Foto's Huizen Kroniek

Jekschotstraat 11

Een foto uit 1901, Jekschotstraat 11 is het huis aan de rechterkant
Tekening van de boerderij uit 1933
Foto uit 1954 met het gezin van Bert van Bakel.
Foto uit 1964
Foto uit de jaren zeventig, de put is verdwenen
Foto uit de jaren zeventig
Jekschotstraat 11 f.jpg (361533 bytes) Foto uit ca. 1973
Jekschotstraat 11 g.jpg (293391 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Jekschotstraat 11 h.jpg (452933 bytes) Foto uit de jaren tachtig
Foto uit 2006


Ouderdom
Het huis was een pachthoeve van de heerlijkheid Jekschot. Deze heerlijkheid werd in 1310 opgericht. De oudst gevonden vermelding van dit huis dateert uit 1657. Het is aannemelijk dat de pachthoeven gesticht is bij de inrichting van de heerlijkheid en uit de veertiende eeuw dateert. Veghelse pachthoeven van Jekschot worden vanaf 1386 genoemd, al is nog niet duidelijk om welke hoeve(n) het pecies gaat. In 1954 verkochten de opvolgers van de heren van Jekschot deze boerderij aan Lambertus van Bakel.

Zie Wiro Heesters, 'De Heerlijkheid Jekschot', in: Heemschild 1971; Martien van Asseldonk, ‘De heerlijkheid Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 5 (1985) nr. 16, 89-97 ‘Het slotje van Jekschot', in: van Vehchele tot Veghel 6 (1986) nr. 20, 93-96.
 

   
Beschrijving Datum Bronnen
In de veertiende en vijftiende eeuw werden deze hoeven 'Ter Weyen' genoemd, een naam die toen ook gebruikt werd voor de tegenwoordige Heihoef. Vermeld in 1386, op 07-11-1433, op 02-12-1438 BP-1177, fol. 235; BP-1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
'Joffrouw Hambroeck huys, hoff, boomgaert ende d' aengelegen landt', groot 16 lopens + 40 roeden, 'syn hoy ende groes met heye daer in leggende ende met byesen bewassen', groot 40 lopens, 'syn nieu lant', groot 25 roeden 1657 VP-1657, nr. 182.
'Een hoeve waer Hendrick Henssen op woont en gebruycker van is, bestaende in de navolgende landeryen: aen teullant 16 lopensaet + 4 roeden, een hoybeemt 9 bunder, wey- en heyvelden 5 bunder, welke voors(creven) hoeve allodiael is, leggende onder den dorpe van Vechel' 1675 Verkoop Jekschot.
Op 8 december 1703 waaide de kap van het huis. Zie kroniek 1703 1703 Veghel, R94, fol. 154
'Een hoeve lands bestaande in huijzinge, schuur, hof, boomgaard, hooij, weij en teullanden', in 1771-1773 verpacht voor 80 gulden en in 1773-1776 verpacht voor 90 gulden 1771-1776 Archief Jekschot.
'Een hoeve bestaande in huis, schuur, stal, schop, hof en aangelegen teullanden, met dreven, voorpotinge en houtwas, genaamd 'de tweede hoeve aldaer', groot ca. 50 lopens, 'hooij en groes aan voors(creven) hoeve', groot ca. 30 lopens, ''t nieuw land', groot ca. 4 lopens 18-01-1787 R160, fol. 275.
Kadaster: Zondveld E1419, huis, schuur en erf, 11,70 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster: Zondveld E1867, huis en erf, 13,90 are 1861 Art. 1268.
Een bouwhoeve gelegen onder te gemeenten Veghel en St. Oedenrode in de heerlijkheid Jekschot ter plaatse genaamd het Zondveld, bestaande uit een bouwmanshuizinge, stalling, schuur en bijgelegen bouw-, wei-, hooi- en heideland, groot ongeveer 35 bunder, 40 roeden en 80 ellen. 27-04-1861 SALAD, Archief van Jekschot, inv. nr. 538, pachtconctract 27-04-1861.
