Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1789


II-B-7 (extract uit het schepenprotocol van Erp, fol. 17, 30-1-1789)

  In 1789 vroeg Erp aan de overheid toestemming aan de overheid om op vrijdag een wekelijkse een botermarkt te mogen houden. Veghel protesteerde daar tegen, omdat dat hun botermarkt op donderdag schade zou berokkenen. Veghel had de inkomsten nodig, want ze hadden niet lang van te voren een nieuw raadhuis met waag gebouwd.

Erp doet schamper over dat raadhuis, dat "in pracht en kostbaarheidt alle Raadthuijsen in de dorpen en steeden der Meijerije zeer ver overtreft, waarbij de statsraadhuijsen van veele Hollandsche steden het niet haalen, een pronkstuk van den welvaart en overvloedt van Veghel." Maar dat heeft met de botermarkt weinig te maken. Vergelijk Sint-Oedenrode, dat raadhuis is niet "opgepronkt door anticque bouw, puy van blauwe zarksteenen, eijsere staketsels, uitgehouwen beelden en andere vernuftige cieraden." Die dikdoenerij heeft Veghel veel geld gekost, niet de faciliteiten voor de botermarkt, zo sputtert Erp.

R110, fol. 63v-64 (11-4-1789)   Hendrik Roefs uit Veghel lag met koorts op bed. Soms leek het alsof hij er gek van werd. Op 6 maart 1789 ontdekte zijn vrouw dat haar man die nacht stilletjes vertrokken was. Zoeken met de buurt leverde niets op. Ruim een maand later, op 10 april, zagen schippers van een schuit in de Aa een lichaam drijven. Ze brachten het aan wal. Het lijk het al in staat van ontbinding verkerende lichaam van Hendrik Roefs.

Zie de attestaties van 1788-1793.

R110, fol. 105v-108v (25-11-1789 en 1-12-1789)   Dirk Tomas van Rijsingen had een dochter Jennemie die zwakbegaafd, of " niet volkomen bij haar verstand en sinne" was. Ze liep vaak weg en dan zat ze dagenlang in het veld, in de rog, of sliep in droge sloten, waar ze soms boeren de schrik op het lijf joeg. De familie had een ijzeren band om haar been bevestigd die Jennemie er niet af kon halen, waarop VEGHEL gebijteld was, zodat ze vanuit andere dorpen terug naar Veghel gebroacht zou worden, als ze verder weg liep.

In 1789 zat ze gevangen in de gevangenpoort in Den Bosch. Mogelijk had ze wat gestolen om te eten. De buurlui legden verklaringen af, onder andere dat ze haar wilden onderhouden. Jennemie kwam niet in de gevangenis terecht maar in een "
sinnelooshuys" in Den Bosch. Tot eind 1797 betaalde de buurt 12 gulden per jaar voor haar onderhoud. Daarna nam het "sinnelooshuys" het onderhoud voor haar rekening. 

Zie de attestaties van 1788-1793.

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads