De Braak - toelichting op de uitgiften

Zie de toelichting op de uitgiften bij Eerde,
 

Vanaf 1190 betaalden lieden die een perceel van de gemeenschappelijke grond voor eigen gebruik kochten daarvoor een jaarlijkse cijns aan de landsheer. In 1314 gaf de hertog van Brabant deze cijnzen (met uitzondering van de hoendercijnzen) aan de Heer van Helmond. Cijnzen voor nieuwe uitgiften na 1314 inde de hertog hierna weer zelf. Cijnzen aan Helmond werden dus betaald voor in de periode 1190-1314 uitgegeven percelen.
 
De volgende cijns aan de heer van Helmond lokaliseren we op Braak nrs. 2-7 en nrs. 23-24. Het cijnsbedrag wijst op een oorspronkelijk uitgeven perceel van 1 bonder en 175 roeden. In de achttiende eeuw rustte de cijns op Vonniskamp nr. 11.
 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

SO Hm-125 (1678): Uijt eenen acker genaamt den Beelen Camp, groot omtrent 4 lopens, gelegen aen d’ Eerd

-          e.z.: de gemeijne straet van Vechel

-          e.e.; de gemeijne straet van Schijndel

 

Ex domo et horto by de Capelle in d’ Eerd aen de Bergen

 

Belast met een cijns aan de heer van Helmond van:

-          7 nieuwe penningen + 1 oort

-          5 oude penningen

-          3 oude oort

Samen omgerekend: 0-2-12

 

In de achttiende eeuw op Vonniskamp 11

Lambert Ruth Willems

 

Vermeld in 1678

 

De weduwe van Lambert Ruth Willems met haar 2 kinderen

 

Vererving in 1678-1756

Lijsken, dochter van Lambert Ruth Willems

 

Verwerving in 1678-1756

Jan Hendrick Rutten voor het vruchtgebruik en zijn 6 kinderen voor het erfrecht

 

Verwerving in 1678-1756

De 5 kinderen van Jan Hendrick Rutten

 

Vererving in 1678-1756

Jenneken, dochter van Jan Hendrick Rutten

 

Verwerving in 1678-1756

Jan en Elizabeth, kinderen van Jan Hermes van Schijndel

 

Vermeld in 1756

 

Elizabet Jan Hermes van Schijndel, getrouwd met Willem Adriaen Vorstenbosch

 

Verwerving in 1756-1789

Willem Adriaen Vorstenbosch, weduwenaar met 2 kinderen

 

Vererving in 1756-1789

Ariaantje Vorstenbosch, getrouwd met Roelof Matthys Oppers

 

Deling te Veghel op 3-3-1789

Kaart van Veghel     De Braak