Haan - toelichting op de uitgiften

1.

In 1343 werd een perceeltje uitgegeven van de gemeint. In de achttiende eeuw rustte deze cijns op percelen nrs, 5, 6 en 9. De cijnsbetalers vanaf 1639 zijn opgenomen bij percelen nrs. 5 en 6. Hier volgen de oudere gegevens.

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hg-25 (1343): Van Bersmans Hove

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van zwarte penningen

 

Hg-25 (1646): Vuyt een stuck ackerlants genoempt de Bersmans Hoeve, oft Cauwenoirt, groot ontrent een maldersaets, gelegen onder Vechel aen die Heyde

-          e.z. en e.e.: de kinderen van Hendrick Thyssen

-          voorts: de gemeynte

Lasten:

-          een cijns aan de hertog van Brabant van zwarte penningen

 

 

Wilhelmus van Hamvelt

 

Koop van de gemeente in 1343

Lambertus, zoon van Wilhelmus van Hamvelt

 

Verwerving in 1343-1380, vermeld in 1380

Wilhelmus, zoon van Wilhelmus van Hamvelt, die Speermeker

 

Verwerving in 1380-1392

Henricus, zoon van Wautgerus van den Bredelair

 

Verwerving in 1392-1418, vermeld in 1418

Petrus, zoon van Henricus Wautgerus van den Bredelair

 

Verwerving in 1418-1443

Wautgerus, zoon van wijlen Henricus van den Bredelair

 

Verwerving in 1418-1443, vermeld in 1450

Elizabeth, weduwe van Wautgerus Henricus van den Bredelair, met haar 9 kinderen (waaronder: Wilhelmus, Elisabeth, Johannes, Symonis en Petrus)

 

Vererving in 1450-1499

De 8 kinderen van Wautgerus Henricus van den Bredelair en de 2 kinderen van Willelmus, zoon van Wautgerus Henricus van den Bredelair

 

Vererving in 1450-1499, vermeld in 1499

Bela, weduwe van Arnoldus Pels

 

Verwerving in 1499-1524, vermeld in 1524

De 3 kinderen van Arnoldus Pels

 

Vererving in 1524-1542

Johannes, zoon van Arnoldus Rover Zegerss

 

Verwerving in 1524-1542

Daniel, zoon van (..) Henricss

 

Verwerving in 1524-1542

 

 

2.
Op perceel nrs. 5, 6 en 9 rustte nog een cijns voor een halve bunder uitgegeven in 1488 Hg-107). Er zijn aanwijzingen dat het in 1488 uitgegeven perceel in het gebied Op den Acker gezocht moet worden.

3.

Op het huis op perceel nr. 14 rustte een balkcijns. Balkcijnzen zijn in de dertiende eeuw en 1310 ontstaan voor de omslag van de cijns van de gemeint over de Veghelse huizen. Hier stond in 1310 dus al een huis.

4.
Voor het resterende gebied, perceel nrs. 1-4, 10 en 11, groot 2 bunder + 7 lopens, nemen we aan dat dit in de periode 1190-1314 van de gemene gronden verkocht is. Zie de toelichting bij lage Heide.

5.
De volgende schets van de landmeter uit 1791 informeert ons onder andere over de grens tussen percelen nrs. 18 en 19 (bron: OAA Veghel, inv. nr. II-A-8). 

Kaart van Veghel     Haan