Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1787


R109, fol. 198v (15-2-1786)   Op Pinksteren, 27 mei 1787, kwam Annemie, dochter van Frans van der Heijden in Veghel aan het Ven wonen, in een leegstaand huis van Claas van Geffen. Ze was ongetrouwd en had een klein dochtertje. De buurt was daar niet zo blij mee, want Annemie had de naam een hoer te zijn. Ze was ook hoogzwanger, wat ze overigens ontkende. De buurt kreeg het bange vermoeden dat ze haar baby wel eens zou kunnen doden. Het gerucht ging immers dat ze al eerder twee baby's direct na de geboorte had gedood.

Op vrijdag 15 juni beviel Annemie. Aan het Ven stonden de huizen kort bij elkaar en de buurvrouwen was niets ontgaan. Ze hadden het kermen van de bevalling gehoord en bovendien was Annemie plotseling veel dunner geworden. Annemie ontkende gewoon dat ze bevallen was, en van het kind geen spoor. Op maandag 18 juni trokken enkele dienstmeiden uit de buurt de stoute schoenen aan en gingen eens in het huis kijken, terwijl Annemie er niet was. Ze zagen doeken met bloed en vuiligheid van de bevalling in het stro van de bedstee. In een hoek onder een kastje was gegraven. De dapperste pakte een tang en stak er mee in de grond. Toen vonden de meiden het zo griezelig worden, dat ze het huis uitstormden.

Hun avontuur deed de ronde in de buurt en op zondag 24 juni ging de huisbazin met enkele buurvrouwen het huis in, omdat ze niet wilde dat er een kind in haar huis begraven zou blijven liggen. Annemie was weer niet thuis. Ze groeven onder de kast, maar vonden daar niets. Wel vonden ze bij de stal een begraven rok met bloed, die nog een stukje boven de grond uitstak.

Van het kind geen spoor, totdat buurvrouw Maria van Dijk op 15 juli 1787 met enkele van haar kinderen langs een slootkant elzenknoppen aan het zoeken was. Plotseling zag ze een kinderhandje boven het water uitsteken. Met een stokje ligt ze het armpje op, en zag toen een schoudertje. Het kind was gevonden. De moeder van Annemie van der Heijden verzuchtte over haar dochter Annemie:
“Het is een slegte doos, off een slegte gans, dat sij het niet in de slip heeft gevat als een naikussen en in de rivier de Aa geworpen, dan soude het te Veghel niet gestonken hebbe.”

Zie ook de attestaties van 1782-787.

II-E-7 (10-5-1787)

  Publieke aanbesteding grote en kleine boterwaag. Er wordt geboden door Jenneke van de Broek weduwe van Willem Otten, en door Hendrik van den Bosch. Het werk gaat naar de laatste.

 
II-E-7 (12-9-1787)   De schouw over de Aa geschiedt in Veghel traditioneel in de laatste week van augustus of begin september. De schouw werd gevoerd door Lambert van der Heijden, als pachter van de houtschat. Dat gaat niet goed. Van der Heijden heeft bij het voeren van de schouw van de Aa overtredingen over het hoofd gezien en hele stukken van de rivier overgeslagen. De rivier is grotendeels ongeveegd gebleven en de rivier staat daarom hoger dan normaal, terwijl ze in Heeswijk en Dinther water tekort hebben. Hierover zijn klachten gekomen.

II-E-7 (20-9-1787)

  Op aandringen van de protestantse overheid verbieden de regenten van Veghel het schieten op de papagaai en het optrekken met vanen en trommen op de kermis. Tevens wordt aanbevolen om op de Veghelse kermis geen peperkoek te snijden of te hakken.

II-E-7 (10-11-1787)   Omdat alle dorpspapieren in de raadkamer liggen en men hoort dat er in Den Bosch geplunderd is, en omdat men vreest dat dit ook op het platteland kan gaan gebeuren, besluiten de regenten dat de dorpspapieren in de kist (komme) in de kerk te bewaard moeten worden.

Het betrof rellen tussen (veelal katholieke) patriotten en (veelal protestante)Oranjeaanhangers . In 1787 ontstond er in 's-Hertogenbosch een bloedig oproer tegen het Oranjegezinde garnizoen. De koning van Pruisen maakte in 1787 een einde aan de opstand. Op tal van plaatsen werdend aarna de ruiten van vooraanstaande patriotten ingegooid. Het Bossche garnizoen beschadigde en plunderde 872 huizen in de hoofdstad. Veel actieve patriotten vluchtten naar Frankrijk.


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads