Boschkamp - toelichting op de uitgiften
Perceel nr 1: een cijns aan de hertog van Brabant:

Perceel nr. 1 werd tussen 1380 en 1392 van de gemeint uitgegeven. Vermoedelijk was dit perceel van 1380-1392 tot aan 1731 van dezelfde eigenaar als deel Keselaer, Perceel nr. 23. Zoals wel vaker gebeurde is later is de grondcijns verschoven naar het huiserf (deel Keselaer, Perceel nr. 23). De beschrijving: van 1646 in de cijnsregisters van de hertog (Hg-31) geeft daarom de ligging van het huiserf aan. De beschrijving vermeld daarbij wel de originele grootte van de uitgifte: 2 lopens.

Perceel nr. 16:

Uit de Boschkamp (perceel nrs. 16, 18 en 19) werden eertijds cijnzen aan de heer van Helmond betaald. In de administratie van de heer van Helmond van de 15de eeuw is dat nummer Hm-9. Later werd de cijns in drie delen gesplitst (Hm-53, Hm-164 en Hm-177 in de cijnsdministratie van de heer van Helmond). Twee van deze drie delen beleven aan het oorspronkelijke perceel verbonden, Hm-177 verhuisde later naar een perceel aan de Sweenslag. De oorsponkelijke cijns was 2 x 12 penningen, wat betekent dat het uitgegeven perceel - omgerekend volgens de gebruikelijke norm – 2 bunder groot was.

In 1792 waren perceel nrs. 16, 18 en 19 samen 23 lopens groot. Het perceel was aan alle kanten omgeven door gemene gronden. De kans dat een dergelijk perceel vergroot is, is groter dan een perceel dat slechts aan een kant aan de gemene gronden grenst. De uitbreiding kan geleidelijk en misschien tersluiks gebeurd zijn (bijvoorbeeld door er af en toe een voor bij te ploegen). Het kan ook om formele uitgiften gaan die niet geregistreerd zijn. In de Veghelse schepenprotocollen vanaf 1529 staan de meeste uitgiften keurig geadministreerd, maar oudere protocolleen ontbreken, terwijl we ook al eerder kleine percelem uitgegeven zijn. Op 20 november 1379 kregen de lieden van Veghel immers het privilege om percelen kleiner dan 1 lopens uit te geven zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen, en zonder dat daarvoor een cijns betaald hoefde te worden.

Dat deze verklaring niet te ver gezocht is, laat de Herculesacker zien (Oliemolen, perceel nrs. 20 en 22). Ook dat was een in 1190-1314 uitgegeven kamp die aan alle kanten door de gemene gronden omgeven was. Het oorspronkelijk uitgegeven perceel was 2 lopens groot. In 1792 was dat goed 6 lopens.

Kaart van Veghel     Boschkamp