Foto's Huizen Kroniek

Afkortingen

Adressengids Zijtaart Jaarlijkse overzicht van bewoners, adressen en huisnummers in Zjtaart, opgesteld en huis-aan-huis verspreid in Zijtaart door Stichting Zijtaarts Belang
a.e. ander einde
ALB Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant
ARA Algemeen Rijksarchief
arch. archief
ARK Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer
Archief Jekschot Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van de Heerlijkheid Jekschot.
Art. Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van het kadaster van Veghel, Artikel nummer
a.z. andere zijde
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum
BP Stadsarchief Den Bosch, Bossche Protocollen
BV Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, ingekomen stukken, Bouwvergunningen 1904-1936, gevolgd door volgnummer
BV na 1936 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, ingekomen stukken, Bouwvergunningen na 1936, gerangschikt op huidige straatnamen en huisnummers
Camps Camps, H.P.H., ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (2 bdn.; Den Haag 1979)
Casselboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer, inventaris nummer 542
Doc. Documentatie
Doc. GAvB Nagelaten documentatie van Gerardus Antonius van Boxmeer, in bewaring bij Jan en Johanna van Boxmeer - van Asseldonk, Pater Vervoortstraat 18, Zijtaart
Doc. Veghel Brabants Historisch Informatie Centrum, documentatie over de gemeente Veghel, periode 1937-1969l
e.e. een einde
e.v.j. en verdere jaren
e.z. een zijde
fol. folio
GA Gemeentearchief
Galesloot Galesloot, L., ed., Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant (Bruxelles 1865)
Geffen Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van de Heerlijkheid Geffen, inventaris nummer H 25a
'Heihoef' Martien van Asseldonk, &lsquoDe Heihoef (1310-1986)&rsquo, in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 100-104; &lsquoDe Heihoef II (1310-1986)&rsquo, in: van Vehchele tot Veghel 7 (1987) nr. 21, 7-20
Heesters Wiro Heesters, 'De Heerlijkheid Jekschot', in: Heemschild 4 (1971) 59-67
Hg Bewerking van de cijnsregisters van de Hertog door Martien van Asseldonk, aanwezig in Brabants Historisch Informatie Centruml
Hm Bewerking van de cijnsregisters van de heer van Helmond door Martien van Asseldonk, aanwezig Brabants Historisch Informatie Centrum
HV Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, Hinderwetvergunningen 1912-1936
I-D-1 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. I-D-1, register van bezittingen van de Veghelse kerk
II-B-42 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-B-42: Register van verkoopingen van nieuwe gemeentegronden voor den opbouw van een raadhuis, krachtens resolutiŽn van de Raad van State van 7 Februari 1787, van 20 Januari 1790, enz; de verkoopingen dagteekenen van 15 mei 1781 - 29 October 1810
II-E-17 en 18 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18: Kohieren van alle huizen en woningen (opgemaakt ingevolge resolutie van den Raad van State van 20 September 1736, aangevuld bij resolutie van denzelfden Raad van 29 April 1761); 1736 e.v.j.; 1761 e.v.j.
II-E-19 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-19: Ligger van de nieuwe erven 1781-1802
II-E-21 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-21, hoofdlijsten 1688
II-E-23 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-23, hoofdlijsten 1689
II-E-100 t/m 106 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-100 t/m 106, Dorshoutse ceelen (1712 t/m 1719/20)
II-E-107 t/m 111 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-107 t/m 111. Zontveltsche ceelen (1711 t/m 1718/19)
II-E-238 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-inv. nr. II-E-238: Lijst van de letters en nummers der huizen en gebouwen met de namen van de eigenaars, staande binnen het dorp van Veghel, opgemaakt begin 19de eeuw. (in 1808)
Inv. nr. 1194 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1194, staat der voorgevallen veranderingen in de toestand der gebouwde eigendommen binnen de gemeente Veghel 1871-1884
Inv. nr. 1195 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1195, staat der voorgevallen veranderingen in de toestand der gebouwde eigendommen binnen de gemeente Veghel 1885-1907
Inv. nr. 1196 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1196, staat der voorgevallen veranderingen in de toestand der gebouwde eigendommen binnen de gemeente Veghel 1907-1926
Inv. nr. 1197 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1197, kladden betreffende de verkeerde tenaam stellingen bij het kadaster, 2843-1862
Inv. nr. 1198 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1198, , staat der voorgevallen veranderingen in de toestand der gebouwde eigendommen binnen de gemeente Veghel 1848-1866
Inv. nr. 1702 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1702, woningregister 1846-1848
Inv. nr. 1703 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1703, woningregister 1848-1861
Inv. nr. 1704 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1704, woningregister 1862-1870
Inv. nr. 1705 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1705, woningregister 1862-1870
Inv. nr. 1706 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1706, woningregister 1892-1898
Inv. nr. 1707 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1707, woningregister 1898-1910
Inv. nr. 1708 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1708, woningregister 1910-1921
Inv. nr. 1710 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1710, woningregister 1921-1930
Inv. nr. 1711 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1711, woningregister 1865
Inv. nr. 1712 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeentearchief Veghel, inventaris nummer 1712, woningregister 1930-1945
Kadaster 1832 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, inventarisnummers 2794-2795, Oorspronkelijke aanwijzende tafels der grondeigenaren, perceelsgewijze beschreven, 1832. (De eigenaars in deze aanwijzende tafels dateren van 1 januari 1831.)
Kadasterkaart 1832 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, kadasterkaarten van de gemeente Veghel van 1832
Kadasterkaart 1936-1969 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, kadasterkaarten van de gemeente Veghel van 1939-1969
KR Kanton Rechtbank
Maatboek 1792 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummers: II-E-13 en 14; twee registers bevattende de meting der landerijen, om te komen tot de vernieuwing van de kohieren der verponding. (Aangelegd ingevolge resolutie van den Raad van State d.d. 7 October 1791.) Idem, inventarisnummer II-E-16; maatboek van Veghel volgens de opmeting door W. van Erden, geadmitteerd landmeter te Tilburg, 1792
Maatboek 1810-1820 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, maatboek 1810, bijgehouden tot 1820. Niet geinventariseerd
mva Martien van Asseldonk
NtA Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, Notarieel archief
OAA Oud Administratief Archief (van vůůr 1810)
Parochieregisters Veghel Doop-, trouw en begraafregisters van de parochie Veghel
PB Provinciaal Bestuur
r. recto
R Rechterlijk Archief Veghel
SALAD Streekarchief Langs Aa en Dommel (nu: Brabants Historisch Informatie Centrum)
Schepenregisters Veghel Brabants Historisch Informatie Centrum, Rechterlijk Archief Veghel, registers van schepenen
Stootboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant, inventaris nummer 2
Telefoongids KPN  CD-ROM, digitale Telefoongiods van de KPN uit 1998
v. verso
Verkoop Jekschot Publicatie van de verkoop van Jekschot in 1675. Een kopie is aanwezig in het  Streekarchivaat langs Aa & Dommel, depot Veghel.
VP-1657 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-1: Verpondingsregister Veghel 1657
VP-1702 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-2:  Verpondingsregister Veghel 1702
VP-1707 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-3:  Verpondingsregister Veghel 1707
VP-1722 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-6:  Verpondingsregister Veghel 1722
VP-1738 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-7:  Verpondingsregister Veghel 1738
VP-1753 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-9:  Verpondingsregister Veghel 1753
VP-1761 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-10: Verpondingsregister Veghel 1761
VP-1769 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-11: Verpondingsregister Veghel 1769
VP-1777 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-12: Verpondingsregister Veghel 1777
VP-1785 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-8:  Verpondingsregister Veghel 1785
Wonders Gerard Wonders, Bart van Gestel en Jan van Geffen, De windmolens van Veghel en hun molenaars, (Heemkundekring Vehchele, Veghel, herziene druk maart 1988)
'Zijtaart' Zijtaart, Hoe het werd wat het is, 125 jaar Sint Lambertusparochie Zijtaart, (Zijtaart 1997), ISBN 90-70336-39-1
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads