Hoogen Akker op Ham - toelichting op de uitgiften

Een deel van perceel nr. 27 werd in 1666 uitgegeven. Een ander deel werd ook voor 1748 uitgegeven, maar die uitgifte werd niet gevonden in de archieven. We nemen aan dat dit deel in de periode omstreeks 1670-1700 illegaal van de gemeente ingenomen werd. In dezelfde periode werd ook het aan de linker (of west-zijde) aangrenzende perceel (Hamse Hoeve nr. 8) illegaal van de gemeente ingenomen. Voor dat perceel werd in 1712 alsnog betaald.

Op onderstaande kaart is de tiendkaart van Veghel op de kadasterkaart van 1832 geprojecteerd. Het onderste blauwe deel was een deel van de Heijmse tiende en dit geboed was als zodanig al in middeleeuwen in particuliere handen. Het bovenste roze deel behoorde tot de novale tienden. Dit zijn uitgiften vanaf pakweg het midden van de zeventiende eeuw. Deze kaart bevestigt dat perceel 27 niet tot het oude cultuurland behoort.


Kaart van Veghel     Hoogen Akker op Hamnr.