Aan de Kapel - toelichting op de uitgiften

1.
Perceel nrs. 5b en 6 werd in 1650 van de gemeint gekocht. De jaarlijkse cijns op dit perceel verhuisde in 1786 naar perceel nr, 9.

2.
Perceel nrs. 7a, 9 en 11b werd in 1543 van de gemeint verkocht. De jaarlijkse cijns op dit goed rustte in de achttiende eeuw alleen op perceel nr. 11

3.
Aangenomen wordt dat perceel 13b in 1736 van de gemeint ingenomen werd vanwege de vernieuwing van het schoolhuis.

4.
Vanaf 1751 rustte de cijns op perceel nrs. 15 en 16 alleen nog op eprceel nr. 16.

Kaart van Veghel     Aan de Kapel