Foto's Huizen Kroniek

Krijtenburg 12

Krijtenburg 12 k.jpg (441538 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis wordt al genoemd in 1552 en de bewoning op dit perceel zal wel enkele eeuwen ouder zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Eenen huys, hostat ende hoff mit synre toebehoerten’, groot ca. 3 mauwersche lants, met ‘eenen stuck bemps dair ruerens aen liggende’, gelegen ‘op Sontvelt, op Leech eynde’
     - e.z.: Philips die Lew, nu Peter Lambert Peters
     - a.z.: een steeg
     - e.e.: het goed van Peter Lambertss van Tardtwyck
     - a.e.:  de gemeint van Veghel

Ariaen, zoon van wijlen Willem Dirck Stanssarts heeft beloofd te betalen voor de koop van dit goed:
     - een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Marten, zoon
       van wijlen Symons vander Vest
     - een erfpacht van 1 mud rogge, vehelse maat, aan Hanrick, zoon van
       wijlen Hanrick Roefs des jongen
     - een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, aan Jan, zoon van
       wijlen Dirck Janssoen ten behoeve van zijn kinderen Dirck en
       Engel
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan zijn broer Jan, zoon van wijlen
       Willem Dirck Janssoen
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Peter, zoon van wijlen Willem
       Hanricx van Tillair des jongen
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Hanrick, zoon van wijlen
       Hanricx Roefs die jonge (doorgestreept)
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Ariaen, zoon van wijlen
       Hanricx Roeffen
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Jan, zoon van wijlen Aernt
       Wautgers
     - een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Jan, zoon van wijlen Dirck
       Janss, ten behoeve van zijn kinderen Dirck en Engel
20-01-1552 R25, fol. 59-64.
‘Een huys, hostat, hoff mit synre toebehoerten’, groot 3 ‘mauwerssche lants’, met een stuk ‘bemps daer ruerens aen liggende’, gelegen ‘op Sontvelt opt Leech eynde’
     - e.z.: Philips die Lew, nu Peter Lambert Peterssoen
     - a.z.: de steeg
     - e.e.: het goed van voornoemde Peter Lambertss
     - a.e.: de gemeint van Veghel

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 3 mud rogge, Veghelse maat, aan Marten Symons Vervest,
       Hanrick, zoon van Hanricx Roefss die jonge en aan de twee
       kinderen van Jan Dircs Janssoen
     - 5 maal 5 Carolus gulden aan Peter Hanricx Willemssoen, Jan
      Willem Dirck Stanssarts, Jan Aernt Wautgerss, de 2 kinderen van
       Jan Dircxs Janssoen en Ariaen Hanricx Roefssoen

Symon, zoon van wijlen Aernt Thyssensoen van Herethem, heeft beloofd te betalen aan Ariaen, zoon van wijlen Willem Dirck Stanssaerts een erfcijns van 10 Carolus gulden, te betalen uit dit goed.
05-02-1554 R26, fol. 191-193.
'Huys, hoff, boomgaert ende d' lant', groot 10 lopens + 18 roeden, 'hoy ende groes, sijnde hoij ende heye', groot 9 lopens 1657 VP-1657, nr. 203.
‘Een seecker huijs, hof, halven boomgaert, dat Meriken Jan Versteghen dat nu in gebruik heeft, gelegen opt Sontvelt, groot ca. 4 ½ lopens, ‘met een driesken groes' 10-04-1676 R63, fol. 252-253.
‘Een huijs ende ontrent twee à drie loopens lants', gelegen ‘op Zontvelt' 10-07-1687 R70, fol. 75v-76.
In 1808 bestond het pand uit 2 woningen. 1808 II-E-238, nr. O-2 en O-3.
Kadaster: Het Zondveld E1078, huis, schuur en erf, 12,30 are 1832 Kadaster 1832.
Op 02-06-1904 werd de bouw van een stal door de gemeente geadministreerd. 02-06-1904 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: Zondveld E2945, huis, schuur en bouwland, 67,60 are 1906 Art. 3902.
Op 06-04-1907 kreeg Johannes van de Aa vergunning voor het bouwen van een bakhuis. 06-04-1907 BV-76.
Op 02-11-1907 werd een nieuw gebouwd bakhuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 02-11-1907 Inv. nr. 1196.
