Wuitenveld - toelichting op de uitgiften

1.
In 1445 werd een perceel van 2 bunder uitgegeven, gelegen op Derpt.
In 1646 was de cijns verbonden aan Wuitenveld nrs. 11-15, 19 en 21. 

 

Deze 2 bunder lag aan alle konten omsloten door de gemeint van Veghel. De beschrijving van de in 1445 uitgegeven percelen vermelden echter eigenaren van belendende percelen. Is deze cijns pas later naar Wuitenveld verhuisd? We nemen aan dat dit niet het geval is. Het is mogelijk dat de in 1445 genoemde belendende percelen niet direct aansloten maar wat verderop lagen. De cjnsbetalers tot 1542 zijn:

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-48 (1445): Van 2 bunder vuytfang ontvangen in 1445 van de gemeint van Vechel, gelegen bij Derpt, genaamd ‘t Hogelair

-          e.z.: Wautger Heymenssoen, de kinderen van Theodorisuc Molners (Multoris) en de kinderen van Albertus, zoon van Rutgerus

-          a.z.: Arnoldus Sporbosch en de kinderen van Godefridus Nennen

-          e.e.: “opten Derpschen wech”

-          a.e.: de gemeint van Vechel

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van 2 nieuwe schellingen, ofwel 2 groten

 

Arnoldus van Rullen en Wilhelmus, zoon van Gisbertus van Dorhout

 

Koop van de gemeente in 1445

Danielis, zoon van Danielis van Duyfthuys

 

Verwerving in 1445-1448

De 5 kinderen uit het eerste huwelijk (1/2) en de 5 kinderen uit het tweede huwelijk van Danielis, zoon van Danielis van Duyfthuys (1/2)

 

Vererving in 1448-1450

Henricus, zoon van Danielis van Tuyfthuys uit het eerste huwelijk (1/2) en de 5 kinderen uit het tweede huwelijk van Danielis, zoon van Danielis van Duyfthuys (1/2)

 

Verwerving in 1448-1450

Henricus, zoon van Danielis van Tuyfthuys

 

Verwerving in 1448-1450, vermeld in 1499

Heylwigis, weduwe van Henricus Danielis van Tuyfthuys, met haar 5 kinderen

 

Vererving in 1499-1524

De 4 kinderen van Henricus Danielis van Tuyfthuys

 

Vererving in 1499-1524

Adrianus en Elisabeth, kinderen van Henricus Danielis van Tuyfthuys

 

Verwerving in 1499-1524

Adrianus en de 4 kinderen van Elisabeth, kinderen van Henricus Danielis van Tuyfthuys

 

Verwerving in 1499-1524, vermeld in 1542

Ermgardis, weduwe van Adrianus, zoon van Henricus Danielis van Tuyftheze, met haar 6 kinderen, en Willelmus, zoon van Johannes Peters van Erpt verwekt bij Elizabeth, dochter van Henricus Danielis van Tuyftheze

 

Verwerving na 1542

 


Tussen 1542 en 1646 werd Hg-48 in 4 delen verdeeld. De percelen die met die vier delen van de cijns belast waren, zijn als volgt op de kaart te plaatsen.
 

Hierna volgen de cijnsbetalers vanaf 1646.


Hg-48.1 rustte in de achttiende eeuw niet meer op perceel nr. 11.
Hg-48.2 rustte in de achttiende eeuw nog op perceel nr. 13

Hg-48.3 rustte in de achttiende eeuw nog op perceel nr. 19

Hg-48.4 rustte in de achttiende eeuw nog op perceel nr. 14 en 15, vanaf 1762 alleen op nr. 14


 

Hg-48.1 (1646): Vuijt 3 lopens ackerlants, genoempt Woutenvelt, gelegen onder Vechel aen de Hooge Heyde

-          e.z.: Gijsbert Peters

-          voorts: de gemeint

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 4 nieuwe penningen, omgerekend; 0-0-11

 

Aert, zoon van Adriaen Aert Dierckss

 

Vermeld in 1639-1646

De 4 kinderen van Aert, zoon van Adriaen Aert Dierckss

 

Vererving in 1646-1705

Arien Aerts (Uden)

 

Deling in 1646-1705

Jenneke, weduwe van Arien Aerts, met haar 9 kinderen

 

Vererving in 1705, vermeld in 1715

De 3 kinderen van Arien Aerts

 

Vererving in 1715-1754

Eerke, getrouwd met Jan Joseph Smits, en Gerit, kinderen van Arien Aerts

 

Vererving in 1754

Eerke, getrouwd met Jan Joseph Smits

 

Verwerving in 1754-1755

Hg-48.2 (1646): Vuyt ontrent 4 lopens ackerlants, genoempt Woutenvelt, gelegen onder Vechel in de Hoge Heyde

-          e.z.: Aert, zoon van Adriaen Aert Dierckss

-          a.z.: Henrick Geraerts

-          e.e. en a.e.: de gemeynte

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 6 nieuwe penningen, omgerekend; 0-0-15

 

Gijsbert Peters (Beers, in het Land van Cuyk)

 

Vermeld in 1639-1646

De weduwe van Gijsbert Peters met haar 4 kinderen

 

Vererving in 1646-1715

Nicolaes Jan Claes

 

Koop in 1646-1715

Daniel Henricks

 

Koop in 1646-1715

Neesken, weduwe van Daniel Henricks, met haar 12 kinderen

 

Vererving in 1646-1715

Jan, Arien en Neesken, kinderen van Daniel Henricks

 

Vererving in 1646-1715

Jan Rutten Cluijtmans

 

Koop in 1646-1715, vermeld in 1715

De weduwe van Jan Rutten Cluijtmans met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1729

De 2 kinderen van Jan Rutten Cluijtmans

 

Vermeld in 1731

Lambert, zoon van Catalijn, dochter van Jan Rutten Cluijtmans

 

Deling op 8-2-1759

Hg-48.3 (1646): Vuyt 5 lopens ackerlants genoempt Woutenvelt, gelegen onder Vechel aen de Hooge Heyde

-          e.z.: Gysbert Peters (Beers)

-          a.z. en e.e.: de gemeint van Veghel

-          a.e.: Willem, zoon van Willem Schuppen

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 7 nieuwe penningen, omgerekend: 0-1-3 De cijns is op 25-6-1764 afgelost.

 

Henrick Geeraerts (Uden, op de Hoochstraete)

 

Vermeld in 1639-1646

Lonis Geerlincx van Helmont

 

Koop in 1646-1715

Aert Gerart Schuppen

 

Koop in 1646-1715

Gerardt Jan Goossens

 

Koop in 1646-1715, vermeld in 1715

De 5 kinderen van Gerardt Jan Goossens

 

Vererving in 1715-1721

De 4 kinderen van Gerardt Jan Goossens

 

Vererving in 1715-1721

Jan Aerts Schuppen, wedunaar van een dochter van Gerardt Jan Goossens, met zijn 4 kinderen

 

Verwerving in 1715-1721

De 3 kinderen van Jan Aerts Schuppen

 

Vererving in 1715-1721

Een kind van Jan Aerts Schuppen

 

Verwerving in 1715-1721

Grietje, weduwe van Jan Gerrits voor het vruchtgebruik

 

Vererving in 1721

De 4 erfgenamen van Grietje, weduwe van Jan Gerrits

 

Vererving in 1721-1726

Mattijs Gerrits van Berckel

 

Koop in 1726

Aert Tijssen van Berkel

 

Vererving en koop op 2-8-1741 en op 7-8-1749

Hg-48.4 (1646): Vuyt 4 lopens ackerlants ende weylants, genaamd Woutenvelt, gelegen aen de Hooge Heyde

-          e.z.: Gysbert Peters

-          a.z. en e.e.: de gemeynte van Vechel

-          a.e.: Henrick Gerartss

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 6 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-15 

 

Willem, zoon van Willem Schuppen (Zeeland)

 

Vermeld in 1639-1646

Symon Willem Schuppen

 

Vererving in 1646-1661

Geraert en Jenneken, kinderen van Symon Willem Schuppen

 

Verwerving in 1646-1661

Hg-48.4.1 (0-0-7 , afgelost op 14-2-1661)

 

Dirck Jan Dircx in den Oijvaersnest

 

Koop in 1646-1661

Dries Diercx, enig erfgenaam

 

Vererving in 1646-1661

Hg-48.4.2 (0-0-7 )

 

Henricxken Willems

 

Verwerving in 1646-1715

De 2 kinderen van Henricxken Willems

 

Vererving in 1646-1715

Dries Dircx

 

Koop in 1646-1715

De weduwe van Dries Dircx met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1646-1715

De 4 kinderen van Dries Dircx

 

Vererving in 1646-1715

Joost Janssen

 

Deling in 1646-1715, vermeld in 1715

Jan Everts van Hout

 

Vererving in 1722, vermeld in 1731

De 6 kinderen van Jan Everts van Hout

 

Vererving in 1731-1756

Margrieta Jan Everts van Hout

 

Deling op 16-12-1762

Peter Jan Evers van Hout

 

Deling op 2-11-1763

 

 

2.

In 1449 werd 6 lopens uitgegeven aan de Kolxhornic. We plaatsen deze uitgifte op perceel nr. 27 en 28. De namen van de cijnsbetalers sluiten aan bij de eigenaren van deze eprcelen in de achttiende eeuw.

Deze 6 lopens lag aan alle konten omsloten door de gemeint van Veghel. De beschrijving van de in 1449 uitgegeven percelen vermelden echter eigenaren van belendende percelen. Ook hier veronderstellen we dat de genoemde belendende percelen niet direct aansloten, maar wat verderop lagen.

 

Kaart van Veghel     Wuitenveld