Afkortingen
a.e. ander einde
ALB Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant
ARA Algemeen Rijksarchief
ARAH Algemeen Rijksarchief in Den Haag
ARK Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer
ARLB Archief van de Raad en Leenhof van Brabant
arch. archief
ARK Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer
Archief Jekschot Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van de Heerlijkheid Jekschot.
Art. Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van het kadaster van Veghel, Artikel nummer
a.z. andere zijde
BHIC Brabants Historisch Informatie Centrum
BP Stadsarchief Den Bosch, Bossche Protocollen
Camps Camps, H.P.H., ed., Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. I De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (2 bdn.; Den Haag 1979)
Casselboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamer, inventaris nummer 542
Cornelissen W.H. Cornelissen, Toponiemen Veghel (Veghel 1998)
Doc. Documentatie
e.e. een einde
e.z. een zijde
fol. folio
GA Gemeentearchief
Galesloot Galesloot, L., ed., Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant (Bruxelles 1865)
Geffen Brabants Historisch Informatie Centrum, Archief van de Heerlijkheid Geffen, inventaris nummer H 25a
'Heihoef' Martien van Asseldonk, &lsquoDe Heihoef (1310-1986)&rsquo, in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 100-104; &lsquoDe Heihoef II (1310-1986)&rsquo, in: van Vehchele tot Veghel 7 (1987) nr. 21, 7-20
Heesters Wiro Heesters, 'De Heerlijkheid Jekschot', in: Heemschild 4 (1971) 59-67
Hg Bewerking van de cijnsregisters van de Hertog door Martien van Asseldonk, aanwezig in Brabants Historisch Informatie Centruml
Hm Bewerking van de cijnsregisters van de heer van Helmond door Martien van Asseldonk, aanwezig Brabants Historisch Informatie Centrum
I-D-1 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. I-D-1, register van bezittingen van de Veghelse kerk
II-B-28 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-B-28. Maatboek voor het vegen van de Aa, 1709.
II-B-41 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-B-41: Register van registratie van de akten van opdracht van gemeentegronden te Veghel door den Raad en Rentmeester - Generaal der domeinen ten overstaan van de Leen - en Tolkamer; 13 Augus≠tus 1781 - 12 september 1794.
II-B-42 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-B-42: Register van verkoopingen van nieuwe gemeentegronden voor den opbouw van een raadhuis, krachtens resolutiŽn van de Raad van State van 7 Februari 1787, van 20 Januari 1790, enz; de verkoopingen dagteekenen van 15 mei 1781 - 29 October 1810
II-B-48 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-B-48. Bewoners, 1724.
II-E-17 en 18 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-17 en II-E-18: Kohieren van alle huizen en woningen (opgemaakt ingevolge resolutie van den Raad van State van 20 September 1736, aangevuld bij resolutie van denzelfden Raad van 29 April 1761); 1736 e.v.j.; 1761 e.v.j.
II-E-19 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-19: Ligger van de nieuwe erven 1781-1802
II-E-68 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-68. Bewoners, 1710.
II-E-69 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-69. Bewoners, 1711.
II-E-70 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-70. Bewoners, 1713.
II-E-71 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-71. Bewoners, 1714.
II-E-73 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-73. Bewoners, 1716.
II-E-74 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-74. Bewoners, 1717.
II-E-75 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-75. Bewoners, 1737.
II-E-81 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-81. Bewoners, 1715.
II-E-86 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-86. Bewoners, 1722.
II-E-4 en II-E-87 t/m II-E-92 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-4 en II-87 t/m 93, Heijse ceelen (1713 t/m 1719)
II-E-93 t/m II-E-99 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-4 en II-E-93 t/m 99, Haveltse ceelen (1712 t/m 1720)
II-E-100 t/m 106 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-100 t/m 106, Dorshoutse ceelen (1712 t/m 1720)
II-E-107 t/m 111 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-107 t/m 111. Zontveltsche ceelen (1711 t/m 1719)
II-E-112 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-112. Dorhoutsche Ceel, tweede helft zeventiende eeuw.
II-E-113 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-113. Heijse ceel, tweede helft zeventiende eeuw.
II-E-115 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-115. Bewoners, 1712.
II-E-121 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-121. Bewoners, 1718.
II-E-122 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-122. Bewoners, 1719.
II-E-123 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-123. Bewoners, 1720.
II-E-124 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-124. Bewoners, 1721.
II-E-236 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-E-81. Bewoners, 1712.
II-E-238 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-inv. nr. II-E-238: Lijst van de letters en nummers der huizen en gebouwen met de namen van de eigenaars, staande binnen het dorp van Veghel, opgemaakt begin 19de eeuw. (in 1808)
II-E-250 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Administratief Archief Veghel, inv. nr. II-inv. nr. II-E-238: Lijst van belastingplichtige bewoners in 1808.
Kadaster 1832 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, inventarisnummers 2794-2795, Oorspronkelijke aanwijzende tafels der grondeigenaren, perceelsgewijze beschreven, 1832. (De eigenaars in deze aanwijzende tafels dateren van 1 januari 1831.)
Kadasterkaart 1832 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, kadasterkaarten van de gemeente Veghel van 1832
Latijnsboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant, inventaris nummer 1
Maatboek 1792 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummers: II-E-13 en 14; twee registers bevattende de meting der landerijen, om te komen tot de vernieuwing van de kohieren der verponding. (Aangelegd ingevolge resolutie van den Raad van State d.d. 7 October 1791.) Idem, inventarisnummer II-E-16; maatboek van Veghel volgens de opmeting door W. van Erden, geadmitteerd landmeter te Tilburg, 1792
Maatboek 1810-1820 Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, maatboek 1810, bijgehouden tot 1820. Niet geinventariseerd
mva Martien van Asseldonk
NtA Brabants Historisch Informatie Centrum, Gemeente Archief Veghel, Notarieel archief
OAA Oud Administratief Archief (van vůůr 1810)
Parochieregisters Veghel Doop-, trouw en begraafregisters van de parochie Veghel
PB Provinciaal Bestuur
r. recto
R Rechterlijk Archief Veghel
Schepenregisters Veghel Brabants Historisch Informatie Centrum, Rechterlijk Archief Veghel, registers van schepenen
Spechtboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant, inventaris nummer 4
Stootboek Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van het Leenhof van Brabant, inventaris nummer 2
Strickgreffier Algemeen Rijksarchief Den Haag, Archief van de Raad en Leenhof van Brabant, inv. nr. 1111
v. verso
Verkoop Jekschot Publicatie van de verkoop van Jekschot in 1675. Een kopie is aanwezig in het  Streekarchivaat langs Aa & Dommel, depot Veghel.
VP-1657 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-1: Verpondingsregister Veghel 1657
VP-1702 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-2:  Verpondingsregister Veghel 1702
VP-1707 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer II-E-3:  Verpondingsregister Veghel 1707
VP-1722 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-6:  Verpondingsregister Veghel 1722
VP-1738 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-7:  Verpondingsregister Veghel 1738
VP-1753 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-9:  Verpondingsregister Veghel 1753
VP-1761 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-10: Verpondingsregister Veghel 1761
VP-1769 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-11: Verpondingsregister Veghel 1769
VP-1777 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-12: Verpondingsregister Veghel 1777
VP-1785 Brabants Historisch Informatie Centrum, Oud Adminstratief Archief Veghel, inventaris nummer, II-E-8:  Verpondingsregister Veghel 1785
Toelichting    Afkortingen Cornelissen     Afkortingen Beijers-Van Bussel     Kaart van Veghel