Eerde - toelichting op de uitgiften

In een boog aan de oost-, noord- en westzijde van het centrum van Eerde liggen oude percelen die al voor 1190 in particuliere handen waren. Ten zuiden van het centrum liggen jonge percelen, die vanaf de vijftiende eeuw van de gemene gronden aan particulieren verkocht zijn.
 

Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf. Cijnzen aan Helmond werden dus betaald voor in de periode 1190-1314 uitgegeven percelen.

 

In Eerde vinden we aan aantal percelen uitgegeven in de periode 1190-1314 en belast met een cijns aan de heer van Helmond in het gebied tussen de oude en jonge percelen. Dat is ook de plek waar je dergelijke cijnzen verwacht. Op de kaart zijn de cijnzen die we konden lokaliseren met een rode stip aangegeven.

 

Cijnzen verhuisden in de loop der eeuwen nogal eens, bijvoorbeeld bij een verdeling van goed. Meestal verhuisden de cijnzen niet ver weg, omdat de boeren hun meeste grond kort bij huis hadden liggen. De cluster cijnzen in de buurt van de kerk van Eerde zijn daarom een redelijk betrouwbare aanwijzing dat in dat gebied in de periode 1190-1314 percelen van de gemene gronden verkaveld en uitgegeven zijn.

 

Aan de oostelijke zijde werd het gebied in noord-zuidelijke richting doorsneden door de scheidsloop. In deze reconstructie plaatsen we uitgiften uit 1190-1314 aan de oostzijde van die waterloop.

Omdat percelen tegen een vast tarief werden uitgegeven, kunnen we het in 1190-1314 uitgegeven oppervlak berekenen, dat was ongeveer 8 bunder. Het gebied in de driehoek omsloten door de waterloop, het jonge en oude gebied was ongeveer 18 bunder groot. Hiervan was:

 

     - 2 bunder vermoedelijk in de veertiende eeuw uitgegeven,

     - 8 bunder in 1190-1314 uitgegeven,
     - terwijl 8 bunder al voor 1190 in particuliere handen was.

Het is verder aannemelijk dat de 8 bunder uitgegeven in 1190-1314 langs het jongere gebied lag. Deze percelen zijn geel gearceerd op bovenstaande kaart. De oudere 8 bunders lagen dan in de noordelijke kop van het gebied.

Hieronder volgen de gegevens betreffende de cijnzen in dit gebied.

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-11 en SO Hm-152 (1678):

 

Uijt een acker, groot ontrent 8 lopens, gelegen in die Eert

-          e.z.: de straet

-          a.z.: Huijben Hendrick Hermens

-          e.e.: Simon Jan Willems

-          a.e.: Huijbert Hendrick Hermens met de straat

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 3 oude oort en 1 nieuwe penning, omgerekend: 0-0-6

-          een cijns aan de heer van Helmond van 2 oude penningen en 3 oude penningen, omgerekend: 0-1-0

 

In de achttiende eeuw: Braak nr. 13

De weduwe en 9 kinderen van Geraert Jan Gysberts

 

Vermeld in 1678

7 Kinderen van Geraert Jan Gysberts

 

Vererving in 1678-1745

5 Kinderen en 1 kleinkind van Geraert Jan Gysberts

 

Vererving in 1678-1745

4 Kinderen van Geraert Jan Gysberts

 

Vererving in 1678-1745

3 Kinderen en 2 kleinkinderen van Anneken van Geraert Jan Gysberts

 

Vererving in 1678-1745

De 6 kleinkinderen van Anneken van Geraert Jan Gysberts

 

Vererving in 1678-1745

De cijns wordt in twee delen verdeeld:

 

 

Deel a:

 

 

De weduwe van Peter Jan Peters en Gerit Jan Peters

 

Verwerving in 1678-1745

Jan Gijsberts met ... van Anneke

 

Verwerving in 1678-1745

De 7 kleinkinderen van Hendrik...

 

Verwerving in 1678-1745

Jan Gerits Jan Peters

 

Deling in 1752

Deel b:

 

 

Adriaen en Arnoldus (klein)kinderen van Anneke

 

Verwerving in 1678-1745

Jan Gerits Verwetering

 

Koop van 4 lopens op 8-7-1745

Deel a + b:

 

 

De weduwe van Jan Gerits Verwetering, met haar 6 kinderen

 

Vererving in 1745-1756

Jenneken Gerit Jan Peter Arts, vrouw van Lambert van Sochel, en de weduwe van Henrick Dirck Sleets met haar 6 kinderen

 

Deling, vermeld in 1756

De 5 kinderen van Henrick Dirck Sleets

 

Vererving in 1763

Johannes Hendrik Sleets

 

Deling op 14-12-1774

Johannes Jan van de Ven

 

Koop in 1821

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-103 (1572): uit het erfgoed van de weduwe en kinderen van Henricus, zoon van wijlen Joannes van der Locht, bij de capelle in Eerde aen den Berch

Lasten:

-    een cijns aan de heer van Helmond van 3 oude oort en 1 nieuwe penning

 

(1622): Vut huijs ende hoff by de cappel in Eerdt aen den Berch

Lasten:

-    een cijns aan de heer van Helmond van 1 oort

 

In de achttiende eeuw Eerde nr. 1

Heylwigis, weduwe van Henricus, zoon van Godefridus Aelberchs

Egidius, zoon van Joannes Danielis

 

Vermeld in 1572

Bela, weduwe van Egidius, zoon van Joannes Danielis met haar kinderen

 

Vererving in 1572-1722

Johannes, zoon van Egidius, zoon van Joannes Danielis

 

Verwerving in 1572-1722

De weduwe en kinderen van Johannes, zoon van Egidius, zoon van Joannes Danielis

 

Vererving in 1572-1722

Joannes, zoon van Gerardus Joannes Lambertus

 

Koop in 1572-1722

Peter Jan Willem Verhagen

 

Vermeld in 1622

Jan Jan Gerit Jan Lamberts

 

Vermeld in 1622-1678

Marten Aert Lamberts

 

Vermeld in 1678

De kinderen van Marten Aert Lamberts

 

Vererving in 1678-1756

Lambert Ruth Willems

 

Koop in 1678-1756

De weduwe van Lambert Ruth Willems met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1756

Lijsken, dochter van Lambert Ruth Willems

 

Verwerving in 1678-1756

Jan Hendrick Rutten voor het vruchtgebruik en zijn 6 kinderen voor het erfrecht

 

Verwerving in 1678-1756

De 5 kinderen van Jan Hendrick Rutten

 

Vererving in 1678-1756

Jenneke, dochter van Jan Hendrick Rutten

 

Verwerving in 1678-1756

De kinderen van Jenneke, dochter van Jan Hendrick Rutten

 

Vererving in 1678-1756

De 2 kinderen van Jan Hendrix van Schijndel, met name: Jan en Elisabeth

 

Vererving in 1678-1756

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-104 (1678):

 

Uijt huijs, hoff en aengelegen erffenisse by de Cappel in d’ Eerde, genaamd den Blanckenborgh, groot ontrent 4 lopens

-          e.z.: de gemeyne straet van Vechel

-          a.z.: Jan Janssen Verhagen

-          e.e.: Lambert Rutten

-          a.e.: Gerardt Verweteringe, alias van Gemunden

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van

o        12 nieuwe penningen en 1 nieuwe oort

o        8 nieuwe penningen

o        4 nieuwe penningen

-          omgerekend samen: 0-3-12

 

Op 23-3-1789 verhuisd van Eerde nr. 5 naar Loo nrs. 22 en 28

Catalyn, weduwe van Anhonis Janssen van Gemunden

 

Vermeld in 1678

Guiliam van Breugel, evictor

 

Evictie in 1678-1737

Geraert Jan Symons

 

Koop in 1678-1737

De weduwe van Geraert Jan Symons met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1737

De weduwe van Geraert Jan Symons met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1737

De weduwe van Geraert Jan Symons met haar 1 kind

 

Vererving in 1678-1737

De 6 erfgenamen van Geraert Jan Symons

 

Vererving in 1678-1737

De 3 kinderen van Willem Melt Pennincx, genaamd Melt, Gerit en Marie

 

Deling op 13-8-1737

Jan Gerit Verwetering

 

Koop in 1750

Johannes Baltus van de Reijt

 

Koop op 23-3-1780

Adriaentje Johannes van de Rijt, getrouwd met Johannes Willem van Boxmeer

 

Deling in 1828

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-142 en SO Hm-146 (1678):

 

