehouden. Er waren vijf leden van ozne afdelingaanwezig. Ze hebben een fiets-roei-wandeltocht gehad en bovendien een aantal bosspelen, binnenspelen en rugby gespeeld.

Op zaterdag 3 oktober begin het handbaltoernooi in de Bimd. De jongens van de K.P.J. Zijtaart II speelden op deze avond ook mee. We werden helaas uitgeschakeld in halve finale.

Op vrijdag 9 oktober worddt de contributie-inning gehouden voor de groten. Tussen half 9 en 11 uur kun je in het kleuterschooltje je contributie afdragen. De aspirantenleiding haalt bij de aspiranten voor 10 oktober de contributie op (voor nieuwe leden contributie plus pasfoto).
Veghelse Courant 1 oktober 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Vrijdag 2 oktober: 10 jarig bestaan MC de Jagers. Receptie van 19.30 tot 22.00 uur in Bresco Bar te Zijtaart.

Zondag 4 oktober: Fanfare St. Cecilia, afscheidsconcert A. v.d. Heijden.

Zondag 4 oktober: Wielertourclub Zijtaart, Bos en Heidetocht, plm. 55 km, vertrek 9 uur.

Dinsdag 6 oktober: NKV Heren, trimmen van 20.00 - 21.00 uur en voor de dames van 21.00 -22.00 uur in gymzaal de Molensteen.
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Kenia van 29 november 1981   De jongens van de groep van Aard en mij (van Jong Nederland) zijn nog best fanatiek te krijgen. Op het Spelteam te Sevenum wisten ze zelfs een 2e plaats te behalen. Ze zijn vast van plan dit jaar landskampioen te worden.
Veghelse Courant 1 oktober 1981   Litta - VOW: 2-1. In een vrij harde wedstrijd,waarin men de tackle niet schuwde, wist VOW in de eerste helft de zaken goed onder controle tr houden. Via een goede opbouw vanuit de achterhoede, wwerd Litta met pressievoetbal onder druk gezet. Dit leverde in de 25e minuut succes op. 'n Pass van C. Vissers bereikte J. Vels. Deze, op zijn beurt, passeerde enkele tegenstanders en schoof de bal toen door naar J. van Berkel. Uit diens voorzet werd raakgeschoten, 0-1. Ook hierna bleef VOW een licht overwicht behouden, maar verzuimde het de voorsprong uit te breiden. In de 30e minuut wist Litta een kans beter te benutten en gelijk te komen. Een vrije trap, ongeveer 20 meter van het doel, werd opzij geplaatst en ingeschoten. Keeper J. v.d. Zanden wist in eerste instantie het schot nog te keren, maar tegen de rebound was hij kansloos 1-1. In de tiende minuut na rust moest VOW de eerste tegenvaller casseren, want C. Vissers werd van het veld gestuurd. Tot aan de 25e minuut wist men met 10 man goed stand te houden, maar toen diende de tweede tegenvaller zich aan. J. v.d. Brand was nu het slachtoffer, want een blessure dwong hem de strijd te staken. Hiermaa was het leed nog niet geleden, want nog een speler moest het veld verlaten. Met 9 man verder dus. In de 40e minuur werd dit VOW fataal. Uit een scrimmage voor het doel belandde de bal in het net, 2-1. Ondanks hard werken dus toch een nederlaag. Ook H. Vervoort, de uitblinker bij VOW kon daar niets aan veranderen.
Veghelse Courant 1 oktober 1981   Fanfare St. Cecila

Na bijna 25 jaar en een geweldig tempo gewerkt te hebben, gaat dirigent Ad v.d. Heyden afscheid nemen van zijn fanfare St. Cecilia te Zijtaart. Woensdag is de laatste repetitie. Zondag, tijdens het koffieconcert in zaal Versant voort, zal onder de pauze officieel de dirigeerstok worden neergelegd. St. cecilia zal daar de nodige aandacht aan besteden.Ad v.d. Heyden bracht St. Cecilia in die tijd van de laagste afdeling naar de hoogste. Dit zijn 7 trappen.Ook zal er afscheid wordengenomen van mevriuw Cor Smit als instructrice van de majoretten. Tijdens de pauze zal de dirigeerstok worden overgedragen aan de nieuwe dirigent Jos Banens die dan nog drie nummers zal uitvoeren. Daarna wordt iedereengelegenheid gegeven persoonlijk afscheid te nemen van Ad van der Heyden. Het concert begint om 11.30 uur

De drumband bereikte in Mileeze niet wat men hoopte. De mutaties in het corps zullen daar mede debet aan zijn.
Brabants Dagblad 4 oktober 1981   Afscheid van dirigent Ad van der Heijden.

Sint-Cecilia en de bevolking van Zijtaart hebben op zeer uitbundige en hartelijke wijze afscheid genomen van dirigent Ad van der Heijden. "Een concert voor U aanwezigen", zei de spreker namens Sint-Cecilia aan het begin, "maar ook een concert voor Ad van der Heijden, een concert met enige weemoed." De grote dirigent nam voor de laatste maal plaats voor zijn geliefd corps. Drumband en majoretten deden mee. Mari van de Hurk bracht met zijn corps de concoursnummers ten gehore.

Mevrouw Corrie Smits werd bedankt. Zijn nam afscheid van de majoretten die zij bijna vijf jaar onder har leiding had. Zij had hen gevormd, aanzien en kleur gegeven. De heer J. Tiel nam haar plaats in.

En toen kwam het grote afscheid. Sint-Cecilia's spreker zei woorden te moeten zoeken om de dankbaarheid tot uitdrukking te kunnen brengen. Hij meende dit niet beter te kunnen doen dan door in volgorde de prestaties te memoreren. Beginnende 17 augustus 1958 in Den Dungen tot 25 november 1979 Sint-Michielsgestel. Acht concoursen waarin zes keer gepromoveerd. Drie KRO jubileum wedstrijden en drie kamioenswedstrijden. Ondanks de grote verjongings periode kwam hij tot gemiddeld 294 punten dit is 8.16 punten. Dit was dirigent Ad van der Heijden. Een staande ovatie van minuten kreeg hij van het publiek. Hij werd benoemd tot eredirigent van Sint-Cecilia.

De 68-jarige Ad van der Heijden heeft bij veel harmonieen de dirigeerstok gehanteerd. Ad ging al op 11-jarige leeftijd in zijn geboortedorp Haarsteeg met de muziek mee. Hij speelde piccolo, saxofoon en het liefst klarinet. Meteen na de oorlog werd hij dirigent van Sint-Cecilia in Haarsteeg. Zijn werkwijze viel in de smaak, want in Den Bosch, Rosmalen, Drunen, Herpt, Heusden, Sprang Capelle, Heeswijk-Dinther en Zijtaart werd hij in de jaren daarna benaderd vanwege zijn dirigeerkwaliteiten. Hij zegt daarover: "Ik ben een perfectionist. Tijdens repetities heb ik zelden gezegd dat het prima ging. Want er viel altijd wel iets te verbeteren".

Vroeger was Ad van de Heijden mandenmaker, pluimveehouder en verzekeringsagent. Lange tijd werkte hij bij de Grondmij en in 19546 kocht hij een cafe in Oss. "Maar dat bleek niks voor ons. Ik was vaak weg met een of andere harmonie en dan moest mijn vrouw alleen achter het buffet staan. En dat ging niet goed." Na anderhalf jaar verkocht hij het cafe weer. Van der Heijden zal nog vaak terugdenken aan zijn muzikale jaren.
 
Brabants Dagblad 7 oktober 1981   Edith Steinschool in Zijtaart wint tweede prijs in landelijke wedstrijd.

De leerlingen van de tweede klas van de Edith Steinscshool in Zijtaart hebben een complete tafeltennisuitrusting en een hometrainer van de Stichting Nederland Oke gekregen. Dat was de tweede prijs die verbonden was aan een landelijke poster-ontwerpwedstrijd, waaraan een groot aantal scholen uit heel Nederland heeft deelgenomen.

Via juffrouw Margo kwam de klas in het bezit van een poster die was voorzien van de letters A tot en met Z. Op originele wijze moest iedere letter voorzien worden  van een tekst of afbeelding, die te maken had met de positieve kant van gezondheid. De officiele prijsuitreiking, die in de Ahoyhal in Rotterdam heeft plaatsgevonden, kon de klas niet bijwonen. Enkele dagen later werd de prijs in Zijtaart afgeleverd.
Veghelse Courant 8 oktober 1981. De foto's van het in de bekerkast plaatsen van de bekers zijn van de rijvereniging. Het is niet zeker dat de foto's in 1981 gemaakt zijn.   Rijvereniging St. Gregorius Zijtaart: De Zijtaartse rijvereniging heeft het seizoen goed afgesloten. Tijdens het laatste concours op zondag 13 september te Boxtel werd weer een 2e prijs in de wacht gesleept met het viertal. Een uitstekend resultaat.

Uitslagen dressuur: LI M. v. Berkel met Rezy 6e prijs, LII H. v. Berkel met Paul 2e prijs, P. v. Zutpgen met Orpheus 7e prijs.

Bij het springen klasse licht behaalden zowel M. v. Berkel met Rezy als H. van Berkel met Paul 8 strafounten in een moeilijk parcour. Allemaal nog proficiat met deze resultaten. Een goede afsluiting van een sportief en gezellig seizoen.


De dit jaar gewonnen bekers zijn weer in de bekerkast geplaatst. Dat gebeurde tijdens een gezellige avond in cafe de Rooy. Het oefenen gaat bij redelijke weersomstandigheden in de wintermaanden gewoon door, 's zondagsmorgens van 10.30 tot 12.00 uur bij B. Brans. Als het terrein te nat wordt gaan we naar de Bulten op het terrein van C. v. Lankvelt. Nieuwe leden zijn van harte welkom, zodat we volgend jaar weer met een achttal kunnen starten.
Veghelse Courant 8 oktober 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Zondag 11 oktober: Handwerktentoonsteeling van de bejaarden in de aula van de Edith Steinsschool van 10.00 -17.00 uur.

Zondag 11 oktober:  Wielertourclub Zijtaart, Herfsttocht WT ZTB Kempenroute ingekort plm 125 km vertrek 8.00 uur.

Maandag 12 oktober: leden van KVO en NCB, de heer Arnts geeft een lezing over "Wijzer naar 1985".

Dinsdag 13 oktober: NKV Heren, trimmen van 20.00 - 21.00 uur en voor de dames van 21.00 -22.00 uur in gymzaal de Molensteen.

Donderdag 15 oktober: KVO moederdagviering om 20.00 uur in zaal Versantvoort. De planten moeten uiterlijk om 19.45 uur binnen zijn.

Zondag 18 oktober: Wielertourclub Zijtaart Maaslandroute plm 75 km vertrek 9.00 uur

De evenementengroep wil het komende jaar hun activiteiten gaan uitbreiden. Dit is echter alleen mogelijk als er nieuwe leden komen, daar de groep nu te klein is, om meerdere activiteiten op touw te zetten. Indien u denkt tijd en interesse te hebben om samen met de huidige leden enkele algemene activiteiten voor de Zijtaartse bevolking te organiseren, dankunt u zich als nieuw lid opgeven bij de onderstaande personen. Wij hopen spoedig positieve reacties te kunnen vernemen.

Ad van Nunen, Keslaerstraat 63, tel. 50087
Mari Pennings, De Kampen 6, tel. 41209
Piet van de Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5b, tel. 50494.

Brabants Dagblad 13 oktober 1981   In het Veghelse gemeentehuis is gisterenmiddag de 25.000-ste passagiere van de buurtbus Veghel-Boerdonk onthaald. Mevrouw Christine (Trien) van Boxmeer - van de Ven uit Zijtaart was de gelukkige, Burgemeester Van Weegen onderstreepte het belang van het buurtbusproject. "Elders loopt het niet zo geweldig, maar hier blijkt duidelijk dat in een behoefte voorzien wordt."
Veghelse Courant 15 oktober 1981   K.P.J. Zijtaart. Waarschijnlijk heeft iedereen al gehoord dat er een stuk aan de gymzaal wordt gebouwd. Deze ruimte kan worden gebruikt door de verenigingen. Er worden onder andere een spelruimte, een knutselruimte en een vergaderruimte gemaakt. De kosten voor dit gebouw worden voor een gedeelte betaald door de gemeente. Het andere gedeelte moet Zijtaart zelf opbrengen. De KPJ heeft samen met Jong Nederland een activiteit georganiseerd, waarbij ook mensen buiten Zijtaart betrokken zullen worden.  Deze aktiviteiten vinden plaats in de vorm van een fietstocht waarvoor onze aspiranten gesponsord kunnen worden. De fietstocht wordt op donderdag 22 oktober gereden door A- en B-junioren van Jong Nederland plus de aspiranten van de KPJ. De tocht is plm. 30 km lang.
Notulen Gemengd Koor, 21 oktober 1981   Het Gemengd Koor verleent medewerking aan een korenavond in de sportzaal van Boerdonk, georganiseerd door de stichting "Den Hazanpot" en de S.A.B.B. Acht koren verlenen hun medewerking en een jury verwerkt haar oordeel in een rapport.
Veghelse Courant 29 oktober 1981   Op 31 oktober haalde de carnavalsvereniging oud papier op. Ook werden er in de eerste helft van november lotjes verkocht. De trekking daarvan was tijdens het elf-elf bal op 14 november bij Ton de Rooij.
Veghelse Courant 22 oktober 1981   E.H.B.O. Zijtaart. De nieuwe cursus is begonnen. Een mooi aantal nieuwe leden hebbn zich aangemeld. Een nieuw cursusboekje is uit en er is ander verband materiaal. Dat kost veel geld. Daarom is het de bedoeling, om een huis aan huis pleisteraktie te houden. Wij zijn in het gelukkige bzit van drie leden die een reanimatie cursus gevolgd hebben. Het ligt in de bedoeling dit aantal uit te breiden. Om die leden altijd in optimale bekwaamheid te houden, is er een nieuwe oefenpop nodig. Hopen op uw geldelijke steun.
Veghelse Courant 22 oktober 1981   Jong Nederland Zijtaart.

Deze week collecteren leden van Jong Nederland voor het Nationale Jeugdfonds in de aktie Jantje Beton. Aangezien er een aanvraag van de Stichting Jeugdcentrum Zijtaartvoor een flinke subsidie bij het Nationaal Jeugdfonds ligt, bevelen wij deze aktie bij u van harte aan. Namens Jantje Beton alvast bedankt.
Veghelse Courant 22 oktober 1981   VOW eindelijk uit de problemen. Door een allezins verdiende overwinning is het VOW gelukt de reeks van slechte resultaten een halt toe te roepen. Op een superieure manier, met vooral centrumspits G. v. Asperen als gangmaker, werd tegenstander Ullyses teruggewezen 3-0.
Veghelse Courant 22 oktober 1981   De handwerkclub van de bejaarden afdeling Zijtaart maakt bekend dat er nog twee prijzen niet zijn afgehaald. Het zijn de volgende nummers: 652 en 304. De prijzen kunnen worden afgehaald op Pastoor Clrcxtraat 11, Zijtaart..
Veghelse Courant 29 oktober 1981   W.T.C. Zijtaart.

Het seizoen 1981 zit er op. Afgelopen zondag 25 oktober hebben we de sluitingsrit gehad, 's middags om 14.00 uur. Zeven ploegen van vier renners namen er aan deel. Het was een ploegentijdrit over 18 km. Ondanks het goed weer bij de start kregen alle ploegen toch nog een flinke bui te verwerken.

De drie prijzen gingen naar M. van de Berkmortel, Piet van de Hurk en W. Klomp, respectievelijk 1, 2 en 3. Dit waren nu de renners die het meeste aantal kilometers aan de ritten had deelgenomen.

Veghelse Courant 29 oktober 1981   K.P.J. ZIjtaart, Op donderdag 22 oktober werd er een fietstocht gereden door de aspiranten van de KPJ en de A- en B-junioren van Jong Nederland. 's-Zondags zouden de KPJ-ers fietsen. Het doel van deze tochten was het inzamelen van geld voor het gebouw dat achter de gymzaal wordt gezet. De opkomst van de aspiranten was redelijk, het weer jammer genoeg niet! Het viel niet mee om door regen en wind de tocht uit te fietsen.

Afgelopen zondag speelden het 1e van de jongens en het 1e van de meisjes mee in de voorronde van het handbaltoernooi in de Beemd. Beide ploegen waren niet goed genoeg omn door te mogen spelen in de volgende ronde.

Morgen kunnen alle "sportieve" KPJ-ers meedoen aan een dropping. Het vervoer gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren, we vatten de fiets! Inschrijven kun je tussen 19.30 en 20.00 uur in het kleuterschooltje. Na een flinke trap wordt de avond voortgezet in een gezellige cafe, wara nog een verrassing wacht. Natuurlijk hebben de aspiranten ook een dropping. Deze wordt gehouden op 13 november.
Veghelse Courant 29 oktober 1981   Evenals vorige jaren zullen er in de wintermaanden weer kaartavonden worden georganiseerd door boetbalvereniging Soffelt in klubhuis van de Sanden, te weten op 2 november, 23 november, 14 december, 11 januari, 8 februari en 8 maart. Aanvang telkens om 8 uur.
 
Veghelse Courant 29 oktober 1981   W.T.C. Zijtaart. Het seizoen 1981 zit erop. Afgelopen zondag 25 oktober hebben we de sluitingsrit gehad, 's middags om 14.00 uur. Zeven ploegen van 4 renners namen er aan deel. Het was een ploegentijdrit over 18 km. Ondanks het goede weer bij de start kregen alle ploegen toch nog een flinke bui te verwerken.

De 3 prijzen voor de renners van het jaar gingen naar M. v.d. Berkmortel, P. v.d. Hurk en W. Klomp, respectievelijk 1, 2  en 3. Dit waren nu de renners die het meeste aantal kilometers aan de ritten hadden deelgenomen. Het nieuwe seizoen start in maart 1982.
 
Brabants Dagblad, 2 november 1981   Gouden Cehave-speld voor Piet van de Velden en Piet Vissers.

Piet van de Velden uit Zijtaart en Piet Vissers uit Veghel stonden vorige week vrijdag in het middelunt der belangstelling. Beide heren herdachten het feit dat zij 25 jaar in dienst waren van de C.A.V. Veghel en omstreken.

Piet van de Velden was tot 1956 in dienst van de CeHave n.v., werd toen zaakvoerder van de C.A.V. Zijtaart en toen Zijtaart in 1976 met Veghel een geheel ging uitmaken kwam hij automatisch in dienst van Veghel.
Notulen Gemengd Koor, 5 november 1981   Het bestuur van het Gemengd Koor wordt uitegnodigd voor een vegadering met het kerkbestuur inclusief dirigent en organiste, Doel: jaarlijks kontakt tussen koor en kerkbetuur. Agenda: reparatie kerkorgel en oprichting kinderkoor / jongerenkoor.
Veghelse Courant 5 november 1981   E.H.B.O. afdeling Zijtaart. De pleisteraktie die de E.H.B.O. heeft gehouden in Zijtaart heeft f 544,-- opgebracht. Namens het bestuur en leden onze hartelijke dank. Mede dank aan B. en W. voor het verlenen van de vergunning.
 
Veghelse Courant 5 november 1981   Het blijkt dat de bevolking goed begrijpt dat St. Cecilia met haar boeken nu niet aan het bedelen is, maar werkelijk iets te bieden heeft. De prijzen zijn ongelooflijk laag. De aktie mag maar een bepaalde tijd duren. St. Cecilia heeft deze buitengewone kans willen aangrijpen om ankele uniformen te verdienen. Tot nu toe loop alles naar wens. In een advertentie in dit blad wordt alles duidelijk uiteengezet. Alleen het manneke geeft de situatie al duidelijk aan.

Bij het bestuur, bij ieder lid en elders zijn overzichtelijke circulaires te verkrijgen waarop alle boeken, inclusief prijs, zijn aangegeven. Bovendien zal men vrijdag en zaterdag 6 en 7 november en 20 en 21 november in een kraam in het centrum van Veghel deze boeken verkopen. Zaterdag 14 november staatmen in Zijtaart. Dan is er nog altijd Bert Raaymakers die zo ongeveer dag en nacht alle inlichtingen verschaft, te. 66613.
 
Veghelse Courant 5 november 1981   Jong Nederland Zijtaart. Groot nieuws. Gdurende geruime tijd hebben we onze eigen film "De Zevenling" niet met goed fatsoen kunnen draaien om de doodeenvoudige reden dat de geluidsband pleite was. Gelukkig is hij weer boven water en kan er dus weer een echte vertoning plaatsvinden en dat is fijn.  Dat gebeurt zo snel mogelijk, namelijk aanstaande vrijdag 6 november om 7 uur. alle leden van Jong Nederland en de aspiranten van de KPJ zijn uitgenodigd. Omdanks de hoge kwaliteit van de film is de toegang gratis.

Het bestuur van Jong Nederland kent sinds enkele weken een nieuw gezicht: Gerdie van de Donk. Zij neemt de plaats in van Tineke van Asseldonk die enkele jaren een fanatieke kracht geweest is. Tineke bedankt en Gerdie veel werklust in je nieuwe functie en denk aan het gebak.
 
Veghelse Courant 5 november 1981   K.P.J. Zijtaart. Op vrijdag 30 0ktober hadden de groten een dropping. Er werd gestart bij het kleuterschooltje. De route stond geschreven op bierviltjes die overal aan de bomen hingen. Ook hingen er overal letteers. Deze letters moest je door elkaar hutselen en dan kreeg je "De Vresselsehut". Hier aangekomen werd de avond op een gezellige manier voortgezet.

Kopie voor in het Blaike is van harte welkom. Klim eens in de pen en schrijf een stuk in ons clubblad.
 
Veghelse Courant 5 november 1981   Zijtaart V.N.K.V. Op maandag 9 november aanstaande is er in zaal Versantvoort een demonstratie merkartikelen. Deze avond gaat over gezonde voeding - gezonde mensen. Dit alles gebeurt door middel van dia's en een informatiemarkt met proeven van producten, demonstratie en voorlichting. Behalve leden zijn ook gasten welkom. De toegang is gratis. Na afloop is er een verloting van de besproken producten. De toegangskaart is uw lot.
 
Veghelse Courant 5 november 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Elke dinsdag NKV trimmen voor heren van 20.00-21.00 en voor de damesn van 21.00-22.00 uur in gymzaal de Molensteen.

Woensdag 11 november: KVO rikken bij Ton de Rooy voor de leden van de KVO en echtgenoten.

Maandag 16 november: KVO mevrouw Bakkers van Engeland verzorgt een les en demonstratie fijne puddingen, aanvang 19.30 uur in zaal Versantvoort.
 
Veghelse Courant 12 november 1981   K.P.J. Zijtaart. Op 2 februari 1922 werd er door een aantal vrijwilligers een vereniging opgericht, De jongens onder de naam R.K.J.B. en de meisjes onder R.K.J.B.J.B. Het was een vereniging voor kinderen uit boerengezinnen die in hun vrije tijd (voor zover ze die hadden) wedstrijden hielden op agrarisch gebied. Er waren een aantal "proefveldjes" waarop door de leden een aantal verschillende gewassen verbouwd werden. De leden hielpen elkaar ook mee in geval van nood; brand op een boerderij en invallen wegens ziekte van een boer. Ook waren er "ploegwedstrijden" waarbij de beste ploeger uitgekozen werd en stalwedstrijden waarbij de stal en het vee gekeurd werden.

Na enige tijd werden deze wedstrijden vervangen door sportdagen (met de kring) en interkring (met het gewest). De afdelingen deden een verplicht nummer, atletiek en rijdansen. De leden kwamen nog steeds alleen uit boerengezinnen.

In 1966 vindt er een grote verandering plaats. De R.K.J.B. en R.K.B.J.B. werden onder een naam samengenomen: de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeeren). Het programma werd langzamerhand veelzijdiger. Het was niet meer noodzakelijk boer te zijn om lid te kunnen worden.

Het programma werd verdeeld in verschillende takken. De sportdagen bleven, maar het rijdansen werd afgeschaft en de vrije- en jazz-oefening namen deze plaats in. De sportdag werd uitgebreid met pyramidebouw en de bokkenrace. De sport werd bovendien uitgebreid met een handbalcompetitie.

Behalve de vaste sportavond was er ook een vaste culturele avond waarbij geknutseld werd, toneel gespeeld werd of spelletjes gedaan werden. Er kwamen culturele dagen waarbij de werkstukken en toneelstukken beoordeeld werden.

Een aantal aktiviteiten zoals dropping, uitwisseling, kerstviering, sinterklaasavond, ledenweekend, carnavalsbal en kamp werden een belangrijk onderdeel van het programma, zij geven het geheel een ontspannen tintje.

Er kwam toch een onderdeel dat speciaal op de (toekomstige) landbouwers gericht is, waarbij een mogelijkheid geboden wordt om iets bij te leren op agrarisch gebied, het A.J.W. De laatste jaren is ook de vorming als eventueel onderdeel van het programma aangeboden.

Natuurlijk willen wij stilstaan bij het 60-jarig bestaan van onze vereniging. We organiseren daarom volgend jaar een aantal aktiviteiten om dit jubileum te vieren.
 
Veghelse Courant 12 en 19 november 1981   Op 14 november werd het elf-elf bal gehouden bij Ton de Rooij. De dansmariekes zijn afgelopen zaterdag naar het loeiersfestijn in Veghel geweest, waar de prins van Zijtaart zitting had in de jury. Zijtaart viel buiten de prijzen.

Ondanks dat het niet erg druk was op het 11-11 bal was het toch een zeer gezellige avond. Met als hoogtepunt het optreden van de Veghelse Kuutels, een carnavalsgroep staande onder leiding van Jos Banens, die ook dirigent is van de Zijtaartse Fanfare en gemengd koor. De grote en kleine dansmariekes zetten hun beste beentje voor. Evenals onze trouwe blaaskapel De Boemelaars die, ondanks dat ze de hele dag al geblazen hadden ten behoeve van de boekenverkoop voor hun nieuwe uniformen, toch acte de presence gaven.
 
Veghelse Courant 19 november 1981   Tweede inspraakronde dorpenplan Zijtaart en Mariaheide. Volgende week wordt de tweede inspraakavond gehouden over de dorpenplannen van Zijaart en Mariaheide. In Zijtaart is de bijeenkomst op maandag 23 november in de Edith Steinschool, Pastoor Clercxstraat 64. De avond begint om 20.00 uur.

Op basis van het Streekplan Midden- en Oost-Brabant is voor de kleine kernen (waaronder Eerde, Mariaheide en Zijtaart) een dorpenplan opgesteld, waarin de ontwikkeling voor de komende 10 jaren wordt aangegeven. Hierover zijn in maart 1981 huis aan huis brochures verspreid. Op 7 april werd er een informatieavond gehouden in zaal Versantvoort. De belangstelling was zeer goed, circa 115 bezoekers. De heer Wintjens en deburgemeester van Veghel gaven een toelichting

Niet alle vragen konden toen beantwoord worden. Dat gaat nu gebeuren. Voor Zijtaart zijn dat: speelplaatsjes, sociale woningbouw, fietspaden langs Corsica en de verkeersveiligheid van de parallelweg vanaf de Kennedylaan naar de Rembrandtlaan. Uit Zijtaart regaarden ook nog vier mensen schriftelijk. Zij kregen inmiddels schriftelijk antwoord.
 
Veghelse Courant 19 november 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart. D majoretten en drumband trokken zaterdaag door Udens straten. Nog steeds ter opluistering van de Hout-Brox feesten. Het korps studeert het kerstconcert in. Het bestuur staart vooruit op het grote gebeuren in juni 1982. Dan zullen er nieuwe uniformen moeten zijn. Maandag waren de eerste te zien in zaal Versantvoort.
 
Notulen Gemengd Koor, 20 november 1981   Jaarlijks Ceciliafeest in zaal de Rooy voor leden en hun echtgenoten, dirigent, echtgenote en organisate, leden van het kerkbestuur en hun echtgenoten. De avond begon met een korte toespraak door pastoor Verra, gevolgd door een dinner.

Het orkestje van de gebroeders Hak verzorgde voor ons een fijne dansavond. Smakelijke voordrachten werden gebracht door de dames Van Nunen, mevrouw van de Wetering en mevrouw Nieuwkamp. Dit alles maakte het tot een geslaagde avond.
Brabants Dagblad 23 en 24 november 1981   Plan voor negen "sociale woningen" in Zijtaart.
Vanavond tweede zitting dorpenplan.

De aanleg van een bescheiden speelplaats achter de geplande woningen aan de Pastoor Kampstrasat - Keslaerstraat in Zijtyaart is mogelijk. Naar aanleiding van vragen op de eerste hoorzitting van het dorpenplan Zijtaart is dat onderzocht. Vanavond heeft in de Edith Steinschool in Zijtaart de tweed ehoorzitting plaats.

Woningbouwvereniging Sint-Lambertus heeft een plan voor sociale woningbouw in Zijtaart gemaakt. Het gaat om negen woningen die ongeveer f 475,- per maand aan huur zullen kosten. Over de fietspaden langs Corsica wordt meegedeeld, dat een korte verbinding via de verharding van een landweg tussen De Hemel en De Bresser mogelijk is. Nu moeten dagelijks 47 kinderen van een veel langere verbinding gebruik maken.

Vier inwoners hebben naar aanleiding van de eerste hoorzitting dorpenplan schriftelijk gerageerd. Het ging daarbij om waardevermindering van percelen door verkleining van tuinen en aantasting van het karakter van het kerkdorp door een langgerekte bebouwing.

De inspraakavond werd druk bezocht. De inwoners dachten klaarblijkelijk: "Nu hebben we ze hier en nou zullen we ze vragen stellen ook" ... Als beste uitbreidingslocaties werden aangewezen: 1) het gebied ten noorden van de Voortstraat met 27 woningen en 2) het gebied ten oosten van de Valstraat en ten noorden van de Reibroekstraat met 52 woningen. Als die vol zijn komt het gebied tussem de pater Vervoortstraat en de Leinserondweg aan de orde. De Stichting Zijtaarts Belang staat achter deze keuze.

Enkele vragenstellers drongen aan op een veiliger route voor de Zijtaartse fietsers naar de Paralelweg langs de Taylorbrug. Over het "groenplan" van inwoner Van de Bilt voor de aankleding van het kaple dorpsplein ze burgemeester Van Weegen dat het in studie is, maar dat dit wel erg duur zou worden. Ook de [Keslaerstraat] als "scheurweg" kwam aan de orde. Drempels, zoals voorgesteld werd, hebben niet ieders sympathie en Van Weegen gaf toe dat de gemeente de weg nooit meer aan zou leggen zoals hij er nu bijligt als een lang lint. "Nu er nog geen kalf verdronken is, kan de put nog gedempt worden", dacht een inwoner ervan.
 
Veghelse Courant 26 november 1981   Dankbrief uit Nairobi van Martien en Joke van Asseldonk.

Toen mijn vrouw Joke en ik in maart van dit jaar naar Nairobi vertrokken, werd er door aktie's 5000 gulden bijeengebracht. Een fantastisch bedrag. Een deel van het geld gaat naar het gezondheidsprogramma waar Joke werkt. Het doel is om vrouwen uit de krottenwijken te trainen, las gezondheidswerkers in hun eigen krotten-omgeving. Als tegenprestatie krijgen deze vrijwilligers konijnen met kooien. Hiermee kunnen ze een centje bijverdienen. Ongeveer 1000 gulden van de giften gaat hier naar toe. 850 Gulden gaat naar de bouw van een ontmoetingshuis voor deze gezondheidswerkers, waar ze meteen wat extrat training krijgen.

Een ander deel gaat naar de technische school waar ikzelf (Martien) werk. 1200 Gulden wordt gebruikt om een tekenkamer voor technisch tekenen in te richten. Het resterende bedrag wordt gebruikt om 10 kansloze kinderen uit de krottenwijken een jaar lang te sponsoren, zodat ze naar een normale lagere school kunnen gaan.
 
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Kenia van 29 november 1981   Je moet trouwens wel opletten wat je schtijft voor de Veghelse Courant, want anders wordt het niet afgedrukt. Voor dezelfde krant als waarin jullie stukje stond hadden Aard en ik een Jong Nederland bericht in rijmvorm ingeleverd. Helaas werd dit niet geplaatst. Hier hebben we de laatsate tijd zeer veel last van. Sinds het begin van het jaar worden stukjes geweigerd of op lompe wijze ingekort. Dan gaat de lol van het schrijven er natuurlijk wel af en daarom heb ik hulp gekregen van Aard voor het schrijven.

Dit had tot gevolg dat er vrijwel geen bericht geplaatst werd. Na overleg met Liesbeth (van de Veghelse Courant) bleek dat onze schrijfstijl haar niet aanstond. Wellicht werd ons stukje van vorige week niet geplaatst, omdat het van te hoogwaardige kwaliteit was. Dit bericht werd dus ook niet geplaatst. Verder vond ze het kampverslag geschreven door enkele Rakkers te kinderachtig en was de Veghelse Courant geen krant voor verslagen, maar voor het bekendmaken van programma's. De veelvuldige verslagen van voetbalwedstrijden werden wel geplaatst, omdat dit "iets heel anders was". Dit laatste snappen wij niet zo goed.
Veghelse Courant 26 november 1981   Carnavalsvereniging De Reigers Zijtaart. Aanstaande zaterdag is het weer de laatste zaterdag van de maand. Dat betekent dat de carnavalsvereniging weer hun maandelijkse oud papier actie heeft.
 
Aa & Dommel, 18 november 1981   Jong Nederland-boek voor Jan van de Ven uit Zijtaart. Voor Jan van de Ven wordt het zaterdag 28 december een bijzondere dag. Hoewel de oud-functioanris van het Gilde Jong Nederland al geruime tijd in deze beweging niet meer actief is, heeft het Landelijk Bureau Jong Nederland toch nog een verrassing voor de ex-Jong Nederland-leider in petto.

Enige tijd geleden heeft de heer Van de Ven een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 28 november op het buitencentrum van Jong Nederland "De Spar" te Haelen aanwezig te zijn om daar, vanwege zijn verdiensten voor de jeugd in het algemeen en voor Jong Nederland in het bijzonder, een boek in ontvangst te komen nemen.

Ruim twee jaar geleden heeft het dagelijks bestuur van Jong Nederland aan de voormalige voorzitter J. Dinjens gevraagd een boek te schrijven over de historie van Jong Nederland. Het boek dat de titel draagt "Jong Nederland, Ontstaan en Ontwikkeling van een Jeugdbeweging", dat eind november uitkomt, handelt over de ontstaansperiode van het gilde vanaf eind 1944 tot nu toe. Met name de organisatorische, structurele en methodische ontwikkelingen staan er in 104 pagina's in omsschreven en het geeft daardoor een goede indruk van het verleden van Jong Nederland.

In de uitnodiging die Van de Ven van het landelijk bureau ontving wordt hem verzocht dit boek in ontvangst te komen nemen, omdat hij tot de mensen behoorde van het eerste Jong Noderland-uur, maar ook omdat hij vooral vanaf 1962 als districtsvoorzitter veel heeft bijgedragen tot het verstevigen van de basis. Intensief heeft de heer Van de Ven ook zijn inbreng gehad in het samengaan met het Katholiek Meisjesgilde waardoor Jan van de Ven met name op bestuurlijk niveau in de Jong-Nederland-gelederen aardig zijn inbreng heeft gehad.
 
Veghelse Courant 3 december 1981   Op 4 december 1981 vierde Prins Willem III (Wim van de Sande) het 12 1/2 jarig bestaan van zijn stucadoorsbedrijf. De Raad van Elf ging hem feliciteren. Omdat ze de prins niet alleen wilden laten, besloten ze maar om de hele avond te blijven.

Het oud papier werd opgehaald op 19 december.
Veghelse Courant 3 december 1981   Wim van de Sanden en zijn personeel stucadoren twaalf en een half jaar.

Van eenvoudige Eerdse boerenjongen die zijn vader eens meehielp op de boerderij tot aan het hoofd staan van een van de grootste stucadoorsbedrijven in de hele regio. Het lijkt een beetje onwaarschijnlijk, maar Wim van de Sanden uit Eerde zal dat komende vrijdag toch wel te horen krijgen als hij het feit herdenkt dat zijn stucadoorsbedrijf aan de Biezendijk 18 twaalf en een half jaar bestaat, een gebeuren dat gevierd wordt met een officiele receptie en een feestavond in zaal De Ster in Eerde.

Een mooie man, die Wim van de Sanden. Hard werkend voor zijn bedrijf, zorgen dat voor zijn 26 personeelsleden nog voldoende werk aanwezig blijft. Willem zag in 1963, toen hij 21 jaar oud was, dat geboer ook niet zo zitten en ging een cursus van 5 maanden stucaoren volgen aan de Rijkswerkplaats in Den Bosch. Heel erg veel steun heeft hij daarna gehad van stucadoor Biezemans uit Veghel die hem echt het vak wilde leren en Van de Sanden wilde het ook door en door leren, want hij had diep in zijn hart toen al aspiraties om niet alleen maar zijn hele leven "meters" behoeven te maken. Er zat meer, veel meer in.

Intensief toog hij aan de studie, het leerlingstelsel, de gezellencursus en het patroonsdiploma; in enkele jaren wist hij alle "papieren" te bemachtigen. Stucadoorsbedrijf Jonkers in Zijtaart was ondertussen zijn nieuwe baas geworden, waar Willem uitvoerder wilde worden, hetgeen niet zo vlotte. Hij hakte de knoop op 1 juni 1969 door, begon zijn eigen nieuwe huis te stucadoren en zocht naar nieuw werk, wat toen nog vrij goed lukte. In twee jaar tijd had hij 30 mensen in dienst. Heel veel steun vindt de koperen jubilaris van zijn vrouw Sjaan die gedeeltelijk het bedrijf van haar Willem "meerunt".

Destijds heeft Willem zich in het Zijtaartse carnavalsgewoel gestort, gewoon om iets voor de gemeenschap te betekenen. Zo komen er elke week zo'n 25 bejaarden bij Wim thuis in en ruimte biljarten. "Laat je medemens meeprofiteren van je sociale instelling", is zijn devies en dat geldt vooral ook voor het verenigingsleven dat Wim een warm hart toedraagt.
Veghelse Courant 3 december 1981   Evenementenkalender Zijtaart.

Elke dinsdag trimmen voor het N.K.V. heren van 20.00 - 21.00 en voor de dames van 21.00 -22.00 uur in de gymzaal de Molensteen.

Donderdag 10 december: jubileum Rabobank Zijtaart, 18.00 uur koffietafel voor bejaarden in zaal Versantvoort. 20.00 uur onspanningsavond met Thieu Sijbers voor bejaarden in zaal Versantvoort.

Vrijdag 11 december jubileum Rabobank Zijtaart, 14.00 uur kindermiddag in de gymzaal, balonnenwedstrijd en traktatie. 20.00 uur avro's toppop voor de oudere jeugd in de gymzaal.
Veghelse Courant 3 december 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart.

Eindelijk is het zover. Dinsdagavond zullen alle leden van St. Cecilia aanwezig moeten zijn om een nieuw uniform te laten aanmeten. Na de drie gevoerde acties: fietstocht, blaaskapellen en boeken, zijn er vooruitzichten dat St. Cecilia, zonder te grote geldlening de uniformen kan aanschaffen. De vijftigduizend gulden zijn nog niet binnen maar men is over de helft.

St. Cecilia maakt zich klaar voor het kerstconcert op zondag 27 december met zangvereniging Ouderenkoor en Jong Nederland.
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Kenia van 29 november 1981   Aard van Hoof geeft nog steeds les op de MAVO in Veghel. Soms is het chter moeilijk voor Aard om de school en Jong Nederland te scheiden. Bij de surprise avond van Jong Nederland afgelopen donderdag ontving hij bij zijn surprise het srafwerk van zijn leerling (en tevens Jong nederlander) Ben van Riel.
Brief van Noud van Asseldonk aan Martien van Asseldonk in Kenia van 29 november 1981   Ik kwam boven bij Petrus aan. Deze vroeg aan mij wie ik was. Ik vertelde dat ik Noud van Asseldonk uit Rooi was. "Zo," zei Pwtrus, "dat is niet zo mooi. Zie je dat meisje daar? Nou ga daar met mee..." Ik zag een ontzettend lelijk meisje staan, maar, ja, als je dood bent, heb je niet veel meer te zeggen, dus protesteerde ik nier en ging mee. Samen liepen we door een lange gang.

Plotseling kwamen we Tinus van Asseldonk tegen met 'n pacht van 'n meid. Nou, dat was natuurlijk niet eerlijk, ik met 'n lelijk spook en Tinus met zo'n stuk. Dus ik op 'n draf terug naar Petrus en fel geprotesteerd, dat Tinus ook 'n Van Asseldonk is, en wel niet uit Rooi komt, maar toch met 'n Rooise getrouwd is. "Ho, ho," zegt Petrus, "Niet Tinus moest gestraft worden, maar die meid."
Brabants Dagblad 8 december 1981; Veghelse Courant 10 december 1981.   Bank in Zijtaart viert vijdag 75-jarig jubilieum.
Gemeenschap in feest betrokken.

De Rabobank in Zijtaart viert vrijdag feest vanwege het 75-jarig bestaan. In zaal Versantvoort begint dan om halfdrie een officiele bijeenkomst en 's avonds is er van acht uur tot halftien een receptie voor iedereen. Blaaskapel De Boemelaars zorgt voor de muzikale omlijsting.

Elk gezin ontvangt van de Zijtaartse bank een pentekening van de Zijtaartse kunstenaar Hans Bekkers. Alle babies, die in dit jaar geboren zijn of nog geboren worden krijgen voorts een spaarbankboekje met een inleg van f 75,-, terwijl alle 75-jarigen in het dorp een fruitmand krijgen, evenals langdurig zieken en bedlegerige bejaarden.

Donderdag is er al om zes uur een koffietafel voor 60-plusseres in zaal Versantvoort, Tkieu Sijbers uit Sint-Oedenrode treedt dan op met een Brabantse conferentie. In gymzaal De Molensteen treedt zaterdagmiddag een marionettentheater op voor kleuters en schoolkinderen. Er is op die dag ook een ballonwedstrijd en 's avonds een disco-avond met AVRO's Toppop. Zondag 13 december om 11 uur worden de feestelijkheden besloten met een mis opgedragen in de parochiekerk.

De fanfare krijgt een bedrag voor het uniformenfonds. Het jeugdcentrum krijgt een bedrag als ondersteuning voor de uitbreiding.

De Rabobank in Zijtaart startte op 20 september 1906 met als eerste kassier Willem van de Ven. De bank begon met een verlies van f 43,03. Het balanstotaal bedraagt nu f 25,5 miljoen gulden... De bank werd opgericht door de heren H. Vogels, Jan van Asseldonk, Willem van de Ven en M. van de Biggelaar. Aanvankelijk was de bank een landbouwcredietbank, die de ontvangen gelden in de vorm van leningen doorgaf aan de leden om te gebruiken in de bedrijven. Tot aan 1959 was de bank gevestigd in de boerderij van de huidige voorzitter van de bank, de heer Tijn van de Tillaart.

Willem van de Ven werd als kassier opgevolgd door zijn zoon Driekske van de Ven, terwijl de huidige kassier de heer Piet van de Hurk in 1964 werd benoemd, nadat hij reeds drie jaar bij de bank in dienst was. De heer van de Hurk wordt momenteel bijgestaan door vijf personeelsleden.

Veghelse Courant 10 december 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart.

De blaaskapel heeft nieuwe schildjes gekregen. Sporthuis de Wit zorgde ervoor, waar de blaakapel natuurlijk zeer dankbaar voor is. Een aardig moment in de belevenissen rond St. Cecilia mag wel vermeld worden toen de jarige Peter van Zutven op de laatste repetitie even de dirigeerstok van Jos Banens mocht overnemen. Het manneke is een van de jongsten en zo te zien aan hem, heeft hij zeker gedacht dat hij nog veel kon leren.
Veghelse Courant 10 december 1981   V.V. Soffelt.

Op maandag 14 december wordt er weer een rikavond gehouden in cafe van de Sanden. Aanvang 8 uur. Iedere kaartliefhebber is dan ook weer van harte welkom.
Veghelse Courant 10 december 1981   V.O.W.

Als het voetbalprogramma van zondag 14 december wordt afgelast, vindt er in de kantine voor de VOW leden een toepconcours plaats. Aanvang 13.00 uur, Dus alleen als er niet gevoetbald wordt. De prijzen bestaan uit wild en gevogelte.
Veghelse Courant 17 december 1981   Fanfare St. Cecilia Zijtaart.

St. Cecilia bracht vrijdag de feestvierende Rabo een klinkende serenade. De bank gaf maar liefst 2500 gulden voor het uniformenfonds. Vijf uniformen zijn dus weer binnen.
 
Veghelse Courant 17 december 1981   E.H.B.O. Afdeling Zijtaart.

Op maandag 7 december werd de jaarvergadering gehouden. Pastoor Verra was vanwege drukke werkzaamheden verhinderd. Bij de mededeling had de voorzitter het grote genoegen om de nieuwe beademing en reanimatiepop te kunnen laten bewonderen. De voorzitter dankte dokter Spanjers voor de avonden dat hij voor ons beschikbaar wil zijn en overhandigde hem een boekenbon. Zuster van de Steen en Adriaan van de Donk waren aftredend als bestuursleden en werden met algemene stemmen herkozen.. Rayon voorzitter de heer Kapteijns uit St. Michielsgestel was aanwezig. Hij spelde zuster van de Steen, die 25 jaar lid was van de EHBO het Bondsinsigne in brons op, gepaard gaande met een oorkonde. Voorzitter Albert van de Wetering kreeg een silveren Bondsinsigne vanwege 15 jaar voorzitterschap.
Veghelse Courant 17 december 1981   K.P.J. Zijtaart.

Het laatste weekend zijn alle handbalwedstrijden afgelast. We hebben op 3 december wel een supriseavond gehad voor de aspiranten. De aspiranten hadden zelf de zaal mooi versierd, zodat het er al meteen gezellig utzag. We hadden eerst groepsspelen die om snelheid en behendigheid gingen. Rond 8 uur werden de Sint en zijn pieterbazen verwelkomd. Voor enkelen was dit niet zo leuk, omdat zij op het matje moesten komen. Sommigen moesten er vreselijk om lachen en weer anderen konden wel janken. Toen de Sint en zijn pieterbazen weer vertrokken kregen wel allemaal een chocoladeletter.

Op dinsdag 22 december hebben de groten om half 9 in plaats van een kerstviering een ontspanningsavond in het kleuterschooltje.

Op woensdag 2 december hebben we wel een kerstviering voor de aspiranten bij Ton de Rooy van 7 tot half 9.
Veghelse Courant 23 december 1981   Ponyclub in Zijtaart. De Zijtaartse rijvereniging zou dolgelukkig zijn als er een ponyclub werd opgericht. Het is namelijk de basis voor de paardensport. De rijvereniging wil wel een helpende hand toesteken, doch de opzet is dat er enkele mensen komen die de kinderen begeleiden en instrukties gaan geven. Voor die mensen worden speciale cursussen gegeven namens de N.K.B. Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs.
Veghelse Courant 30 december 1981   Het kerstconcert was misschien iets minder bezocht dan vorig jaar, de algemene mening was dat het beter was. Als men het gemengd koor zo in de kerk hoort, moet men concluderen dat het jammer is dat dit niet meer gebeurd. De vrolijke zangers, een bekendheid in Zijtaart, deden het nu ook weer leuk. Hartverwarmend was ook de blokfluitgroep onder leiding van mevrouw Coornwinder, evenals de twee kerstliederen van de leerlingen van de fanfare. Jos Banens had een groot aandeel in dit concert. De kleintjes van Jong Nederland deden het ook heel leuk. Jammer dat zij de microfoon niet konden gebruiken. Er was te weinig plaats in de kerk. Mevrouw Nieuwkamp kan met grote dankbaarheid veel bloemen aanbieden aan de diverse leiders. Het organiserend bestuur kan zeer tevreden zijn.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   Met Kerstmis was er weer een concert in de kerk met de fanfare, het koor, het bejaardenkoor en Jong Nederland. De groep van Bernadette en Jan hadden een klein toneelstukje opgevoerd wat goed ging. Enig nadeel was de de microfoon wat ver weg stond, zodat achter in de de kerk het geluid niet optimaal was.
Brief van Willy Henst aan Martien van Asseldonk in Nairobi op 11 maart 1982   De grootste junioren hebben weer een primitieve voettocht gehouden, die zoals eerder weer een groot succes was. Ze waren weer naar Mielo geweest, net als de eerste keer.

Brabants Dagblad 28 december 1981   Bij een verkeersongeluk in Zijtaart liep een 51-jarige vrouw uit deze plaats dusdanige vewondingen op dat ze per ambulance moest worden overgebracht naar het ziekenhuis in Veghel. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Kerkstraat in Zijtaart, waar de vrouw, die te voet was, door een achteropkomende auto werd gegrepen.
 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads