Amer - toelichting op de uitgiften

Op Amer, perceel nr. 14 rustten verschillende cijnzen betaald aan de heer van Helmond.

 

Hm-113 betreft een cijns van 20 nieuwe penningen, wat omgerekend volgens de gebruikelijke norm 13 lopens oplevert. Dit perceel werd in 1190-1314 van de gemeente gekocht. Het betreft een cijns die een samenvoeging is van twee oudere cijnzen die vanaf 1406 nooit verdeeld zijn geweest, en dus vermoedelijk altijd aan (onder andere) dit perceel verbonden zijn geweest. Dit wordt ook bevestigd door de oudste omschrijving van de cijns. Die werd betaald “Uit den Amer”.

 

Perceel nr. 14 was volgens het maatboek van 1793 14 lopens + 41 roeden groot. Hiervan was 4 lopens in 1445 van de gemeente gekocht. Vr 1445 was het perceel dus (maximaal) 10 lopens en 41 roeden.

 

Hieruit volgt dat het in 1190-1314 gekochte perceel groter was dan perceel 14. We rekenen daarom ook perceel nrs. 16-18 tot die uitgifte. Bij een verdeling van het goed raakte de cijns dan verbonden aan het huis en perceel nr. 14.

 

Het is bekend bij welke verdeling dat gebeurde. Op 28 december 1555 werd het goed verdeeld van Laureijns Goert Lenssen. Zoon Willem kreeg perceel 16-18 toebedeeld en zoon Goert perceel 14. Daarbij werd afgesproken dat Goert de hele grondcijns zal betalen, zoals zijn vader Laureijns die betaalde uit de hele Amer (perceel nr. 14 en 16-18).

 

In het cijnsboek van Helmond van 1406 komt nog een vermelding voor van een cijns te betalen uit een beemd in de Amer. Deze cijns is al in de veertiende eeuw samengevoegd met andere cijnzen en vervolgens verdeeld. Het verband met het oorspronkelijke perceel al vroeg verloren gegaan. Het betreft vermoedelijk een relatief klein bedrag dat ook op perceel nr. 16 betrekking kan hebben.

Kaart van Veghel     Amer