Uijt huijsen en aengelegen erffenissen aen d’ Eerdt, groot ontrent 5 lopens

-          e.z.: Geraert Jan Gysberts

-          a.z.: de weduwe van Anthonis Janssen

-          e.e.: Herman Hendrick Hermans en Geraert van Gemunden

-          a.e.: de gemeyn straet naar Schyndel

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 1 oude penning, 1 oude oort en 2 nieuwe oort, samen omgerekend: 0-0-6

-          een cijns aan de heer van Helmond van 1 oude penning, en 5 nieuwe penningen en 1 oort, samen omgerekend: 0-1-4

 

 

Deel a:

 

In de achttiende eeuw Het Loo nr. 27

Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen, met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1731

De weduwe van Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen, met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1731

De 3 kinderen van Jenneken Jan Willems Verhagen, met name: Jacob, Lijsbeth en Gijsbert Ariaens

 

Vererving in 1678-1731

Lijsbeth Ariaens, dochter van Jenneken Jan Willems Verhagen

 

Verwerving in 1678-1731

De heer Gielis Vercampen

 

Koop in 1731 van de helft

Deel b:

 

In de achttiende eeuw Eerde nr. 5

De weduwe van Jan Jan Jan Willems Verhagen met haar 5 kinderen

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Jan Jan Jan Willems Verhagen met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1749

Willem Jan Millissen (Sint-Oedenrode)

 

Koop in 1678-1749

De weduwe van Willem Jan Milissen (Sint-Oedenrode)

 

Vererving in 1678-1749

De 7 erfgenamen van de weduwe van Willem Jan Milissen (Sint-Oedenrode)

 

Vererving in 1678-1749

Hendrick Willem Dirckx van Herentom

 

Verwerving in 1678-1749

De weduwe van Hendrick Willems van Herentom met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1749

De heer Gijsbert Roijackers

 

Koop in 1678-1749

Margo Roijakkers, vrouw van Thoni Bartels van de Rijt, en Sophie en Francijn Roijakkers

 

Verwerving in 1678-1749

Jan Gerits

 

Koop van de twee delen van Sophie en Francien Roijakkers in 1748-1749

Thoni Bartels van de Rijt

 

Vernaardering van deze twee delen op 30-12-1749

1 Voor- en 2 nakinderen van Thoni Bartels van de Rijt

 

Vermeld in 1756

Willem Adriaen Vorstenbosch

 

Koop op 21-1-1768

Francis van de Weydeven

 

Koop op 26-3-1777

De 5 erfgenamen van Francis van de Weydeven

 

Vererving in 1777-1792

Jacobus van Boxtel, getrouwd met Willemijn van de Wydeven

 

Deling op 1-5-1792

De weduwe van Jacobus van Boxtel, met haar 8 kinderen

 

Vererving in 1816

Helena Jacobus van Boxtel, getrouwd met Adriaan Donkers

 

Deling op 9-11-1829

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-156 en SO Hm-224

 

Uit een ouder cijnsboek: Ex domo et orto cum attinentus in Eerde (Uit huis, hof en aangelag in Eerde)

 

1678: Uijt een acker genaemt de Loo, groot 8 lopens, gelegen aen d’ Eerdt

-          e.z.: Geraert Jan Symons

-          a.z.: Gielis Jan Peters

-          e.e.: Denis Jans

-          a.e.: de erfgenamen van Goort Hendrick Lucas

Lasten:

-          Een cijns aan de heer van Helmond van

o        2 nieuwe penningen en 3 oort

o        1 oude penning en 1 oort

o        1 nieuwe penning en 1 oort

o        1 oude penning en 1 nieuwe penning

-          samen omgerekend: 0-1-5

 

-          Een cijns aan de heer van Helmond van 3 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-10

 

In de achttiende eeuw Het Loo nrs. 26-27

Deel a:

 

In de achttiende eeuw Het Loo nr. 27

Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen, met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1731

De weduwe van Symon, zoon van Jan Jan Willems Verhagen, met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1731

De 3 kinderen van Jenneken Jan Willems Verhagen, met name: Jacob, Lijsbeth en Gijsbert Ariaens

 

Vererving in 1678-1731

Lijsbeth Ariaens, dochter van Jenneken Jan Willems Verhagen

 

Verwerving in 1678-1731

De heer Gielis Vercampen

 

Koop in 1731 van de helft

Joannes Jan Jacobs van der Meulen

 

Koop op 3-7-1745

De weduwe van Joannes Jan Jacobs van der Meulen, met haar 5 kinderen

 

Vererving in 1745-1788

Adriaen Janse Vermeulen

 

Deling te Schijndel op 17-11-1788

Hendrikus Anthony Habraken

 

Koop op 7-1-1783

De 2 kinderen van Hendrikus Anthony Habraken

 

Vererving in 1783-1828

Adriaen de Lepper

 

Koop op 10-1-1828

Deel b:

 

In de achttiende eeuw Het Loo nr. 26

De weduwe van Jan Jan Jan Willems Verhagen met haar 5 kinderen

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Jan Jan Jan Willems Verhagen met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1756

Willem Jan Millissen (Sint-Oedenrode)

 

Koop in 1678-1756

De weduwe van Willem Jan Milissen (Sint-Oedenrode)

 

Vererving in 1678-1756

De 7 erfgenamen van de weduwe van Willem Jan Milissen (Sint-Oedenrode)

 

Vererving in 1678-1756

Hendrick Willem Dirckx van Herentom

 

Verwerving in 1678-1756

De weduwe van Hendrick Willems van Herentom met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1756

Peter Fransen Vermeulen

 

Koop in 1678-1756

De 8 kinderen van Peter Fransen Vermeulen

 

Vererving in 1678-1756

De 7 kinderen van Peter Fransen Vermeulen

 

Vererving in 1678-1756

De 2 kinderen van Peter Fransen Vermeulen, genaamt Hendrik Peters van der Meulen en (een dochter getrouwd met) Claas Voets Koop

 

Vererving in 1678-1756

Marie Jan Paulus Rykers, getrouwd met Claes Hendrik Voets

Peter Claes Voets

 

Vererving in 1678-1756

De 3 kinderen van Peter Claes Voets

 

Vererving in 1678-1756

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-176 (1678):

 

Uyt eenen acker, groot 7 lopens, gelegen aen d’ Eerd

-          e.z. en e.e.: Symon Jan Janssen Verhagen

-          a.z.: de gemeyn straet van Vechel

-          a.e.: Denis Jan Denissen

Lasten:

-          belast met een cijns aan de heer van Helmonds van 4 oude penningen en 2 nieuwe penningen, omgerekend: 0-1-2

 

In de achttiende eeuw Het Loo nr. 28

Gerart, zoon van Jan Sijmons

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Gerart, zoon van Jan Sijmons, met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1737

De weduwe van Gerart, zoon van Jan Sijmons, met haar 2 kinderen, genaamd Marij en (..)

 

Vererving in 1678-1737

De 6 erfgenamen van Marie, dochter van Gerart Jan Sijmons

 

Vererving in 1678-1737

De 3 kinderen van Willem Melt Pennincx, genaamd Melt, Gerit en Marij

 

Deling te Heeswijk op 13-8-1737

Jan Gerits Verwetering

 

Koop in 1750

Johannes Balthus van de Reyt

 

Koop op 23-3-1780

Adriaantje Johannes van de Ryt, getrouwd me Johannes Willem van Boxmeer

 

Deling na 23-3-1780

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-181 en SO Hm-184 (1678):

 

Uijt een acker genaemt Loo, groot t’samen 4 lopens, gelegen op d’ Eerd,

-          e.z.: Denis Jan Denis en Hendrick Pauwels

-          a.z.: de weduwe van Jan Peters

-          e.e.: Jenneke, dochter van Goort Hendrick Lucas, medegeldende

-          a.e.: Geraert Jan Symons en Tonis Adriaen Smits

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 7 nieuwe penningen en 1 oort, omgerekend: 0-2-6

-          een cijns aan de heer van Helmond van

o        2 nieuwe penningen

o        8 nieuwe penningen

o        8 nieuwe penningen

o        samen omgerekend 0-3-0

 

 

Deel a:

 

In de achttiende eeuw Eerde nr. 5

Gerart, zoon van Jan Symons

 

Vermeld in 1678

De weduwe van Gerart, zoon van Jan Symons, met haar 3 kinderen

 

Vererving in 1678-1737

De weduwe van Gerart, zoon van Jan Symons, met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1737

De weduwe van Gerart, zoon van Jan Symons, met 1 kind, genaamd Rombout

 

Vererving in 1678-1737

Marie Aart Joosten

 

Verwerving in 1678-1737

De 6 erfgenamen van Marie Aart Joosten

 

Vererving in 1678-1737

De 3 kinderen van Willem Melt Penninx

 

Deling in 1737

Jan Gerits Verwetering

 

Koop in 1750

 

Johannes Baltus van de Reijt

 

Koop op 23-3-1780

Deel b:

 

In de achttiende eeuw Het Loo nr. 3b

Jenneke, dochter van Goort Henrick Lucas, vrouw van Willem Melters

 

Vermeld in 1678

Willem Melters, weduwnaar van Jenneke Goort Henrick Lucas

 

Verwerving in 1678-1720

 

Gysbert van Deutecom, evictor

 

Evictie in 1678-1720

Peter Adriaen Lamberts

 

Koop in 1678-1720

De weduwe van Peter Adriaen Lamberts

 

Testament, vererving in 1678-1720

Hendrick Claes Smulders

 

Koop in 1678-720

Jan Jacob Denisssen van der Meulen

 

Koop in 1720

De 5 kinderen en 5 kleinkinderen van Jan Jacob Denisssen van der Meulen

 

Vererving in 1720-1762

Adriaan van der Eerde

 

Deling op 22-9-1762

De 5 kinderen van Adriaan van der Eerde

 

Vererving in 1762-1788

Johannes van der Eerde

 

Koop op 28-9-1788

De weduwe van Johannes van der Eerde

 

Testament, vererving in 1788-1792

Jennemie van Veghel met haar broers en zussen: Hendrina, Wilhelmina, Henricus, Johannes en Johanna, voor het erfrecht, en Maria Elisabeth van den Tillart en Annemie Hendrik van der Heijden voor het erfrecht

 

Vererving, testament op 19-6-1792 te Sint-Oedenrode

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-223 (1678):

 

Uyt huys, hoff en aangelegen erffenisse, groot ontrent 12 lopens, gelegen in d’ Eerdt

-          e.z.: Dirck Jan Schrevers

-          a.z.: Hendrick Jan Gerarts van der Heijden

-          e.e.: Dielis Jan van Schijndel

-          a.e.: de Schijndelsche straet

Lasten:

-          een cijns aan de heer van Helmond van 3 oude penningen en 3 oort, omgerekend: 0-0-14

 

Het Loo nr. 15

 

De 6 kinderen van Peter Claassen

 

Vermeld in 1678

Adriaen Hermans

 

Koop in 1678-1756

De weduwe van Adriaen Hermans met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1756

Marie, dochter van Adriaen Hermans, getrouwd met Francis Jan Peters

 

Verwerving in 1678-1756

Joannes Francis Deckers, zoon van Francis Jan Peters

 

Vermeld in 1756

Johannes van den Blakenbroek

 

Koop op 2-10-1782

De weduwe van Johannes van den Blakenbroek met haar 4 kinderen

 

Vererving in 1799

Maria Denis Verwetering, getrouwd met Martinus Anthony Hurks

 

Koop in 1817

 

 

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hg-18 + SO Hg-23, uitgifte van een halve bunder in 1190-1340, 1340:

 

Van het erfgoed van Mechteldis van Eerde, gelegen int Loe tot Eerde, belast met een cijns aan de hertog van Brabant van 1 hoen

 

Int Loo

Gerardus, zoon van Wendelmodis van den Hulse

 

Vermeld in 1340

Deel a, SO Hg-23 (1/3 hoen) (1646):

 

Vyt een stuck ackerlants genoempt Cruysele, groot ontrent 6 lopens, gelegen aent Eerde

-          e.z.: “aen syn selffs huys ende erve”

-          a.z.: de kinderen van Jan, zoon van Jan Willems en anderen

-          e.e.: “aen de gemeyn straete van Vechel”

-          a.e.: Jan, zoon van Hens Jan Willems

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 1/3 hoen, omgerekend: 0-1-11

 

Braak nr. 1

De kinderen van Gerongis, zoon van Gerardus, zoon van Wendelmodis

 

Vermeld in 1380

Johannes, genaamd die Houwer

 

Verwerving in 1380-1392

Arnoldus, genaamd Houbraken

 

Verwerving in 1392-1418, vermeld in 1418

Hilla, weduwe van Godefridus, zoon van Arnoldus Houbraicken, met haar kinderen

 

Vererving in 1418-1452

Johannes, zoon van Henricus van den Gruenendale

 

Verwerving in 1418-1452

Wendelmoedis, weduwe van Johannes, zoon van Henricus van den Gruenendale, met haar kinderen

 

Vererving in 1418-1452

Petrus, zoon van Roverus Peterszn

 

Verwerving in 1418-1452

Johannes, zoon van Wilhelmus van der Hagen

 

Vermeld in 1452

De 3 kinderen van Willelmus Johannes Willems van der Hagen

 

Vererving na 1452

Jan, zoon van Geraert Jan Lamberts aent Eerde

 

Vermeld in 1646

Anthonis, Gerart, Henrick, Jan, Styntken en Marie, kinderen van Jan, zoon van Geraert Jan Lamberts

 

Vererving in 1646-1697

Teuniske Gerrits Verwetering

 

Deling in 1646-1697

Deel b, SO Hg-18 (1/3 hoen) (1646):

 

Vuyt huys, hoff en aangelegen erffenis, groot ontrent 1 lopens, gelegen onder Roy aent Eerde

-          e.z.: Dierck, zoon van Jan Diercx

-          a.z.: Jan Symons

-          e.e.: de gemeynte van Vechel

-          a.e.: Jenneken, weduwe van Evert Peters

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 1/3 hoen, omgerekend: 0-1-11

 

Grootdonk nrs. 3 + 6

De kinderen van Giselbertus van Eerde

 

Vermeld in 1380 

Mechteldis, dochter van Johannes, zoon van Johannes Aelbertus

 

Verwerving in 1380-1452 

Willelmus, zoon van Nicolaus van Dorhout

 

Verwerving in 1380-1452 

Johannes, zoon van Joannes Ghyben

 

Verwerving in 1380-1452 

Margareta, weduwe van Johannes, zoon van Joannes Ghyben

 

Vermeld in 1452 

Deel b1:

 

 

Johannes, zoon van Willem van der Hagen

 

Verwerving na 1452

De 3 kinderen van Theodorus, zoon van Johannes Willems

 

Verwerving na 1452

Deel b2:

 

 

Willem, zoon van Nicolaus Giben

 

Verwerving na 1452

Appelonia, weduwe van Willem Nicolaus Giben met haar 3 kinderen

 

Verwerving na 1452

Deel b:

 

 

Cornelis, zoon van Goyaert Lambertss

 

Vermeld in 1646

Lysken, weduwe van Cornelis, zoon van Goyaert Lambertss

 

Vererving in 1646-1697

Geritje, weduwe van Jan Cornelis Goorts aent d’ Eert, met haar 6 kinderen

 

Verwerving in 1646-1697

De 6 kinderen van Jan Cornelis Goorts

 

Vererving in 1646-1697

 

 

 

De volgende uitgifte kan vanwege het gebruik van de penningen payment op de veertiende eeuw gedateerd worden. In 1646 grensden SO Hg-23 (vorige cijns) en SO Hg-24 aan elkaar. Het cijnsbedrag wijst op een oorspronkelijk uitgegeven perceel van iets groter dan 2 bunder. We lokaliseren deze cijns op percelen Braak nr. 1 en Eerde nrs. 1-5 (oranje op bovenstaande kaart).

  

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hg-24 (1646):

 

Vuyt huys, schuer, hoff en aangelegen erffenis, groot ontrent 9 lopens, gelegen aent Eerde by de capelle

-          e.z. en e.e.: “aen de gemeyn straete van Vechel”

-          a.z.: aan zijn voornoemde eigen acker

-          a.e.: Henrick Houbraecken

Lasten:

-          een cijns aan de domeinen van 3 schellingen payment, omgerekend: 0-3-8

 

Bij Braak nr. 1

Jan, zoon van Geraert Jan Lamberts aent Eerde

 

Vermeld in 1646

Anthonis, Gerart, Henrick, Jan, Styntken en Marie, kinderen van Jan, zoon van Geraert

 

Vererving na 1646

De 2 kinderen van Jan, zoon van Geraert

 

Vererving na 1646

Lijsken dochter van Jan, zoon van Geraert

 

Verwerving na 1646

 

 

We nemen aan dat het perceel van de kapel in de vijftiende eeuw uitgegeven werd.

 


Kaart van Veghel     Eerde