Op 20-12-1955 kreeg P. van Boxmeer, landbouwer, wonend op A 144, vergunning om een kippenhok te bouwen. Op 12-05-1959 kreeg hij vergunning om een kippenhok uit te breiden. 1955-1959 BV na 1936.
Op 18-06-1963 kreeg A.J. Vogels vergunning om een zijgevel van zijn huis te vernieuwen. 18-06-1963 BV na 1936.
Op 25-06-1963 kreeg Antonius Vogels, wonend op Biezen A 84,  vergunning om de voorgevel van zijn huis te vernieuwen. 25-06-1963 BV na 1936.


Op 01-10-1968 kreeg J. van Boxmeer, wonend Krijtenburg 12, vergunning om de boerderij te verbouwen.
01-10-1968 BV na 1936.
In 1968 werd een klein stukje van het perceel aan de gemeente verkocht voor de verbreding van de weg; hierna kadaster: E3632, huis, schuur, hokken, stal, erf, bouwland en boomgaard, 65,75 are 1968 Art. 7885.
Adres: Zondveld 636 (1946-1870), Zondveld 824 (1870-1892), Zondveld 830 (1892-1898), Zondveld 802 (1898-1910), Zondveld G 116 (1910-1921), Zondveld G 130 (1921-1931), Zondveld G 130 (1932-1942), Zondveld A 144 (1943-1967), Krijtenburg 12 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712; doc. Veghel, nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Hanrick, zoon van wijlen Dircx die Lew Voor 20-01-1552 R25, fol. 59-61.
Willem, zoon van wijlen Dirck Stanssarts, getrouwd met Heylwig, dochter van wijlen Hanricx die Lewe Voor 20-01-1552 R25, fol. 59-61.
De kinderen van Willem, zoon van wijlen Dircx Jan Stanssarts en Heylwig, dochter van wijlen Hanricx die Lewe, namelijk: Ariaen, Jan, Marie (getrouwd met Marten, zoon van wijlen Symons vander Vest), Han(ars?) (getrouwd met Peter, zoon van wijlen Hanricx Willemss van Tillair des jongen), Engel (getrouwd met Hanrick, zoon van wijlen Hanrick Roefss die jonge), Peter (getrouwd met Jan, zoon van wijlen Aert Wautgerss), Yda (getrouwd met Ariaen, zoon van wijlen Hanricx Roefssoen) en Anna (overleden, was getrouwd met Jan, zoon van wijlen Dirck Janssoen en heeft twee minderjarige kinderen, Dirck en Engel) (7/8 deel) Koop op 20-01-1552 R25, fol. 59-61.
Ariaen, zoon van wijlen Willem, zoon van wijlen Dirck Stanssarts Vererving van 1/8 deel en op 20-01-1552 koop van 7/8 deel van zijn broers en zussen R25, fol. 59-61.
Symon, zoon van wijlen Aernt Thyssensoen van Herethem Koop op 05-02-1554 R26, fol. 191-192.
Willem Jan Peters Vermeld op 07-10-1569 R28, fol. 406-416.
Arien Willem Jan Peters Vermeld op 28-05-1611 R35, fol. 298-301.
Jan Arien Willems Versteeghe Vermeld in 1657 VP-1657, nr. 203; Hg-264.
Willemken, weduwe van Jan Arien Willems Vermeld 1659-1662 Hg-270, Jekschot havercijns 1 en Ganscijns 4.
De 6 kinderen van Jan Adriaense Versteeghe Vererving 1657-1675 Hg-264.
Heijlken en Meriken, kinderen van Jan Adriaense Versteeghe Vererving 1657-1675 Hg-264; Jekschot havercijns 1 en Ganscijns 4.
Wilbert Claessen van Schijndel, man van Heijlken Jan Versteghen, en Meriken Jan Versteghen  Vermeld op 10-04-1676 R63, fol. 252-253.
Marijcken Janssen Verstegen, ongetrouwd, verkocht de 1/2 aan haar broer en zus Ariaen en Heijlken Jansen Verstegen Verkoop op 10-07-1687 R70, fol. 75v-76.
Arien Jansen Versteegdeni Vermeld 1702-1707 Hg-264; VP-1702, fol. 280; VP-1707, fol. 207.
