Foto's Huizen Kroniek

Kroniek van het jaar 1862


BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr.  3, vonnis 1738 en 1739 (24-1-1862)  

Joseph Fiche, kleermaker, en Franciscus Fiche, 19 jaar, beide wonende te Veghel in de Bulten, hebben zich dor hout, bladeren en strooisel uit de Bulten buitenrechtelijk toe geŽigend. Ze gaan voor dit vergrijp beiden zes dagen het gevang in.

 

BHIC, kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 4, vonnis 1927 (17-7-1862)

  De 12-jarige Godefridus van Deursen had op 13 juni 1862 een kruiwagen vol met gekapt dennenhout gehaald had uit een bos op Jekschot welke toebehoorde aan jonkheer J.A.C. van Oldenbarneveld.

Toen twee veldwachters hem zagen liet hij de kruiwagen staan en vluchtte in het huis van zijn vader Willem van Deursen. De veldwachters waren hem echter achtervolgd en binnenkomend zagen ze een bange jongen, die verklaarde geen hout gestolen te hebben.

Godefridus moest echter met de twee veldwachters mee terug in het bos, waar twee bomen nog maar net vers met een hakbijl of snoeimes waren bewerkt. Verderop wees de jongen Godefridus nog een drie paar half verdorde boomstompen aan die hij met een hiep of snoeimes had bewerkt.

De veldwachters namen het hout en de hiep mee als bewijsmateriaal en de jongen kreeg 10 dagen gevangenisstraf en moest f 1,16 proceskosten betalen.

Godefridus van Deursen, was op 15 september 1849 in Helmond geboren als zoon van Willem van Deursen en Johanna Swinkels. Zijn vader was geboren op Heihoef A en bouwde later het huis op Jekschotstraat 15.

 

BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 5, vonnis 1982 (17-9-1862)

  Op 26 augustus 1862 liet Lambertus van Uden een kudde schapen laten lopen op andermans bezaaide grond. Hij kreeg een boete van 3 gulden. Lambertus was 40 jaar, schaapherder, geboren te Nistelrode en in dienst bij landbouwer Dirk Peepers op het Zondveld (Jekschotstraat 1).

 
BHIC Kantongerecht Veghel toegang 42 inv. nr.5, vonnis 2016 (16-10-1862)   Philippus Peepers werd betrapt door de veldwachter Jacobus van der Heijden toen hij zijn kudde schapen van zijn vader liet grazen in het Rijbroek zonder toestemming van de burgemeester. Hij kreeg een boete van 5 gulden. Philippus was 31 jaar, landbouwer en woonde nog in bij zijn vader Dirk Peepers op het Zondveld (Jekschotstraat 1).

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr.5, vonnis 2039 (5-11-1862)   In 1862 was Hendrikus Scheepers, 11 jaar. Hij was geboren in Lieshout en woonde als knechtje bij Francis van de Leest op den Biezen (Biezendijk 30). Veldwachter David Hartman zag het schaapherdertje op 25 october met zijn kudde schapen lopen op de bermen van een bezaaid stuk land in het gehucht Krijtenburg. De boete was drie gulden.

 
BHIC, Kantongerecht Veghel, toegang 42, inv. nr. 5, vonnis 2059  (19-11-1862)   Wilhelmina van Velthoven, huisvrouw van Hendrikus de Bresser, woonde in de Bulten. Op 30 oktober 1862 stal ze hout uit de bossen. Het dennenbos waaruit ze takken toegeŽigend is eigendom van jonkheer de Kuijper en is gelegen in de Zijtaartse Bulten. Ze gebruikte hiervoor een mes aan een stok. Veldwachter David Hartman probeerde de takken, welke Wilhelmina vast had, van haar af te nemen, maar ze weigerde halsstarrig en weerde zich af  met het mes in haar hand. Zes dagen gevangenisstraf, zo oordeelde de kantonrechter.

 

RHIC, PB, toegang nr. 17, inv. nr. 5873, verslag onderwijs in Veghel d.d. 26 februari 1863.

  De inkomsten en uitgaven van de school te Zijtaart over 1862 zijn (in guldens):

Uitgaven:
Jaarwedde en toelage 1.658,30
Boeken en andere schoolbehoeften 217,65
Meubelen 22,94
Licht en brandstoffen 22,25
Onderhoud gebouw
4,955
Totaal uitgaven: 1.996,105
   
Inkomsten:  
Rijkstoelage 200,00
Schoolgeld
659,28
Totaal inkomsten: 859,28

Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads