Foto's Huizen Kroniek

Biezendijk 29

Foto uit 2006


Ouderdom
In 1657 was er al bewoning op dit perceel.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Huys, hoff, boomgaert ende d' lant’ 1657 VP-1657, nr. 213.
Een ‘huijs met den hoff ende aengelegen lant', gelegen ‘op Crijtenburg'

-         e.z.: Baltus Laurensen

-         a.z.: de weduwe van Dirck Baltussen

-         e.e.: Jan Laurensen

-         a.e.: de straat

08-02-1681 R57, fol. 184.
Een ‘huijs, hoff, boomgaert, schuer, schop en tien loopens lants daer aen gelegen ende groes', gelegen op Creijtenburg 08-02-1681 R64, fol. 80-81.
'Erff' 1722 VP-1722, fol. 629.
Kadaster: De Hoge Biezen, E1011, huis, schuur en erf, 8,40 are 1832 Kadaster 1832.
Het woonhuis met stal, schuur erf, tuin en bouwland gelegen op den Hoge Biezen E.1010, 1011, 1012 en 1009 samen1 hectare 49 aren en 10 centaren. Vermeld op 20-9-1877 BHIC, Notarissen te Erp, toegang 7691 inv. nr. 74 akte 141
In 1886 brandde de boerderij af. De herbouw werd op 18-06-1886 door de gemeente geadministreerd. 18-06-1886 Inv. nr. 1195.
Tevens werden toen perceelsgrenzen gewijzigd; na meting: kadaster: E2442, huis en erf, 18,40 are 1887 Art. 3355.
Kadaster: weg van Veghel naar Son, E3185, huis, schuur, stal, bouwland en weiland, 2,3380 hectare 1949 Art. 5140.
Op 13-09-1955 kreeg H. van de Ven vergunning om een kippenhok te bouwen. Op 05-03-1956 volgde toestemming voor nog een kippenhok. 1955-1956 BV na 1936.
Op 03-10-1957 kreeg H. van de Ven vergunning een bergplaats en varkenshokken te bouwen. 01-10-1957 BV na 1936.
Op 30-10-1963 kreeg B.M.J. van de Ven vergunning om het dak van zijn boerderij te vernieuwen. 03-10-1963 BV na 1936.
Op 29-06-1965 kreeg B.M.J. van de Ven vergunning om een bedrijfsruimte uit te breiden. Op 18-09-1968 volgde weer toestemming om een bedrijfsruimte uit te breiden. 1965-1968 BV na 1936.
In 1968 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor verbreding van de weg. 1968 Art. 8379.
Adres: Biezen 627 (1846-1870), Biezen 816 (1870-1892), Biezen 821 (1892-1898), Biezen 793 (1898-1910), Biezen G 138 (1910-1921), Biezen G 154 (1921-1931), Biezen G 157 (1932-1942), Biezen A 156 (1943-1967), Biezendijk 29 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, Doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Baltus Dircx Vermeld op 30-01-1610 R35, fol. 96-97.
Laureijns Baltussen Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 213.
De kinderen van Laureijns Baltussen en Jenneken Hendrick Ariens, met name: Baltus, Jan en Ariaen Vermeld op 02-03-1680 R57, fol. 54-59.
Ariaen Laureijnsen erfde 'de twee voorste gebonden vant huijs', en Baltus Laureijnssen erfde de 'twee gebonden vant agterste huijs' Vererving op 02-03-1680 R57, fol. 54-59.
Baltus Laurensen koopt de helft van het huis van zijn broer Ariaen Koop  op 08-02-1681 R57, fol. 184; R64, fol. 80-81.
Laurens Baltussen Vermeld in 1722 VP-1722, fol. 629.
De weduwe van Laurens Baltussen Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 629.
Goort Laurens Baltus van de Rijt Deling 1722-1738 VP-1722, fol. 629.
Peternel Geerits Verwetering, weduwe van Goort Laurenssen van de Rijt Vererving 1738-1753 VP-1738, fol.602.
Jan Dirk Doncquers, getrouwd met Peternel dochter van Gerrit Verwetering, weduwe van Goort Laurenssen van de Rijt Vererving 1738-1753 VP-1738, fol.602.
Laurens, enige zoon van Goort Laurense van de Rydt Verwerving 1753-1761 VP-1753, fol. 252v.
Laurens Goort Laurense van de Rydt het vruchtgebruik, en Hendrik, Peternel, Elisabeth en Goort, kinderen van hem en van Engeliena Hendrik van Hintelt, het erfrecht Vererving 1777-1785 VP-1777, fol. 297.
De kinderen van Laurens van de Rydt Vererving 1810-1820 Maatboek 1810, nr. 3018 (3560 t/m 3562).
De weduwe van Goort van de Rijt, wonend op Krijtenburg Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Petronella van de Rijt en Theodorus Vervoort Verwerving in 1859 Art. 2206.
Petrus, Lambertus en Adriana, minderjarige kinderen van Theodorus Vervoort en Petronella van de Rijt Vermeld op 20-9-1877 BHIC, Notarissen te Erp, toegang 7691 inv. nr. 74 akte 141
Hendrikus Antonie van de Ven Koop op 20-9-1877 BHIC, Notarissen te Erp, toegang 7691 inv. nr. 74 akte 141; Art. 3355.
Bartholomeus van de Ven, landbouwer in Eerde Verwerving in 1889 Art. 3807.
Bartholmeus van de Ven (1/2) en Petrus, Hendrikus, Wilhelmina en Gerardus van de Ven (1/2) Vererving 1889-1919 Art. 3807.
Petrus, Hendrikus, Wilhelmina en Gerardus van de Ven Vererving 1889-1919 Art. 3807.
Hendrikus Bartholomeuszn van de Ven, landbouwer in Eerde Deling in 1919 Art. 5410.
Hendrikus Bartholomeuszn van de Ven (9/16 deel), en zijn 7 minderjarige kinderen (wonend in Eerde): Catharina Petronella, Johannes Maria, Petronella Maria, Bernardus Maria Joseph, Wilhelmina, Petronella en Adriana Antonia Josepha van de Ven Vererving in 1934 Art. 5410.
Bernardus Maria Joseph van de Ven, geboren op 25 maart 1925, wonend te Zijtaart Deling in 1961 Art. 8379.
 

Bewoners Datum Bronnen
Leyneken, weduwe van Lambert Jan Rutten Pacht het huis op 08-02-1681 voor 4 jaren en pachtte had toen ook al eerder R64, fol. 80-81.
Laufreijns Baltussen, Perijn sijn vrouw, Baltus, Sijken ende Lijsken haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Laurens Baltus Laurenssen van de Rijth Vermeld in 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Goort Laurenss Baltussen (man), Peternel (vrouw)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Goort Laurenssen Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 358.
Jan Dirk Donkers Vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 358.
Hendrik J. van Doorn Vermeld in 1766 II-E-17 en 18, nr. 357.
Adriaen Versteede Vermeld in 1771 II-E-17 en 18, nr. 358.
Corstiaen Verstede Vermeld in 1776-1798 II-E-17 en 18, nr. 358.
Joost Gerrit van Dinther Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Joost Gerrit van Dinther, 33 jaar, geboren op 12-4-1777 in Sint-Oedenrode
Vrouw: Catrina Heurks, 33 jaar, geboren op 12-4-1777 in Sint-Oedenrode
Kind: Johannes van Dinter, 4 jaar, 16-5-1806 in Sint-Oedenrode
Kind: Martinnus van Dinter, 2 jaar, geboren op 7-12-1808 in Veghel
Kind: Geeraardus van Dinter, 1 jaar, geboren op 16-9-1809 in Veghel
Inwonend: Helleena de Vet, 18 jaar, geboren op 2-11-1792 in Best
Inwonend: Martienus van Sinten, 15 jaar, geboren op 12-5-1795 in Erp
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
Goort Laurens van de Rijt Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
 
Man: Jan Royakkers, 57 jaar, landbouwer, geboren in Aarle Rixtel
Vrouw: Johanna van Boort, 54 jaar, geboren in Beek en Donk
Kind: Jan Royakkers, 24 jaar, geboren in Beek en Donk
Dienstknecht: Martinus van der Kinderen, 18 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmaagd: Geerdina Bergmans, 19 jaar, geboren in Overloo
Koeherderin: Lamberdina Bergmans, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Man: Francis Vereyken, 45 jaar, bouwman, geboren in Lieshout
Vrouw: Petronella van Hoof, 36 jaar, geboren in Lieshout
Inwonend: Lamberta van de Rijt, 12 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Petronella van de Rijt, 7 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Theodorus van de Rijt, 5 jaar, geboren in Veghel
Ingekomen op 30-5-1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Francis Vereyken Vermeld in 1833-1840 NA1224
.
Man: Frances Vereyken, 54 jaar, geboren in Lieshout, overleden op 9-10-1840
Vrouw: Petronella van Hoof, weduwe [van Van de Rijt], 45 jaar, geboren in Lieshout
Kind: Theodorus van de Rijt, 14 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van de Rijt, 21 jaar, geboren in Veghel
Kind: Petronalla van de Rijt, 16 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Lambertus Rovers, 36 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift: Man: Johannes van Hoof, 27 jaar, geboren in Veghel
Bijschrift kind: Gerardus van Hoof, geboren op 22-2-1842 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
De weduwe van Francis Vereyken Vermeld in 1840 en in 1842-1849 NA1224 en NA1225.
De weduwe van Franciscus Vereyken Vemeld van 1846 tot 1849-1861 Inv. nr. 1703 en 1703.
Weduwe: Petronella van Hoof, weduwe van Francis Vereijken, geboren in 1794 te Lieshout
Zoon: Theodorus van de Rydt, geboren in 1825 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 4-2-1853, in 1853 naar fol. 1005
Dochter: Petronella van de Rydt, geboren in 1823 te Veghel, gehuwd op 4-2-1853 met Theodorus Vervoort
Bijschrift, dienstmeid: Margaretha van den Oetelaar, geboren in 1836 te Sint-Michielsgestel, in 1850 van fol. 689, doorgestreept
Bijschrift, schoonzoon, Theodorus Vervoort, geboren in 1816 te Schijndel, van fol. 638, gehuwd op 4-2-1853 met Petronella van de Rydt
Bijschrift, kleindochter: Gerdina Vervoort, geboren op 25-2-1853 te Veghel
Bijschrift, kleindochter, Johanna Vervoort, geboren op 6-1-1856 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-1-1856
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Theodorus Vervoort Vermeld van 1849-1861 tot 1870 Inv. nr. 1704, 1705 en 1711.
Hoofd: Theodorus Vervoort, geboren op 2-3-1816 te Schijndel, akkerbouwer
Vrouw: Petronella van de Rijdt, geboren op 7-4-18231 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Gordina Vervoort, geboren op 25-12-1853 te Veghel
Dienstknecht: Hendricus Dijk, geboren op 4-11-1820 te Boekel
Dienstmeid: Johanna Maria van der Heijden, geboren op 24-2-1840 te Oirschot
Bijschrift, zoon Petrus Vervoort, geboren op 17-7-1860 te Veghel
Bijschrift, dochter: Adriana Vervoort, geboren op 8-11-1861 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1769
Hoofd: Theodorus Vervoort, geboren op 2-3-1816 te Schijndel
Vrouw: Petronella van de Rijdt, geboren op 7-4-1821 te Veghel
Dochter: Gordina Vervoort, geboren op 25-12-1853 te Veghel
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 17-7-1864 te Veghel
Dochter: Adriana Vervoort, geboren op 8-11-1861 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus Vervoort, geboren op 23-9-1863 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Wilhelmina Vervoort, geboren op 4-10-1865 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-10-1865
Bijschrift, dochter: Maria Vervoort, geboren op 26-4-1867 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-10-1867
Bijschrift, neef: Gerardus van Hoof, geboren op 20-2-1842 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Bijschrift, neef: Hendrikus van Hoof, geboren op 29-4-1867 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1606, blad nr. 1246, Biezen, huis nr. 627
Hoofd: Theodorus Vervoort, geboren op 2-3-1816 te Schijndel, doorgestreept, overleden op 21-3-1874
Vrouw: Petronella van de Rijdt, geboren op 7-4-1821 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-6-1877
Dochter: Gordina Vervoort, geboren op 25-12-1853 te Veghel, doorgestreept, op 26-2-1878 naar Tongeren vertrokken
Zoon: Petrus Vervoort, geboren op 17-7-1864 te Veghel, doorgestreept, op 12-11-1877 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Adriana Vervoort, geboren op 8-11-1861 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar het Liefdesgesticht, fol. 41
Zoon: Lambertus Vervoort, geboren op 23-9-1863 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1879
Neef: Gerardus van Hoof, geboren op 20-2-1842 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar fol. 447
Neef: Hendrikus van Hoof, geboren op 29-4-1867 te Veghel, doorgestreept, op 14-3-1875 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 2049, Biezen
Hoofd: Johannes van de Ven, geboren op 10-1-1837 te Veghel
Vrouw: Adriana Rijkers, geboren in mei 1833 te Veghel, doorgestreept, overleden op 13-1-1892
Zoon: Martinus van de Ven, geboren op 21-3-1871 te Schijndel
Verwante: Johanna Rijkers, geboren op 11-4-1869 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Verwante: Elisabeth Rijkers, geboren op 21-10-1868 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 74
Het gezin is op 14-6-1876 uit Schijndel gekomen Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622. fol. 1886, Biezen 816
Hoofd: Hendrikus Bosch, geboren op 27-1-1838 te Berlicum
Vrouw: Anna Maria van den Wassenberg geboren op 2-11-1840 te Schijndel
Stiefzoon: Marinus van der Zanden, geboren op 23-4-1867 te Heeswijk, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Stiefzoon: Martinus van der Zanden, geboren op 28-7-1868 te Heeswijk, doorgestreept bij de volkstelling van 1890
Dochter: Johanna Martina Bosch, geboren op 3-3-1874 te Heeswijk, doorgestreept, op 29-3-1888 naar Erp vertrokken
Dochter: Johanna Bosch, geboren op 22-2-1875 te Heeswijk, doorgestreept, op 26-1-1888 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Maria Bosch, geboren op 8-7-1876 te Heeswijk
Bijschrift, dochter: Antonia Bosch, geboren op 20-4-1878 te Veghel
Bijschrift, zoon: Jan Bosch, geboren op 2-3-1880 te Veghel
Bijschrift, zoon: Theodorus Bosch, geboren op 6-6-1881 te Veghel
Bijschrift, zoon: Johannes Bosch, geboren op 31-8-1882 te Veghel, doorgestreept, overleden op 23-9-1882
Bijschrift, zoon: Wilhelmus Bosch, geboren op 7-4-1884 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adrianus Bosch, geboren op 11-11-1886 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-12-1886
Het gezin is op 26-2-1878 uit Heeswijk gekomen Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol.  178
Hoofd: Hendrikus van den Bosch, geboren op 27-6-1838 te Berlicum, landbouwer
Vrouw: Maria van de Wassenberg, weduwe Van der Zanden, geboren op 1-11-1841 te Schijndel
Dochter: Martina van den Bosch, geboren op 3-3-1874 te Heeswijk
Dochter: Johanna van den Bosch, geboren op 20-2-1875 te Heeswijk
Dochter: Maria van den Bosch, geboren op 8-7-1876 te Heeswijk
Dochter: Antonia van den Bosch, geboren op 20-4-1878 te Veghel
Stiefzoon: Marianus van der Zanden, geboren op 28-4-1867 te Heeswijk
Stiefzoon: Martinus van der Zanden, geboren op 19-7-1865 te Heeswijk
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr. 1806
Hoofd: Hendrikus Bosch, geboren op 27-1-1838 te Berlicum
Vrouw: Anna Maria van den Wassenberg geboren op 1-11-1840 te Schijndel
Dochter: Maria Bosch, geboren op 8-7-1876 te Heeswijk, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister fol. 21
Dochter: Antonia Bosch, geboren op 20-4-1878 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister fol. 21
Zoon: Jan Bosch, geboren op 2-3-1880 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister 20
Zoon: Theodorus Bosch, geboren op 6-6-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister 20
Zoon: Wilhelmus Bosch, geboren op 7-4-1884 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister 24
Bijschrift, dochter: Johanna Bosch, geboren op 20-2-1875 te Heeswijk, geboekt van dienstbodenregister 17, doorgestreept, geboekt naar register C-F 545
Bijschrift, zoon: Hendrikus Bosch, geboren op 6-6-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister 26
Bijschrift op 5-3-1903, zoon: Jan Bosch, geboren op 2-3-1880 te Veghel, geboekt van fol. 20
Bijschrift op 11-12-1905, dochter: Antonia Bosch, geboren op 20-4-1878 te Veghel , geboekt van register C-F, fol. 380
Bijschrift op 11-12-1908: Theodora Maria van der Zanden, geboren op 4-10-1897 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 2314, doorgestreept, later teruggeboekt naar register W-Z, fol. 2314
Bijschrift op 11-12-1908, zoon: Wilhelmus Bosch, geboren op 7-4-1881 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister fol. 24
Bijschrift op 11-4-1910, zoon: Theodorus Bosch, geboren op 6-6-1881 te Veghel, op 10-3-1910 uit Sint-Oedenrode gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 149
Hoofd: Bartholomeus van de Ven, geboren op 7-4-1834 te Veghel
Vrouw: Catharina van de laar, geboren op 4-4-1851 te Veghel
Zoon: Gerardus van de Ven, geboren op 13-6-1880 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 11-12-1885 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 27-6-1887 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-5-1888
Bijschrift, zoon: Petrus van de Ven, geboren op 14-4-1889 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 22-1-1891 te Veghel
Het gezin is in 1885 uit Sint-Oedenrode gekomen Bevolkingsregister 1870-1892. inv. nr. 1622, fol.  1847 en 1856, Zondveld
Hoofd: Bartholomeus van de Ven, geboren op 7-4-1834 te Veghel
Vrouw: Catharina van de Laar, geboren op 4-4-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-8-1908
Zoon: Gerardus van de Ven, geboren op 13-6-1880 te Veghel, doorgestreept, op 28-4-1910 naar Erp vertrokken
Dochter: Wilhelmina van de Ven, geboren op 11-12-1885 te Veghel
Zoon: Petrus van de Ven, geboren op 14-4-1889 te Veghel
Zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 22-2-1891 te Veghel
Het gezin is tussen 1892 en 1898 naar de Kempkens verhuisd Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 1919
B. van de Ven Vermeld op 18-06-1886 Inv. nr. 1195.
Bijschrift op 1-6-1897, hoofd: Wilhelmus Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel
Bijschrift op 1-6-1897, vrouw: Geertruij van Wanroij, geboren op 19-10-1869 te Erp, op 17-5-1897 uit Erp gekomen
Bijschrift op 21-6-1898, dochter: Henrica Schepers, geboren op 21-6-1898, doorgestreept, op 30-12-1900 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 3-5-1899, zoon: Gerardus Schepers, geboren op 2-5-1899 te Veghel
Bijschrift op 31-12-1901, zoon: Antonius Schepers, geboren op 29-12-1901 te Veghel
Bijschrift op 18-3-1902, dochter: Henrica Schepers, geboren op 21-6-1898, op 14-3-1902 uit Erp gekomen, doorgestreept, overleden op 9-12-1903
Bijschrift op 16-4-1903, dochter: Wilhelmina Schepers, geboren op 16-4-1903 te Veghel, doorgestreept, overleden op 17-12-1904
Bijschrift op 20-2-1905, dochter: Henrica Wilhelmina Schepers, geboren op 19-2-1905 te Veghel
Het echtpaar is op 1-6-1897 op dit adres bijgeschreven Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1710
W. Schepers Vermeld van 1898-1908 tot 1910-1921 Inv. nr. 1707 en 1708.
Hoofd: Wilhelmus Schepers, geboren op 3-6-1869 te Veghel, doorgestreept
Vrouw: Geertruij van Wanroij, geboren op 19-10-1869 te Erp, doorgestreept
Zoon: Gerardus Schepers, geboren op 2-5-1899 te Veghel, doorgestreept
Zoon: Antonius Schepers, geboren op 29-12-1901 te Veghel, doorgestreept
Dochter: Henrica Wilhelmina Schepers, geboren op 19-2-1905 te Veghel, doorgestreept
Op 30-4-1912 is het gezin naar Erp verhuisd Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, fol. 26
Ch. Ketelaars Vermeld 1910-1921 Inv. nr. 1708.
Bijschrift op 6-5-1912, hoofd: Christianus Ketelaars, geboren op 24-7-1883 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 69
Bijschrift op 6-5-1912, vrouw: Antonia van Erp, geboren op 25-9-1885 te Veghel, geboekt van register C-F, fol. 236
Bijschrift op 21-4-1913, dochter: Johanna Maria Ketelaars, geboren op 20-4-1913 te Veghel
Bijschrift op 8-5-1914, zoon: Johannes Gerardus Ketelaars, geboren op 7-5-1914 te Veghel
Bijschrift op 8-7-1915, zoon: Hendrikus Ketelaars, geboren op 7-7-1915 te Veghel
Bijschrift op 24-3-1917, dochter: Lamberta Ketelaars, geboren op 24-3-1917 te Veghel
Bijschrift op 21-6-1917, neef: Lambertus Laurentius van Lith, geboren op 19-4-1907 te Veghel, geboekt van register J-L, fol. 285, doorgestreept, geboekt naar register J-L, fol. 285
Bijschrift op 25-4-1918, dochter: Johanna Ketelaars, geboren op 21-4-1918 te Veghel
Bijschrift op 3-5-1920, dochter: Adriana Maria Ketelaars, geboren op 2-5-1920 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk in 1912 in dit huis komen wonen. Het gezin is tussen 1912 en 1921 van Biezendijk 29 naar De Heuvel verhuisd. Johanna wordt in op 22-4-1918 nog in ZIjtaart gedoopt, Adriana Maria in 1920 niet meer, zodat het gezin tussen 22-4-1918 en 3-5-1920 naar De Heuverl vehuisde. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1641, fol. 133
Bijschrift op 21-5-1920, hoofd: Hendrikus van de Ven, geboren op 22-2-1891 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 358
Bijschrift op 21-5-1920, vrouw: Hendrica Maria Donkers, geboren op 2-5-1889 te Uden, op 17-5-1920 uit Uden gekomen
Bijschrift op 1-2-1921, dochter: Catharina Petronella van de Ven, geboren op 31-1-1921 te Veghel
Het echtpaar is na hun huwelijk op 17-5-1920 op Biezendijk 29 komen wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, fol. 231
H. van de Ven Vermeld 1921-1932 Inv. nr. 1710 en 1712.
Bernardus M.J. van de Ven en inwonend Hendrikus van de Ven Vermeld in 1967 Doc. Veghel. nr. 383.
H. van de Ven - M. Bouwens Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads