Proostkamp - toelichting op de uitgiften

Vanaf rond 1190 werden percelen verkocht van de gemene gronden belast met een jaarlijks te betalen cijns aan de landsheer. In het hier besproken gebied komen dergelijke cijnzen niet voor. Dat betekent dat die gebied rond 1190 al in particuliere handen was.

Kaart van Veghel     Proostkamp