De weduwe van Arien Jansen Versteegden met 5 kinderen Vererving 1707-1715 Hg-264.
Hendrik Arien Jansen Versteegden Vermeld 1712-1722 II-E-107; VP-1722, fol. 620.
De weduwe van Hendrik Ariens Versteegde Vererving 1722-1738 VP-1722, fol. 620.
De kinderen en kleinkinderen van Hendrik Ariens Versteegde (de kinderen waren: Cornelis, Peter, Jacomijn, Johanna, Adriaantje en Annamaria) Vererving 01-05-1747 Hg-264; VP-1738, fol. 590.
Peter Lambert Leenders Koop op 14-09-1749 Hg-264; VP-1738, fol. 590.
Maria Adriaan Olyslagers, weduwe van Peter Lambert Leenders Testament op 13-03-1781 VP-1777, fol. 293.
Philip Wouter Oppers Deling op 26-11-1803 VP-1785, fol. 269.
De weduwe van Philip W. Oppers, wonend op Jekschot Vererving in 1829, vermeld in 1832 Jekschot, havercijns 1 en ganscijns 4; kadaster 1832.
Maria, weduwe van Wouter Oppers, en consorten Verwerving in 1852 Art. 1685.
Antonius van der Aa Verwerving 1851-1890 Art. 1685.
De kinderen van Antonius van der Aa: Petrus Willebrordus, Martinus, Johannes, Lamberta, Lambertus, Catharina, Adrianus en Adriana van der Aa Vererving 1890-1907 Art. 3902.
De kinderen van Antonius van de Aa Vermeld op 06-04-1907 BV-76.
Hendrikus Vogels, landbouwer op Zondveld, en Christianus van de Ven, landbouwer op Zijtaart Koop in 1925 Art. 5665.
Hendrikus Antoniuszn Vogels, geboren op 04-10-1885, landbouwer, voor 3/4 deel, en Antonius Johannes Vogels, geboren op 17-03-1918, landbouwer, voor 1/4 deel Deling in 1926 Art. 5999.
Antonius Johannes Hendrikzn Vogels, geboren op 17-03-1918, landbouwer Koop in 1957, vermeld in 1967 Art. 7885.
 

Bewoners Datum Bronnen
Meriken Jan Versteghen Vermeld op 10-04-1676 R63, fol. 252-253.
Aelbert Jan Aelbers Pacht het huis voor 4 jaren op 10-04-1676 R63, fol. 252-253.
Peerken, weduwe van Arien Versteegden Vermeld in 1709 II-B-28
Henrick Ariens Versteeghden, Marij sijn vrouw, Peternel sijn moeder, Willemijn sijn suster, en Adriaen Hoerlix boven, Arike, Peter en Nelis haere kinderen onder de sestien jaeren Vermeld in 1709 II-E-38.
Hendrick Adriaens Versteegdena Vermeld in 1710-1724 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Niet arm.
Boven de 16: Maria, weduwe Hendrik Ariens Versteegden, Peter, Cornelis, Johanna en Jacomijn (kinderen).
Vermeld in 1766 II-E-66.
De weduwe van Hendrik Adriaans Versteegden Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 353.
Peter 'den broeder' Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 353.
Peter Lambert Leenders Vermeld in 1761-1776 II-E-17 en 18, nr. 353.
De weduwe van Peter Lambert Leenders Vermeld in 1781-1798 II-E-17 en 18, nr. 353.
Johannes Jan van den Heuvel en in een tweede woning: 1806-1807: Ardiena Aart Willems, in 1807 opgevolgd door Peter Hegger Vermeld in 1806-1807 E248 (1806), E249 (1807).
Hendrikus Jan van der Velden en inwonend Jennemie Peter Lambert Leenders. In een tweede woning: Adam Lodij Vermeld in 1808-1811 E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Hendrikus J. van der Velden, 41 jaar, geboren op 22-9-1769 in Erp
Vrouw: Johanna P. Linders, 43 jaar, geboren op 2-2-1767 in Veghel
Kind: Jan H. van de Velden, 8 jaar, geboren op 10-11-1802 in Erp
Inwonend: Jennemie P. Linders, 61 jaar, geboren op 30-2-1749 in Veghel
Inwonend: Anthonet A. Weijmans, 13 jaar, geboren op 4-5-1797 in Lieshout
Inwonend: Maria J. van Kleef, 21 jaar, geboren op 7-4-1789 in Veghel
Inwonend: Jacobus J. van Doorn, 22 jaar, geboren op 11-7-1788 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Hendrik van der Velden Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Hendrik van der Velden, 63 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Vrouw: Johanna Lenders, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Jan van der Velden, 25 jaar, landbouwer, geboren in Erp
Dienstmeid: Helena Verhoeven, 27 jaar, geboren in Nistelrode
Dienstmeid: Johanna Brouwers, 14 jaar, geboren in Lieshout
Bijschrift: ingekomen op 24-6-1835 van Sint-Oedenrode
Man: Antonius van der Aa, 27 jaar, bouwman, geboren in Erp
Vrouw: Margaretha Oppers, 25 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Willem van der Aa, 2 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Philip van der Aa, 1 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmeid: Johanna de Groot, 24 jaar, geboren in Bakel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Hendrik van der Velden Vermeld 1833-1836 NA1224.
Antonius van der Aa Vermeld 1836-1840, in 1836 uit Erp gekomen NA1224
Man: Antony van der Aa, 31 jaar, bouwman, geboren in Erp
Vrouw: Margaretha Oppers, 29 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Wilhelmus van der Aa, 6 jaar, geboren in Erp
Kind: Philippus van der Aa, 5 jaar, geboren in Erp
Kind: Adriaan van der Aa, 3 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Rudolphus van den Heuvel, 21 jaar, geboren in Boekel
Dienstmeid: Johanna Kemps, 22 jaar, geboren n Schijndel
Bijschrift kind: Johanna Maria van der Aa, geboren in Veghel op 23-1-1840
Bijschrift kind: Petrus van der Aa, geboren in Veghel op 5-1-1842
Bijschrift kind: Wilbert van der Aa, geboren in Veghel op 24-3-1843
Bijschrift kind: Martinus van der Aa, geboren in Veghel op 18-3-1845
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Antonius van der Aa Vermeld 1842-1849 NA1225.
Antonius van der Aa Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705.
Vader: Antonie van der Aa, geboren in 1807 te Erp
Moeder: Margarieta Oppers, geboren in 1810 te Sint-Oedenrode
Zoon: Willem van der Aa, geboren in 1833 te Veghel, landbouwer
Zoon: Philippus van der Aa, geboren in 1834 te Veghel, landbouwer
Zoon: Adriaan van der Aa, geboren in 1836 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Petrus van der Aa, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Willebrordus van der Aa, geboren in 1843 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Martinus van der Aa, geboren in 1845 te Veghel
Zoon: Johannes van der Aa, geboren in maart 1849 te Veghel
Dochter: Maria van der Aa, geboren in 1841 te Veghel
Dochter: Adriana van der Aa, geboren in 1847 te Veghel
Bijschrift, dochter: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel
Bijschrift, zoon: Lambertus van der Aa, geboren op 30-3-1853 te Veghel
Bijschrift, dochter: Catharina van der Aa, geboren op 16-5-1854 te Veghel, doorgestreept, overleden op 25-5-1854
Bijschrift, dochter: Catharina van der Aa, geboren op 3-3-1856 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Hoofd: Antonie van der Aa, geboren op 6-1-1808 te Erp, akkerbouwer
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren in oktober 1810 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Zoon: Wilhelmus van der Aa, geboren op 26-4-1833 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer
Zoon: Philippus van der Aa, geboren op 25-10-1834 te Sint-Oedenrode, akkerbouwer, doorgestreept
Zoon: Adrianus van der Aa, geboren op 5-11-1836 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Maria van der Aa, geboren op 24-2-1840 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Petrus van der Aa, geboren op 5-1-1842 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Willebrordus van der Aa, geboren in april 1843 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Martinus van der Aa, geboren in april 1845 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Adriana van der Aa, geboren op 18 december 1846, akkerbouwer
Zoon: Johannes van der Aa, geboren in april 1849 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van der Aa, geboren in april 1853 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van der Aa, geboren in april 1855 te Veghel, schoolleerling
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, Inv. nr. 1750
Hoofd: Antonie van der Aa, geboren op 4-6-1808 te Erp
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren in oktober 1810 te Sint-Oedenrode
Zoon: Wilhelmus van der Aa, geboren op 24-4-1833 te Sint-Oedenrode
Zoon: Adrianus van der Aa, geboren op 5-11-1836 te Veghel, doorgestreept, op 2-4-1863 vertrokken naar Boekel
Dochter: Maria van der Aa, geboren op 24-2-1840 te Veghel
Zoon: Petrus van der Aa, geboren op 5-6-1842 te Veghel
Zoon: Willebrordus van der Aa, geboren in april 1843 te Veghel
Zoon: Antonius van der Aa, geboren in april 1845 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 6 (veranderd in 7)
Dochter: Adriana van der Aa, geboren op 18 december 1846, te Veghel, schoolleerling, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 8
Zoon: Johannes van der Aa, geboren in april 1849 te Veghel, schoolleerling, doorgestreept, naar dienstbodenregister fol. 9
Dochter: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel, schoolleerling
Zoon: Lambertus van der Aa, geboren in april 1853 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Catharina van der Aa, geboren in april 1855 te Veghel, schoolleerling
Bijschrift: zoon: Adriaan van der Aa, geboren op 5-11-1837 te Veghel, op 12-11-1863 uit Boekel gekomen
Bijschrift, zoon: Martinus van der Aa, geboren in april 1845 te Veghel, bijgeschreven bij de volkstelling van 1-12-1869
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 1, Zondveld nr. 636
Hoofd: Antonius van der Aa, geboren op 6-1-1808 te Erp
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren in 9-10-1810 te Sint-Oedenrode
Zoon: Wilhelmus van der Aa, geboren op 23-4-1833 te Sint-Oedenrode
Zoon: Adrianus van der Aa, geboren op 5-11-1836 te Veghel
Dochter: Maria van der Aa, geboren op 27-2-1840 te Veghel
Zoon: Petrus van der Aa, geboren op 5-6-1842 te Veghel
Zoon: Willebrordus van der Aa, geboren op 14-4-1843 te Veghel
Zoon: Martinus van der Aa, geboren op 20-4-1845 te Veghel
Zoon: Antonius van der Aa, geboren in april 1845 te Veghel
Dochter: Elisabeth van der Aa, geboren op 2-7-1851 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Aa, geboren op 11-3-1853 te Veghel
Dochter: Catharina van der Aa, geboren op 16-4-1856 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling 1-12-1869, inv. nr. 1777
Hoofd: Antonie van der Aa, geboren op 6-6-1808 te Erp, doorgestreept, overleden op 22-1-1873
Vrouw: Margaretha Oppers, geboren in oktober 1810 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 19-3-1876
Zoon, later hoofd: Wilhelmus van der Aa, geboren op 26-4-1833 te Sint-Oedenrode
Dochter: Maria van der Aa, geboren op 25-2-1840 te Veghel, doorgestreept, op 16-11-1871 naar Erp vertrokken
Zoon: Petrus van der Aa, geboren op 5-1-1842 te VeghelZoon: Willebrordus van der Aa, geboren op 1-4-1843 te Veghel
Zoon: Martinus van der Aa, geboren in april 1845 te Veghel, doorgestreept, naar dienstbodenregister A-K, fol. 3
Dochter: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel
Zoon: Lambertus van der Aa, geboren op 11-4-1853 te Veghel
Dochter: Catharina van der Aa, geboren op 17-4-1855 te Veghel, overleden op 23-12-1890
Zoon: Johannes van der Aa, geboren op 12-4-1849 te Veghel, naar dienstbodenregister A-K, fol. 2
Dochter: Adriana van der Aa, geboren op 18-12-1846 te Veghel, op 24-5-1875 naar Erp vertrokken, naar dienstbodenregister A-K, fol. 1
Zus: Catharina van der Aa, geboren op 23-12-1856 te Veghel, doorgestreept bij de volkstelling
Bijgeschreven, neef: Martinus van den Biggelaar, geboren op 8-5-1876 te Erp, op 6-5-1886 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 21-5-1891 weer naar Erp vertrokken
Bijgeschreven, nicht: Hendrina van den Biggelaar, geboren op 18-10-1877 te Erp, op 6-5-1886 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 21-5-1891 weer naar Erp vertrokken
Bijgeschreven, nicht: Antonia van den Biggelaar, geboren op 25-1-1881 te Erp, op 6-5-1886 uit Erp gekomen, doorgestreept bij de volkstelling
Bijgeschreven bij de volkstelling van 1-3-1890, broer: Martinus van der Aa, geboren op 17-2-1845 te Veghel
Bijgeschreven, nicht: Antonia van der Aa, geboren op 28-1-1881 te Erp, op 6-5-1890 uit Erp gekomen
Vermeld 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 1, Zondveld
Hoofd: Wilhelmus van der Aa, geboren op 26-4-1833 te Sint-OedenrodeBroer: Petrus van der Aa, geboren op 6-1-1842 te Veghel
Broer: Willebrordus van der Aa, geboren op 24-3-1843 te Veghel
Broer: Martinus van der Aa, geboren op 19-3-1845 te Veghel
Broer: Johannis van der Aa, geboren op 25-7-1849 te Veghel
Zus: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel
Broer: Lambertus van der Aa, geboren op 30-3-1852 te Veghel
Zus: Catharina van der Aa, geboren op 23-3-1856 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling 31-12-1879, inv. nr, 1505
De kinderen van Antonius van der Aa Vermeld in 1898-1910 Inv. nr. 1706 en 1707.
Hoofd: Wilhelmus van der Aa, geboren op 24-4-1833 te Sint-Oedenrode, doorgestreept, overleden op 24-4-1902
Broer: Petrus van der Aa, geboren op 5-1-1842 te Veghel, doorgestreept, op 11-4-1894 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Broer: Willebrordus van der Aa, geboren op 1-4-1843 te Veghel
Broer: Martinus van der Aa, geboren op 17-3-1845 te Veghel
Broer: Johannis van der Aa, geboren op 12-4-1849 te Veghel
Zus: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel
Broer: Lambertus van der Aa, geboren op 11-4-1853 te Veghel
Nicht: Antonia van den Biggelaar, geboren op 26-6-1811 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 14
Bijschrift: Zus: Adria van der Aa, geboren op 18-12-1846 te Veghel, op 1-5-1894 uit Sint-Oedenrode gekomen
Bijschrift: broer, later hoofd: Petrus van der Aa, geboren op 5-1-1842 te Veghel, 0p 26-6-1908 uit Sint-Oedenrode gekomen
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 3
De kinderen van Antonius van der Aa Vermeld in 1910-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Hoofd: Petrus van der Aa, geboren op 5-1-1842 te Veghel, doorgestreept, overleden op 9-9-1911
Broer, later hoofd: Willebrordus van der Aa, geboren op 1-4-1843 te Veghel
Broer: Martinus van der Aa, geboren op 18-3-1845 te Veghel
Zus: Adriana van der Aa, geboren op 18-12-1847 te Veghel, doorgestreept, overleden op 19-1-1919
Broer: Johannes van der Aa, geboren op 12-4-1849 te Veghel
Zus: Elisabeth van der Aa, geboren op 25-7-1851 te Veghel, doorgestreept, overleden op 7-12-1913
Broer: Lambertus van der Aa, geboren op 11-4-1853 te Veghel, doorgestreept, overleden op 5-2-1912
Vermeld in 1910-1921 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, folio 4
Bijschrift op 14-2-1916, hoofd: Hendrikus Vogels, geboren op 4-10-1885 te Veghel, geboekt van register V, fol. 129
Bijschrift op 14-2-1916, vrouw: Antonia van den Biggelaar, geboren op 28-1-1881 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 14
Bijschrift op 18-3-1918, zoon: Antonius Joannes Vogels, geboren op 17-3-1918 te Veghel
Het gezin is na hun huwelijk in februari 1916 op Krijtenburg 12 gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 195
H. Vogels Vermeld in 1910-1931 Inv. nr. 1708 en 1710.
Johannes van den Akker, hertrouwd met de weduwe van Johannes Lambertus van de Ven, met de kinderen Van de Ven die in Dinther geboren zijn Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712; mededeling van Jan van de Ven op 25 oktober 2006.
Petrus A. van Boxmeer Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
J. van Boxmeer Vermeld op 01-10-1968 BV na 1936.
J.M.J. van Boxmeer Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart, 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads