Aan de Beekgraaf - toelichting op de uitgiften

1.
Op perceel nrs. 6 en 7 rustten balkcijnzen. Deze zijn in de dertiende eeuw en 1310 ontstaan door een omslag van twee cijnzen voor de gemeint over de Veghelse huizen. Dat betekent dat hier in 1310 al een of twee huizen stonden.

 

2.

Als er een perceel van de gemene gronden gekocht werd, moest daaruit jaarlijks een cijns betaald worden aan de landsheer. Dit gebruik werd rond 1190 ingevoerd door de graaf van Gelre die optrad als rechtsvolger van de heren van Rode. In 1231 nam de hertog van Brabant het graafschap Rode - waartoe de cijnzen behoorden - over van de graaf van Gelre. Vervolgens gaf de hertog van Brabant - als deel van een ruil - in 1314 de peellandse cijnzen weer aan de heer van Helmond. Cijnzen voor uitgiften na 1314 werden weer aan de hertog van Brabant betaald. Cijnzen aan de heer van Helmond werden dus betaald voor percelen die in de periode 1190-1314 van de gemene gronden gekocht zijn. Hierbij dient men in gedachten te houden dat een cijns bij een verdeling wel eens naar een ander perceel verhuisde.
 

In deze reconstructie nemen we aan dat het hier besproken gebied belast was met cijnzen aan Helmond en in 1190-1314 van de gemene gronden uitgegeven is. Zie de toelichting bij Lage Heide, onder 5.

Kaart van Veghel     Aan de Beekgraaf