Nadat de Veghelse brouwer Smits in 1893 Jekschot kocht, maakte hij van Jekschotstraat 11 (huidig adres) de hoofdingang van zin landgoed Jekschot. Er werd een siertuin met inrijpoort aangelegd. Zie foto hierboven en kroniek 1933. 1893 Archief Jekschot.
Op 02-12-1897 werd de bouw van een schuur en een keuken door de gemeente geadministreerd. 02-12-1897 Inv. nr. 1195.
Ook werden toen percelen samengevoegd; na meting, kadaster: E2831, huis, tuin en bouwland, 81,37 are 1899 Art. 3944.
Johannes van den Tillart, landbouwer, kreeg op 28 oktober 1905 verlof voor de verkoop van alcoholhoudenden drank, anders dan sterke drank in het woonhuis met de kamer rechts en een andere kamer, groot, 20,4, 22,5 en 12,4 m2. Verlof ingetrokken krachtens art. 65 4e lid der drankwet 19 augustus 1916. 1905-1916 GA Veghel, inv. nr. 1893, nr. 29; inv. nr. 1895, nr. 29.
In 1930 kreeg de weduwe van C. van Bakel (pachtster van deze boerderij) een hinderwetvergunning voor het gebruik van een benzinemotor op dit perceel. 1930 HV 1930-147.
Jekschotstraat 9, 11 en 13 samen, kadaster: E3236, 3 huizen, schuren, erf, boomgaard, bouwland en grasland, 9,3430 hectare 1950 Art. 6808.
In 1954 werd het goed verdeeld en verkocht, hierna kadaster: E3269, boerderij, schuur, bouwland en weg, 5,0500 hectare 1954 Art. 7266.
Op 18-01-1955 kreeg Lambertus van Bakel, landbouwer, wonend op A 124, vergunning om een kippenhok te bouwen. 18-01-1955 BV na 1936.
In 1967 werd een klein deel van het perceel aan de gemeente verkocht voor verbreding van de weg, hierna: E3512, huis, stal, bouwland en weg, 5,0220 hectare 1967 Art. 7266.
Adres: Zondveld 654 (1846-1870), Zondveld 846 (1870-1892), Zondveld 852 (1892-1898),  Zondveld 825 (1898-1910), Zondveld G 95 (1910-1921), Zondveld G 110 (1921-1931), Zondveld G 110 (1932-1942), Zondveld A 124 (1943-1963), Jekschotstraat 11 (vanaf 1963) 1846-1963 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel, nr. 383 en 769.
 

Eigenaars (tot begin 19-de eeuw waren zij heren van Jekschot en leenmannen van de hertog van Brabant) Datum Bronnen
Willem die Crudenaer, eerste heer van Jekschot, rechten verleend door de hertog van Brabant 12-01-1311 Camps, nr. 835, Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Yda, dochter van Jan Limeer Vermeld 1312-1350 Casselboek, fol. I-17 en fol. I-34.
Mychiel van Gheete Vermeld 1312-1350 Stootboek, fol. 48
Gevard van Endehoven Koop, vermeld in 1350 en 1368 Stootboek, fol. 48; BP-1175
Arnt van Eyndoven, zoon van Gevard van Endehoven Vermeld in 1386 BP-1177, fol. 235.
Roelof Berwout Koop 1386-1430 Heesters
Arnt Berwout, zoon van Roelof Berwout, en Herman van Os, man van Mechtelt, weduwe van Roelof Berwout Vermeld op 07-11- 1433 en op 02-12-1438 BP 1204, fol. 11; BP-1209, fol. 15v.
Jonkvrouwe Meghelt, weduwe van Roelof Berwout en haar zoon Aert Vermeld in 1447-1448 BP-1218, fol. 183v.
Aert Roelof Berwout Vermeld in 1454-1455 BP-1255, fol. 26.
Herman Coenen Koop, leenverhef in 1481 Heesters.
Jan van der Aa, ten behoeve van Gertuden Coenen, na de dood van Herman Coenen Leenverhef in 1496 Heesters.
Jan Oudaert, zoon van wijlen Jan Oudaert Leenverhef in 1499 Heesters.
Hendrick van der Linden, ten behoeve van Margriet Oudaert, na de dood van Jan Oudaert Leenverhef in 1503 Heesters.
De weduwe van joncker Jan Oudaert, heer van Rixtel, Aarle Beek, enz. Vermeld in 1524 en 1539 Heesters.
De 3 kinderen van joncker Jan Oudaert, Jan, Joanna en Margaretha Vermeld in 1549 Heesters.
Margriet Oudaert, getrouwd met jonker Willem Dobbelstein Verwerving van andere 2/3 deel; leenverhef in 1549 Heesters.
Adriana Dobbelsteyn (overleden op 09-04-1614), getrouwd met jonkheer Willem van Halmaale (overleden op 03-05-1594) Leenverhef in 1567 Heesters.
Anna van Hambroeck, kleindochter van Adriana Dobbelsteyn, dochter van jonker Jan van Hambroeck en jonkvrouw Elisabeth van Brecht Leenverhef in 1619 en 1627, vermeld in 1657 VP-1657, nr. 180-182.
De erfgenamen van Anna van Hambroeck Vermeld in 1666 Heesters.
Balthasar van Eynatten Vermeld in 1675 Heesters.
Baron Eugenie Ambrosius van Maldeghem Koop in 1675, leenverhef in 1681 Heesters.
Charles Floris Joseph, graaf van Maldeghem Leenverhef in 1752 Heesters.
Hugo Balthasar Bout, heer van Lieshout Leenverhef in 1767 Heesters.
Adriaen Bout, heer van Lieshout, heer van Crimpen, wonende te 's-Gravenhage Koop op 13-08-1768 VP-1761, fol. 28v-259v.
Meester Frans van Heurn, secretaris van 's-Hertogenbosch (2/3) en Adriaen Bout (1/3) Leenverhef in 1768 Heesters.
De erven van Anna Bout, douriere van Hogendorp ('s-Gravenhage) Vermeld in 1832 Vadaster 1832.
Sara Anna Gerlacus, wonend in 's-Gravenhage Deling in 1842 Arrt. 1163.
Anna Charels E. van Oldenbarneveldt, genaamd van Hemert, wonend te Monster Koop in 1844 Art. 1268.
Johan Anna Cornelis van Oldenbarneveld, genaamd Thillingk, grondeigenaar, wonend te Veghel Vererving in 1861 Art. 2326.
Heer Henri Joseph Maria Smits, brouwer te Veghel Koop in 1893 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, getrouwd met - vanaf 1923 weduwe van - Josephus Theodorus Sopers, gemeenteontvanger in 's-Hertogenbosch (1/2) en Maria Mechteld Coovels, wonend in Helmond (1/2) Vererving in 1904 Art. 3944.
Anna Maria Jacoba Smits, weduwe van Josephus Theodorus Sopers Deling in 1926 Art. 5954.
Josephus Theodorus Carel Hendrikus Sopers en consorten, wonend in 's-Hertogenbosch (vanaf 1947 wonend te Nijmegen), met het levenslange vruchtgebruik door Maria Ludovica Adriana Huberta van Baar, weduwe van Johannes Josephus Petrus Franciscus Maria Sopers, wonend in 's-Hertogenbosch Deling in 1941 Art. 6808.
Lambertus van Bakel, landbouwer in Zijtaart Koop in 1954, vermeld in 1967 Art. 7266.
 

Bewoners Datum Bronnen
Henrick Henssen (Henrick Henssen en zijn vrouw Jenneken hadden o.a. een zoon Petrus, die op 05-11-1626 in Veghel gedoopt werd) Henrrick werd in september 1676 in Veghel begraven) Vermeld in 1657 en 1675 VP-1657, nr. 182; verkoop Jekschot; parochieregisters Veghel.
Wijnant Hendrick Hensen Vermeld in 1702 VP-1702, fol. 272.
Hendrick Hendrick Joosten (1/3) en Wynant Hendrick Henssen (2/3) Vermeld in 1707 VP-1707, fol. 199 en fol. 200.
Wijnant Henrick Henssen, Heijltje sijn vrouw, Adriaen en Marij boven, Philips, Berber, Lindert en Jacomijn hare kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Wijnant Henrick Henssen, alias Wijnant Henrick Oppers Vermeld 1709-1724 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Wynant Henrick Oppers Vermeld 1712-1722 II-E-107; VP-1722, fol. 587.
Philip Wijnen, alias Philip Wynant Oppers Verwerving 1722-1736, vermeld in 1761 II-E-17 en 18, nr. 337; VP-1722, fol. 587; VP-1761, fol. 259.
Niet arm.
Boven de 16: Philip Wynen (man), Mi (vrouw), Arien Ariens, Frenssen Boermans (boden)
Vermeld in 1736 II-E-66
Wouter Philip Wijnen Oppers Vermeld in 1766-1786 II-E-17 en 18, nr. 337; VP-1769, fol. 257v; archief Jekschot.
Leendert Tiebosch Vermeld in 1786-1811 II-E-17 en 18, nr. 337; E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Man: Leendert Tiebosch, 47 jaar, geboren op 25-1-1763 in Son
Vrouw: Annemie P. Keune, 40 jaar, geboren op 15-10-1770 in Gemert
Kind: Annemie L. Tiebosch, 20 jaar, geboren op 2-2-1790 in Veghel
Kind: Johannes L. Tiebosch, 16 jaar, geboren op 16-9-1794 n Veghel
Kind: Anthony L. Tybosch, 9 jaar, geboren op 2-8-1801 in Veghel
Kind: Johannes L. Tiebosch, 2 jaar, geboren op 14-1-1808 in Veghel
Inwonend: Matthijs Jan van Doorn, 9 jaar, geboren op 25-11-1801 in Veghel
Verneld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel van 1810.
Wilbert Oppers Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Wilbert Oppers, 39 jaar, landbouwer, geboren in Sint-Oedenrode
Vrouw: Petronella Loymans, 36 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Gerard Oppers, 18 jaar, geboren in Veghel
Kind: Cornelis Oppers, 6 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wouterus Oppers, 1 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Oppers, 15 jaar, geboren in Veghel
Kind: Elisabeth Oppers, 13 jaar, geboren in Veghel
Kind: Marga Oppers, 8 jaar, geboren in Veghel
Landbouwknecht: Willem van Deursen, 26 jaar, geboren in Veghel
Verneld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel van 1830.
Wilbert Oppers Vermeld in 1833-1940 NA1224.
Weduwnaar: Wilbert Oppers, 49 jaar, bouwman, geboren in Sint-Oedenrode
Kind: Cornelis Oppers, 16 jaar, geboren in Veghel
Kind: Wouterus Oppers, 11 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johanna Maria Oppers, 25 jaar, geboren in Veghel: verhuisd naar ander huis op Zondveld
Kind: Elisabeth Oppers, 23 jaar, geboren in Veghel
Kind: Margaretha Oppers, 19 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Leendert Rijkers, 22 jaar, geboren in Veghel
Verneld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel van 1840.
Wilbert Oppers Vermeld in 1842-1849 NA1225.
Wilbert Oppers Vermeld in 1846-1848 Inv. nr. 1702.
Weduwnaar: Wilbert Oppers, geboren in 1791 te Sint-Oedenrode
Zoon: Cornelis Oppers, geboren in 1824 te Veghel, doorgestreept, in mei 1951 naar Erp vertrokken
Zoon: Wouter Oppers, geboren in 1828 te Veghel, doorgestreept, vertrokken naar fol. 1034, gehuwd op 25-4-1854
Dochter: Margaretha Oppers, geboren in 1821 te Veghel, gehuwd op 18-4-1856
Dienstmeid: Maria van der Spank, geboren in 1828 te Engelen, doorgestreept, in 1852 vertrokken naar fol. 718
Dienstmeid: Johanna Vogels, geboren in 1836 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift, knecht: Antonie Vogels, geboren in 1836 te Veghel, in 1854 gekomen van fol. 660, doorgestreept

Apart gezin in hetzelfde huis, in 1850 naar Zondveldstraat 17 verhuisd
Weduwnaar: Gerard Oppers, geboren in 1812 te St. Oedenrode
Dochter: Petronella Oppers, geboren in 1846 te Stiphout
Verneld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel van 1849-1862.
