Foto's Huizen Kroniek

Leinserondweg 11

Foto uit begin jaren dertig. Op de stoel zit Willem van de Ven, overleden op 22 mei 1934.
Leinserondweg 11 e.jpg (431133 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006
Foto uit 2006
Leinserondweg 11 P1.JPG (398754 bytes)Leinserondweg 11 P2.JPG (340772 bytes) Foto's uit 2008


Ouderdom
Het huis wordt genoemd in 1599-1642. Huis Leinserondweg B stond achter huis Leinserondweg 11 (in de richting vn de huidige Zuid-Willemsvaart). In 1593 grenste Leinserondweg B nog aan de Valstraat, zodat Leinserondweg 11 er toen kenneljk nog niet stond. Kennelijk is dit huis in het begin van de zeventiende eeuw gebouwd. Er zijn ook geen aktes van voor 1600 betreffende dit huis gevonden. In 1680 werd een stukje grond van de gemeente gekocht voor de bouw van een nieuw huis. Kennelijk is het huis toen verplaatst. Het huis heet "Venhof", naar de familie Van de Ven, die vanaf rond 1903 dit huis bewoonde.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Een hoffstadt mit eenen acker, genampt Vrynskens acker' 1599-1642 Hm-63.
'Huys, hoff, boomgaert, ende syn lant' 1657 VP-1657, nr. 159.
Verpachting van ‘seecker huijs, hoff, halven boomgaert, groes ende aengelegen lant’, zoals Marten Michiel Donckers het zelf in gebruik had.’ 17-01-1674 R63, fol. 182.
‘Een huijsplaatsken', groot ca. 20 roeden, gelegen ‘op Citart'
- e.z.: het goed van de koper
- a.z.: Paulus Ariens
- e.e. en a.e.: de gemeint
03-02-1680 R57, fol. 41-42.
Huis, schuur, hof en aangelegen teul- en groeslanden en houtwas, gelegen 'opt Zijtaert' 11-03-1778 R108, fol. 18v.
Een bouwmanswoning met aangelag op het Zijtaart 14-12-1824 NtA 8117, nr. 74.
Een bouwmanshuis met aangelag en teel,- weilanden en houtwas, staande op het Zijtaart, groot 66 roeden,
- e.z.: Adrianus Johannes Verbeek
- a.z.: de gemeente weg
- e.e.: Johannes Jan Verhoeven
- a.e.: de gemeente.
Verder 6 percelen land gelegen ter plaatse de Leinse del, op het Zandveld, het Lijndsven en onder Erp  in de Lijntse kampen.
14-12-1824 BHIC, toegang 104, inv. nr.27 hypotheek-bewaarder.
Kadaster: Keselaar E458, huis, schuur en erf, 9,70 are 1832 Kadaster 1832.
In 1885 werd er gebouwd en werden percelen samengevoegd; hierna kadaster: E2401, huis, schuur en erf, 26,80 are 1885, vermeld in 1969 Art. 3202 en 6413.
Op 06-02-1933 kreeg W. van de Ven vergunning om zijn woonhuis te vergroten. 06-02-1933 BV-1106.
Op 13-05-1958 kreeg H. van de Ven, kassier, wonende op Zijtaart A 20, vergunning om een veestal te bouwen. 13-05-1959 BV na 1936.
Op 20-05-1962 kreeg M. van de Tillaart, wonende op Zijtaart A 20, vergunning om een varkensschuur met berging te bouwen. 20-05-1962 BV na 1936.
Op 23-11-1965 kreeg M. van de Tillaart, wonende op Zijtaart A 20, vergunning om zijn woonhuis te verbouwen. 23-11-1965 BV na 1936.
Op 30-05-1968 kreeg M. van de Tillaart, wonende op Leinserondweg A 20, vergunning om een drijfmeststal te bouwen. 30-05-1968 BV na 1936.
Op 04-03-1969 kreeg M. van de Tillaart, wonende op Leinserondweg 11, vergunning om een varkenshok te bouwen. 04-03-1969 BV na 1936.
Adres: Zijtaart 672 (1846-1870), Zijtaart 870 (1870-1892), Zijtaart 877 (1892-1898), Zijtaart 853 (1898-1910), Zijtaart G 20 (1910-1921), Zijtaart G 20 (1921-1931), Zijtaart G 18 (1932-1942), Zijtaart A 20 (1943-1967), Leinserondweg 11 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Michiel Arien Donckers Vermeld in 1657 VP-1657. nr. 159.
