Grootdonk - toelichting op de uitgiften

1.

Het hier besproken gebied was in 1190 al grotendeels in particuliere handen.

2.
Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf.  Cijnzen betaald aan de heer van Helmond rustten dus oorspronkelijk op percelen die in de periode 1190-1314 aan particulieren verkocht zijn.

Op de Grootdonkse Hoef rustte een cijns aan de heer van Helmond van 6 nieuwe penningen. Omgerekend volgens de gebruikelijke norm was het oorspronkelijk uitgegeven perceel een halve bunder groot. Het perceel zal ergens aan de rand van de gemeint anno 1190 gelegen hebben. In deze reconstructie plaatsen we het perceel aan de oostzijde van de sloot of waterloop die aan de oostelijke kant van het hier besproken gebied liep.

Kaart van Veghel     Grootdonk