Thomas van Roosmalen Vermeld 1849-1861 Inv. nr. 1703.
Hoofd: Thomas Thomassen, geboren op 27-6-1815 te Son, akkerbouwer
Vrouw: Jacomina Habraken, geboren op 30-3-1817 te Nuenen, akkerbouwer
Zoon: Johannes Thomassen, geboren op 24-11-1844 te Son, akkerbouwer
Dochter: Paulina Thomassen, geboren op 24-12-1845 te Son, akkerbouwer
Dochter: Maria Thomassen, geboren op 22-11-1847 te Son
Zoon: Gijsbertus Thomassen, geboren op 9-1-1851 te Son, schoolleerling
Zoon: Jan Thomassen, geboren op 20-9-1853 te Son, schoolleerling
Zoon: Jacobus Thomassen, geboren op 29-11-1855 te Son, schoolleerling
Dochter: Catharina Thomassen, geboren op 27-10-1858 te Son
Dienstknecht: Johannes (..)akkers, geboren op 15-8-1833 te Erp
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Wilhelmus Bekkers, landbouwer, wonende te Erp, mede optredend voor zijn kinderen Johannes, Jan, Hendrina, Joahnna Maria en Petrus Bekkers, allen landbouwers en wonend te Erp, Anna Maria Bekkers, dienstmeid, wonende te Lieshout, Hendricus Bekkers, fabrieksarbeider, wonende  te Helmond Pacht op 27-4-1861 voor zes jaren 1861-1867 SALAD, Archief van Jekschot, inv. nr. 538, pachtconctract 27-04-1861.
Hoofd: Willem Bekkers, geboren op 15-2-1792 te Erp, weduwenaar, landbouwer
Zoon: Johannes Bekkers, geboren op 28-11-1828 te Erp, ongehuwd, landbouwer
Zoon: Hendricus Bekkers, geboren op 28-6-1831 te Erp, ongehuwd, landbouwer
Dochter: Hendrina Bekkers, geboren op 31-3-1827 te Erp, ongehuwd, landbouwster
Dochter: Johanna Maria Bekkers, geboren op 23-10-1827 te Erp, ongehuwd, landbouwster
Op 22-6-1861 uitgeschreven uit Erp Inv. nr. 1751, bewijs van uitschrijving uit Erp
Hoofd: Willem Bekkers, geboren op 14-2-1792 te Erp, op 12-6-1861 gekomen van Erp, doorgestreept, op 4-11-1868 overleden
Zoon: Johannes Bekkers, geboren op 28-11-1828 te Erp
Zoon: Petrus Bekkers, geboren op 28-6-1831 te Erp
Dochter: Hendrina Bekkers, geboren op 21-3-1827 te Erp
Dochter: Johanna Maria Bekkers, geboren op 22-10-1827 te Erp
Bijschrift, neef: Hendricus Bekkers, geboren op 3-2-1829 te Erp, op 23-11-1868 gekomen uit Erp
Vermeld 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1602, blad nr. 48, Zondveld, huis nr. 654
Hoofd: Hendrina Bekkers, geboren op 21-3-1827 te Erp
Broer: Johannes Bekkers, geboren op 28-11-1828 te Erp
Broer: Petrus Bekkers, geboren op 28-6-1831 te Erp
Zus: Johanna Maria Bekkers, geboren op 22-10-1827 te Erp
Neef: Hendrikus Bekkers geboren op 3-2-1829 te Erp, doorgestreept, op 28-4-1871 naar Erp vertrokken
Bijgeschrift, 1-6-1871, nicht: Johanna Maria Bekkers, geboren op 2-4-1861 te Helmond, op 31-5-1878 uit Helmond gekomen, doorgestreept, op 2-9-1879 naar Helmond vertrokken
Bijschrift, neef: Gerardus Roijakkers, geboren op 19-3-1862 te Beek en Donk, op 12-7-1879 uit Beek en Donk gekomen, doorgestreept, op 4-3-1886 naar Erp vertrokken
Bijschrift, 1-10-1889: Anna Maria Paulina Raaymakers, geboren op 22-6-1883 te Helmond, op 6-9-1889 uit Beek en Donk gekomen
Bijschrift, 1-3-1890, bloedverwante: Antonia Rooyakkers, geboren op 16-10-1866 ter Helmond, ingeschreven bij de volkstelling
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1616, fol. 81, Zondveld
Hoofd: Hendrina Bekkers, geboren op 7-4-1836 te Erp
Broer: Jan Bekkers, geboren op 25-12-1829 te Erp
Boer: Peter Bekkers, geboren op 5-4-1832 te Erp
Zus: Johanna Maria Bekkers, geboren op 9-12-1836 te Erp
Dienstknecht, neef: Hendricus Bekkers, geboren op 9-1-1860 te Erp
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869, inv. nr. 1777
Kinderen Bekkers
Broer: Jan Bekkers, geboren op 26-12-1829 te Erp
Zus: Hendrica Bekkers, geboren op 15-3-1826 te Erp
Broer: Petrus Bekkers, geboren op 5-4-1833 te Erp
Zus: Maria Bekkers, geboren op 27-10-1835 te Erp
Neef: Gerardus Roijakkers, geboren op 19-3-1869 te Beek en Donk, zonder beroep
Vermeld op 1-12-1879 Volkstelling op 1-12-1879, inv. nr. 1805
Hoofd: Hendrica Bekkers, geboren op 21-3-1827 te Erp, op 23-4-1897 naar Uden vertrokken
Broer: Johannes Bekkers, geboren op 21-11-1828 te Erp
Broer: Petrus Bekkers, geboren op 21-6-1831 te Erp
Zus: Johanna Maria Bekkers, geboren op 22-10-1837 te Erp
Bloedverwante: Anna Maria Paulina Raaijmakers, geboren op 22-6-1883 te Helmond
Bloedverwante: Antonia Rooijakkers, geboren op 16-10-1866 te Helmond
Vermeld 1892-1897 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1627, fol. 87
Hoofd: Johanns van den Tillart, geboren op 11-4-1847 te Veghel
Vrouw: Geertruda Verhoeven, geboren op 25-6-1851 te Veghel
Dochter: Johanna Maria van den Tillart, geboren op 25-8-1881 te Erp, doorgestreept, op 29-6-1898 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 23-3-1888 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 245
Dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, doorgestreept, op 3-4-1903 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Erp, doorgestreept, op 12-7-1906 naar Gemert vertrokken
Zoon: Martinus van den Tillart, geboren op 25-9-1879 te Veghel, doorgestreept, op 28-5-1900 naar Son vertrokken
Dochter: Anna Maria van den Tillart, geboren op 7-12-1875 te Veghel, doorgestreept, op 12-10-1899 naar Erp vertrokken
Dochter: Hendrina van den Tillart, geboren op 7-3-1877 te Erp, doorgestreept, op 24-1-1898 naar Erp vertrokken
Zoon: Antonius van den Tillart, geboren op 13-4-1878 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register S-U, fol. 1849
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Erp, doorgestreept, op 25-2-1909 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 15-12-1899, dochter: Ardina van den Tillart, geboren op 25-9-1879 te Erp, op 14-12-1899 uit Boekel gekomen, doorgestreept, op 10-5-1909 getrouwd met M. Peepers, op10-5-1909 naar Beek en Donk vertrokken
Bijschrift op 11-10-1900, dochter: Anna Maria van den Tillart, geboren op 7-12-1875 te Veghel, op 17-9-1900 uit Erp gekomen, doorgestreept,op 19-12-1900 naar Lieshout vertrokken
Bijschrift op 1-10-1903, dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, op 30-9-19-3 uit Erp gekomen, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 245
Bijschrift op 19-4-1904 dochter: Anna Maria van den Tillart, geboren op 7-12-1875 te Veghel, op 26-3-1904 uit Son gekomen, doorgestreept, op 16-5-1904 naar Gemert vertrokken
Bijschrift op 21-3-1905, dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 247, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 275-05
Bijschrift op 31-8-1906, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 23-8-1888 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 246
Bijschrift op 31-12-1907, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Erp, op 17-12-1907 uit Gemert gekomen
Bijschrift op 12-3-1908, dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 247
Bijschrift op 25-12-1909, dochter: Hendrina van den Tillart, geboren op 7-3-1877 te Erp, geboekt van dienstbodenregister, fol. 245
Het gezin is op 4-10-1897 vanuit Erp naar dit adres verhuisd. Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1632, fol. 1837
Johannes van den Tillaart Vermeld op 02-12-1897 en in 1898-1921 Inv. nr. 1195, 1706 t/m 1708.
Hoofd: Johannes van den Tillart, geboren op 11-4-1847 te Veghel, doorgestreept, geboren op 5-11-1921Vrouw: Geertruda Verhoeven, geboren op 25-6-1851 te Veghel
Dochter: Hendrina van den Tillart, geboren op 7-3-1877 te Erp, doorgestreept, geboekt naar register A-B, fol. 302
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 23-8-1888 te Erp, doorgestreept, op 6-4-1916 naar Erp vertrokken
Dochter: Elisabeth van den Tillart, geboren op 16-11-1889 te Erp, doorgestreept, op 16-5-1918 naar Erp vertrokken
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Erp, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 318
Bijschrift op 16-3-1912, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 318
Bijschrift op 21-3-1913, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, op 2-1-19920 naar Best vertrokken
Bijschrift op 3-12-1914, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 318, doorgestreept, geboekt van dienstbodenregister, fol. 319
Bijschrift op 16-3-1916, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, geboekt van dienstbodenregister, fol. 319, doorgestreept, op 14-6-1916 naar Erp vertrokken
Bijschrift op 6-7-1916, zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 6-12-1890 te Veghel, op 6-7-1916 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 25-3-1920 naar Geldrop vertrokken
Bijschrift op 19-7-1918, zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 12-6-1886 te Veghel, landbouwer, geboekt van dienstbodenregister, fol. 320, doorgestreept, op 2-11-1918 naar Stratum vertrokken
In 1910-1921 verhuisd van Jekschotstraat 11 naar Hemel 2 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1643, fol. 266
De weduwe van C. van Bakel Bijschrift in 1910-1921, vermeld in 1932 Inv. nr. 1708, 1710 en 1712.
Bijschrift op 26-4-1920, hoofd: Cornelis van Bakel, geboren op 25-2-1874 te Heesch
Bijschrift op 26-4-1920, vrouw: Hendrika van Grinsven, geboren op 24-7-1869 te Heesch
Bijschrift op 26-4-1920, zoon: Franciscus van Bakel, geboren op 11-4-1901 te Heesch
Bijschrift op 26-4-1920, dochter: Maria van Bakel, geboren op 14-7-1903 te Heesch
Bijschrift op 26-4-1920, dochter: Maria Anna van Bakel, geboren op 14-1-1905 te Heesch, doorgestreept, geboekt naar dienstbodenregister, fol. 38
Bijschrift op 26-4-1920, zoon: Martinus van Bakel, geboren op 8-1-1909 te Veghel
Bijschrift op 26-4-1920, zoon: Petrus van Bakel, geboren op 4-2-1910 te Veghel
Bijschrift op 26-4-1920, dochter: Johanna Petronella van Bakel, geboren op 6-1-1912 te Veghel
Bijschrift op 26-4-1920, dochter: Maria Martina van Bakel, geboren op 5-5-1913 te Erp
Bijschrift op 26-4-1920, zoon: Lambertus van Bakel, geboren op 11-4-1918 te Erp
Bijschrift op 6-5-1920, zoon: Cornelis Niclaas van Bakel, geboren op 14-5-1902 te Heesch, geboekt van dienstbodenregister, fol. 34
Bijschrift op 28-4-1921, zwager: Antonius van Grinsven, geboren op 19-12-1878 te Heesch, op 25-4-1921 uit Erp gekomen, doorgestreept, op 12-12-1921 naar Erp vertrokken
Het gezin is op 24-4-1920 vanuit Erp naar Jekschotstraat 11 verhuisd. Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1638, fol. 266
Bert van Bakel Rond 1980 Jan van Bakel (Canada), Van Bakel, 15.
Jekschotstraat 11: M.W. van de Braak Vermeld in 2006 Adressengids Zijtaart 2006.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads