Horstjens - toelichting op de uitgiften

Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf.

Er komen in dit gebied geen cijnzen voor betaald aan de heer van Helmond of de hertog van Brabant, zodat aangenomen mag worden dat dit gebied al voor 1190 in particuliere handen was.
 

Kaart van Veghel     Horstjens