Uyl - toelichting op de uitgiften

Er komen in dit gebied geen cijnsen voor betaald aan de hertog van Brabant of de heer van Helmond. Daarom mag aangenomen worden dat dit gebied al voor 1190 in particuliere handen was.

Het is niet uitgesloten dat de meest zuidelijke percelen meer recente uitgiften zijn, die onder onze radar gebleven zijn. We vonden geen enkele aanwijzing in de cijnsboeken en de archieven van Veghel dat deze percelen pas later uitgegeven zouden zijn, maar niet alle uitgiften hoeven gedocumenteerd te zijn.
 

Kaart van Veghel     Uyl