Middegaals Veld - toelichting op de uitgiften

Perceel nr. 20 werd in 1793 uitgegeven. Op perceel 19 werd rond 1757 een huis gebouwd op een klein perceeltje. Dat perceeltje lijkt - gezien de ligging en de bouw van een huis - kort daarvoor van de gemene gronden aangekocht te zijn. De betreffende verkoop hebben we niet gevonden in de Veghelse archieven.
 
In deze reconstructie wordt beredeneerd dat de rest van het hier besproken gebied in 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht is. Klik hier voor een toelichting.

Kaart van Veghel     Middegaals Veld