Marten, zoon van Michiel Adriaen Donckers Verwerving 1657-1674, vermeld op 17-01-1674 Hm-63; R63, fol. 182.
Catarijn Jan Donkers Verwerving 1680-1696 Hm-63.
Wilbert Schijnkels, met 1 kind Verwerving 1680-1696 Hm-63.
Jan Marten Kilsdonck, getrouwd met Adriana Schenkels Vererving 1731 VP-1722, fol. 554; Hg-333.
De weduwe van Jan Marten van Kilsdonck het vruchtgebruik en haar kinderen (Cathariena, Annemie en Wilbort) het erfrecht Vererving 1753-1761 VP-1753, fol. 225v.
Hendricus Lambert van den Bogaert, getrouwd met Anneke Jan van Kilsdonck Deling op 11-03-1778 VP-1777, fol. 267; R84, fol. 5v; R108, fol. 18v.
Hendrik Janse van den Oever Koop op 13-05-1784, vermeld in 1808 R84, fol. 5v; II-E-238, nr. P-11.
De kinderen van Hendrik Jans van den Oever Vererving 1810-1819 Maatboek 1810, nr. 2713 (3113).
Jan Johannes van de Ven Koop op 01-04-1819 NtA 8117. nr. 74; BHIC, toegang 104, inv. nr.27 hypotheekbewaarder.
Aard Lambert van der Steen wonend te 'Seitaard' Koop op 14-12-1824, vermeld in 1832 NtA 8117, nr. 74; BHIC, toegang 104, inv. nr.27 hypotheekbewaarde'r; kadaster 1832.
Martinus van der Steen, landbouwer Verwerving in 1870 Art. 2806.
Gerit Welten, landbouwer Vewerving in 1876 Art. 3202.
Johanna van Rijbroek, weduwe van Gerit Welten, en Wilhelmina Welten Vererving in 1892-1903 Art. 3202.
Wilhelmus Hendrikzn van de Ven, landbouwer Deling in 1903 Art. 4317.
Wilhelmus Hendrikzoon van de Ven voor 25/48 deel, en zijn kinderen:  Lamberdina, Hendrika Josepha, Maria, Lamberta, Hendrikus, Christina en Johanna van de Ven voor 23/48 deel Vererving 1903-1929 Art. 4317.
Hendrikus Wilhelmuszn van de Ven, landbouwer en kassier der Boerenleenbank te Zijtaart Deling in 1934 Art. 6413.
 

Bewoners Datum Bronnen
Marten, zoon van Michiel Donckers Tot 17-01-1674 R63, fol. 182.
Geraert Aert Geerlincx Pacht het huis op 17-01-1674 voor één jaar R63, fol. 182.
Jan Ariens Clompmaeckeer, Agnees sijn vrouw, Heijltie, Ariaen, Marij ende Peter haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Jan Arien Theunissen Blockmaeckers Vermeld in 1709 II-B-28 (1709).
Jan Arien Tonissen Clompmakers Vermeld in 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Jan Arien Theunissen Clompmacker Vermeld in 1702-1719 VP-1702, fol. 263; II-E-111
Niet arm
Boven de 16: Jan Arien Teunisse Leesten (man), Ariaan, Peter, Hijlken en Maria (kinderen)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Jan Ariens Clompmaker Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 324.
De kinderen van Jan Ariens Clompmaker Vermeld in 1766-1776 II-E-17 en 18, nr. 324.
Hendrik van Eert Vermeld in 1781 II-E-17 en 18, nr. 324.
Gysbert van den Bogaert Vermeld in 1786-1791 II-E-17 en 18, nr. 324.
Hendrik Jan van den Oever Vermeld in 1791-1811 II-E-17 en 18, nr. 324; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Hendrik J. van den Oever, weduwnaar, 67 jaar, geboren op 17-1-1743 in Veghel
Kind: Annemie H. van den Oever, 28 jaar, geboren op 4-12-1782 in Veghel
Kind: Helena H. van den Oever, 26 jaar, geboren op 28-9-1784 in Veghel
Kind: Johannes H. van den Oever, 22 jaar, geboren op 4-4-1788 in Veghel
Kind: Anna H. van den Oever, 17 jaar, geboren op 15-4-1793 in Veghel
Kind: Johannis H. van den Oever, 14 jaar, geboren op 6-12-1796 in Veghel
Inwonend: Marten W. van der Asdonck, 40 jaar, geboren op 16-10-1770 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister van Veghel 1810.
De kinderen van Hendrik van den Oever Vermeld in 1822 NA1221 (1822).
Jan Johannes van de Ven Vermeld in 1823 NA1222 (1823).
Man: Aard van der Steen, 48 jaar, landbouwer, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Oever, 48 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus van der Steen, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van der Steen, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Margo van der Steen, 12 jaar, geboren in Veghel
Kind: Lamberdina van der Steen, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elizabeth van der Steen, 9 jaar, geboren in Veghel
Kind: Helena van der Steen, 6 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister van Veghel 1830.
Aard van der Steen Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Aart van der Steen, 55 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Anna Maria van den Oever, 55 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrik van der Steen, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Martinus van der Steen, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth van der Steen, 19 jaar, geboren in Veghel
Kind: Helena van der Steen, 15 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister van Veghel 1840.
Aard van der Steen Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Vader: Aart van der Steen, geboren in 1789 te Veghel
Moeder: Anna Maria van den Oever, geboren in 1786 te Veghel
Zoon: Hendrik van der Steen, geboren in 1814 te Veghel
Zoon: Martinus van der Steen, geboren in 1827 te Veghel
Dochter: Lamberdina van der Steen, geboren in 1819 te Veghel
Dochter: Helena van der Steen, geboren in 1825 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister van Veghel 1849-1862.
Aard van der Steen Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Hoofd: Aart van der Steen, weduwnaar van Anna Maria van den Oever, geboren in 1783 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Hendricus van der Steen, geboren in 1817 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Ardina van der Steen, geboren in 1821 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Helena van der Steen, geboren in 1826 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Martinus van der Steen, geboren in 1827 te Veghel, akkerbouwer
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1766
Hoofd: Aart van der Steen, weduwnaar van Anna Maria van den Oever, geboren in 1783 te Veghel, doorgestreept, overleden op 16-12-1868
Zoon: Hendricus van der Steen, geboren in 1817 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 15-3-1863
Dochter: Ardina van der Steen, geboren in 1821 te Veghel
Dochter: Helena van der Steen, geboren in 1826 te Veghel
Zoon: Martinus van der Steen, geboren in 1827 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1016, Zijtaart, huis nr. 672
Hoofd: Martinus van der Steen, geboren op 11-11-1827 te Veghel
Zus: Lamberdina van der Steen, geboren op 15-8-1820 te Veghel
Zus: Helena van der Steen, geboren op 26-10-1823 te Veghel
Dienstknecht: Lambertus van Lieshout, geboren op 31-11-1853 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1778
Hoofd: Ardina van der Steen, geboren op 21-10-1821 te Veghel
Zus: Helena van der Steen, geboren op 13-8-1823 te Veghel, doorgestreept, op 6-5-1879 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Broer: Martinus van der Steen, geboren op 11-11-1817 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-8-1885
In 1876 van Leinserondweg 11 naar Leinserondweg 13 verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621, fol. 1698
Ardina van der Steen, geboren op 21-10-1821 te Veghel, doorgestreept, doorgehaald bij de achtste volkstelling (1900). Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1679
Hoofd: Godefridus Welten, geboren op 5-3-1820 te Erp, doorgestreept, overleden op 26-5-1890
Vrouw: Johanna van Rijbroek, geboren op 1-8-1827 te Veghel
Dochter: Anna Maria Welten, geboren op 18-8-1558 te Veghel, doorgestreept, overleden op 24-5-1872
Dochter: Wilhelmina Welten, geboren op 2-2-1861 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 1912
Dochter: Hendrica Welten, geboren op 16-6-1865 te Veghel
Broer: Antonius Welten, geboren op 26-10-1816 te Erp, doorgestreept
Dochter: Wilhelmina Welten, geboren op 2-2-1861 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, bloedverwant: Wilbertus van de Ven, geboren op 4-12-1888 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890, doorgestreept
Bijschrift, bloedverwant: Johanna van de Ven, geboren op 13-12-1889 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1890, doorgestreept
In 1876 van het Havelt naar Zijtaart verhuisd. Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1623, fol. 2145, Havelt, veranderd in Zijtaart
Hoofd: Gerardus Welten, geboren op 5-3-1822 te Erp
Vrouw: Johanna van Rijbroek, geboren op 2-8-1827 te Veghel
Dochter: Wilhelmina Welten, geboren op 2-2-1861 te Veghel
Dochter: Hendrika Welten, geboren op 16-6-1863 te Veghel
Broer: Antonius Welten, geboren op 26-10-1815 te Erp
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr, 18167.
