Quint - toelichting op de uitgiften

Vanaf circa 1190 werden percelen gekocht van de gemene gronden belast met een jaarlijks te betalen cijns. In 1314 gaf de hertog van Brabant zijn peellandse cijnzen over aan de heer van Helmond. Percelen belast met een cijns aan de heer van Helmond zijn dus in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht. Bij verdelingen of verkoping van goed gebeurde het soms dat een cijns naar een ander perceel verhuisde.

Uit perceel nr. 1 werd zo'n cijns betaald aan de heer van Helmond. Het betreft Hm-178 (nieuwe nummering), voorkomend uit Hm-101 en Hm-102 (oude nummering). In deze reconstructie gaan we er van uit dat deze cijns oorspronkelijk op percelen op het Dorshout rustte. Zie de toelichting op de uitgiften bij Dorshout.


In deze reconstructie wordt beredeneerd dat percelen nrs. 8 en 9 vermoedelijk wel in de periode 1190-1314 uitgegeven zijn, Klik hier voor een toelichting.

Op grond van de ligging nemen we aan dat een deel van perceel nr. 6 tussen 1650 en 1720 van de gemene gronden verkocht werd. Deze uitgifte is niet teruggevonden in de Veghelse archieven.

Kaart van Veghel     Quint