Foto's Huizen Kroniek

Een paard in beslag genomen


R69, fol. 164v-165, 1 april 1701; fol. 185-186, 30 november 1701.   Op 1 april 1701 diende Wilbert Mattheus Aerts, wonende op huidig adres Pater Vervoortstraat 26, een klacht in bij de schepenen van Veghel. Wilbert en zijn broer Hendrick, op een paard gezeten, liepen door Veghel tussen de molen en het huis van heer ritmeester Thielen. Heer Thielen vroeg waar zij met dat paard vandaan kwamen en waar ze naar toe gingen. Wilbert en Hendrick antwoordden: “Naer huys toe, wij woonen alhier in Vechel,” en “het is ons paert.” Daarop zei Thielen: “Dat paert neme ick in arrrest, dat is voor mijn, want het is onvrij,” ‘stootende den selven Hendrick op het paert sittende daer af.' Wilbert zei nogmaals: “Dat is ons paert” en “wij woonen hier.” Maar Thielen trok zich daar niets van aan een leidde het paard naar zijn huis.

‘Heer Jan Lonis Thielen, ritmeester ten dienste van deser lande' had op 12 maart 1701 een overeenkomst gesloten met Willem Eycken, koopman in paarden en inwoner van Erp, over de levering van 44 ‘schoone en vette paarden' van 4 tot 6 jaar oud door Willem Eycken. Eycken moet deze paarden binnen twee maanden leveren en hij kreeg 64 rijksdaalders per paard. Thielen moest paarden werven voor het leger en kennelijk bleef het niet bij kopen alleen.


Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads