Kruisbroeders - toelichting op de uitgiften

1.

Uit perceel nr. 18 werd eertijds een cijns aan de heer van Helmond betaald. Dergelijke cijzen werden betaald voor percelen die in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren verkocht waren. In de cijnsadminstratie van de heer van Helmond van de 15de en 16de eeuw vinden we deze cijns terug onder nr. Hm-83 en in de 17de en 18de eeuw onder nr. Hm-96.

 

Rond 1408 werd deze cijns in 3 delen gesplitst. 2/3 deel rustte later op Hoogeind nr. 5 en 7 (Hm-55, nieuwe nummering), 1/6 deel op op perceel Zijtaart nr. 2 (Hm-79, nieuwe nummering) en 1/6 deel op Kruisbroeders nr. 18 (Hm-96, nieuwe nummering). In onze reconstructie gaan we er van uit dat het oorspronkelijke perceel op de Hoogeinde lag. Zie de toelichting bij Zijtaart voor de namen van de vijftiende-eeuwse cijnsbetalers.

 

2.

Ook uit percceel nr. 14 werd een cijns aan de heer van Helmond betaald. In de administratie van de heer van Helmond betreft het nrs. Hm-96, Hm-97 en Hm-98 (oude nummering) en Hm-151 (nieuwe nummering). Opgeteld betreft het een cijnsbedrag van 12 1/2 oude penningen, wat omgerekend volgens de gebruikelijke norm 12 1/2 lopens, ofwel 1 bunder en 4 1/2 lopens oplevert.

 

Nu was perceel 14 slechts ongeveer 3 lopens groot. Kennelijk was het oorspronkelijk in 1190-1314 uitgegeven  perceel groter. We veronderstellen in deze reconstructie dat het oorspronkelijke perceel nr. 12, nr. 14, nr. 16 en nr. 18 was.

 

In de periode 1406-1433 hadden de drie cijnzen nog verschillende eigenaren: 

 

Deel a:

 

 

Heylwigis van Dorhout

 

Voor 1406

Deel a1:

 

 

Ghiselbertus, zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Vemeld in 1406

De 6 kinderen van Ghiselbertus, zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Vererving in 1421-1447

Deel a2 + c:

 

 

Johannes de Brouwer (fermentatoris), zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Vermeld in 1406

De 6 kinderen van Ghiselbertus, zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Verwerving in 1443

Deel b:

 

 

Godescalcus van Bladel

 

Vermeld vr 1406

Ghiselbertus, zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Vermeld in 1406

De 6 kinderen van Ghiselbertus, zoon van Wilhelmus van Dorhout

 

Vererving in 1406-1421

 

Vanaf ca. 1433 al die cijnzen door dezelfde persoon betaald. In andere woorden: volgens onze reconstructie waren perceel nr. 12, nr. 14, nr. 16 en nr. 18 vanaf rond 1433 in een hand. Later kwamen de verschillende percelen weer in verschillende handen, maar toen bleef de hele cijns aan perceel nr. 14 verbonden. Tot aan 1820. Bij een koop in 1820 verhuisde de cijns naar perceel nr. 4.

 

Zie ook de toelichting bij het deel Visser.

 

Kaart van Veghel     Kruisbroeders