Archeologische vondsten bij de Mestbrug

De vondsten van 1937

In de Veghelse Courant van 12 juni 1937 verscheen het volgende berichtje:
In 1978 deed Wiro Heesters in samenwerking met Wim Cornelissen een "archeolgische verkenning" van Veghel. Wim Cornelissen gaf mij destijds daarvan een kopie waaruit het volgende fragment:


Het krantenbericht in het Provinciaal Noord-Brantsche Courant van 11 juni 9137 waarnaar Wiro Heesters verwijst luidt:
 

"Bij de graafwerken van de normalisatiewerken der Aa onder Veghel nabij de Mestbrug werden hedenmorgen blootgelegd de fundamenten van een oud gebouw van vermoedelijk grooten omvang. Waarschijnlijk heeft men hier te doen met de fundamenten van een der oude kasteelen, welke in vroeger eeuwen zoo talrijk voorkwamen langs de Aa. In de nabijheid van dit metselwerk werd verder aangetroffen een bosch van zware eiken palen, welke nog zoo hard waren als steen en verder werden opgegraven eenige aarden potten, die ongelukkig bij het opgraven vernield werden en een hellebaard, waarvan punt en bijl van elkaar waren gescheiden, vermoedelijk door het wegrotten van het hout. Men verwacht nog meerdere vondsten ter plaatse. Van den aarde dezer verschijnselen is weinig te zeggen, doch hoogst waarschijnlijk stammen deze vondsten uit den Romeinsche tijd. Mogelijk lag hier een aanlegsteiger als te Vechten."

(Bericht van Heikki Pauts, Rijksmuseum van Oudheden, met dank aan Jan van Erp.)Wiro Heesters geeft de coordinaten van de vondst als 402.00 en 165.90. Coordinaat 402.00 is de horizontale dunne rode lijn. Coordinaat 165.90 wijst naar een plek ten westen van de Aa. We mogen aannemen dat de vondst gedaan is op een plek die is vergraven bij de normalisatie van de Aa. Dan zou deze cordinaat niet 165.90 maar 165.99 moeten zijn. Dat punt is op onderstaande kaart met een rood kruisje gemarkeerd. Misschien is ergens een typefout gemaakt. Gezien de onnauwkeurigheid van minstens een van Heesters' cooordinaten lijkt het verstandig om een slag om de arm te houden wat betreft de locatie van de vondst.


Er is een luchtfoto bewaard gebleven uit 1938, dat is kort na de normalisatie van de Aa. Op nevenstaande afbeelding is de kadasterkaart van 1832 geprojecteerd op die luchtfoto. De loop van de Aa is ter plekke naar het oosten verlegd, waar men op die fundering stuitte.

De vondsten

De volgende archeologische vondsten gedaan en door het Waterschap van de Aan overgedragen aan het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden (met dank aan Jan van Erp). Op de op de kaart gemarkeerde plek werd gevonden:

Een deel van een fundering
Een deel van een lans of speer

Aardewerkscherven
Een aarden pot

Zware eiken palen

De vondsten zijn heel globaal gedateerd op 1250-1500. In de krantenberichten van die tijd wordt gespeculeerd dat de fundering van een huis geweest zijn. Dat is mogelijk. Andere mogelijkheden zijn, molen, aanlegplaats of stijger, enz, of een combinatie van het een en ander. Ook wordt in de bronnen hier in de buurt een oliemolen vermeld. Zie hiervoor de Wielse Hoef.


Martien van Asseldonk

Kaart van Veghel     Rutsel