Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1980

Brabants Dagblad, 10 januari 1980.   Dat een handtekeningactie in Veghel mog altijd lonend kan zijn, bewees deze week het plaatsen van een aantal scshrikhekken en het aanbrangen van een betere verlichting in de scherpe bocht van de Reibroekstraat in Zijtaart. De heer Brugmans. die vlakbij de plaats van de ongevallen woont, startte de aktie in zijn naaste omgeving om de gemeente te bewegen tot actie.

Met een aanbeveling erbij van de Veghelse politiecommandant werd de zaak bij de gemeente Veghel aangekaart. na de raadsvergadering van oktober kreeg de heer Brugmans dan ook een brief thuis waarin de gemeente meedeelde, dat twee van de drie eisen waren ingewilligd.

Het verleggen van de bocht - een derde punt waarom werd gevraagd - was niet meer mogelijk in verband met eigendomsrechten van de grond. Na het plaatsen van de hekken werden deze week dan drie lantaarnpalen geplaatst, in plaats van de ene die er stond, die oranjekleurig liucht uitstralen. Daardoor zal de bocht ook bij mist overzichterlijker zijn. Volgens de Veghelse rijkspolitie zijn er in de gevaarlijke bocht de laatste drie jaar minstens vijf ernstige ongelukken gebeurd, waarvan enkele met dodelijke afloop.

Veghelse Courant, 16 januari 1990.   De pronkzitting is achter de rug. In de tot feestzaal omgetoverde sporthal De Molensteen werd een druk en sfeervol programma verwerkt met medewerking van verschillende artiesten, tonproaters en dansmariekes groot en klein. Rond half tien was het moment van Prins Harry V om afsscheid te nemen. Onder laud applaus werd hij letterlijk afgevoerd.

Even later kwam het hoogtepunt. Door het ontdoen van enige kledij van een stel vreemde wezens kwamen de nieuwe prins met zijn prinses tevoorschijn. Prins Tinus I en Prinses Mieke, in het dagelijks leven beter bekend als Tinus van Boxmeer en zijn vrouw Mieke van de Aa. Tny van de Linden werd adjudant van de prins.

 
 
Veghelse Courant, 24 januari 1980.   Op vrijdag 18 januari bracht de fanfare een serenade bij Harry van de Heijden die 25 jaar getrouwd was en hij had bovendien een kampioensprijs behaald met een van zijn Belgische hengsten.

Dit bericht in de Veghelse Courant werd een beetje sarcastisch overgenomen door een muziekblad van het overkoepelend orgaan. In het hoekje humor schetste die een beeld van een stel muciscerende boeren die een serenade brachten aan een blije hengst. Gerard van de Rijt reageerde daar een beetje boos op in de Veghelse Courant.

www.di.unito.it/ ~bakel/jan/ public_html/ Liber/hoppenbr.htm   In Veghel en omgeving treffen we 'elper' aan. Het betreft, voor zover ik kan nagaan, de plaatsen Nistelrode, Vorstenbosch, Veghel en de kerkdorpen Mariaheide en Zijtaart, die zich op bijgaande kaart bevinden in het gebied dat met een E gemarkeerd is. Janssen en Dams vermelden in 1990 de vorm elper (voor aardappelen) alleen nog voor het Veghelse kerkdorp Zijtaart.

Mededeling Antoon Vissers op 15 juni 2011   Rond 1980 is zuster Adeleida, bij Anja van Eert en Peter Vissers aan de deur geweest met een jong poesje. Ze had in het klooster te horen gekregen dat ze daar geen dieren mocht hebben en zocht onderdak voor haar poesje.

Veghelse Courant, 31 januari 1980.   Tijdens de bestuursvergadering van de Katholieke Stiching voor onderwijsbelangen is het bestuur gedeeltelijk vernieuwd. Mevrouw M. van Boxmeer – Michiels en de heer Piet van de Hurk namen de plaats in van respectievelijk mevrouw Mien van de Tillaart – van de Ven en de heer Jan van de Ven, die beiden vanaf de oprichting van de stichting in 1969 bestuurslid waren.

Veghelse Courant, 31 januari 1980.   Nieuwe leiding bij Jong Nederland: Rudy Klomp wordt leider van de gemengde groepen, Jeanny Coppens bij de Zwaluwen, Tonio van Zutphen bij de junioren jongens en Jeanne van de Ven bij de junioren meisjes.

Veghelse Courant, 10, 17 en 24 januari 1980.   Enkele andere aktiviteiten in januari 1980 waren:

17 januari: filmavond voor jong en oud in zaal Versantvoort.
19 januari: Soos Wild Generation.
19 januari: tweede uitwissling met Heeze voor de groten van de KPJ.
25 januari: NCB gezinsdag.
26 januari: KPJ aspiranten Speel U Spel.

Brabants Dagblad, 5 februari 1980; Veghelse Courant, 14 februari 1979.   'Op de ledenvergadering van de rijvereniging werd voorzitter Cor Coppens met algemene stemmen herkozen. P. Wassenberg was aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats werd A. van Zutphen gekozen. Volgens het verslag van secretaris Peter van Asseldonk was afgelopen jaar redelijk verlopen. Er werd deelgenomen aan elf concoursen en het ledenaantal groeide. Dit jaar zal de rijvereniging deelnemen aan zeven concoursen van de kring Uden. Ook wordt gedacht aan deelname aan wedstrijden in Gemonde, Liempde, Deurne en Rijkevoort.'

Brabants Dagblad, 12 februari 1980; foto's: collectie van de fanfare.   1980-02 jubilarissen a.jpg (714100 bytes)1980-02 jubilarissen b.jpg (681285 bytes)Op de foto de zilveren jubilarissen.  Op de rechtse foto speldt Thea een onderscheiding op bij haar man Bertus Raaijmakers. Graard van de Ven kijkt toe.

Op de jaarlijkse contactavond van de fanfare werden 5 jubilarissen gehuldigd. Gerard van de Rijt en Bertus Raaijmakers voor hun 25-jarig lidmaatschap. Theo Bosch, Hans Habraken en A. van Eert voor hun 12 1/2 jarig lidmaatschap.

Brabants Dagblad, 18 februari 1980; Veghelse Courant, 14 februari 1980; foto's collectie Martien van Asseldonk.   Op vijdag 15 februari was het schoolcarnaval met medewerking van Prins Marcelius I (Marcel van Berlo)  en miss Mieke (Mieke Rooijackers),de Jeugdraad, Prins Tinus I, Prinses Mieke, raad van elf en de dansmariekes.

De jeugdprins en jeugdmiss.


Prins Martien van Boxmeer, zijn vrouw Prins Mieke en Tiny van de Linden als adjudant


's Avonds was er de carnavalsavond voor de bejaarden.

Op zaterdag reed de optocht door Zijtaart. Deze was weer beter dan vorig jaar. Bij de jeugd won Alie van de Wegenwacht de eerste prijs, terwijl bij de individuelen ‘kapelaan’ H. Schepers met zijn herdershond de eerste prijs in de wacht sleepte. Eer zeer bijzondere creatie bracht de Raad van Elf; gedragen door hun echtgenoten kwamen zij op de eerste plaats. In de categorie wagens werd de eerste prijs gewonnen door De Tepelhouders, die op originele wijze hun mening brachten over het huidige landbouwbeleid.

Zaterdagavond om 20.00 uur was er Disco voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar in De Molensteen.

Op zondag was er 's morgens de Eucharistieviering mt medewerking van De Boemelaars, gemengd koor, de jeugdprins en miss, prins Tinus I en prinses Mieke end e Raad van Elf. 's Middags was er de optocht in Veghel, op maandag het ziekenbezoek, de jeugdmiddag en het bezoek aan het klooster.

Brabants Dagblad, 1980.   'Dat een handtekeningenactie in Veghel nog altijd lonend kan zijn, bewees deze week het plaatsen van een aantal schrikhekken en het aanbrengen van betere verlichting in de scherpe bocht van de Reibroekstraat in Zijtaart. De laatste drie jaar zijn er vijf ernstige ongelukken gebeurd. Bij een van die ongevallen waren zelfs twee doden te betreuren. De heer Brugmans die vlak bij de plaats van de ongevallen woont, startte een handtekeningenactie in zijn naaste omgeving om de gemeente te bewegen tot actie. De gemeente willigde twee van de drie eisen in. Het verleggen van de bocht was niet mogelijk, wel werden er hekken neergezet en werden er twee lantaarnpalen bij de ene die er al stond geplaatst. De wachtcommandant zei: "Zo valt het wat meer op. Wij weten dat de mensen daar erg hard rijden, niet de inwoners zelf, maar mensen die daar vreemd zijn."'

Veghelse Courant, 28 februari 1980.   In Zijtaart zijn door B&W 15 bouwkavels toegewezen nabij sportpark De Vonders. De gegadigden zijn geboren in Zijtaart of er economisch gebonden. De percelen zijn bestemd voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen. Verder is een aaneengesloten bebouwing geprojecteerd voor het terrein aan de Pastoor Kampstraat.

Veghelse Courant, 31 januari, 7, 21 en 28 februari 1980.   Enkele andere aktiviteiten in februari 1980 waren:

De Jong Nederland afdeling Liessel kwam op 9 en 10 februari in Zijtaart op bezoek.

De leden van Jong Nederland vierden carnaval op vrijdag 13 februari.

Zaterdag 14 februari: vergadering voor de ouders van de jongste kleuters, aanvang 20.00 uur in kleuterschool 't Reigersnestje.

24 februari: dagtocht rijvereniging, na afloop erwtensoep.

Elke dinsdag was er kienen in zaal Versantvoort.

Veghelse Courant, 6 maart 1980; Brabants Dagblad, 8 maart 1980.   Albert van Zutphen werd als voorzitter van de fanfare gekozen in plaats van de aftredende Graard van de Ven. Graard van de Ven was 13 jaar voorzitter en heel lang secretaris. Harry Bolk werd herkozen in het bestuur. Graard van de Ven zou enkele maanden later overlijden.

Brabants Dagblad, maart 1980.   De behoefte aan woonruimte en de problemen bij het afgeven van hinderwetvergunningen, dat waren de belangrijkste twee discussiepunten tijdens de onlangs gehouden avond van het Veghelse CDA in Zijtaart.

Jan van de Ven vroeg namens Stichting Zijtaarts Belang hoe het nu kwam, dat brieven gericht aan het gemeentebestuur, niet of nauwelijks werden beantwoord. De heer H. van de Donk, fractievoorzitter raad Veghel, zei daar ook moeite mee te hebben en gaf toe dar daarbij fouten werden gemaakt.

Er werd gevraagd of het mogelijk was bejaardenwoningen te realiseren. Maar huizen bouwen is niet alles, ze moeten ook bewoond worden.

Een groot probleem vormde verde de lange procedures van de hinderwet. Deze loopt soms wel een jaar. Wethouder Frans Peijnenburg hoopte de procedure terug te kunnen brengen tot 3 a 6 maanden.

Andere zaken waarom gevraagd werd: een parkeerterrein bij sportcomplex De Vonders en een verbetering van het fietspad langs de Hoge Biezen zonder dat het een racebaan wordt. Een telefooncel bleek niet haalbaar, omdat er in Zijtaart te veel aansluitingen zijn.

Ten slotte werd gepraat over het standpunt van het CDA ten opzichte van agrarische mammoetbedrijven. Vanuit de partij werd gesteld dat er in ieder geval grenzen moeten zijn via de hinderwet, zodat de overlast voor omwonenden beperkt wordt, maar dat moet gebeuren in EG verband. De heer Grard van de Rijt, voorzitter van het CDA, sloot de vergadering omstreeks 11 uur.
'Zijtaart', 51.   In 1980 werden J.H.M. van den Oever en mevrouw J. Adriaans - Van Grunsven lid van het kerkbestuur. Zij bleven tot respectievelijk 1984 en 1988 de kerk en parochie mee besturen.

Veghelse Courant, 28 februari en 13 maart 1980.   'Na enkele jaren wachten is het zover. De gemeente gaat werken aan de verbetering van de gemeenschapsruimte in Zijtaart. Op 6 maart is er een eerste vergadering tussen de gemeente en de Werkgroep Accomodatie Zijtaart. De gemeente stelt f 75.000 ter beschikking. Hier kan nog f 25.000 van de provincie bijkomen. Als bouwplaats wordt gedacht aan het terrein achter de gymzaal Het beheer zou door een nieuw op te richten stichting moeten gebeuren. Binnenkort gaat de werkgroep praten over de indeling van het gebouw.'

Doc. GAvB.   1980 Clemens Nieuwkamp.jpg (213609 bytes)7 maart 1980: Clemems Nieuwkamp werd na een auto-ongeluk met zeer zware brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Clemens overleed op 20 maart. Hij was 25 jaar oud.

Veghelse Courant, 20 maart 1980.   Het pupillenelftal D1 van VOW werd ongeslagen kampioen.
Doc. GAvB.   GeŽmigreerd op 24 maart 1980: twee dochters van Antoon van de Ven, Zijtaart, gehuwd met twee broers Van Lankvelt uit Boekel.

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   Has Vissers was mollenvanger voor VOW. In 1978 ving hij 32 mollen op het voetbalveld, in 1979 waren dat er 38 en in 1980 legden 51 mollen het loodje. Dat dat geen overbodige luxe was blijkt wel uit het feit dat op een keer tijdens het tossen de gulden van de scheidsrechter in een molshoop verdwenen was. Op de foto: Has Vissers en T. van Boxtel.

Doc. GAvB.   Op 29 maart 1980 droeg Johan van Sleeuwen het voorzitterschap van de NCB over aan Karel Bekkers.

Veghelse Courant, 28 februari, 6, 13 en 20 maart 1980.   Andere aktiviteiten in maart 1980 waren:

Op zaterdag 1 maart was het knal gezellig voor de KPJ aspiranten van Zijtaart en Liessel in Liessel.

Op 1 maart hielp hielp de leiding van Jong Nederland mee op het personeelsfeest van de DMV.

Soosavond The Wild Generation op 8 maart.

De dropping voor de Rakker en Zwaluwen van Jong Nederland was een groot succes. De dropping eindigde in De Beurs in Sint-Oedenrode.

De KVO ging op 17 maart maart op excursie naar de Zuivelkeuken in Eindhoven.

Doc. GAvB.   Op 1 april 1980 sloeg de bliksem in op een boom in de tuin van de zusters.

Veghelse Courant, 20 maart en 3 april 1980; Brabants Dagblad, 8 april 1980; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   1980 sticker.jpg (156912 bytes)Jong Nederland vierde haar 35- jaar bestaan, het 25-jarig lidmaatschap Willy Henst en het 35-jarig lidmaatschap en afscheid Jan van de Ven. Willy Henst was 10 jaar oud toen hij zich opgaf als lid van Jong Nederland, omdat dit toen zowat de enige mogelijkheid was voor jongens van zijn leeftijd om bij elkaar te komen. Nadat hij 8 jaar lid van Jong Nederland was geweest, eerst bij de junioren, toen bij de senioren, werd Willy in 1963 vaandrig en enige tijd later hopman. Jan van de Ven was mede-oprichter van Jong Nederland en was tot 1977 voorzitter. Van 1957 tot 1970 was hij ook districtscommissaris.


Op 10 april brachten de leden het door enkele leiders geschreven stuk: 'Ik zoek iets wat ik niet kan kopen' op het toneel. Op 11 april was er een optreden van De Veulpoepers.

1980-04-12 02.jpg (308119 bytes)1980-04-12 06.jpg (382903 bytes)Op zaterdag 12 april was er een kindermiddag in sportpark De Vonders. Er was onder andere een groot luchtkussen. Ouders waren alleen welkom onder begeleiding van een kind.


