Jekschot Veghel - toelichting op de uitgiften

Volgens een beschrijving uit 1657 behoorden bij perceel 2, deel II en III, twee maal 25 roeden Nieulant. Volgens een beschrijving uit 1787 was het Nieulant toen 4 lopens en 10 lopens groot. We nemen aan dat het Nieuwlant oorspronkelijk 2 maal 25 roeden groot was, en dat de veldnaam later overging op grotere percelen.

De uitgifte is niet teruggevonden in de Veghelse archieven en is onder voorbehoud op 1600-1657 gedateerd. Het Nieulant lag zeker aan de grens met de gemeint van Veghel. De precieze ligging is verder niet bekend.

Kaart van Veghel     Jekschot Veghel