Mollengeer - toelichting op de uitgiften

In het hier besproken gebied weden geen cijnzen aan de heer of Helmond of de hertog van Brabant aangetroffen. Het hele gebied was al verkaveld en aan particulieren verkocht voordat de cijnsheffing op nieuwe uitgiften rond 1190 ingevoerd werd.

Het hier besproken gebied was eertijds bezit van de abdij van Heilissem. Bezit van deze abdij in Veghel wordt al in 1298 genoemd.

Kaart van Veghel     Mollengeer