Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1927


GA Veghel, inv. nr. 32, fol. 180v.   Het raadslid Rovers vroeg in de raadsvergadering van 4 februari 1927 om verbetering van de afwatering van de keiweg te Zondveld. De burgemeester zal kijken wat er aan te doen valt.

Verteld door Jans van de Pol - Vervoort op 17 april 2007.   Jans: “Op de lagere school zat ik bij zuster Regina, de hoofdzuster, in de klas. Dat was een kreng, Het was er een van Van de Berg uit Veghel. Bij Betmoei van Asseldonk (getrouwd met Jan Kanters, woonde op het Ven, vanaf ca. 1932 in Zijtaart) trouwde er een en en ik kreeg geen vrij. Onze Piet wel, die kreeg zo vrij van meester Van de Donk.”

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 86, vonnis 75   Adrianus van Asseldonk, geboren 8-12-1899, wonende Biezen G152 (Biezendijk 20). Hij had pas geslacht vee niet onderworpen aan een keuring, Het vlees was daardoor niet voorzien van het voorschreven merk. Geen boete hiervoor.

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 86 vonnis 76   Hendrikus Jonkers, geboren 3-5-1897, wonende Biezen G151a (Laarsweg 1). Hij had pas geslacht vee niet onderworpen aan een keuring. Het vlees was daardoor niet voorzien van het voorschreven merk. Geen boete hiervoor.

Jubileumboek 90 jaar fanfare, 16-17.  

Piet van Zutphen (geboren in 1909) vertelde in 1992 over de serenades van de fanfare in de jaren twintig en dertig. Pastoor Kamp, die genoemd wordt, was pastoor tot 1937. Deze herinneringen zijn chronologisch moeilijk op te splitsen en te dateren en zijn daarom hier bij elkaar gehouden.

'We werden veel gevraagd om feestjes op te luisteren, in St.-Oedenrode, waar ze zelf een fanfare hadden, werden we twee dagen gevraagd om een voetbalwedstrijd op te luisteren. Hoe we daar kwamen, weet ik zo goed niet meer, want niet iedereen had toen een fiets. Ik weet nog wel dat de vaandrig de stok langs de stang van de fiets had gebonden en het vaandel op zijn schouders, dus op zijn rug was ‘Fanfare St. Cecilia’ duidelijk te zien.

Pastoor Kamp was wel trots op onze fanfare, het was toen nog een kerkelijke fanfare. Ieder jaar moesten we op zijn verjaardag een klein concertje geven aan huis of in zijn tuin en dan werden de geestelijken uit de buurt welkom geheten. Als we daar naar toe gingen, dan namen enkele muzikanten zo’n houten lessenaar en een paar houten banken op de schouders mee naar de pastoor en als dan alles klaar was met opstellen, dan kwam de pastoor met zijn genodigden. We speelden dan een goed uurtje en dan begon de pastoor te praten en dan kon je merken dat hij trots was op zijn fanfare. Dan moesten de andere pastoors er aan geloven. Ik weet nog dat hij eens zei: “Ik weet dat het pijnlijk is voor mijn medebroeders, dat wij zo’n geweldige fanfare hebben, want zij hebben niets, ofwel een harmonie die uit elkaar is… maar beste leden van de fanfare, ik hoop dat jullie je beste beentjes zullen voortzetten en onze fanfare hoog zult houden.” En dat hebben we ten slotte ook gedaan. Maar hij liet ons wel werken, want er was nergens geen familiedag of wij moesten er naar toe, en dat gebeurde nogal eens dikwijls. En dan liep hij zelf ook mee, ja, daar was hij erg trots op.

In Veghel hebben wij ook veel feestjes opgeluisterd. H. Hart-feest, elk jaar Koninginnedag, St. Nicolaas, enz. Ook hebben we toen een keer de voetbalwedstrijd DEVO opgeluisterd. Dat vergeet ik nooit meer. De voorzitter kwam zaterdagsmorgens bij ons en vroeg of ik de muzikanten wilde laten weten dat we zondagsmiddags om n uur bij de brug wilden zijn, om ‘t nieuwe voetbalveld te openen (“’t bier staat al klaar,” zei die man). Die voorzitter was in Zijtaart heel erg bekend, want hij handelde in ouwe kippen en het was een goede handelsman. En om ons zeker te hebben, zei hij toen: “Ja en Veghel wil dat ook graag doen, maar we hebben graag goeie muziek en daarom moet Zijtaart komen.”'

PA Zijtaart, brieven.   Op 3 februari 1927 schreef pastoor Kamp aan de bisschop: ‘Onze fanfare St. Cecilia heeft eenige jaren bestaan. Dezer dagen ontvingen wij van het bestuur het verzoek om er een kerkelijke fanfare van te maken. Hopende dat aan dit verzoek gevolg zal gegeven worden heeft men de instrumenten reeds ter reparatie opgezonden en de onkosten daarvan zijn f 185,10.' De pastoor vraagt toestemming deze rekening te betalen 'zoodat alles dan eigendom van de kerk wordt.' Goedgekeurd op 8 februari 1927.

 
GA Veghel, inv. nr. 32.   Het kerkbestuur van Zijtaart vroeg de gemeenteraad om geld voor een nieuwe kachel voor de meisjesschool. De gemeente moet bijdragen aan de aanschaf van nieuwe schoolmeubelen volgens de lager onderwijswet van 1920. Rovers drong er op aan het verzoek te steunen, omdat de kachel die nu gebruikt wordt elk ogenblik in elkaar kan vallen. Werd op 22 februari 1927 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Interview met Doortje Brugmans d.d. 11 en 12 september en 17 november 2006.   Doortje vertelde ook dat ze bij Truus van Dinther in de klas zat en dat die familie aan het begin van de huidige Biezendijk naast een  heks woonde: "Toen ik in de eerste klas zat bij juffrouw Maria Dirks, ze is later getrouwd met Peter van de Laar, die familie van De Beurs in Rooi, toen zei Truus dat ze gingen verhuizen. "Gaan jullie verhuizen?" vroeg de juffrouw, "dat had ik nooit gedacht." "Ja," zei Truus, "Er zitten elke morgen katten op ons dak en wij willen daar niet meer wonen." Kijk, dat waren de heksen..., dat ben ik nooit meer vergeten."

Sociaal Democratisch dagblad, 15 maart 1927   Zondagnacht is de machinefabriek van de firma Smits en Zonen te Zijtaart Veghel door brand vernield. Waardevolle machines en een auto gingen verloren meldt het Huisgezin. De fabriek is tegen brand en bedrijfsschade verzekerd. Door de gunstige windrichting bleef het aangrenzende woonhuis gespaard.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 34.    In april 1927 ging mijn broer Johan van Stiphout met mij naar de openbare school in Zijtaart en broertje Gerard naar de bewaarschool. Gerard was een stevige jongen. Al op de tweede dag liet hij een kikker los in de school. Enkele kinderen stonden boven op de bank. Toen heeft hij de kikker maar gevangen en naar buiten gebracht. Zijn kleine hagedissen liepen in de school rond. Hoofdzuster Munda zou Gerard wel eens recht zetten. Terwijl zij tegen hem aan het praten was, ontdekte Gerard haar kunstbeen, een recht stuk, omkleed met gewatteerde zeildoek. Daar moest Gerard meer van weten. Terwijl hij vroeg wat dat was, was hij al onder het habijt van de zuster met beide handen. Hij kreeg een klap in zijn gezicht, dat ze thuis na een uur nog konden zien. Moeder moest op school komen. Die nam een korfje eieren mee en beloofde te zorgen voor betere manieren. Van de sprinkhanen die Gerard later in de school losgelaten had, werd niets gezegd. Die konden ook uit zichzelf binnengevlogen zijn.

Herinneringen van Graard van Eert verteld op 23 februari 2007.   Graard van Eert herinnert zich meester Van de Ven als een goeie meester. In de zesde klas zat hij naast Antoon de Koning. Die kon goed leren. Toon had een klas overgeslagen en werd priester. In 1927 deed Graard zijn plechtige Communie.

Op zondagmiddag moest Graard naar ‘het paternaat’. Ze moesten naar het klooster waar ze katechismusles kregen.

PA Zijtaart, brieven.   Op 12 mei 1927 vroeg pastoor Kamp aan de bisschop om een nieuw gedeelte van het kerkhof in te mogen wijden, omdat ‘het bestaande kerkhof te klein was om alle lijken te kunnen bergen'. Op 12 juli 1927 informeerde de pastoor de bisschop dat de inzegening gebeurd was.

Tilburgsche Courant, 06-07-1927, Dageditie.   Op 1 juni 1927 trok een windhoos over De Achterhoek, Twente en Salland. Er vielen tien doden en honderden gewonden. In veel plaatsen werd gecollecteerd voor de slachtoffers. In Zijtaart werd 170 gulden opgehaald.

PA Zijtaart, brieven.   Brief van pastoor Kamp aan de bisschop van 21 juli 1927: ‘Sedert een reeks van jaren is hier op 15 Augustus Feest van Maria Ten hemel Opneeming eene Processie gehouden buiten op het kerkhof, waarvoor blijkbaar indertijd de noodige machtiging niet is aangevraagd.' Kamp vraagt dat nu.

Willem van Stiphout, Uit ’n dagboek van een verhuizer (Oirschot, oktober 1984) 35.   

In de zomer van 1927 kreeg vader, Harrieke van Stiphout, een ongeluk met een paard. Frans Verbakel, die ook een melkrit had, had een ondeugend paard, een klaphengst, die maar half gecastreerd kon worden. Frans hield van paarden, waar vuur in zat. Bij de melkfabriek ruilden Harrieke en Frans de paarden om. Harrie zou de klaphengst wel klein krijgen. Het paard sloeg vele malen op hol en was vele malen in de dorpsmanege, voordat vader het paard klein kreeg. De laatste keer dat hij op hol sloeg, had mijn vader zijn arm kunnen verliezen, want hij liet hem nooit los. Hij had zijn schouder uit elkaar en kon zes weken lang geen melkbussen tillen. Vader liep met zijn schouder en arm in het verband. Hij kreeg f 2,50 ongevalsgeld per dag, wat hij weer uitgaf voor zijn vervanger Van Lankvelt. De klaphengst werd voor de slacht verkocht. Op een zondagmiddag kwam er een paardenslager. Hij rook naar jenever. Bij hem was het paard doodmak, hij kreeg geen klap of bijt. Hij betaalde de slagersprijs.

Hierna kocht vader de prachtige vosmerrie in de buurt bij Van de Linden. Ik weet nog goed dat we een grote kar bieten van hem kregen, maar dat was berekend, want na een week vroeg Van de Linden om het paard te lenen. Dat deed vader niet, omdat het paard toch al zoveel moest werken. Toen zei Van de Linden: “Het spijt me dat ik je die kar bieten gaf.” In hetzelfde uur werd die kar bieten opgeladen en weer teruggebracht. Toen vader vroeg waar hij ze wilde hebben, zei Van de Linden: “Gooi ze maar in de sloot.” En daar zijn ze toen verrot.

GA Veghel, inv. nr. 33.   Het raadslid Van Asseldonk zei in de raadsvergadering van 4 november 1927 dat te Zijtaart ‘s avonds verschillende lampen van de straatverlichting niet branden. De burgemeester verwees dit verzoek naar de lichtcommissie, er bij voegend: "de lichtcommissie krijgt werk!"

Veghelse Courant, 31 december 1927; BHIC toegang 7714 inv.nr. 5818: collectie De Visser.   'In den nacht van maandag op dinsdag is het water binnengedrongen in den stal van den landbouwer K(etelaars) op den Doorhoek zoodat dinsdagmorgen het vee bijna tot aan de knien in het water stond. Het ware te wenschen dat door de bevoegde autoriteiten een onderzoek werd ingesteld ter verbetering der waterlossing waarmee het hier ter plaatse zoo treurig is gesteld, wat niet te verwonderen is gezien het water der ontginningen achter Zondveld onder de gemeente Veghel en Lieshout langs hier naar de bermsloot wordt geleid zonder dat in de reeds bestaande waterlossing verbetering is gebracht, wat voor den landbouwer niet alleen groote last maar tevens groote schade is daar ook in den zomer de veldvruchten veel van het water te lijden hebben.'

BHIC, toegang 7698, archief van de gemeente Veghel.   Hieronder volgt een lijst van militairen uit Zijtaart van de lichting van 1927 die om vrijstelling verzochten:
 

Naam

Geboren

 

Ouders

Adres

Beroep

Vrijgesteld wegens:

Willebrordus van Asseldonk

13-11-1907

Theodorus van Asseldonk en Lamberdina Kerkhof

Ouders: Doornhoek G 52

landbouwer

Vrijwillige landstorm tot 21-1-1927

Johannes van den Biggelaar

24-7-1907

Johannes Adriaan van den Biggelaar en Johanna Maria van den Oetelaar

Ouders: Zijtaart G 19

klompenmaker

broederdienst

Gerardus van Eert

18-12-1907

Johannes van Eert en Antonia van der Velden stiefvader Lambertus van Weert

Ouders: Zondveld G 129 

landbouwer

ongeschikt

Gerardus Cornelis de Koning

13-5-1907

Petrus de Koning en Johanna Maria Vissers

Ouders: Zondveld G 126

landbouw-knecht

Broederdienst, voorlopige vrijstelling

Lambert Laurent van Lith

19-4-1907

Johannes van Lith en Johanna van Erp

Ouders: Doornhoek G 61

timmerman

Niet bekend

Johannes van den Nieuwenhuizen

1-6-1907

Antonius van den Nieuwenhuizen en Hendrica van Zutphen

Ouders: Doornhoek G 58

landbouwer

broederdienst

Petrus Josephus van den Nieuwenhuizen

18-3-1907

Petrus en Johanna Maria Jansen

Ouders: Zijtaart G 68

bakker

broederdienst

Martinus van de Rijdt

20-2-1907

Theodorus van de Rijdt en Helena van Weert

Ouders: Zondveld G 120

landbouwer

 

 

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads