Foto's Huizen Kroniek
Toelichting Verenigingen

Het overzicht van Zijtaartse organisaties en verenigingen is niet compleet. Van sommige organisaties en verenigingen is de geschiedenis vrij goed gedocumenteerd in bijvoorbeeld een jubileumboekje. Van een aantal organisaties is weinig bekend. Hoe goed de verenigingen hun archieven bijgehouden wisselt nogal. Er hoeft maar één secretaris tussen te zitten die denkt 'weg met die oude rommel' en veel gegevens zijn voorgoed verloren. Ook bij het opdoeken van een vereniging blijft vaak niets bewaard. De datum van oprichting wordt vaak gevierd, die van een opheffing nooit. Soms is die laatste datum moeilijk vast te stellen, omdat een vereniging langzaam als een kaars uit kan gaan. Maar ook het begin kan geleidelijk zijn. Zo begon Jong Nederland in 1943 heel informeel en werd de zaak pas in de periode 1945-1947 goed georganiseerd en geformaliseerd. Voetbalvereniging Soffelt kende een soortgelijke ontwikkeling. Daar werd door de senioren pas sinds 1978 begonnen met voetballen in KNVB verband.

De mate van organisatie-graad en zelfstandigheid varieerde en soms was het moeilijk om te besluiten om een groep al dan niet als vereniging in deze lijst op te nemen. Een jongerengroep als The Nok had een eigen clubhuis. Een stel jongen mensen zoeken elkaar geregeld op. Hebben daar een 'wij-gevoel' bij. Geven zich een naam en zijn als zodanig voor anderen herkenbaar, maar hebben verder weinig behoefte aan structuren en formaliteiten. Sommige groepen treden voornamelijk naar buiten bij Carnaval zoals de Kneup en eertijds Lochten Timmer, of vormen een team bij bijvoorbeeld de dorpszeskamp. Een aantal van dit soort vrienden groepen zijn in de lijst van verenigingen niet opgenomen. Een aantal daarvan hebben een eigen website.

En dan had je het uniformenfonds, orgelfonds en klokkenfonds. Deze hadden een hoge mate van organisatiegraad en ontplooiden veel aktiviteiten, maar slechts voor een korte periode. Zodra het doel bereikt was, hield men op. Deze fondsen zijn wel in het overzicht opgenomen. De mate van organisatiegraad en hoeveelheid aktiviteiten is geen maatstaf voor de duurzaamheid van een vereniging. Het paardenfonds is bijvoorbeeld een van de oudste verenigingen in Zijtaart en ontplooit nauwelijks aktiviteiten.

Sommige groepen vormden afdelingen of werkgroepen van een andere vereniging. Het is ondoenlijk de begin- en einddata om alle teams en groepen van verenigingen als VOW, KPJ en Jong Nederland op te nemen, al zijn enkele meer in het oog springende ontwikkelingen - zoals het begin van het damesvoetbal - wel opgenomen. Onder het kerkbestuur behoorde aanvankelijk het schoolbestuur dat wel opgenomen is,  maar werkgroepen voor verwelkoming, ziekenbezoek, vormsel, Eerst Communie en dergelijke niet. De koren daarentegen weer wel. De Dansmariekes (onder de Carnavalsvereniging) wel, maar de opsplitsing in diverse groepen weer niet. Orkest Con Forza is wel opgenomen, maar De Zingende Zusjes niet. Dépandances en afdelingen van elders gevestigde verenigingen, zoals de Muziekschool en Bijenbond Ambrosius zijn niet opgenomen.

Het moge duidelijk zijn dat bij het samenstellen van de lijst niet aan keuzes viel te ontkomen. Aan de hand van aanvullende informatie passen we deze lijst graag aan. Omdat de meeste verenigingen vrij jong zijn, zit er nog veel kennis in de hoofden van de inwoners van Zijtaart. Aanvullingen en correcties op dit overzicht zijn dan ook erg welkom. Stuur een bericht naar info@oudzijtaart.nl.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads