Vrensse Eeusel - toelichting op de uitgiften

Percelen nrs. 10 en 12 werden in 1656 van de gemene gronden verkocht, en perceel nr. 11 in 1793. In deze reconstructie wordt beredeneerd dat de rest van het hier besproken gebied in 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht is. Klik hier voor een toelichting.

Perceel nrs. 18 en 19 werden in 1722 en 1726 nieu lant genoemd. In deze reconstructie nemen we aan dat het nieu lant aanvankelijk alleen betrekking had op een klein deel van deze percelen en van perceel nr. 17, naast de Bosstraat gelegen. Deze uitgifte is niet teruggevonden in de Veghelse archieven. Als datum van uitgifte houden we 1600-1650 aan, dezelfde datum als we aannemen voor het aangrenzende deel van Collaart, perceel nrs. 1-5.

Kaart van Veghel     Vrensse Eeusel