Van 6 tot 8 uur was er een receptie voor Jan van de Ven en Willy Henst, waarna een gezellige avond volgde.


Op 16 april was alle leiding uitgenodigd om macaroni te komen eten bij Marna van Hoof.De foto's zijn afkomstig van Sjan Rovers, de gegevens van Antoon Vissers.  

Op 17 april 1980 overleed op 85-jarige leeftijd Janus Rovers. Hij was op 31 maart 1895 in Zijtaart gedoopt als zoon van Martinus Rovers en Henrica van der Pol. Janus was in 1922 een van de oprichters van de Jonge Boerenstand in Zijtaart en de eerste voorzitter. In 1924 trouwde hij met Francina Verwegen, waarna in Zijtaart geboren werden: Harrie (1926), Antonia (1927), Johanna Maria (1929), Adriana (1931), Maria (1932), Sjan (1934) en Tiny (ca. 1936). In december 1935 overleed Janus' eerste vrouw, een dag na de geboorte van een levenloze zoon. Later hertrouwde Janus met Catharina (Trien) van Leijden, die op 20 maart 1997 in Zijtaart begraven werd. 

Janus woonde vanaf eind 1934 op (huidig adres) Meester Van de Venstraat 8. Antoon Vissers vertelde: "Janus Rovers was een kleurrijke buurman. We hoorde hem al vroeg in de morgen zingen en dan zat hij buiten op het 'pleehuiske' wat tegen het schuurtje gebouwd was. Januske hoorde je ook in zichzelf praten als hij met zijn fiets bladen ging rondbrengen. Ook noemde de Zijtaartse mensen hem 'het oliemenneke' omdat hij enige jaren bromolie (petroleum) met een karretje rondbracht."

Brabants Dagblad, 11 april 1980.   In Nia Domo in Boekel wordt de culturele dag van de KPJ Kring Uden gehouden. Zeven van de 19 afdelingen nemen er aan deel: Boekel, Keldonk, Uden, Loosbroek, Zijtaart en Boerdonk. De afdeligen moeten zich bewijzen in de onderdelen zang, toneel, cabaret, playback en dans. Voor het onderdeel toneel is een wisseltrofee beschikbaar. De drie beste afdelingen worden afgevaardigd naar de ‘Iekadee’ in Tilburg.

Brabants Dagblad, april 1980.   Een ongewoon ongeluk gebeurde vrijdagavond in Veghel, waar in de Jekschotstraat (Zondveld) in het kerkdorp Zijtaart door tot nog toe onbekende oorzaak twee fietsers met elkaar in botsing kwamen.

Beiden raakten bij het ongeval gewond en moesten per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis in Veghel. De Rijkspolitie roept eventuele getuigen op van het ongeval zich te melden.
Brabants Dagblad, april 1980.   De KPJ afdelingen Boekel, Zijtaart en Loosbroek gaan de KPJ-kring Uden vertegenwoordigen op de culturele dag in Tilburg, de zogeheten “Ikadee”. Deze drie afdelingen kwamen afgelopen weekeinde als beste uit de bus tijdens de culturele dag, die in Nia Domo in Boekel gehouden werd. De culturele dag van de kring Uden is wederom een boeiende gebeurtenis geworden. De belangstelling bij de KPJ-afdelingen voor deze dag loopt echter elk jaar terug. Blijkbaar hebben de sportmanifestaties van de KPJ de voorkeur bij de afdelingen. (..) Zijtaart had een stukje “studio kip” genaamd. (..) De jury, bestaande uit Ans van de Broek uit Uden en Ad Bekkers uit Zijtaart, hadden een moeilijke taak om de goede prestaties te beoordelen.

Brabants Dagblad, 14 april 1980.   De buurtbus heeft zijn bestaan bewezen. Ruim 40 personen per dag maken er gebruik van. De passagiers komen vooral uit Zijtaart, Zondveld en Boerdonk. Het gaat vooral om ouderen, die boodschappen gaan doen of naar het ziekenhuis gaan, maar ook scholieren maken er gebruik van.

Brabants Dagblad, 21 april 1980.   ‘Kringvoorzitter Jan van den Oever van de KPJ kring Uden heeft tijdens de jaarvergadering geconstateerd dakoningt de afdeling weer een uitstekend jaar achter de rug heeft met diverse aktiviteiten. Diverse afdelingen hebben echter een aantal activiteiten vanuit een langdurige traditie, die niet zo erg meer blijken aan te spreken. Van den Oever was van mening dat over aanpassing daarvan een discussie op gang moest komen.’ Verder zit de culturele commissie erg krap in de bezetting en de vormingscommissie functioneert erg moeilijk vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de afdelingen.

Foto: collectie Martien van Asseldonk   Op 27 april won Jong Nederland Zijtaart het districtstoernooi in Vorstenbosch.

 
Veghelse Courant, 24 april 1980.   Het programma voor koninginnendag:

8.00 uur vlaggen uit.
9.30 uur rondtekken met fanfare. Hierna kinderspelen, handbal en voetbal voor de schoolkinderen.
Om 6 uur gekostumeerd voetbal voor de dames vanaf 25 jaar: Zondveld met Krijtenburg tegen Zijtaart.

Veghelse Courant, 3, 10, 17 en 24 april, 1 mei 1980.   Andere aktiviteiten in april 1980 waren:

Op 7 april, tweede paasdag, organiseerde de Brabantse Autocross Club (voorheen WRAC) weer een Stock Car Racing in Zijtaart.

Op vrijdagmiddag 11 april draaide Jong Nederland de film ‘Magister de onoverwinnelijke gladiator’ in zaal Versantvoort.

Op 16 april hadden de bejaarden een uitwisseling met Eerde.

Op 17 april luisterden de leden van de KVO naar een lezing over ‘Hoe blijf ik in gesprek met mijn kinderen.’

De aspiranten van de KPJ werden vierde op handbaltoernooi in Gemert.

De KPJ organiseerde op 27 april weer een handbaltoernooi in Zijtaart.

De jongens van Jong Nederland wonnen het districtstoernooi in Vorstenbosch, en twee meisjesteams eindigden op een gedeelde tweede plaats. Het toernooi was dit jaar gesplitst. De kleine junioren haden later een apart toernooi in Erp.

Foto's: collectie van de fanfare.   1980-05-06 Hamburg a.jpg (580805 bytes)1980-05-06 Hamburg b.jpg (659771 bytes)Op 15 mei trad de boerenblaaskapel op weg bij Hamburg bij Kwak op.

Veghelse Courant, 12 mei 1980.   'Graard van de Ven is plotseling overleden. De trom zal hij niet meer slaan. Zijn stem zullen we niet meer horen in de kerk en in het regionaal koor van de veecentrale. De agrarische wereld en de RABO-bank zullen hem missen. Juist op zijn sterfdag werd zijn eerste kleinkind geboren. Bijna 50 jaar was hij lid van de fanfare. Al gauw werd hij secretaris en de laatste 12 jaar was hij voorzitter.'

Veghelse Courant, 15 mei 1980.     Op zaterdag 17 mei werd ter gelegenheid van de opening van de kermis de eerste Zijtaartse fietscross gehouden op het oefenterrein van de rijvereniging aan de Leinserondweg.

Veghelse Courant, 22 en 29 mei 1980; foto: collectie Mari Brugmans.   1980 Juni Touwtrekken.jpg (351372 bytes)HV Saturnus en VV Soffelt organiseerden op 2e pinksterdag, 26 mei, een zeskamp en touwtrekwedstrijd. Mede dank zij het fraaie weer in totaal zo'n 1300 mensen hebben hier van genoten.

Vorig jaar waren er door de regen maar 35 toeschouwers aanwezig. Aan de zeskamp- touwtrekwedstrijden werd meegedaan door 14 ploegen, voor het eerst ook van buiten Zijtaart, namelijk Beek en Donk. De ploegen - bestaande uit vier mannen en vier vrouwen plus coach - konden zich uitleven op hobbelfietsen, bij het doelschieten in de befaamde groene zeeprace.

Maar het hoogtepunt was het spel "de rode draad", waarbij geprobeerd moest worden zoveel mogelijk bekertjes over een paal te brengen die over een plas water was gelegd. De eerste plaats was uiteindelijk weggelegd voor de leden van de Zijtaartse Carnavalsvereniging De Reigers, tewijl De Harkers op de tweede plaats beslag wisten te liggen en De Negen derde werden.

Het touwtrekken werd een wedstrijd tussen maar liefst 23 ploegen. Tien daarvan, waren "de getrainde heren", die een wedstrijdseizoen kennen. De westrijd in Zijtaart was daarbij de tweede uit een reeks van tien. In deze afdeling ging de eerste prijs naar "De Aanhouders" uit St. Oedenrode en werden "De Doortrekkers" uit Nijnsel tweede. Bij de ongetrainde  heren "Krijtenburg II" met "De Stumpers" als tweede. Bij de dames eiste de ploeg van "Vicking" de hoogste eer op en bij de jeugd toonde "Samen Sterk"zich de sterkste. De heer B. van de Linden (voorzitter Saturnus) reikde na afloop de prijzen uit.

Brabants Dagblad, mei 1980.   KPJ sportdag voor aspiranten in Eerde. ’s Morgens werd het sportfestijn geopend met een defile. Burgemeester H. van Weegen zei het te betreuren dat voor een dorp als Eerde het in verband met accomodatiegebrek steeds onmogelijk is geweest een sportdag te organiseren. Nu voor het eerst sinds 19 jaar. In zijn sportwoord prees kringvoorzitter Jan van den Oever de afdeling Eerde voor de uitstekende organisatie. Tevens zei hij, dat ook nu weer was gebleken dat een aspirantensportdag bij zowel de deelnamers als het publiek enorm goed aanslaat. Een stimulans om deze activiteiten in het KPJ-pakket te houden.

Prijzen voor Zijtaart:
Meisjes 13-15 jaar 400 meter: 2. Franka van Schaik
Meisjes vrije oefening: 2. Zijtaart
Meisjes KPJ-oefening A + B klassement: 2. Zijtaart
Meisjes marcheren + KPJ oefening A: 2. Zijtaart
Jongens 11-12 jaar 400 meter: 1. Theo Maassen
Jongens pyramidebouw: 2. Zijtaart
Jongens KPJ oefening: 3. Zijtaart
Jongens algemeen klassement: 3. Zijtaart


Veghelse Courant, 17 en 24 april, 1, 8, 15, 22 en 29 mei 1980.   Andere aktiviteiten in mei waren:

Op 7 mei toog de KVO weer ter bedevaart naar Handel.

Op 8 mei gingen de vrouwen van het NKV Zijtaart op excursie naar Mauriks Meubelen in Den Dungen.

De 10-11-jarige junioren van Jong Nederland hadden hun distriktstoernooi in Erp.

Op 17 en 18 mei was er een Rakker- en Zwaluwendag in Dinther.

Op 17 mei voetbalde buurtvereniging De Kampkes tegen de familie Van Asseldonk.

De senioren van Jong Nederland deden van 16 tot 18 mei mee met het provinciaal toernooi in Biezenmortel. Zowel de jongens als de meisjes wisten een tweede prijs te behalen.

In het weekend van 17 en 18 mei gingen de senioren en leiding van Jong Nederland nog een keer wadlopen. Dit keer organiseerden ze dat zelf met alleen Zijtaartse deelnemers.

17-20 mei: kermis in Zijtaart.

23 mei: de bejaarden gingen fietsen.

Op 29 mei ging de KVO fietsen.

Op 31 mei hield het zangkoor van de bejaardenbond een receptie ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan.

Jong Nederland Zijtaart ging op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni bij de afdeling Liessel op bezoek.

Brabants Dagblad, juni 1980.   De inmiddels drie jaar oude merrie Tiana van de heer P. van de Tillaart uit Zijtaart. Vorig jaar werd zij kampioene van Brabant bij de rijpaarden. De jury vorig jaar: enorm goed ontwikkeld, maatmassa zeer best en veel beweging, wwn chique paard.
Veghelse Courant, 5 juni 1980; Brabants Dagblad, 5 juni 1980.  

Keldonk en Nistelrode winnen sportdag KPJ. Jongens Zijtaart na loting op tweede plaats. Het lot heeft het afgelopen weekeinde bij de sportdag van de KPJ-kring Uden te Zijtaart de beslissing moeten brengen wie bij de jongens eerste of tweede zou worden. De strijd was zo ongemeen spannend, dat na afloop van de wedstrijden twee teams exact evenveel punten bijeen hadden vergaard. Keldonk en Zijtaart hadden beide 28 1/2 punt. Keldonk bleek de gelukkigste en mocht plaats nemen op de hoogste trede van het erepodium. De tweede plaats maakte de prestatie van Zijtaart uiteraard niet minder succesvol. De organiserende vereniging - de wedstrijden werden afgewerkt op sportpark “De Vonders” – liet zich in eigen huis geducht gelden. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden kan men dan ook terugzien op uiterst geslaagde sportdagen. Het publiek was dan ook goed opgekomen.

Prijzen voor Zijtaart:
Jongens junioren hinkstapsprong: 2. Theo van den Oever
Jongens junioren 800 meter: 3. Ad van de Cammen
Jongens senioren 1500 meter: Bert van Nunen
Gemengde pyramide: 1. Zijtaart
Jongens pyramide: 2. Zijtaart
Jongens KPJ-oefening: 2. Zijtaart
Algemeen klassement na loting: 2. Zijtaart

“Er zijn leden in onze afdeling die moeite hebben met de verplichting die achter deze oefening zit,” zei zondag kringvoorzitter Jan van den Oever tijdens de prijsuitreiking van de sportdag in Zijtaart. Met de afdelingen samen hoopt het bestuur van de kring een discussie op gang te brengen waarin zou moeten worden besloten hoe deze oefening moet worden uitgevoerd. De mening van de kringvoorzitter loog er zondag niet om: “Leden die met dit programmaonderdeel dan nog moeite hebben zijn we liever kwijt dan rijk,” aldus Jan van den Oever.

Brabants Dagblad, 30 juni 1980; Veghelse Courant, 17 april 1980.   1980-05-12 25 jr drumband a.jpg (1471428 bytes)1980-05-12 25 jr drumband b.jpg (639337 bytes)1980-05-12 25 jr drumband c.jpg (838923 bytes)
Zondagavond eindigde de feestweek in Zijtaart rond het 25-jarig jubileum van de Drumband St. Cecilia. Het gebeuren speelde zich af in een enorme tent met een vloeroppervlak van 1.000 vierkante meter die achter de Edith Stein school opgezet werd. Woensdagavond 25 juni begon het feest met het optreden van een groot aantal koren. Hieronder bevond zich het Zijtaartse bejaardenkoor. Donderdag traden de diverse verenigingen op in de Zijtaartse Revue. Na afloop van de revue werd er uitvoerig gedanst op muziek die werd verzorgd door de discotheek van Jong Nederland. Vrijdag presenteerde de bekende discjockey Jan Steenman in zijn Top-pop zijn laatste hits. Zaterdagmiddag 28 juni begon met de receptie. In de toespraken werd Mari van de Hurk, die de drumband al vele jaren leidde, vaak genoemd. Verleden week won men in Bad Munstereifel voor de derde achtereenvolgende maal de wisselbeker voor de beste drumband, zodat die beker nu op Zijtaart mag blijven. Na een optreden van harmonie St.-Servaas was er ’s avonds een Beierse avond. Op zondag traden een aantal drumbands buiten naast de tent op. ’s Avonds traden fanfares en blaaskapellen op.

Brabants Dagblad, juni 1980.  

Het sportpark in Vorstenbosch was afgelopen weekeinde het trefpunt voor de honderden aspiranten van de KPJ uit de kring Uden. Die leverden hier een onderlinge strijd op de laatste sportdag van het seizoen. Inzet was een afvaardiging naar de interkringsportdag in Volkel. Kringvoorzitter Jan van den Oever zei dat men kan terugzien op vier geslaagde sportdagen.

Prijzen voor Zijtaart:
Meisjes 11-12 jaar verspringen: 2. Jose van de Wetering
Meisjes vrije oefening: 1. Zijtaart
Meisjes KPJ oefening A + B klassement: 4. Zijtaart
Meisjes algemeen klassement: 4. Keldonk en Zijtaart
Jongens balwerpen 11-12 jaar: 2. Theo Maassen
Jongens 400 meter 11-12 jaar: 2. Theo Maassen
Jongens KPJ oefening: 3. Zijtaart
Jongens algemeen klassement: 4. Zijtaart
Beste afdeling jongens en meisjes over 2 sportdagen: 1. Zijtaart

Foto's: collectie van de fanfare.   1980-06 Badmunstereifel a.jpg (556674 bytes)1980-06 Badmunstereifel b.jpg (728345 bytes)1980-06 Badmunstereifel c.jpg (642859 bytes)1980-06 Badmunstereifel d.jpg (619068 bytes)In juni 1980 traden de majoretten op in Bad Munstereifel (Duitsland).

Foto's: collectie meester Cor Mollen.  
Voetballen door leraren en leerlingen van de Edith Steinscshool tegen het einde van het schooljaar.

Veghelse Courant, 29 mei, 5, 12, 19 juni, 3 juni 1980; doc. GAvB.   Andere aktiviteiten in juni waren:

Op 8 juni organiseerde buurtvereniging De Kampkes een fotozoektocht voor alle inwoners van Zijtaart.

Op 11 juni maakte de bejaardenbond een uitstapje naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Op 14 juni was het weer soosavond ‘Wild Generation’.

Op 15 juni was er een vlooienmarkt georganiseerd door de Carnavalsclub.

Op de interkring sportdag in Nuland op 15 juni won Bert van Nunen de 1.500 meter. De jongens van de KPJ werden derde in het algemeen klassement.

Op 16 juni reden de vrouwen van het NKV een fietstocht.

Op 19 juni reden de NCB en de KVO een route langs de Belgische grens.

De senioren van Jong Nederland gingen op nationaal toernooi op 20-21 juni in Helden-Panningen.

De junioren van Jong Nederland gingen op 27-28 juni op nationaal toernooi in Hengevelde. Het werd een regenachtig toernooi. De meisjes werden tweede.

Foto's: collectie Jan van den Oever.   1980 Interkring Volkel 03.jpg (321970 bytes)1980 Interkring Volkel 08.jpg (379717 bytes)1980 Interkring Volkel 02.jpg (276708 bytes)1980 Interkring Volkel 04.jpg (357117 bytes)1980 Interkring Volkel 05.jpg (400128 bytes)De aspiranten van de KPJ werden kampioen op de interkring sportdag in Volkel.

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   'Op zondag 6 juli kwamen in zaal Versantvoort alle leerlingen van de fanfare en alle jongens en meisjes die algemeen muzikaal vormend onderwijs krijgen bijeen. Het bestuur had hen uitgenodigd voor een gesprek. Dirigent Van der Heijden gaf een duidelijke uitleg van de instrumenten. Daarna liet hij wat noten blazen. Ook het slagwerk kwam aan bod. Daarna bliezen enkele zeer jeugdige leerlingen een paar leuke nummertjes die zeer in de smaak vielen. Er ontstond een opgewekte stemming. Enkele nieuwe leden kon de secretaris al boeken.'

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   De gemengde groep van Jong Nederland ging van 12 tot 16 juli op kamp naar Deurne.

Veghelse Courant, 10 juli 1980; foto's: collectie Aard van Hoof   De junioren jongens van Jong Nederland gingen van 12 tot 19 juli op kamp naar Nunen.
Veghelse Courant, 10 juli 1980.   De Junioren meisjes van Jong Nederland gingen van 26 juli tot 2 augustus op kamp in Nunen.

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   De Rakkers van Jong Nederland gingen van 2 tot 7 augustus op kamp naar Someren.

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   De Zwaluwen van Jong Nederland gingen van 2 tot 7 augustus op kamp in Berlicum.

Veghelse Courant, 10 juli, 7, 21 augustus 1980.   De KPJ aspiranten gingen van 2 tot 9 augustus op kamp naar Helvoirt. Thema: Olympische spelen.

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   De senioren van Jong Nederland ging van 9 tot 16 augustus op kamp in Oerle.

Foto's: collectie Martien van Asseldonk.   De jongste senioren van Jong Nederland gingen enkele dagen met de fiets op kamp naar Zeeland.

Veghelse Courant, 10 juli 1980.   Op 18 juli gaf de familie J. Adriaans, wonende Jekschotstraat 3, een afscheidsbijeenkomst in zaal Versantvoort. Zij verhuisden naar Groningen.

Jubileumboek 40-jarig bestaan VOW. 1987.   In 1980 werd het eerste meisjeselftal van VOW aangemeld voor de competitie. Cor Kremers deelde op de lagere school stencils uit om nieuwe jeugdleden te werven. Een viertal meisjes vroeg of zij ook lid mochten worden, als er genoeg meisjes waren voor een elftal. Dat werd goedgevonden en enkele dagen later waren er 14 aanmeldingen.

'Zijtaart', 159.   1980 Wielerclub.jpg (332102 bytes)In 1980 werd de Wieler Toer Club Zijtaart opgericht door onder andere Antoon van Sleeuwen, Ton de Rooij, Leo Vissers en Piet van de Akker. Voor de namen zie foto's 1971-1980.

Veghelse Courant, 10 juli en 21 augustus 1980.   In Jong Nederland waren enkele veranderingen in leiding en bestuur: Martien (Tinus) van Asseldonk gaf de functie van secretaris over aan Jan Habraken. Henry van Boxmeer, Erna Rover en Tinus van Asseldonk stopten met Jong Nederland. Irma van de Tillaart is een nieuwe leidster en Jackey van Boxmeer is in plaats van Tinus in het bestuur gekozen.

Brabants Dagblad, 2 augustus 1980.   'Harrie Barten en zijn vrouw Ria zien nogal eens schamper lachende gezichten voor zich, wanneer zij vertellen dat zij verschillende ezels rond het huis hebben lopen en dat nog leuk vinden ook. Vooral Harrie Barten heeft een hartstochtelijke liefde voor ezels. Al sinds zeer jeugdige leeftijd wilde hij ezels hebben. Waarom kan hij niet uitleggen. Er lopen vijf ezels in de wei bij de familie Barten. Twee Nederlandse ezels, twee spaanse reuze-ezels en een Poitou-ezel uit Frankrijk. Een ezel is erg op zijn verzorger gesteld.'

Brabants Dagblad, augustus 1980.   Mientje van de Tillaart - Van de Ven werd tijdens de jaarvergadering gekozen tot nieuwe voorzitster van de KVO afdeling Zijtaart. Er werd afscheid genomen van de scheidende voorzitster mevrouw Van de Hurk, die ruim zeven jaar in het bestuur heeft gezeten. Via een toespraak in dichtvorm kreeg zij de nodige lof toegezwaaid. Bestuurslid mevrouw L. Adriaans - Renders is naar Groningen vertrokken en haar plaats wordt nu ingenomen door mevrouw Annie van Asseldonk - Van de Hurk.

Tijdens de bijeenkomst werden de evenementen van volgend jaar gepresenteerd. Op de lijst staan onder meer: een bowling avond, een contact avond met Heeswijk met als onderwerp "Vrouw en geloof" en de culturele dag van de kring Uden. Verder zijn er diverse scholingscursussen, terwijl de afdeling Zijtaart zelf een actieve volksdansgroep, zwemclub en toneelgroep heeft. Enkele activiteiten worden gehouden samen met het NKV Zijtaart.

Brabants Dagblad, augustus 1980.   Groei van Zijtaartse Rabobank neemt af

Een afnemende groei met daarbij toch nog een redelijke winst gezien het totale balanssalo, dat was de voornaamste conclusie van de Algemene Jaarvergadering van de Rabobank te Zijtaart. Hoewel de groei minder sterk was dan in de jaren ervoor, steeg het balanssaldo toch met 2 miljoen naar f 21.500,000, met een brutowinst van f 300.000. Hievan wordt f 4.000 uitgekeerd aan plaatselijke instellingen en aan ontwikkelingssamenwerking.

Het overlijden van bestuurslid Grard van de Ven werd herdacht. De heer Tijn van de Tillaart schetste de heer Van de Ven als iemand met een nuchter oordeel en sociaal gevoel, die steeds in de weer was voor de gemeenschap. Jan Schoenmakers, tot op dat moment lid van de Raad van Toezicht, volgde Grard van de Ven op in het bestuur. De heren M. van Zutphen en Theo van Asseldonk werden benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De laatse kwam in de plaats van Jan van de Tillaart, die vanwege zijn leeftijd plaats wilde maken voor een jongere kracht.
Veghelse Courant, 10 juli, 7, 21 augustus 1980.   Enkele andere aktiviteiten in juli en augustus waren:

Het gemengd koor had begin juli een gezellige avond als sluitstuk van het koorjaar.

Op zaterdag 9 augustus had de fanfare haar jaarlijkse mars van dankbaarheid. Het vertrek was in zaal Versantvoort en vanaf daar ging het over Corsica en Biezendijk naar Harry Rooijakkers op Krijtenburg.

Op 10 augustus was er een handbaltoernooi in Boekel voor de groten van de KPJ.

Op 21-23 augustus organiseerde de Evenementengroep weer wandeltochten.

Veghelse Courant, 11 en 18 september 1980; foto's: collectie Martien van Asseldonk.   'Zoals iedereen wel zal weten heeft een van onze belangrijkste steunpilaren afscheid genomen van Jong Nederland. Vele jaren is het gezicht van Jong Nederland voor een belangrijk deel bepaald door Martien van Asseldonk, beter bekend als Tinus van ’t gilde. Jarenlang is Tinus aktief geweest als leider bij de junioren jongens en later bij de senioren. Het club draaien is slechts een klein onderdeel van de vele werkzaamheden die Tinus in de loop der jaren verricht heeft, hij is enkel jaren sekretaris geweest bij Jong nederland, was lid van de bouwkomissie voor een nieuw jeugdgebouw in Zijtaart, schreef wekelijks artikelen van hoogstaande kwaliteit over Jong Nederland in dit blad, enz. enz. enz. Ook wat gezelligheid betreft is Tinus goed gezelschap. Tinus stapt op 12 september in het huwelijksbootje met Joke van den Oever. Na zijn trouwen en enkele cursussen gaat Tinus ons voor een tijd van 3 jaar verlaten, omdat hij ontwikkelingswerk gaat doen in Kenia, daar is hij nog harder nodig als bij ons. Ook na het afscheid van Tinus gaat het leven waarschijnlijk verder. Wij willen Tinus hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij voor de Zijtaartse jeugd verzet heeft.'

'Op vrijdag 12 september hadden de kinderen van de lagere school een kwartier eerder vrij gekregen. Aan beide zijden van de straat tussen het kleuterschooltje en zaal De Rooij stelden zich bijna 150 Jong Nederland leden op met een wit koord dat was opgesierd met duizenden anjers, om hun dankbaarheid te tonen voor het vele werk dat Tinus voor Jong Nederland gedaan heeft. Onder de blikken van vele toeschouwers liep het kersverse bruidspaar aangenaam verrast tussen de erehagen door naar zaal de Rooi. Hier werd na een uitbundig “lang zullen ze leven” door enkele leden een kado overhandigd. Bij deze willen wij het onderwijzend personeel van de Edith Stein school bedanken voor het kwartier eerder vrij en bloemisterij Cor van Schie voor de mooie anjers.'

Doc. GAvB.   In de kerk van Zijtaart werd op 14-september een gedenksteen geplaatst ter gedachtenis aan gesneuvelde soldaten en vermoorde missionarissen.

Brabants Dagblad, 19 september 1980.   Het bestuur van de Rabobank stond even stil bij het overlijden van bestuurslid Graard van de Ven. De heer van de Tillaart schetste de heer Van de Ven als iemand met een nuchter oordeel en een sociaal gevoel, die steeds in de weer was voor de gemeenschap. J. Schoenmakers, lid van de Raad van Toezicht, vulde de ontstane vacature in. Jan van de Tillaart trok zich vanwege zijn leeftijd terug uit de raad. Als nieuwe leden van de Raad werden benoemd M. van Zutphen en Theo van Asseldonk.

Doc. GAvB.   21 september 1980: Inzameling aan de kerk voor broeder Jan Kanters. Hij vertrok weer naar de missie.

Veghelse Courant, 25 september 1980.   Hans van de Tilaart van het Agrarisch Jongeren Werk (AJW) vertelde tijdens de KPJ vergadering dat er bij de leden van het AJW bijna geen belangstelling is voor de KPJ aktiviteiten. Het is erg moeilijk om goed contact te houden met de KPJ. Anneke van Stiphout stapte na 4 jaar uit het bestuur van de KPJ en werd opgevolgd door Betsy van de Heuvel.

Brabants Dagblad, 28 september 1980.   Dank zij het schitterende weer is de zevende veldloop, georganiseerd door IJsclub Thialf uit Schijndel, een doorslaand succes geworden. Niet alleen dat maarliefst 188 deelnemeers uit de wijde omgeving in grote getalen aan de start verschenen, maar het parcours op de Molenheide trok eveneens veel publiek. Bij de senioren vanaf 18 jaar, 7 km. won Bert van Nunen uit Zijtaart met een tijd van 24.33.

De witte pijl op de foto wijst naar Bert van Nunen.Documentatie Jan van den Oever.   

Sportverslag aspiranten 1979-1980 door Jan van den Oever: 'Aangezien er zich bij de aanvang van het vorige sportseizoen geen nieuwe leden bij de aspiranten-jongens meldden, gingen we met een erg kleine groep, namelijk slechts 13 jongens, naar de sportdagen. Desondanks kunnen we zeggen dat deze groep met leider Johan Schoenmakers zich kranig weerde. Johan had er in de wintermaanden voor gezorgd dat oraktisch alle aspiranten de oefening al goed kenden. Jammer genoeg kon hij in mei en juni – net rond de sportdagen – niet aanwezig zijn, omdat hij van de school uit op stage moest. Hier werd echter een oplossing voor gevonden en zo kon het sporten toch doorgaan. Alles bij elkaar kwamen we met ons kleine groepje op de sportdagen en de interkring best goed voor de dag.

Op de eerste sportdag in Eerde waar het erg druk was, werden we derde met de KPJ-oefening, tweede met de pyramide en in het algemeen klassement werd een uitstekende derde plaats achter Keldonk en Volkel behaald. Met de gemengde pyramide hadden we niet genoeg geoefend en zodoende bleven enkele stukjes niet goed staan. Hiermee werden we 4e. (Atletiek: Theo Maassen 1e 400 meter, Peter …)

In Vorstenbosch, op de tweede sportdag, stonden allebei de pyramiden nogal wankel, zodoende was de uitslag niet zo goed, als we met de pramidebouw gewend waren: 8e prijs met de gewone en 5e met de gemengde pyramide, met de KJP-oefening werd wederom een prima 3e plaats gehaald, zodat in het algemeen klassement toch nog een 4e plaats werd bereikt. Aan deze sportdag zat echter nog een staartje: er was nameljk ook nog een beker beschikbaar voor de beste afdeling (dus meisjes en jognens samen) over de twee sportdagen. En deze werd voor de 7e keer in 9 jaar gehaald door Zijtaart.

Op de interkring in Volkel ging het boven verwachting geweldig goed, we werden namelijk op drie onderdelen interkringkampioen, wie had dat gedacht? Met de oefening werden we 1e in het B-klassement en beide pyramides stonden muurvast, zodat alle andere afdelingen weinig kans hadden. Met de gewone pyramide werden we voor maar liefst de 7e achtereenvolgende keer kampioen in het A-klassement.

Aangezien Johan volgend jaar tijdens de sportdagen weer op stage moet is er weer nieuwe leiding gekomen. Ad en Ronald voor het handballen en ik voor de sport. Langs deze weg wil ik namens alle leiding Johan nog danken voor het vele werk dat hij de afgelopen 4 jaar heeft gedaan. Hopelijk zien we hem in de toekomst nog terug in onze leiding. We gaan nu beginnen met een nieuwe groep van 10 personen. Samen zullen we proberen er het beste van te maken. Daarbij moeten we steeds in de gaten houden dat niet het winnen het belangrijkste is, maar het deelnemen en gezellig bezig zijn. Als je daarbij ook nog wat prijzen wint, stimuleert dat zeker, maar het is niet noodzakelijk om een goede groep te hebben! Veel plezier in het nieuwe jaar.'

Veghelse Courant, 9 oktober 1980.   Het spelteam van het jaar op 28 september dat georganiseerd wordt door het Nationaal Buro van Jong Nederland in Utrecht kon niet doorgaan. 'De moeder die zei: "Je kunt toch wel zien dat Tinus van Asseldonk weg is bij Jong Nederland, want het eerste de beste toernooi dat georganiseerd wordt loopt al mis," zal het wel goed bedoeld hebben, maar zat er deze keer goed naast.' Hier kon Jong Nederland Zijtaart niets aan doen.

Brabants Dagblad, 10 oktober 1980.   In Zijtaart werd donderdag 9 oktober feest gevierd ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Katholieke Bond van Ouderen. Behalve een receptie staan er ook een koffietafel en cabaretavond op het programma. Het voorzitterschap is al 10 jaar in handen van Trien van Boxmeer – van de Ven, het ledenaantal is nu 126.

Veghelse Courant, 11, 18 en 25 september 1980.   Enkele andere aktiviteiten in september en oktober 1980 waren:

Bosspel voor alle junioren is verzet naar 5 september vanwege de regen.

Op maandag 15 september is er een fietstocht voor de vrouwen van het NKV.

Zondag 14 september was er weer de dodenherdenking.

Kaderschouw Jong Nederland op 20 en 21 september.

De blaaskapel gaf in oktober een koffieconcert bij Ton de Rooij.

De bejaarden hielden in oktober een tentoonstelling.

Veghelse Courant, 30 oktober 1980.   Op zaterdag 8 november ging het elf-elf bal van start. Het optreden van de nieuwe kleine Dansmariekes was een succes. Zo ook de grote Dansmariekes. De dames die de Dansmariekes altijd zo netjes verzorgen werden ook in de bloemetjes gezet: Corry, Sjaan, Mart en Fiel. Fiel van de Heijden zal de leiding van de Dansmariekes op zich gaan nemen.

Veghelse Courant, 30 oktober 1980.   'Soos Wild Generation Zijtaart. Het is alweer ruim een jaar geleden dat de eerste soosavond van start ging. Aanvankelijk was de belangstelling zeer groot, maar naarmate de zon onze zijde van de aardbol langer bescheen, werd de belangstelling minder. Daarom besloot de sooscommissie om de soos enkele maanden stop te zetten. Nu de winter echter met rasse schreden nadert en dus de avonden vroeger beginnen hebben verschillende kinderen gevraagd wanneer er weer een soosavond gehouden wordt. De soos zal op 22 november weer beginnen. De soos is financieel geheel onafhankelijk. Dank zij een zeer welkome gift van mevrouw Van de Donk is de kas nog niet helemaal leeg. De soosavond wordt ook dit keer weer muzikaal verzorgd door discotheek Splendid uit Zijtaart.'

Brabants Dagblad, 15 november 1980.   Een enquete heeft uitgewezen dat 235 van de 491 ondervraagde KPJ-ers van de verplichting tot deelname aan de sportoefeningen op de KPJ-sportdagen af willen Men vindt die ouderwets, knullig en niet meer passend in deze tijd. Dat laatste vindt het KPJ-bestuur een onjuiste houding, die van weinig realiteitszin getuigt. Andere kringen van de KPJ hebben de oefening al afgeschaft, maar daartegen zijn ook weer hevige protesten gerezen. Het bestuur stelt voor om de verplichting tot deelname te laten gelden voor 75 procent van degenen die mee handballen in de competitie.

Brabants Dagblad, 20 november 1980.   De KPJ afdelingen uit deze regio hebben met 14 stemmen voor, vier tegen en een onthouding het voorstel van het bestuur geaccepteerd om de verplichting tot deelname aan de sportoefeningen op de kringsportdagen te verminderen. Iedereen moest aan deze oefeningen op de kringsportdagen meedoen en dat leverde in KPJ-kringen nogal wat problemen op. Het bestuursvoorstel was een compromis: de afdelingen zelf beslissen wie er meedoet, maar het aantal sporters moet 75 procent bedragen van het aanal handballers dat meedoet aan de competitie. Veghel en Boekel vonden dit voorstel te ver gaan. Voorzitter Jan van den Oever hield een uitvoerig pleidooi voor het voorstel. Hij wees er op dat de besturen er voor moeten waken dat de KPJ niet vervlakt tot een vereniging die alleen maar sport en ontspanning biedt. “Als men dat doet, gaat men duidelijk aan de doelstelling van de KPJ voorbij,” aldus Van den Oever. Met name de culturele commissies klaagden over veel te weinig belangstelling, “De KPJ leeft niet bij sport alleen,” aldus voorzitter Jan van den Oever.

Brabants Dagblad, 26 november 1980.   De Oudervereniging van Zijtaart heeft op een drukbezochte bijeenkomst een en ander kunnen vernemen over de gevaren die het kind ondervindt op weg van school naar huis en omgekeerd. De heer Verkerk van de Veghelse rijkspolitie sprak over de plaatselijke verkeersomstandigheden, de mogelijkheid tot het instellen van verkeersbrigades en het al of niet houden van verkeersexamens. De heer Jansen van de dienst jeugdzaken van de rijkspolitie in Den Bosch behandelde de gevaren voor kinderen op seksueel gebied.

Bij de bestuursverkiezing werden in de vacatures mevriuw Van Helvoirt en de heer Van Hurk, de dames Van Berkel - Van de Beeten en Van Boxmeer - Oostvogels gekozen.

Brabants Dagblad, november 1980; Veghelse Courant, 27 november 1980.   'Bas zingt hij, Driek van de Linden bij het gemengd koor in Zijtaart. Vroeger was hij bariton. De nestor van het koor herdacht het feit dat hij 60 jaar geleden als jonge knaap van 16 jaar lid werd van het mannenkoor. Driek was indertijd misdienaar en zeer geinteresseerd in muziek. In de twintiger jaren was het Gregoriaans en Latijn. Menige keer heeft hij van Wilbertje Thijssen de puntjes op de i gekregen, want deze was secuur en nogal kritisch en de jonge broekjes konden er niks af, niet veel tenminste. Na het zingen stond er vaak een borreltje klaar voor de leden. Want Driek en de zijnen lustten er best een paar. Na de borreltjes kwamen de schelmenstreken boven en werden er heel wat gekke dingen uitgehaald. Behalve koorzanger is hij ook 23 jaar lid van de harmonie geweest. Sinds ruim twaalf jaar is het Zijtaarts koor gemengd en dat bevalt Driek wel. "Ik hoor het liever gemengd, maar er wordt nou ook veel meer gepraat," zei hij. Zestig jaar geleden waren er 16 mannen die het koor vormden. Tegenwoordig, met de dames erbij, heeft het koor 35 leden. Jos Banens is dirigent en achter het orgel zit Willy van Dijk.

Na een feestelijk dinee zette het Zijtaarts gemengd koor in gezelschap van de feesteling en het bijna voltallig kerkbestuur op vrijdag 21 november het feest in. Pastoor Verra dankte de koorleden voor hun inbreng bij het opluisteren van de ere-dienst en vol trots roemde hij het gemengd koor, dat een goede naam had, ook buiten de parochiegrenzen. "Nou moet ik me richten tot Driekske. Hoe beb je het klaargespeeld om 60 jaar het vol te houden om zulk een verdienstelijk werk te doen. Ge bent in die’n tijd een goede bas geweest en tot nu toe een onmisbare stem in het koor. U krijgt daraom de gouden versierselen van de Greogrius vereniging." Na de plechtigheid barstte het feest los. Al zingt hij dan bas, dan zijn hoge lach weet iedereen te loeien van ’t lachen. De laatste jaren zingt Driek wat zachter en hij zingt nu thuis wat vaker. Dat deed hij eerst nooit. Met zijn kleindochter begint hij regelmatig een lied te zingen. Over tien jaar weer feest? "Niks daarvan," zegt Driek, "over vijf jaar feesten we weer aan." Overduidelijk: Driek van de Linden is niet van de wijs te brengen!'

Veghelse Courant, 27 november 1980.   'Op zondag 30 november zal St. Nicolaas op verzoek van het Oranje-comite een bezoek aan Zijtaart brengen. De fanfare en de rijvereniging zullen aan deze intocht medewerking verlenen. Om half 2 zal St. Nikolaas aan de kanaaldijk worden ontvangen door het bestuur van het Oranje-comite. De tocht gaat hierna via de Keslaerstraat en de Reibroekstraat naar zaal Versantvoort, waar de sint zal worden toegesproken door voorzitter Nieuwkamp. De moeders met kinderen tot 4 jaar zijn hierna welkom bij de sint. De kleuters en kinderen van de 1e en 2e klas brengen hier hun eigen programma op deze voor hen feestelijke dag. Voor de overige schooljeugd is er een traktatie in de aula van de Edith Steinschool. Hierna zal Sint een bezoek brengen aan de zieken en bejaarde zusters in het klooster.

Veghelse Courant, 18, 30 oktober 1980.   Enkele andere aktiviteiten in november waren:

In de eerste week van november collecteerde het Oranje-comite voor sinterklaas.

7 november: avondtocht door de omgeving van Zijtaart voor de Rakkers, Zwaluwen en junioren van Jong Nederland.

De Nationale Jeugdcollecte van 20 to 26 november bracht f 450 op.

27 november: sinterklaasviering voor de junioren en senioren van Jong Nederland.

30 november: Intocht sinterklaas.

Brabants Dagblad, 3 december 1980.   Mathieu Dortmans startte een orgel-lescentrum bij hem thuis. Op negen-jarige leeftijd kreeg Mathieu een accordeon van zijn vader. Toen hij 13 was maakte hij al deel uit van een muziekgroepje en drie jaar later sloot hij zich aan de bij de al bestaande band Con Forza, waarmee hij veelvuldig optrad. In de loop der jaren schakelde Mathieu over op het bespelen van het electrisch orgel. Toen in 1968 de kerkorganist kwam te overlijden deed het kerkbestuur een beroep op hem. Mathieu ging toen lessen volgen. daarnaast ging hij nog koordirigentcursussen volgen en speelde hij tuba (bas) in de Zijtaartse fanfare. In 1970 kreeg hij zijn eerste leerling onder zijn hoede en hij besloot van zijn hobby zijn werk te maken. Hij behaalde ook het vakdiploma muziekhandelaar en begon een winkel in muziekinstrumenten.

Personeelsblad CHV, december 1980.   'Op 23 december overleed onze medewerker de heer Godefridus Cornelis van Nunen. De heer van Nunen was 49 jaar en vanaf 2 juli 1962 in onze dienst als productiemedewerker op Rijksweg 2. Tevens had hij de zorg over de belettering, zoals dat op het zakgoed voor alle productiebedrijven van mengvoeders gemeld wordt. Een ernstige, langdurige ziekte heeft hem getroffen en jong nog, juist in de kracht van zijn leven, is hij van ons heengegaan.'

Brabants Dagblad, 27 december 1980; Veghelse Courant, 27 november 1980.   Op 28 december werd in de Lambertuskerk in Zijtaart een concert gegeven, waaraan fanfare St. Cecilia, het gemengd koor, het bejaardenkoor De Vrolijke Zangers en enkele instrumentale solisten deelnamen.

Veghelse Courant, 18 en 24 december 1980.   Enkele andere aktiviteiten in december:

Op 22 december hebben de leden van het NKV een kerstviering in zaal Versantvoort

Tussen kerstmis en nieuwjaar zal de Carnavalsvereniging een een huis-aan-huis collecte houden.

Veghelse Courant donderdag 8 januari 1981.   Stichting Jong Nederland Zijtaart. Voettocht junioren jongens. Om kwart over 10 maandagmorgen 29 december vertrokken 10 jongens onder de bezielende leiding van Aard en Noud vanaf het kleutersschooltje, lopend richting Krijtenburg.

Bij Jan van Boxmeer gingen we een zeer natte modderige steeg in en trokken richting Mariahout. Langs het Vogelsven ging de tocht verder over "Aole" naar de "Stad van Gerwen". Om half 2 kwamen we hier aan en kregen we koffie en worstebroodjes aangeboden door mevrouw Jacobs. In ruil hiervoor hielpen een paar jongens met de afwas.

Na deze rustpauze ging de tocht door de bossen richting Stiphout. Bij deze tocht door de bossen konden we diverse grote villa's bewonderen, die midden in de bossen stonden en zo de natuur verstoorden. Om half 5 arriveerden we in Stiphout. Na een korte rondgang ging iedereen nog even door naar het dorp om chips en dergelijke te kopen. Na het uitspreiden der bedden was er de warme maaltijd. Deze bestond uit erwtensoep, wortelstamp met appelmoes en aardbeienpudding. De avond werd gevuld met spelletjes zoals monopoly, kaarten en mikado, lezen en kletsen. Na een kop hete chocolademelk ging iedereen naar bed.

De volgende dag begon al (te) vroeg. Al zeer vroeg wilden de jongens weer gaan wandelen en daarom hebben we in alle vroegte een boswandeling van plm. 1 uur gemaakt. Hierna kroop iedereen weer even in bed, waarna de leiding werd verrast met thee op en bijna in bed.

Ook deze dag moest iedereen weer naar het dorp om snoep en dergelijke te kopen, Verder werd op deze dag het kasteel Croy met een bezoek vereerd. Tegen de avond was het weer tijd voor warm eten, dat deze keer bestond uit tomatensoep, struif en een sinaasappel. Ook nu weer werd de avond gevuld met spelletjes en de maag met chocolademelk. Ook de open haard werd aangemaakt.

De laatste dag werd iedereen om 9.30 uur op ruwe wijze uit zijn nachtrust gehaald en stond het ontbijt klaar. Hiena ging iedereen zijn eigen spullen opruimen en hielpen de jongens met het opruimen van de blokhut. (Sommigen pas na de nodige aansporing.) Om 11.55 was alles en iedereen klaar en werd de terugreis aanvaard. In Mariahout werd bij de familie Vermeulen nog een korte pauze ingelast, waarna we tenslotte om 15..30 uur in Zijtaart arriveerden.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads

-*