Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1883


BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 23 vonnis 2333  dd. 19-1-1883   Godefridus van Eerd, 33 jaar, molenaar te Zijtaart heeft bij zijn huis (Korenmolenweg 1) een hond rondlopen zonder muilkorf. Drie gulden boete.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 184 en 185v.   Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, verzocht om verhoging van zijn salaris. Op 30 januari 1883 besloot de raad dit verzoek later te bespreken, om te kunnen vergelijken met het inkomen van de Eerdse onderwijzer. Op 13 april 1883 werd een verhoging van f 50 goedgekeurd, zodat zijn jaarwedde f 750 wordt.

Verteld door Doortje van Nunen - Brugmans op 3 en 9 juni 2007.   

Doortje Brugmans, geboren in 1920, hoorde toen ze nog klein was thuis het volgende verhaal vertellen: Vlak bij de brug over de Zuid-Willemsvaart woonde een heks. Als er een paard over de brug kwam, langs dat huis, dan had hij zijn manen geslingerd. Soms ook liep er een ligt van de kaar (de burries staken in de ligt). Driek van de Linden uit Zijtaart zei: “Ik ben niet bang.” Prompt raakte de manen van zijn paard geslingerd, toen hij langs dat huis kwam. Driek meende dat hij sterker was dan die heks en heeft toen die manen van zijn paard afgeknipt. Binnen drie dagen was een van zijn kinderen dood. Dat werd toen op die heks geschoven. Doortje: “Er zijn er wel die grote proat verkopen, maar er zijn dingen die wel waar waren.”

Uit de parochieregisters blijkt dat twee kinderen van Driek van de Linden op jonge leeftijd overleden zijn: Martinus (gedoopt op 22-02-1879) en Petrus (gedoopt op 24-07-1880). Deze zoontjes stierven op 02-09-1880 en 22-03-1883, zodat het gebeuren zich in 1880 of 1883 afgespeeld heeft. Andere kinderen van Driek van de Linden waren onder andere Tinus van de Linden, waarvan een dochter in 1945 trouwde met Ties van Helvoirt. Toon van de Linden, zijn dochter Drika trouwde met Bert van Erp, en Jan van de Linden.

Verteld door Doortje van Nunen - Brugmans op 9 juni 2007.    Een ander verhaal dat Doortje thuis hoorde vertellen: Op Keldonk in de Dieperskant woonde een vrouw. Als die haar kinderen aan het wassen was, kwam er altijd een zwarte kat binnen. Die vrouw had daar een hekel aan. Ze deed de deur dicht, maar die kat kon de deur zelf open maken. Op een keer zette ze een fles gloeiend heet gekookt wijwater klaar. Toen de kat binnenkwam goot ze het hete wijwater op die zwarte kat. De kat verbrandde een poot en ging weg. de volgende dag zag de vrouw dat een buurvrouw haar arm verbrand had. Het was dezelfde arm, als dat de kat zijn poot verbrand had.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 185.   De burgemeester vertelde de gemeenteraad dat er drie kandidaten zijn voor de betrekking van onderwijzeres in handwerken aan de openbare school te Zijtaart: Antonia Terneuzen, echtgenote van J. H. Hamers, Johanna van Asseldonk, en Johanna Maria van Cuijk, weduwe van Martinus Coppens. Johanna Maria van Cuijk werd op 13 april 1883 met algemene stemmen benoemd.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 185v en 187.   Raadslid Völker deelde op 13 april 1883 in de gemeenteraad mee dat kwekeling Antonius Raaijmakers geslaagd is voor zijn akte tot onderwijzer, zodat hij nu als hulponderwijzer te Zijtaart aangesteld kan worden. Zijn jaarwedde werd vastgesteld op f 500. Op 28 mei 1883 werd hij officieel aangesteld.

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42 inv. nr. 23 vonnis 2595  dd. 2-8-1883   Stephanus Swinkels (Zuid Willemsvaart A), 35 jaar, voerman, liep dronken over de straat. Hij kon zelf niet meer lopen en werd door vrienden ondersteund. Hij was zo beneveld dat hij niet meer kon spreken. Hij kreeg een boete van 5 gulden.

PA Zijtaart, parochiememoriaal.   In 1883 werden twee cementen beelden van Johannes en Maria op de Calavarieberg op het kerkhof geplaatst. Piet Vervoort en Johanna Vogels schonken bij hun huwelijk f 25 voor een processiekruis.

Collectie Antoon Vissers  
'Zijtaart', 51.   In 1883 werden als leden van het kerkbestuur genoemd: Jan van Sleeuwen, Johannes Verhoeven, Johannes van de Ven en Johannes van Asseldonk.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 192v.   Johannes van den Nieuwenhuijzen en enkele andere inwoners van Zijtaart verzochten de gemeenteraad op 16 augustus 1883 om de premies voor de aanvoer van de brandspuit bij brand te verhogen. De burgemeester merkte op dat voor Zijtaart dezelfde premies gelden als elders. De raad stelde het maximum op 5 gulden.

GA Veghel, inv. nr. 25, fol. 197.   De burgemeester informeerde de raad over de onderhandelingen met Jan Peter Niessen, hoofdonderwijzer te Zijtaart, over diens overplaatsing naar de openbare school in de kom van Veghel. Niessen vroeg een jaarwedde van f 900 en een toelage van f 50 voor het begeleiden van een kwekeling. Niessen werd op 1 augustus 1884 overgeplaatst.

Documentatie Antoon Vissers   Handgeschreven testament van pastoor Clercx van 31 december 1883.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads