Vossenhool - toelichting op de uitgiften

1.

Het blok percelen nr. 8-9-11-12 en 14 was eertijds belast met een cijns aan de heer van Helmond (Hm-167, nieuwe nummering). Dergelijke cijnzen betaald aan de heer van Helmond waren oorspronkelijk verbonden aan percelen die tussen 1190 en 1314 van de gemene gronden uitgegeven waren. Pakeg de helft van de cijnzen van de heer van Helmond raakte in de loop der eeuwen los van het oorspronkelijke perceel en aan een ander perceel verbonden. We hebben beredeneerd dat dit ook met deze cijns gebeurd is. Het oorspronkelijke perceel lag volgens onze reconstructie op en bij de Kruisbroeders Hoeve. Zie de toelichting bij deel Visser.

 

2.

Het is interessant om de kaart met uitgiften te vergelijken met de tiendkaart van rond 1900. We hebben betoogd dat de percelen binnen de tiendklampen (in dit geval een deel van de de Persoonstienden) oude uitgiften zijn van zeker voor 1650. De tiendkaart (links) is geprojecteerd op de kadasterkaart van 1832, om de vergelijking met het rechtse kaartje gemakkelijker te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De tiendkaart is op grote schaal vrij nauwkeurig. De kaart lijkt getekend met de kadasterkaart of een topografische kaart als ondergrond. Op meer gedetailleerde schaal is de kaart minder nauwkeurig, hier met name wat betreft de ronde vorm aan de onderkant. en het verloop van de grens aan de linker bovenhoek. De tiendkaart bevestigt in grote lijnen onze reconstructie. Het belangrijkste detailverschil tussen de tiendkaart en onze reconstructie is dat de tiendkaart suggereert dat linksboven ook perceel nr. 26 een uitgifte is na 1650. Het is op dit moment nog niet te zeggen of de tiendkaart een betere reconstructie heeft of niet. Het is mogelijk dat ook perceel nr. 26 later uitgegeven is. Mogelijk levert een studie van de geschreven bronnen betreffende de Veghelse tienden nog een nauwkeurigere tiendkaart op, die we dan wat zwaarder zouden kunnen laten meewegen in onze reconstructie.

Kaart van Veghel     Vossenhool