De weduwe van G. Welten Vermeld in 1898-1908 Inv. nr. 1707.
Hoofd: Johanna van Rijbroek, weduwe van Godefridus Welten, geboren op 2-8-1827 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 1937
Dochter: Hendrika Welten, geboren op 16-7-1863 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1381
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1634, fol. 2222
Hoofd: Wilhelmus van de Ven, geboren op 16-10-1857 te Veghel
Vrouw: Wilhelmina Welten, geboren op 2-2-1861 te Veghel, doorgestreept, overleden op 30-7-1910
Zoon: Wilhelmus van de Ven, geboren op 4-12-1888 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-7-1910Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 13-12-1889 te Veghel
Zoon: Gerardus van de Ven, geboren op 1-4-1891 te Veghel, doorgestreept, overleden op 11-3-1893Oom: Antonius Welten, geboren op 26-10-1886 te Erp, doorgestreept, overleden op 15-12-1896
Bijschrift op 1-11-1893, dochter: Hendrika van de Ven, geboren op 22-10-1893 te Veghel, doorgestreept, overleden op 4-2-1894
Bijschrift op 1-11-1894, zoon: Gerardus van de Ven, geboren op 13-10-1894 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-2-1895
Bijschrift op 1-4-1896, dochter: Hendrica Josepha van de Ven, geboren op 19-3-1896 te Veghel
Bijschrift op 16-12-1897, dochter: Maria Lamberta van de Ven, geboren op 17-9-1897 te Veghel
Bijschrift op 9-2-1898, hoofd: Lambertus van de Ven, geboren op 20-9-1842 te Veghel, dagloner, op 5-3-1898 naar dit adres verhuisd, doorgestreept, op 29-3-1898 naar Den Bosch verhuisd
Bijschrift op 9-2-1898, vrouw: Maria van Lieshout, geboren op 17-2-1840 te Veghel, doorgestreept, op 29-3-1898 naar Den Bosch verhuisd
Bijschrift op 9-2-1898, dochter: Johanna Maria van de Ven, geboren op 2-2-1875 te Veghel, doorgestreept, op 29-3-1898 naar Den Bosch verhuisd
Bijschrift op 9-2-1898, dochter: Theodora van de Ven, geboren op 13-7-1871 te Veghel, doorgestreept, op 29-3-1898 naar Den Bosch verhuisd
Bijschrift op 20-7-1899, zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 13-7-1899 te Veghel
Bijschrift op 20-7-1899, dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 11-7-1892 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstvodenregister, fol. 274
Bijschrift op 7-12-1899, schoonmoeder: Johanna van Rijbroek, weduwe van Godefridus Welten, geboren op 2-8-1827 te Veghel, geboekt van register W-Z, fol. 2252, doorgestreept, geboekt naar register M-R, fol. 1381
Bijschrift op 24-9-1900, zoon: Gerardus van de Ven, geboren op 23-9-1900 te Veghel, doorgestreept, overleden op 15-7-1901
Bijschrift op 24-10-1903, dochter: Christina van de Ven, geboren op 28-10-1903 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register N-R. fol. 1381
In 1898-1908 verhuisd van Pastoor Clercxstraat 38, tweede woning naar Leinserondweg 11 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr 1633, fol. 1937
Hoofd: Wilhelmus van de Ven, weduwe van Wilhelmina Welten, geboren op 16-10-1857 te Veghel, landbouwer
Dochter: Johanna van de Ven, geboren op 13-12-1889 te Veghel
Dochter: Hendrica Josepha van de Ven, geboren op 19-3-1896 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 278
Dochter: Maria Lamberta van de Ven, geboren op 17-9-1897 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 278Zoon: Hendrikus van de Ven, geboren op 13-7-1899 te Veghel
Bijschrift op 12-8-1910, dochter: Lamberdina van de Ven, geboren op 11-7-1892 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 274, doorgestreept, geboekt naar gesticht, fol. 85
Bijschrift op 23-8-1910, dochter: Hendrica Josepha van de Ven, geboren op 19-3-1896 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 278, doorgestreept, naar Voorburg (Vught) vertrokken
Bijschrift op 3-3-1921, dochter: Maria Lamberta van de Ven, geboren op 27-9-1897 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 351
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr 1644, folio 33
W. van de Ven Bijschrift op 1898-1988 en vermeld in 1932 Inv. nr. 1707, 1708, 1710 en 1712.
Martinus van den Tillaart Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
M. van de Tillaart - van de Ven Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads