Grote Hintelt - toelichting op de uitgiften

In 1485 werd een perceel van 2 lopen + 3 roeden, gelegen aan de Hintelt, verkocht van de gemene gronden. In de zeventiende eeuw rust de cijns voor deze uitgifte (Hg-102) op Grote Hintelt perceel nr. 10. Dit perceel lag binnen een gebied dat al voor 1190 in particuliere handen was. De cijns is hie dus op een gegeven moment naar toe verhuisd. We nemen aan dat het oorspronkelijk uitgegeven eprceel Kleine Hintelt, nr. 26 was. Voor de oudste namen van cijnsbetalers zie de toelichting bij Kleine Hintelt.

Kaart van Veghel     Grote Hintelt