Elshorst - toelichting op de uitgiften

1,
Op perceel nr. 11 rustte een cijns te betalen aan de domeinen. Deze cijnzen zijn ontstaan door gronduitgiften van na 1314. Het betreft een verdwaalde cijns die oorspronkelijk op een ander perceel rustte en bij een verdeling aan dit perceel verbonden raakte.

2.
Zie ook de toelichting bij deel Visser.

Kaart van Veghel     Elshorst