Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van 1755


II-E-106, fol. 289v, (31-7-1755)

  Er zijn klachten over het te laat open gaan van de botermarkt voor buitenkooplieden, en over het feit dat ook op andere dagen dan donderdag gewogen wordt. Er komt een bevel van de regenten dat de waagmeester de waag om 10 uur open dient te stellen en om 2 uur weer moet sluiten. Ook wordt het verboden om boter op andere dagen dan donderdag te laten wegen.

 
GA Veghel, inv. nrs. II-B-51 t/m 57; GA Sint-Oedenrode, inv, nrs. 126  t/m 128.   In september 1752 inspecteerde de Raad en Rentmeester-generaal de wegen in het kwartier Peelland en constateerde dat het water dat van de heide ten zuiden van Jekschot afkwam, de dijk of weg tussen Sint-Oedenrode en Lieshout overstroomde.

In oktober 1752 groeven de inwoners van Sint-Oedenrode twee sloten door de heide om het water via de Biezenloop naar de Aa, dat is door Veghel, af te laten vloeien. Volgens de inwoners van Veghel vloeide dit water altijd door Sint-Oedenrode via de Dommel af en zou de Aa door het extra water vaker overstromen. Peter Lambert Leenders (Krijtenburg 12) damde op Zondveld een sloot af, zodat het water niet naar Veghel kon afvloeien.

Na enig geharrewar en geruzie stelde de Staten-Generaal op 6 januari 1755 voor om de zaak te laten zoals die was, maar Sint-Oedenrode zag niets in dat voorstel, aangezien Veghel de afvloeiing van het water belemmerde.

De zaak kreeg nu een onverwachte wending. De stadhouder van Peelland stelde op 31 januari 1755 bij de vernieuwing van de schepenbank van Veghel zes nieuwe schepenen aan, die partij kozen voor het standpunt van Sint-Oedenrode! De gezamenlijke inwoners namen een standpunt in tegen hun eigen schepenen, en werden in het gelijk gesteld.

De nieuwe schepenen hebben
Peter Lambert Leenders in september 1755 nog wel gedwongen de dicht gegooide sloot weer te openen, maar dat had niet veel effect, omdat de rest van de waterlopen tussen Zondveld en de Aa niet geveegd was. Uiteindelijk werd besloten om de zaak maar te laten zoals het was. Zie ook de attestaties van 1754-1761 en de Ruzie om Eerde en Krijtenburg.

 
R104, fol. 38 (18-1-1755); II-E-106, fol. 287-289 (15-1-1755)   Op 18 januari onstond er ruzie tijdens de vergadering van regenten, omdat schepen Carel Lodewijck van Thielen weigerde een opgemaakte lijst lest ,met leengoederen te tekenen. Een opmerkelijke aantekening in die lijst: men meent dat het stuk land de Wesserlaat in bezit is van Roeloff Adriaens van Kilsdonk, een Hollandse deserteur, die tegenwoordig in Pruijsische dienst is. Is deze aantekening misschien de reden dat Van Thielen de lijst niet wilde tekenen?

Zie ook de attestaties van 1754-1761.

 
R104, fol. 54v (18-3-1755), fol. 63 (7-6-1755), fol. 65 (9-9-1755).   Op 17 maart 1755 verdronk op het Hezelaar de vierjarige Goort, een zoontje van Antonij Hurkmans.

Op 7 juni 1755 verdronk op Zijtaart in de Aa de negenjarige Johannes, zoontje van Jan Willem Burgers.

Op 8 september 1755 verdronk in een kuil op het Schutsboomsbroek aan de Leest de 45-jarige Willen Melisse van Santvoort.

Zie ook de attestaties van 1754-1761.

 
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads